Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ČD Cargo odváží odpad z tornádem postižené oblasti

ČD Cargo odváží odpad z tornádem postižené oblasti

26.10.2021 – autor: MICHAL ROH Foto: MICHAL ROH ML.

Oblast Hodonínska a Břeclavska zasáhlo ve čtvrtek 24. června v podvečerních hodinách ničivé tornádo. Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Živel kriticky zasáhl sedm obcí, nejvíce pak Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves a některé části Hodonína. Poničeno bylo asi 1 200 staveb, přičemž škody se odhadují na 15 miliard Kč. Ničivému tornádu samozřejmě neunikla ani železniční infrastruktura.

ČD Cargo odváží odpad z tornádem postižené oblasti

Oblastí prochází 2. tranzitní železniční koridor, na kterém musela být zcela zastavena doprava a ještě nyní musí být vlaky mezi Břeclaví a Hodonínem vedeny lokomotivami motorové trakce kvůli poničenému trakčnímu vedení.
Při likvidačních a demoličních pracích vzniklo velké množství odpadu, jak stavebního, tak samozřejmě i objemného směsného. Společnost Purum zahájila jeho zpracování v areálu bývalého lignitového Dolu Mír v Mikulčicích. Příprava k odvozu zahrnuje mechanické třídění, při kterém jsou separovány především železo, dřevo, či nebezpečné azbesty. „V postižených Mikulčicích máme naši provozovnu. V areálu dolu Mikulčice zajišťujeme deponii pro třídění a využití stavebních sutí a dalších odpadů, které po sobě živel zanechal. Jsme rádi, že pomůžeme odstranit následky tornáda do úspěšného konce,“ řekl jednatel společnosti Purum Daniel Kraft. Souběžně se zpracováním odpadu byl připravován projekt na jeho odvoz po železnici do severních Čech. Porovnávány byly samozřejmě varianty odvozu po silnici i po železnici.

Vybrána technologie Innofreight
Nakonec zvítězila varianta přeprav po železnici s využitím technologie Innofreight. „Jedna vlaková souprava se 72 nástavbami Innofreight pojme asi 1 200 tun odpadu, což odpovídá jízdě sedmdesáti plně naložených vozidel s odpadem,“ konstatoval Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo. „To při stávajícím objemu odpadu znamená odklonění více než 2 000 nákladních vozidel a úsporu téměř 1 000 tun CO2,“ dodal. Pro úplnost uveďme, že ucelený vlak je sestaven z 24 vozů řady Sgns ložených
72 nástavbami XXL s odpadem. Obsluha důlní vlečky je zajišťována lokomotivami ČD Cargo, které kromě posunu u nakládky zajišťují i odvoz soupravy do Břeclavi. Nakládka trvá přibližně osm hodin a zajišťuje ji společnost Thermoservis. Nakladače mají na lžících váhu, je tak zajištěno, že nedojde k přetížení nástaveb. K převážení celého vlaku byla zpočátku využívána kolejová váha v Brně-Maloměřicích, od 22. září pak opravená kolejová váha v Břeclavi.
Z Břeclavi je vlak lokomotivou řady 388 dopraven až do cílové stanice Most nové nádraží. Zde se soupravy ujme opět motorová lokomotiva, která vozy po částech přistaví na vlečku Podkrušnohorského technického muzea, v jehož areálu se odehrává vykládka. Tu zabezpečují zaměstnanci ČD Cargo speciálním vozíkem, který dokáže nástavby otočit a vysypat do přistavených nákladních automobilů. Ty odpad odvážejí ke konečnému zpracování na nedalekou skládku CELIO. Vykládka všech kontejnerů se musí stihnout do 18 hodin, aby se přes noc mohla prázdná souprava vrátit zpět do Břeclavi, respektive Lužice. Pokud vše klape, jízda vlaku napříč Českou republikou trvá jen 6 hodin. Vozbu vlaků Tornádo zajišťují v celé elektrické trase strojvedoucí PJ Ústí nad Labem.

Tři páry vlaků týdně
První vlak odjel z Lužic 6. září 2021, následující den proběhla jeho vykládka. Celkem jsou trasovány tři páry vlaků týdně s odjezdy vždy v pondělí, středu a pátek z Moravy a v úterý, čtvrtek a sobotu ze severních Čech. Minimální množství, které by takto mělo být převezeno, je
35 tisíc tun. Obě vlečky musely být před zahájením přeprav prohlédnuty a opraveny. Spousta problémů také musela být řešena, jak se říká „za pochodu“, například úklid vykládací plochy, aby nedošlo k poškození pneumatik jak vykládacího vozíku, tak nákladních automobilů.
Pro ČD Cargo se jedná o nový obchodní případ, při jehož realizaci musíme denně prokazovat, že umíme odvést kvalitní a spolehlivou práci. Za prozatím úspěšnou realizaci přeprav patří dík především zaměstnancům PJ Brno, PJ Ústí nad Labem a také PJ České Budějovice. Posledně jmenovaná jednotka zajistila na první přepravy zkušeného zaměstnance na obsluhu vykládacího vozíku. Obchodně vše zastřešila naše 100% dceřiná společnost ČD Cargo Logistics, která také realizaci přeprav nepřetržitě monitoruje.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Ocelová alchymie v režii VUZOcelová alchymie v režii VUZ

29.11.2021 - Specialisté Výzkumného Ústavu Železničního Jiří Soukup a Radek Stuchlík na nedávné konferenci s názvem Současné problémy kolejových vozidel přiblížili a popsali statickou a únavovou zkoušku motorového rámu podvozku pro… »

VUZ: Padesát let v čele železničního zkušebnictvíVUZ: Padesát let v čele železničního zkušebnictví

27.9.2021 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) je společností s rozsáhlými zkušenostmi a know-how v oblasti železničního výzkumu a zkušebnictví a právě letos slaví padesáté narozeniny. Zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a… »

Dokonalý zákaznický servis je hlavní prioritou VUZDokonalý zákaznický servis je hlavní prioritou VUZ

26.8.2021 - Na pozici vedoucího dispečera Oddělení zákaznických služeb (OZS) Výzkumného ústavu železničního (VUZ) nepracuje Petr Prokeš dlouho. Přesto Zkušební centrum Velim zná velmi dobře z dob, kdy zde byl dispečerem dopravce ČD Cargo,… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika