Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Věra Fuksová: Zlínsko začalo jako první s dopravní integrací

Věra Fuksová: Zlínsko začalo jako první s dopravní integrací

4.4.2017 – autor: MARTIN HARÁK

Jednatelka společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Věra Fuksová zastává už devátým rokem post tajemníka komise rady Asociace krajů ČR pro dopravu. Redakci Železničáře prozradila například to, jak se ve Zlínském kraji rozvíjela integrovaná doprava, co je chystaný projekt KOVEDKA či jaká bude další spolupráce kraje s Českými drahami.

Věra Fuksová: Zlínsko začalo jako první s dopravní integrací

Můžete připomenout, jak vznikla zlínská dopravní integrace, která byla historicky první v České republice, respektive bývalém Československu?   

Od roku 1983 mohli cestující používat jízdenky městské hromadné dopravy tehdejšího Dopravního podniku města Gottwaldova, od roku 1990 přejmenovaného opět na Zlín, a vlaků Československých státních drah na trati 331. S ohledem na relativně nízkou nabídku železničních spojů v sedlech se zavedlo oboustranné uznávání jízdních dokladů na meziměstských trolejbusových a také železničních spojích mezi Otrokovicemi a Zlínem.

Jak se ve zlínské aglomeraci, později Zlínském kraji, který vznikl až v roce 2001, rozvíjela integrovaná veřejná doprava?

V roce 2000 byly do Zlínské integrované dopravy začleněny vybrané spoje dopravce ČSAD Vsetín, a to na území obsluhovaném městskou hromadnou dopravou ve Zlíně. Hlavními doklady se staly jízdenky městské dopravní společnosti DSZO. V tarifní oblasti se zavedly speciální jízdní doklady zlínské integrované dopravy pro jednotlivou jízdu a časové jízdné. Do smluvního vztahu dopravců se navíc zapojila společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Od listopadu 2011 byly na lince Zlín – Malenovice – Holešov jednoho z privátních dopravců zařazeny další spoje, a to v úseku Malenovice – Chlum. Nyní jsou do zlínské integrované dopravy včleněny dvě linkové autobusové firmy, zlínská a otrokovická městská hromadná doprava a také České dráhy, které jsou ve zlínské integraci zastoupeny regionálními spoji mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi.

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje připravuje od příštího roku nový produkt s názvem KOVEDKA. O co vlastně půjde?

Nově připravovaný systém financování veřejné linkové dopravy, v rámci něhož budou území Zlínského kraje obsluhovat dopravci vzešlí ze zadávacího řízení, reaguje i na potřebu řešit systém příjmu z jízdného jak z plateb prostřednictvím papírových jízdenek, tak hlavně z transakcí uskutečněných prostřednictvím bezkontaktních čipových karet. Později se předpokládá zapojení regionální železniční dopravy a spojů městských hromadných doprav na území celého kraje. Jde o něco podobného jako je InKarta, kterou používají zákazníci Českých drah. Její základní funkcionality jsou dvě. Půjde jak o průkaz umožňující například získat žákovskou slevu, tak i elektronickou peněženku, která zajišťuje platbu bezhotovostně v každém prostředku integrovaného dopravního systému.

Zůstaňme ještě u sousedících regionů. V Olomouckém, Jihomoravském, ale i Moravskoslezském již fungují plnohodnotné celokrajové integrace. Neplánuje Zlínský kraj propojení s těmito systémy či vzájemné uznávání jízdních dokladů?

Z pohledu napojení na okolní kraje bude možné cílově používat zmíněnou kartu KOVEDKA na mezikrajských linkách a rovněž v celém systému dopravní integrace Moravskoslezského kraje. Naše společnost úzce spolupracuje s moravskoslezským koordinátorem společností KODIS s cílem nastavení integrovaného dopravního systému, jenž bude mít společné prvky v tarifní oblasti a umožní také vzájemnou akceptaci používaných čipových karet. Jednáme i se společnostmi KORDIS JMK z Jihomoravského kraje a KIDSOK z Olomouckého kraje ve věci zajištění napojení Zlínska na už funkční okolní dopravní integrace.

Jakou roli hraje ve Zlínském kraji železniční doprava, potažmo České dráhy?

České dráhy jsou smluvním dopravcem našeho kraje a zajišťují dopravní obslužnost kompletně na celém území regionu v kategoriích osobní a spěšný vlak. Stranou nezůstává ani dálková doprava, kde národní dopravce zabezpečuje přes náš region vozbu celé řady rychlíků, expresů, nevyjímaje mezinárodní spoje EuroCity směřující na sousední Slovensko, ale i do Rakouska či Polska. Díky intenzivní obnově regionálního vozového parku se podařilo zvýšit obsazenost vlaků a cestujícím nabídnout příjemnější. A pokud se týká samotné zlínsko-otrokovické městské aglomerace, tak koncem devadesátých let vzhledem k dlouhodobé rekonstrukci souběžné silnice I/49 výrazně a trvale vzrostl počet cestujících v železničních spojích. Zvýšení zájmu cestujících o vlaky napomohla výstavba nových železničních zastávek v Malenovicích U mlýna a v Otrokovicích u sídliště Trávníky.

Správce železniční infrastruktury plánuje na Zlínsku řadu modernizací. Jednou z nich je například Vlárská dráha. O které další projekty se jedná a na co se případně mohou těšit zákazníci Českých drah?

Správa železniční dopravní cesty v posledních letech zadala zpracování několika studií obnovy tratí nejen ve Zlínském, ale i okolních krajích. Po úspěšně dokončené studii na modernizaci trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, která počítá se zdvoukolejněním úseku Zlín – Otrokovice a elektrizací v celé délce trati, byly zpracovány úvodní studie pro modernizaci úseků tratí Vlárské dráhy. Jejich cílem bylo nalezení ekonomicky přijatelného řešení dílčí modernizace a elektrizace úseků Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou a Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice s variantou do Bojkovic. V současné době bude ještě nutné zohlednění studie připravované elektrizace trati 340 v úseku Brno – Veselí nad Moravou. SŽDC chystá zároveň projekt pro zásadní zrychlení spojení mezi Moravou a Slovenskem přes Valašské Meziříčí. V tomto případě je posuzována efektivnost varianty s přeložkou trati 280 v okolí Teplic nad Bečvou. Ve Valašském Meziříčí vznikne nový dopravní terminál přímo u železniční stanice a ve Vsetíně se připravuje kompletní rekonstrukce železniční stanice i přednádražních prostor.

VĚRA  FUKSOVÁ

Po studiu na Fakultě provozu a ekonomiky dopravy a spojů na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině začala v roce 1990 pracovat jako výpravčí ve stanici Zlín střed. Po mateřské dovolené v roce 1995 nastoupila na Okresní úřad v Kroměříži, kde zodpovídala za oblast státního odborného dozoru a dopravní obslužnosti okresu. V lednu 2003 přešla na Krajský úřad Zlín a od roku 2009 má na starosti coby vedoucí oddělení veřejné dopravy danou oblast v krajském rozsahu. V roce 2011 byla pověřena Radou Zlínského kraje vedením obchodní společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. Je také členkou mezistátní komise pro přeshraniční spolupráci v oblasti dopravy a Koordinační skupiny Ministerstva dopravy ČR pro tvorbu národního standardu elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě.


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 1.88

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika