Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Nový kalkulátor emisí pro zákazníky ČD Cargo

Nový kalkulátor emisí pro zákazníky ČD Cargo

25.3.2024

Ekologie, udržitelnost, dekarbonizace, to vše jsou pojmy, které v současné době rezonují celou společností, oblast dopravy nevyjímaje. Dceřiná firma Českých drah ČD Cargo je společensky odpovědná firma a otázce udržitelnosti věnuje velkou pozornost. Pro své zákazníky zpřístupnila na svých internetových stránkách možnost kalkulace emisí CO2.

Nový kalkulátor emisí pro zákazníky ČD Cargo

Železniční nákladní doprava je energeticky nejméně náročným druhem dopravy. Srovnání snese jen s vodní dopravou, která je však u nás svým přepravním objemem nevýznamná. V porovnání s kamionem spotřebuje vlak v elektrické trakci na přepravu stejné hmotnosti zboží jen 13 % energie. Je to dáno dvěma klíčovými faktory. Tím prvním je velikost jízdního odporu vozidla, jímž se přeprava uskutečňuje, a ten je při jízdě tvrdého ocelového kola po tvrdé ocelové kolejnici téměř třikrát nižší než u pneumatiky na asfaltu. To poznali už naši předchůdci, když před dvěma sty lety začali stavět koňské železnice, po kterých jeden kůň utáhl násobně více než dva koně zapřažené ve formanském voze a možná i sežral méně ovsa.
Druhým faktorem je rozdíl účinnosti při přeměně primárních energií obsažených v naftě a elektřině na mechanickou práci potřebnou k pohonu kamionu či lokomotivy. To číslo se také blíží trojce v neprospěch nafty. Sečteno podtrženo to představuje zmíněných 13 %. K přednostem elektrické železnice patří ještě schopnost vracení elektrické energie do sítě při brzdění vlaku a jízdě po spádu. To spalovací motor neumí a v nákladní dopravě může jít až 10 % z elektřiny odebrané.
Samozřejmě lze namítnout, že ne všechny vlaky jsou elektrické a naopak, na elektrický pohon budeme mít v budoucnosti i kamiony. Ovšem také u dieselových vlaků existuje fenomén zvaný jízdní odpor, který zvýhodňuje vlak proti silnici, a který chybí u elektrického kamionu, jehož účinnost proti elektrické lokomotivě ještě zhoršují baterie a jejich nabíjecí a vybíjecí cykly.  Bez baterií se elektrický automobil neobejde. Takže jeho energetická náročnost bude sice proti silniční dopravě na 40 %, ale úspora energie proti elektrické železnici bude 3x nižší.

Proč i tak klesá podíl železnice?
Namístě je tedy otázka, jak je možné, že podíl silniční dopravy na celkovém objemu neustále roste a s ním klesá podíl železnice, nejen v České republice. A to i přes její deklarovanou a někdy i skutečnou podporu, směrnicemi EU počínaje a ekvivalentními dokumenty vlády ČR konče. Již skoro 10 let máme Usnesení vlády č. 978/2015 Sb., které ukládá do roku 2030 převést 30 % dopravních výkonů ze silnice na železnici. Skutečnost je taková, že podíl železnice mezi roky 2017 a 2021 u nás poklesl ze 17,4 na 16,6 % z celkového objemu dopravy a trend bohužel pokračuje.
Důvodů je více a jsou obecně známé. I přesto, že ČR má jednu z nejhustších sítí železnic v Evropě, kamion se po silniční komunikaci dostane všude, třeba až do výrobní haly příjemce zásilky, kam koleje nevedou. Je to i na ne zcela vyváženém ekonomickém prostředí mezi silniční a železniční dopravou, když například výroba elektrické energie, a tím i její cena jsou zatíženy náklady na emisní povolenky a u nafty a vyráběné rafinací surové ropy žádné emisní povolenky zatím neplatíme. Železnice si také hradí veškeré náklady spojené s dopravní cestou sama, o silnice se stará stát nebo regiony, přičemž dálniční poplatky a spotřební daně z ropných paliv tyto náklady ne zcela pokrývají. Prakticky jde o dotaci silniční dopravy, a to nehovoříme o negativních externalitách, tedy nákladech týkajících se životního prostředí, nehodovosti nebo klimatických dopadů.

Přichází ESG
Nižší spotřeba energií znamená nižší produkci emisí, což je téma, jehož akcent bude dále růst. Již nyní máme některé přepravce, kterým není životní prostředí lhostejné a chtějí přispět nákupem dražší „zelené energie“ k jeho zlepšení. Těm vystavujeme certifikáty s výpočtem, o kolik emisí pomohou jejich globální bilanci snížit.
Podle zásad nefinančního účetnictví ESG platných od roku 2025 se bude i v ČR započítávat uhlíková stopa dopravy do uhlíkové stopy firmy a do uhlíkové stopy jejího produktu, tedy u zákazníků, kterým dopravci poskytují dopravní služby (ESG je zkratka anglického: Environmental, Social and Governance). Hodnocení kolektivní odpovědnosti společnosti bude prováděno v uvedených třech oblastech.  Oblast E – Environment – představuje spotřebu surovin, emise, produkci odpadu, inovace, snahy o ekologickou šetrnost, dopad na životní prostředí, apod.
Jak již bylo řečeno, největších efektů ve snížení emisí dosáhne firma, která pro přepravu surovin, materiálu nebo své produkce začne namísto silniční dopravy využívat více dopravu železniční. Abychom stávajícím i potenciálním zákazníkům jejich rozhodování o výběru dopravy ulehčili, připravili jsme pro ně kalkulátor, ve kterém si mohou spočítat, jak se u jejich konkrétní zásilky projeví rozhodnutí odklonu od silniční dopravy – za kterou může být někdy jen zvyk – ve snížení bilance emisí jejich firmy. Tyto emise pak samozřejmě budou vykazovat v ESG. Kalkulátor je doplněný srovnáním produkce emisí osobního auta, výpočtem, pro kolik jeho ujetých km může zásilka jeho emise kompenzovat. 
Kalkulátor emisí je možné vyzkoušet na https://www.cdcargo.cz/prepravni-spojeni-a-tarifni-vzdalenosti. Kromě údajů potřebných pro vyhledání potřebného spojení je v tomto případě nutné zadat ještě druh zboží a předpokládanou hmotnost zásilky. 
 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

VUZ na semináři představí novinky z oblasti interoperabilní infrastrukturyVUZ na semináři představí novinky z oblasti interoperabilní infrastruktury

18.5.2024 - Výzkumný Ústav Železniční zve odbornou veřejnost na seminář Interoperabilní železniční infrastruktura – novinky, trendy, budoucnost. Zváni jsou všichni profesionálové i akademici, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti… »

ČD začaly s výměnou první generace wi-fi routerůČD začaly s výměnou první generace wi-fi routerů

17.4.2024 - Cestující v dálkové dopravě a ve vybraných spojích Pražské integrované dopravy (PID) se mohou těšit na lepší fungování palubní wi-fi sítě. České dráhy uzavřely se svou dceřinou společnosti ČD - Telematika smlouvu na výměnu… »

Posuzování interoperability železničního systémuPosuzování interoperability železničního systému

27.2.2024 - Posuzování interoperability železničního systému je nezbytnou součástí provozování železniční dopravy v Evropské unii. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) jakožto společnost specializovanou na poskytování odborných služeb se… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika