Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Zdeněk Štěpánek: Období pandemie jsme využili k preventivním prohlídkám

Zdeněk Štěpánek: Období pandemie jsme využili k preventivním prohlídkám

17.6.2020 – autor: MARTIN HARÁK

Zatímco provoz na železnici se v době nouzového stavu v březnu a dubnu výrazně utlumil, v Oblastních centrech údržby (OCÚ) panoval čilý ruch. Podle ředitele odboru kolejových vozidel Českých drah Zdeňka Štěpánka této kritické doby zaměstnanci OCÚ po celé republice využili například k mimořádným preventivním prohlídkám. Mechanici důkladně prohlédli i nuceně odstavené railjety nebo Pendolina a práce se nezastavila ani v řadě investičních akcí jako například stavbě nové haly v brněnském depu v Maloměřicích.

Zdeněk Štěpánek: Období pandemie jsme využili k preventivním prohlídkám

Vzhledem k pandemii koronaviru a následné redukci celé veřejné dopravy v ČR využil národní dopravce během března až května díky menší četnosti spojů k mimořádným preventivním prohlídkám svých vlaků. Na co především se zaměřila tato údržba?

Mimořádné preventivní prohlídky jsme zaměřili na odstranění dlouhodobějších drobných závad. Jedná se například o opravy mechanických poškození interiéru, kontroly a opravy osvětlení, funkčnost interiérových a čelních dveří, především pak dveří s elektrickým nebo elektropneumatickým pohonem nebo odstranění závad vodního a sociálního hospodářství vozidla. Stranou nezůstaly ani kompletní prohlídky a odstranění závad u jednotlivých konstrukčních celků vozidel a vybavení. Tyto opravy a údržbu sice provádíme i za běžného provozu, ale při plném využití souprav v provozu máme jen omezený čas a můžeme k údržbě odstavit jen malou část vozů najednou. Více než dva měsíce nouzového stavu v České republice nám umožnilo provést nadstandardní údržbu efektivně na mnoha vozech najednou. Preventivní prohlídky jsme navíc využili i ke každoroční přípravě na nastávající letní sezonu. Díky menšímu provozu jsme měli na tyto práce více prostoru než v minulosti. Soustředili jsme se na kontrolu chladicích systémů a jejich regulace, čištění prachových filtrů, kontrole stavu tlaku chladiva a těsnost celého systému klimatizace. Součástí bylo i doplnění chladicího média. Mezi nový preventivní výkon jsme zařadili čištění interiérů vozů osobní dopravy ozónovým generátorem. Každé vozidlo bylo po větší údržbě takto ošetřeno. Je to moderní způsob zbavování pachů, bakterií, virů a účinnost aplikace je mnohonásobně vyšší než při použití dezinfekčních prostředků.

Věnovali jste se speciálně například vlajkové lodi Českých drah – jednotkám railjet, které stály více než měsíc nevyužité v Praze kvůli zrušení veškerých mezinárodních spojů?

Vlaky railjet byly odstaveny v Oblastním centru údržby Střed v Praze. Po tu dobu byla těmto jednotkám věnována pozornost ze strany údržby, obdobně jako tomu bylo i u ostatních vozidel. Kromě pravidelné údržby bylo u railjetů nutné zajistit deponování na bezpečném místě s napájením elektrické energie, a navíc jsme je nechali permanentně střežit, aby nedošlo k jejich poničení například graffiti.

Když jsme u rychlovlaků, využili jste nouzového stavu i k prohlídkám jednotek Pendolino? Věnovali jste se také nápravě některých nedodělků po modernizaci interiéru v posledních letech?

Ze sedmi jednotek Pendolino máme jednu soupravu v periodické vyvazovací opravě v již zmíněném pražském Oblastním centru údržby. Část jednotek byla odstavena na nějakou dobu i ve Středisku údržby v Bohumíně, kde se po dokončení údržby sesterských jednotek provedla jejich prostá výměna tak, že jsme využili tyto vlaky na pravidelných spojích mezi Prahou a Ostravou. Doby odstavení byly využity nejenom k pravidelné údržbě, ale navíc se odstraňovaly také interiérové hříchy, které zůstaly nedotažené po nedávno provedené modernizaci. Příkladem může být například ne zcela funkční stav otevírání vík odpadkových košů a další detaily.

Zastavila doba „kovidová“ některé investice, které byly na letošek naplánované?

K žádnému zastavení realizovaných investičních akcí nedošlo. Například stavba nové opravárenské haly v brněnských Maloměřicích probíhá podle harmonogramu a do plného provozu bude uvedena v první polovině příštího roku. Práce se nezastavily ani u připravovaných plánovaných investičních akcí v našich jednotlivých Oblastních centrech údržby. Počítáme s tím, že letošní celkový plán investic ve stavební a technologické vybavenosti ve výši 680 milionu korun beze zbytku vyčerpáme.

Daří se vám vylepšit napájení trolejového vedení v Praze na odstavném nádraží Praha jih? Bývají tam problémy s výpadky proudu při velkých odběrech. Současně se prý uvažuje o přímém kolejovém propojení depa Vršovice se zmíněným odstavným nádražím…

Situaci řešíme ve spolupráci se Správou železnic. Lednové výpadky napájení silně paralyzovaly obslužnost v celém pražském uzlu. Ukázalo se tak, jak málo stačí k zastavení dopravy. Stávající napájecí stanice je před dokončením rekonstrukce, a kromě toho na straně Českých drah začaly kroky k vybudování vlastní nezávislé napájecí stanice pro celý areál odstavného nádraží Střediska údržby Praha jih. I když vše je ve stadiu přípravných prací, je důležité, že je realizace schválená a počítáme s brzkým začátkem stavebních prací. 

Jak je to se zástavbou technologie wi-fi do nasmlouvaných vlaků a jednotek? Pokračujete podle plánu?

Obecně funkčnost wi-fi ve vlacích je v poslední době velmi diskutované téma. Společně s kolegy, kteří mají na starosti informační technologie, nastavujeme teritorium vzájemné součinnosti. Musíme nastavit celý systém přenosu informace o poruchových stavech zařízení, určit postupy pro odstranění poruchy ze strany zaměstnance údržby a v konečném důsledku aktivovat i help desk pro řešení složitých poruch. Samotnou kapitolou jsou bohužel i případy krádeží SIM karet z wi-fi, což řešíme ve spolupráci s Policií České republiky. Přesto instalace nových wi-fi technologií do vozidel pokračuje. Nyní máme podepsaný kontrakt s dceřinou společností ČD-Informační systémy na dodávku šesti set wi-fi jednotek do různých druhů našich vozidel.

V plánu je údajně také výměna odpadního potrubí u vlakových souprav jezdících na lince Praha – Berlín – Hamburk. Jak jste daleko?

Z celkového počtu šedesáti jedna vozů je více než polovina počtu vozidel hotová. Práce probíhají dodavatelsky v Praze jih. Odpadní potrubí byla za dlouhá léta používání dost devastovaná a původní plastové rozvody se začaly doslova prohýbat. Plast proto nahrazujeme kovovými součástkami, které by měly vydržet déle než ty původní z plastu.

Jak pokračuje synergie opravárenských kapacit v mateřské firmě a dceřinkách, popřípadě  externích společnostech?

Téma synergií úseku oprav a údržby kolejových vozidel napříč celou skupinou České dráhy bylo v minulosti několikrát diskutováno, ale nikdy se nikam neposunulo. Je to i tím, že podmínky a potřeba fungování opravárenské základny pro vozidla používaná v osobní dopravě jsou jiné, než je tomu třeba u nákladní dopravy. Určitě ale existují styčné body, které budeme s dceřinými společnosti ČD Cargo a DPOV řešit. Příkladem může být i oblast Entity in Charge of Maintenance, která přímo pro výkon údržby požaduje splnění kritérií pro oblast odborné připravenosti zaměstnanců údržby, určuje technologickou a normotvornou stránku oprav vozidel.   

Můžete blíže vysvětlit, co znamená Entity in Charge of Maintenance?

Stručně řečeno jde o systém udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel. Celé téma Entity in Charge of Maintenance je ale poměrně široké. Doposud povinnost certifikace ECM platí u nákladních vozů. Podle Prováděcího nařízení Komise Evropské unie číslo 2019/779 dojde od 16. června 2022 k rozšíření i na hnací vozidla a osobní vozy včetně vlakových jednotek. Přípravné kroky na audit ECM, který by měl proběhnout na podzim příštího roku, již u Českých drah probíhají. Do té doby bude nutné spoustu dokumentů v podobě předpisů, norem, technologických postupů zrevidovat, musí se „nadefinovat“ procesní vztahy nejenom uvnitř Oblastních center údržby, ale i ve vztahu k Oblastním centrům provozu Českých drah, jelikož problematika ECM se týká jak vlastníků vozidel, tak i společností, které opravují vozidla.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 3

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika