Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Jazykové kurzy uzavřely vzdělávací projekt

Jazykové kurzy uzavřely vzdělávací projekt

20.3.2014 – autor: VĚRA MARKOVÁ

Na stránkách časopisu Železničář jste se již v minulosti mohli dočíst o realizaci kurzů, které se uskutečnily v rámci projektu „Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah“. Do těchto kurzů, organizovaných Odborem personálním, byli zaměstnanci vybíráni ve spolupráci s organizačními složkami. Na ně navazovalo jazykové vzdělávání v anglickém a německém jazyce. Jazykové výuky se zúčastnili jak začátečníci, tak pokročilí; podle znalostí byli účastníci rozděleni do skupin, aby byla výuka efektivní a získané dovednosti co nejvíce využitelné v každodenní praxi.

Jazykové kurzy uzavřely vzdělávací projekt

Výuka přes počítač i s lektorem

Od října 2013 do ledna 2014 probíhaly jazykové kurzy. Účastníci se vzdělávali v anglickém a německém jazyce v tematických oblastech: Praha – centrum dění, komunikace se zákazníkem a zvládání krizových situací. Kurzy probíhaly formou e-learningu. Na e-learning navazovala čtyřhodinová výuka s lektorem, v rámci které zaměstnanci probírali správné použití frází a slovních vazeb, procvičovali si výslovnost. Po výuce s lektorem následovalo opakování ve formě e-learningového testu.

Jazykové vzdělávání úspěšně dokončilo celkem třicet zaměstnanců. Na závěr kurzu vyplňovali účastníci krátký dotazník a poskytli tak cennou zpětnou vazbu pro plánování dalších aktivit v této oblasti. Z dotazníků vyplynulo, že jazykové dovednosti jsou pro ně v jisté míře v práci nezbytné a jsou vděční za jakýkoli rozvoj a možnosti zvýšit svoje kompetence v této oblasti. Oceňovali praktičnost a zaměření na konkrétní modelové situace, s kterými se při výkonu svého povolání setkávají a kdy potřebují cizí jazyk k tomu, aby je lépe zvládali.

Kurzy anglického a německého jazyka byly poslední aktivitou v rámci projektu „Rozvoj dovedností zaměstnanců provozu Českých drah“ a tímto byl projekt v lednu 2014 po přibližně roce a půl ukončen. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky a byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu hlavního město Prahy. 

Které kurzy pro zaměstnance proběhly v rámci projektu?

IT dovednosti, Brain jogging, Praha – centrum dění, Komunikační dovednosti, Zvládání krizových situací a Jazyková příprava – právě těmito kurzy prošlo více než 100 zaměstnanců ČD. Vzdělávací aktivity byly určeny zaměstnancům, kteří pracují na území hlavního města Prahy, pohybují se v provozu osobní dopravy a denně přicházejí do kontaktu se zákazníky. Dalším požadavkem bylo splnění jednoho z hlavních kritérií: věk do třiceti let, věk nad padesát let nebo neukončené středoškolské vzdělání. 

Z pozice ředitelky Odboru personálního si troufám tvrdit, že všechny vzdělávací aktivity projektu byly smysluplné a kvalitně realizované, což nám potvrzuje i zpětná vazba účastníků. Hlavní snahou bylo uskutečnit takové vzdělávání, které by zaměstnancům pomohlo v každodenní práci v provozu a usnadnilo jim zvládnout situace a překážky, se kterými se mohou setkat. Cíle i výstupy projektu byly naplněny, vzdělávaní i vzdělavatelé jsou spokojeni. Jen ať máme více takových projektů a více spokojených a motivovaných zaměstnanců s chutí se i nadále vzdělávat.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

V Olomouckém kraji vyrazil do provozu osmý RegioPanterV Olomouckém kraji vyrazil do provozu osmý RegioPanter

5.12.2023 - České dráhy od společnosti Škoda Group převzaly a uvedly do pravidelného provozu již osmý vlak RegioPanter řady 640.2. Nová jednotka určená pro tratě Olomouckého kraje nese označení 640.214. Poprvé jednotka vyjela 15. listopadu… »

Vectrony zamířily na západ Čech a na MoravuPřevzali jsme letošní devátý a desátý Vectron

4.12.2023 - České dráhy v říjnu převzaly další dvě lokomotivy Siemens Vec­tron od leasingové společnosti RSL. Letos už zbývají dodat poslední dva plánované stroje. Jejich předání je plánované na prosinec. V roce 2024 poskytne společnost… »

ComfortJet se vydal na další testy do RakouskaComfortJet se vydal na další testy do Rakouska

27.11.2023 - První zkrácená čtyřvozová zkušební jednotka ComfortJet se v pátek 10. listopadu vydala na své další testy ze zkušebního okruhu u Velimi do Rakouska. Tam bude do soupravy zavázána měřící kalibrovaná náprava a uskuteční se… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika