Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Přesun vrtné soupravy na stavbě v Brně

Přesun vrtné soupravy na stavbě v Brně

4.4.2022 – autor: MICHAL ROH, Foto: TOMÁŠ ŠTOS

Nebývá obvyklé, aby se železniční nákladní doprava ve větší míře podílela na modernizaci silniční infrastruktury. Jedinou výjimkou, která svým objemem a rozsahem stojí za zmínku, je přeprava cementu na modernizaci dálnice D1. V letech 2013–2021 vlaky ČD Cargo dovezly do různých stanic v blízkosti této dopravní tepny přes 200 tisíc tun speciálního silničního cementu.

Přesun vrtné soupravy na stavbě v Brně

Spolupráce to byla velmi úspěšná a navázalo na ni ještě několik podobných, avšak objemově nesrovnatelných dodávek například na severní Moravu nebo na Slovensko. Příkladem další úspěšné spolupráce je obchodní případ významný nikoliv objemem, ale spíše svou náročností. Jedná se o výstavbu brněnského silničního městského okruhu. 
Brno je významným hospodářským centrem a také rušnou dopravní křižovatkou hlavních železničních tratí a důležitých silnic. Věnujme se však v tuto chvíli pouze silniční dopravě. Do města dojíždí autem za prací denně desítky tisíc lidí. Na takový pohyb již stávající kapacita silničních komunikací nestačí, a Brno se tak již delší dobu potýká s problémy, které sužují řadu dalších velkých měst – s hlukem a znečištěným ovzduším, což jsou problémy trápící obyvatele města, a s dopravními zácpami, se kterými bojují všichni řidiči. Proto bylo rozhodnuto vystavět v Brně velký městský okruh (VMO). Jde o komplexní soubor staveb, který zkrátí dopravu městem a zároveň ji zcela oddělí od rezidentních čtvrtí. Projekt se skládá z mnoha etap, z nichž každá má své dodavatele, rozpočet a termíny. Některé úseky jsou již hotové, například úsek Pisárky nebo úsek Královo Pole, nebo ve výstavbě. Jiné na realizaci teprve čekají. Celý okruh bude měřit 20 km, jeho součástí bude i šest tunelů. Dokončen by měl být v roce 2035 a náklady na jeho výstavbu by se měly vyšplhat k 38 miliardám Kč. Městský okruh bude vhodně napojen na stávající silniční síť.

Přesun vrtné soupravy
Podívejme se nyní na dvě konkrétní stavby, na úseky označované v projektech jako VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova o délce 1,2 km. K jejich úspěšnému průběhu totiž přispěla na počátku letošního roku nemalou měrou naše společnost. Obě náročné stavby s několika mosty a dvěma mimoúrovňovými křižovatkami byly zahájeny v červnu 2021. V lednu letošního roku byla zahájena betonáž mostovky estakády nad seřaďovacím nádražím Maloměřice. Ale vraťme se ještě k účasti ČD Cargo. Prostřední pilíř budované estakády se nachází na zhlaví železniční stanice Brno-Maloměřice. Pro vyvrtání děr na umístění pilotů pro tento pilíř bylo nutné na místo dopravit vrtnou soupravu BAUER BG 33 H o hmotnosti 68 tun (bez vrtacího nástavce). Jako nejvhodnější byla vybrána varianta přesunu soupravy po železnici. Samotnému přesunu předcházel více než rok přípravných prací. Bylo nutné vybrat vhodný vůz, připravit technologii nakládky i vykládky, vše projednat se Správou železnic.  
Přepravu tak těžkého stroje technicky nezvládne žádný vůz ČD Cargo. Výjimku tvoří vůz Uaai, který ovšem neumožňuje najetí vrtné soupravy a použití kolejového jeřábu k nakládce/vykládce stroje v kolejišti, což bylo mistry z depa ČD vyhodnoceno jako neproveditelné. Proto jsme zvolili vůz Samms s konstrukční nosností až 105,5 t, který bylo nutné zapůjčit od DB AG. U koleje číslo 604b byla z panelů vybudována provizorní čelní rampa pro nájezd vrtné soupravy. Ta poté byla na voze pečlivě upevněna. U koleje č. 53a pak byla vybudována další provizorní panelová rampa pro sjezd soupravy. Vlastní přesun se uskutečnil 26. ledna 2022 s lokomotivou 731.032 a vrtná souprava se hned pustila do práce. Stejným způsobem se pak vrátila 22. února 2022.

Další doplňkové služby
Přesun vrtné soupravy nebyl jedinou aktivitou, kterou jsme pro zákazníka, firmu Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, zajistili. Pro odvoz vytěženého materiálu byla využita lokomotiva 
ČD Cargo spolu se dvěma Ua vozy, tzv. Dumpcary. Zeminu pak naši zaměstnanci vysypávali na plochu u koleje č. 601. S pomocí speciálního kolejového přepravníku jsme stavbaře zásobovali materiálem potřebným na staveništi. Konkrétně se jednalo například o armovací koše nebo přepravu silniční cisterny pro odčerpání spodní vody z vrtu. ČD Cargo rovněž zabezpečilo pro související výlukovou činnost zaměstnance pro řízení sledu a dokázalo tak poskytnout společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby komplexní servis železničních dopravních a přepravních služeb. Dodejme, že stavba je nyní v plném proudu a dokončena by měla být v roce 2024. 
Všechny tyto zmíněné aktivity byly provedeny k plné spokojenosti zákazníka, a i když se nejednalo o klasickou železniční přepravu, přinesla ČD Cargo nemalé tržby a také zvýšení prestiže. Poděkování za úspěšnou realizaci patří nejen zaměstnancům PJ Brno, ale i obchodního úseku a skupiny přepravních podmínek, předpisů a zkoušek O21. 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 1

Další články této rubriky

Do provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCSDo provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCS

25.4.2022 - Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha úspěšně dokončilo certifikaci evropského vlakového zabezpečovače ETCS u prototypového vozidla řady 362 WTB pro České dráhy. Současně od Drážního úřadu obdrželo konečné… »

ČD-IS vybaví wi-fi i RegioNovyČD-IS vybaví wi-fi i RegioNovy

24.3.2022 - Společnost ČD - Informační Systémy loni vybavila technologií pro příjem wi-fi 82 jednotek CityElefant a 39 dvou- a třívozových jednotek RegioNova. Celkem České dráhy do vybavení regionálních vozidel wi-fi v roce 2021 investovaly… »

VUZ se podílí na výběrů tratí vhodných pro provoz na vodíkVUZ se podílí na výběrů tratí vhodných pro provoz na vodík

18.3.2022 - Nasazení vlaků na vodíkový pohon v Česku je opět o krok blíže. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) se podílí na výběrů tratí vhodných pro provoz v této trakci. Cílem projektu je analýza tuzemských železničních tratí… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika