Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí komplexní služby

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí komplexní služby

19.10.2017 – autor: PETR CHLUM Foto: VUZ

Akreditovaná Zkušební laboratoř (ZL VUZ ) jako pověřená právnická osoba k provádění zkoušek dokáže v současné době nabídnout komplexní služby v oblasti homologace železničních vozidel, a to nejen v České republice. Její hlavní činností je provádění zejména typových zkoušek železničních vozidel či jejich částí, případně i některých součástí infrastruktury.

Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí komplexní služby

Zkušební laboratoř VUZ lze nalézt v seznamu akreditovaných laboratoří u ČIA pod číslem 1462. V rámci systému kvality laboratoř neustále vyvíjí a aktualizuje zkušební postupy tak, aby odpovídaly nárokům na ně kladeným jak národními, tak zejména evropskými normami a směrnicemi pro interoperabilitu. Laboratoř má v současné době akreditováno celkem ­

40 zkoušek a mezi její hlavní aktivity patří:

●  Zkoušky jízdních vlastností: zjištění bezpečnosti proti vykolejení, chodových vlastností kolejových vozidel a namáhání jízdní dráhy.

● Trakčně energetické zkoušky: zjištění trakčních charakteristik a charakteristik dynamické brzdy hnacích kolejových vozidel, měření jízdního odporu, měření energetických parametrů a oteplovací zkoušky.

●  Brzdové zkoušky: stacionární a jízdní zkoušky pneumatické brzdy, zkoušky součinnosti jednotlivých druhů brzd a zkoušky protismykového zařízení kolejových vozidel.

●  Hygienické zkoušky: měření akustických parametrů (hluku) a vibrací působících na člověka.

●  Elektrotechnické zkoušky – silnoproud: zkoušky elektrických a napájecích systémů kolejových vozidel, pantografů a rozvodného systému elektrifikovaných tratí.

●  Elektrotechnické zkoušky – slaboproud: elektrické zkoušky a zkoušky vlivu prostředí pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC) drážních vozidel.

●  Pevnostní a únavové zkoušky – pevnostní zkoušky rámu podvozku, pevnostní zkoušky kol, únavové zkoušky náprav, termomechanické zkoušky kol, zkoušky šroubovek a nárazníků, pevnostní zkoušky svárů kolejnic, defektoskopické zkoušky. Tyto zkoušky jsou prováděné výhradně na dynamickém zkušebním stavu, který je součástí zkušebního centra Velim.

Zkušební laboratoř ke své činnosti využívá moderní měřicí techniku založenou na průmyslově vyráběných měřicích počítačích a specifická zařízení vycházející z požadavků na konkrétní typ zkoušek. Tuto techniku laboratoř neustále obnovuje tak, aby odpovídala současným nárokům, které jsou na provádění zkoušek kladeny. Dále ke své činnosti laboratoř využívá 4 speciálně upravené měřící vozy, které poskytují zázemí pro realizaci zkoušek až do rychlosti 160 km/h. Experti Zkušební laboratoře jsou schopni většinu nabízených zkoušek realizovat nejen ve Zkušebním centru VUZ Velim, kde jsou pro jejich realizaci optimální podmínky, ale i kdekoli jinde „v terénu“, kde to umožňují zkušební podmínky. Běžnou praxí pro zkušební týmy je tak realizace zkoušek nejen na tratích v České republice a na Slovensku, ale třeba i v mnohem „exotičtějších“ zemích, kdy jako příklad lze zmínit zkoušky elektrických lokomotiv v Turecku nebo zkoušky modernizované motorové lokomotivy v Lotyšsku.

Zkušební laboratoř VUZ je schopna zákazníkovi nabídnout nejen zkoušky železničních vozidel, ale v rámci statutu pověřené právnické osoby také poradenský servis a podporu při schvalování vozidel v České republice a na Slovensku včetně vypracování závěrečných stanovisek ke schválení typu vozidla příslušným národním úřadem. V rámci úzké spolupráce s Autorizovanou osobou dokáže laboratoř poskytnout komplexní servis při homologaci železničních vozidel.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 3.33

Další články této rubriky

ČD Cargo rozšiřuje park interoperabilních lokomotiv ČD Cargo rozšiřuje park interoperabilních lokomotiv

10.9.2018 - Další čtyři interoperabilní lokomotivy Vectron, které doplní osmičku již dříve pořízených strojů stejné řady, nakoupí na přelomu roku 2018/2019 dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo. To například umožní expanzi firmy… »

ČD Cargo na Nové hedvábné stezceČD Cargo na Nové hedvábné stezce

26.7.2018 - Nová hedvábná stezka je v poslední době často skloňovaným tématem v obchodní sféře i v médiích. Jisté je, že přepravy z/na východ, ať už z/do Číny, Ruska nebo jiných zemí představují významný potenciál a obchodní… »

Od traťového vozíku po vysokorychlostní vozidlaOd traťového vozíku po vysokorychlostní vozidla

11.5.2018 - Akreditovaná zkušební laboratoř VUZ dokáže zákazníkům nabídnout různorodé spektrum služeb zejména v oblasti zkoušek drážních vozidel. Díky statutu pověřené právnické osoby také nabízí poradenský servis a podporu při… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika