Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ŽZO Cerhenice: první zkušební dráha v Česku

ŽZO Cerhenice: první zkušební dráha v Česku

7.12.2017 – autor: DANIEL LOS foto: VUZ, ARCHIV ČD

Letošní rok byl pro společnost Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) v oblasti její hlavní činnosti — zkušebnictví — zlomový. Dne 1. dubna 2017 totiž vstoupila v platnost tolik očekávaná novela zákona o dráhách, která definovala novou kategorii – dráhu zkušební.

ŽZO Cerhenice: první zkušební dráha v Česku

Do letošního roku byly totiž obě uzavřené zkušební tratě Velkého a Malého zkušebního okruhu (VZO, MZO) a další koleje, které jsou součástí unikátního komplexu Zkušebního centra Velim (ZC), pouze dráhou – vlečkou. Tedy místem, na němž se jezdí rychlostí až 230 km/h. VUZ je provozovatelem dráhy i drážní dopravy na této železnici.

Není divu, že zde byla celé roky snaha o to, aby Zkušební centrum Velim bylo zařazeno do nové kategorie dráhy a mělo své vlastní podmínky pro provozování dráhy a drážní dopravy. Kdo by si myslel, že je to proto, aby si „výzkumníci“ mohli během zkoušek dělat, co chtějí, se mýlí. Naopak již při provozování vlečky byly stanoveny podmínky a technologické postupy, aby drážní doprava byla co nejbezpečnější. Provozovatel VUZ přijal pravidla, která se vztahují na dráhy celostátní a regionální.

Dlouhodobý proces

Zkušební dráha je podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona nově definována jako dráha, která slouží zejména k provádění zkušebního provozu drážních vozidel nebo zkoušek pro schválení typu nebo změny typu drážních vozidel a drážní infrastruktury. Bylo by jednoduché si myslet, že do posledního dne letošního března byl Železniční zkušební okruh Cerhenice, což je oficiální název dráhy, vlečkou a hned od začátku dubna zkušební dráhou. Tento proces trval téměř celý rok a nesl s sebou nespočet hodin příprav, jednání a tvorby požadovaných dokumentů. Vše začalo žádostí o změnu kategorizace dráhy, která byla připravována již v první třetině roku a musela obsahovat přesný popis kolejiště vlečky (GPS souřadnicemi), aby hned začátkem dubna byla tato žádost postoupena Drážnímu úřadu (DÚ). Ten v červnu vydal rozhodnutí o změně kategorizace dráhy.

To byl ale jen dílčí úspěch. K provozování dráhy bylo dále nutné vydat úřední povolení. Podle § 16 zákona je nově stanoveno, že DÚ v rozhodnutí o vydání úředního povolení pro zkušební dráhu stanoví podmínky, za jakých lze na této dráze provozovat zkušební provoz drážních vozidel, zkoušky pro schválení typu nebo změny typu drážních vozidel a drážní infrastruktury. Obecně jde o zajištění řádného a bezpečného provozování dráhy. Rozeběhlo se tak další kolo jednání, při kterých DÚ stanovil celkem devět podmínek, které vyžaduje pro vydání budoucího úředního povolení. Jednalo se zejména o vytvoření systému vnitřních předpisů, systému bezpečnosti a o postupech při vzniku mimořádných událostí, podmínek pro zdravotní a odbornou způsobilost osob obsluhujících zkušební dráhu, řídících drážní vozidlo, pro vydávání osvědčení strojvedoucího, měření a prohlídek zkušební dráhy a provoz určených technických zařízení. Provozovatel dráhy zkušební musí navíc respektovat zásady stanovené zákonem minimálně na úrovni dráhy celostátní.

VUZ všechny uvedené podmínky zapracoval do svých nových vnitřních předpisů a požádal DÚ o vydání úředního povolení. Historicky první úřední povolení v České republice vydané k provozování zkušební dráhy Železniční zkušební okruh Cerhenice platí od 1. prosince 2017. Tohoto primátu si společnost VUZ nesmírně váží a chce být příkladem pro ostatní instituce, které uvažují o zařazení své dráhy do kategorie zkušební dráha.

Přibyly další kontroly

Provoz ve ZC Velim se ale tímto příliš nezměnil. Provozovatel dráhy do této doby maximálně dbal na bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy, proto byly již dávno aplikovány přísnější podmínky například pro prohlídky tratí, defektoskopii kolejí nebo prohlídky trakčního vedení. Se změnou kategorie dráhy byla přijata nová opatření pro provozování drážních vozidel, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví provozovatele, ale i nově zkoušených vozidel. Kromě vstupních testů před prvními jízdními zkouškami jde hlavně o pravidelné prohlídky zkoušených vozidel během jejich dlouhodobého pobytu ve ZC Velim. Podrobit se zevrubné kontrole a měření ještě před zahájením zkoušek se budou muset zejména vozidla, která budou do ZC Velim dopravena jiným způsobem než po kolejích (například na silničních trailerech) a kde nejsou zaručeny vyhovující parametry měr hlavních konstrukčních celků důležitých pro bezpečné provozování drážní dopravy.

Rozsah poskytovaných služeb se se změnou kategorizace dráhy nijak nemění. Naopak je do budoucna snaha stále rozšiřovat portfolio služeb. Již za dva roky by se ZC Velim mohlo pyšnit zbrusu novou halou pro přípravu zkoušek drážních vozidel na alternativní paliva (vodík, CNG apod.). I toto by byl významný krok, protože nikde v Evropě není v jednom areálu možnost připravovat tato vozidla ke zkouškám a zároveň je ihned zkoušet na trati do jejich maximální rychlosti. VUZ bude neustále a neúnavně pracovat na vybudování komplexního zkušebního centra v oblasti dopravy.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.33

Další články této rubriky

 ČD - Telematika i v krizi udržela tržby ČD - Telematika i v krizi udržela tržby

7.6.2021 - Dceřiná společnost Českých drah ČD - Telematika loni zaznamenala zisk před zdaněním 66,9 milionu korun, což je meziročně o 6,6 milionu méně. Zhruba o 20 milionů klesly i tržby, a to na 1,676 miliardy korun (v roce 2019 to bylo 1 687… »

ČD Cargo a České přístavy nově spolupracují v KolíněČD Cargo a České přístavy nově spolupracují v Kolíně

7.5.2021 - Přístavy a železnice mají dlouhou společnou historii. Vždyť právě první labské přístavy v severních Čechách vznikaly pro překládku hnědého uhlí z železničních vozů do lodí, které ho odvážely do nenasytných kotlů… »

Neviditelné přenosy zajišťují bezpečnost Neviditelné přenosy zajišťují bezpečnost

5.5.2021 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) disponuje zkušenostmi a specialisty na světové úrovni. Nejde o prázdné fráze, ale o fakta podpořená řadou referencí. Dobrému renomé přispěl i Karel Peška, expert VUZ na elektromagnetickou… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika