Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Václav Fikr: Nejvíce péče věnujeme strategickému majetku

Václav Fikr: Nejvíce péče věnujeme strategickému majetku

5.12.2018 – autor: MARTIN HARÁK

Regionální správa majetku Českých drah (RSM) v Hradci Králové spravuje nemovitý majetek v šesti krajích, který představují objekty s pozemky, inženýrské sítě ve vlastnictví národního dopravce včetně zajištění všech činností spojených se správou bytového fondu. Kompaktní tým, nedávno doplněný o nové zaměstnance, se stará také o ubytovací a stravovací zařízení ČD a spravuje i využívané školicí středisko v České Třebové. Královéhradecké správě, jež se spojila s bývalým RSM v Ústí nad Labem, šéfuje Václav Fikr.

Václav Fikr: Nejvíce péče věnujeme strategickému majetku

Můžete ve stručnosti přiblížit, kde všude královéhradecká Regionální správa majetku působí?

S týmem čtyřiašedesáti zaměstnanců spravujeme majetek hned v šesti krajích – konkrétně v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a částečně i Středočeském, což je na první pohled značný záběr. Naše činnost se odehrává na 366 nádražích a spravujeme více než tisícovku budov, zejména provozní, výrobní a skladovací prostory Českých drah. Veškeré nakládání s nemovitým majetkem se řídí projektem dlouhodobě udržitelné strategie hospodaření s nemovitým majetkem ČD. Cílem strategie je optimalizace majetkového portfolia tak, aby jeho využití a správa byly co nejefektivnější. Budovy máme rozdělené podle charakteru možného využití na strategické, obchodní, zbytné a k demolici. Nejvíce péče věnujeme samozřejmě zejména strategickému majetku. Jsou to budovy nezbytné pro chod firmy, ve kterých buď sídlí dotčené drážní složky, nebo slouží k pokrytí potřeb Českých drah v rámci podnikatelské činnosti. Spadá sem například administrativní budova v Ústí nad Labem, sociální zázemí vlakového personálu v Liberci či v Rumburku, školicí centrum v České Třebové a další.

Další významnou skupinou jsou budovy obchodní, což je majetek, který sice České dráhy přímo nevyužívají, ale je možno jej výhodně pronajmout, takže je zdrojem nemalých finančních příjmů do hospodaření firmy. V současné době se například připravuje prodej rekreačního zařízení Bezděz či nepotřebné provozní budovy v Chebu. A poslední skupinu nemovitého majetku pak tvoří majetek, jehož technický stav představuje ohrožení bezpečnosti pro své okolí, není využitelný pro ČD, je v podstatě neprodejný a je tedy určený k demolici. Jsou to obvykle bývalé původní sklady jako například v Libochovicích, Bolehošti a jinde.

Jak pracovně vůbec zvládáte obsáhnout území několika krajů s pouhou šedesátkou zaměstnanců?

Musíme to zvládnout, ale současně přiznávám, že je to někdy na hraně časových možností mého týmu. Sídlo máme sice v Hradci Králové, nicméně část zaměstnanců je dislokována v Ústí nad Labem a místních správách, konkrétně v České Třebové, Pardubicích, Liberci, Karlových Varech, Mostu a Chebu. Organizačně se členíme na čtyři oddělení – provozní, technické, majetkové a servisní. Provozní oddělení zajišťuje péči o budovy a technické oddělení zajišťuje přípravu staveb, opravných prací a veškerou technickou správu budov. Majetkové oddělení zabezpečuje pronájem a prodej a komunikuje s nájemníky s cílem zajistit maximální využití majetku. Služby spojené s pronájmem rozúčtovává servisní oddělení. Jedná se zejména o službu vytápění, přívod vody a elektrické energie. Dále zajišťuje činnosti spojené s ekologií, odpadovým hospodářstvím a péčí o zeleň. Vykonáváme rovněž dohled a kontrolu stavu spravovaného majetku a zabezpečujeme efektivní využití přidělených prostředků ke zlepšování stavu svěřeného majetku. Ten je výčet proto, aby si čtenáři mohli udělat sami svůj vlastní názor na šíři naší problematiky.

Hodně se dnes skloňuje slovo ekologie a ochrana životního prostředí…

Zásady ochrany životního prostředí jsou pro nás jednou z priorit. Možná si leckdo představí jen odpadové hospodářství, ale jde také o ochranu ovzduší a údržbu zeleně, ochranu vod a veřejného zdraví, zejména eliminaci působení hluku a vibrací. Dbáme také na důsledné třídění odpadů na všech pracovištích RSM Hradec Králové, nahrazujeme postupně neekologické, již dožité kotle na tuhá paliva moderními kotli, a to převážně plynovými nebo elektrickými, pozornost věnujeme pravidelné údržbě a modernizaci čističek odpadních vod a samozřejmě také udržujeme pozemky v naší správě pravidelným sekáním, údržbou vzrostlých dřevin a případně kácením dřevin, které jsou z nejrůznějších důvodů nebezpečné svému okolí. Do naší gesce spadají také ekologické havárie, které šetříme v součinnosti s orgány státní správy. Jako příklad mohu uvést součinnost při odstraňování větších i menších úniků provozních kapalin z hnacích strojů, převážně lokomotiv, na pozemcích Českých drah, ale spolupracujeme také při řešení velkých úniků, jako byla havárie a únik nafty z depa kolejových vozidel v Trutnově v roce 2007 nebo odstraňování starých ekologických zátěží v bývalém depu Lovosice v letech 2017 a 2018.

Na jaké bázi je založena vaše spolupráce se Správou železniční dopravní cesty, která je nyní majoritním vlastníkem českých nádraží a zastávek?

Vzhledem k charakteru majetku je spolupráce se Správou železniční dopravní cesty velmi úzká, zejména v péči o pozemky v železničních stanicích, kde se staráme jednak o jejich údržbu a spolupracujeme při umisťování dopravních staveb. V neposlední řadě se v letošním roce uskutečňuje vyčleňování majetku pod dopravní cestou určených k prodeji právě státnímu manažerovi infrastruktury. Nicméně opouštíme postupně prostory SŽDC, a to hlavně z toho důvodu, že naše činnost již není vázána na výpravní budovy. Pochopitelně spolupracujeme nejen se správcem infrastruktury, ale primárně s ostatními výkonnými jednotkami Českých drah, kde se snažíme naše prostory přizpůsobit pro jejich potřeby, a tím je efektivně využít. V současné době jsme tak například vybudovali pro Zákaznický personál moderní zázemí v Chrudimi.

Jak se stabilizoval váš kolektiv po prodeji části podniku již zmiňované Správě železniční dopravní cesty, kdy došlo k rozdělení majetku, který byl spravován buď RSM, nebo Správou osobních nádraží SŽDC?

Po prodeji části movitého majetku následoval odchod části zaměstnanců ke Správě železniční dopravní cesty, což byl přirozený běh věci. Vzhledem k tomu, že se většinou jednalo o klíčové zaměstnance, bylo nutné doplnit tým přijetím nových lidí. Ty jsme museli zaškolit a začlenit do stávajících kolektivů, což se nám, myslím, poměrně dobře podařilo. Nepopírám však, že jsme měli štěstí na šikovné spolupracovníky. A to je vždy výhra.

VÁCLAV FIKR

Po absolvování Střední průmyslové školy strojní v Hradci Králové pracoval od roku 1971 v bývalém podniku Tesla Hradec Králové jako technický pracovník. Krátce působil v Aeroklubu České republiky jako inspektor parašutismu. V roce 1990 nastoupil k tehdejším ČSD (od roku 1993 České dráhy), kde prošel postupně různými odbornými pozicemi v oblasti správy majetku. Na základě výběrového řízení se v roce 2007 stal ředitelem RSM Hradec Králové, kde pracuje dosud. Ve volném čase se aktivně věnuje sportu, především parašutismu, lyžování a cyklistice.


Průměrné hodnocení (15 hlasů): 3.8

Další články této rubriky

Zbyněk Rederer: Dráha během mé kariéry urazila obrovský kus cestyZbyněk Rederer: Dráha během mé kariéry urazila obrovský kus cesty

26.9.2023 - Končící ředitel Oblastního centra údržby Východ Zbyněk Rederer je zářným příkladem člověka osudově spjatého se železnicí. Pro dráhu se rozhodl již na základní škole, po studiu na ni nastoupil a zůstal jí věrný po více… »

Jakub Smetana: Doprava nemá být bojovkou, ale službou pro všechnyJakub Smetana: Doprava nemá být bojovkou, ale službou pro všechny

24.8.2023 - Nátěr drážních vozidel byl pro příznivce železnice vždy ožehavým tématem. Prvotní nasazení jednotné identity Českých drah, kterou navrhlo studio Najbrt, provázela nekonečná plejáda debat nad její podobou, v průběhu let se… »

Kateřina Krupičková: Člověk musí práci na dráze milovat a mělo by to být i poznatKateřina Krupičková: Člověk musí práci na dráze milovat a mělo by to být i poznat

25.7.2023 - Náplň práce traťových dispečerů Správy železnic je i laické veřejnosti poměrně známá, jak ale fungují dispečeři Českých drah, je i pro mnohé kovanější zájemce o dráhu malou záhadou. Zajímavý pohled do zákulisí jejich… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika