Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Martin Bělčík: Máme stále motivaci jít dopředu

Martin Bělčík: Máme stále motivaci jít dopředu

16.3.2022 – autor: VUZ Foto: VUZ

Uplynulé dva roky nebyly vůbec lehké. Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) přesto během nich dál poskytoval své služby a management společnost udržel v dobré finanční kondici. Generální ředitel Martin Bělčík celé období zhodnotil a nastínil další plány, které přispějí k rozvoji firmy. Co nového VUZ svým zákazníkům nabídne a jak se hodlá postavit k uhlíkové neutralitě?

Martin Bělčík: Máme stále motivaci jít dopředu

Jaký vliv měla pandemie na funkčnost firmy a co jste si v tomto smyslu vzali z roku 2020?
Nežijeme a nepodnikáme ve vzduchoprázdnu, každý z nás, byť si to možná nepřipouštíme, byl v posledních dvou letech pod stresem, a to včetně firem. Denno­denní nejistota se logicky negativně promítla do našich životů i do chodů firem. Pokud budeme hodnotit roky 2020 a 2021 jenom z pohledu čísel, tak byly přes veškerá úskalí mimořádně úspěšné. Z pohledu dopadů na lidi a fungování firmy byly naopak velmi negativní a odčerpaly obrovské množství naší energie. VUZ se celou dobu snažil v podstatě o dvě prio­rity – nepřerušit poskytování služeb pro zákazníky a čím déle pandemie trvala – udržet vnitřní soudržnost firmy. Mít radost z práce vyžadovalo mimořádné úsilí. 

Může to mít dopady na budoucnost firmy?
Rok 2020 jsme všichni vnímali jako rok COVID. Do našich životů vtrhla nejistota,
která tady vždy byla, ale nám všem se ji podařilo pomocí zvyšující se životní úrovně a zlepšující se zdravotní péče téměř vytěsnit. Rok 2020 jsme nějak všichni překonali s nadějí, že vakcína vše vyřeší. Ale uvolnění a rok 2021 nám naložil novou velkou dávku problémů. Najednou nebylo vše dostupné jako dříve. Začaly chybět výrobní kapacity, narušily se dodavatelské řetězce, začaly chybět vstupní suroviny, realizovat dodávky včas začalo být vzácné. Následně došlo k strmému
růstu cen, a aby toho nebylo málo, trh práce opět vyvolal tlak na mzdy. To vše se promítne v roce 2022 do fungování firmy, který bude podle našeho odhadu daleko
náročnější než předchozí roky, a dopady pandemie odhadujeme na další dva roky. Klíčové bude udržet motivaci ke zlepšování.

Projevila se pandemie i v obchodu a v hospodaření?
Ano, negativně i pozitivně. Negativní je, že mnohé záměry jsme museli rozložit v čase nebo je odložit. Chybí kapacity pro jejich realizaci a navíc se trh dynamicky vyvíjí novými směry, než byly původní odhady, a to i z hlediska inovací. V pozitivním smyslu nám pandemie ukázala prostor pro zlepšení, nastavila nám důležité zrcadlo. Naší výhodou bylo, že jsme plně využili změnu obchodní strategie z roku 2019 a přestali pouze prodávat kapacitu okruhu. Posilujeme naši Zkušební laboratoř a její projekty, musíme vybudovat další samostatný produktový pilíř podnikání a nebát se jít i do oblastí, které nejsou zcela železniční. Tedy pandemie nás donutila zbořit mnohé bariéry v našich hlavách.

Neptám se na částky, ale v obecné rovině. O kolik procent hodláte hospodářské výsledky v letošním roce vylepšit? Má na to VUZ ještě vůbec kapacitu?
Cíleně se snažím číslům vyhnout. Pro zákazníka není vůbec důležité, zda bude firma v zisku, nebo rostou jakákoliv její čísla. Protože i kdybychom vyhlásili po celém světě, že jsme super zisková společnost, tak nám to nepřinese jednoho jediného zákazníka. Nikdo z nás si nekupuje rohlíky podle hospodářského výsledku pekaře. Podnikání je o naplnění potřeb zákazníka, který je ochoten za přidanou hodnotu zaplatit adekvátní cenu. Tedy pokud se ptáte, zda máme prostor zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky, tak říkám, že ano. Nicméně 
to může i v některých letech přinést pokles zisku. Protože k tomu nutně potřebujete tu nejzásadnější a nejtajnější ingredienci v podnikání, a to spokojeného, výkonného a odborně vybaveného zaměstnance. Co se týká technických kapacit, stále hledáme prostor pro umístění nových projektů, byť jsme částečně vyprodaní.

Jak daleko jste s plány na modernizaci malého okruhu, který typ vozidel byste zde chtěli testovat a proč?
Začnu odzadu. Naší ambicí je testovat všechna kolejová vozidla, která budou uváděna na trh. K tomu je uzpůsoben i rozvoj malého zkušebního okruhu (MZO). Tak jak bude růst trhu v oblasti autonomních vozidel, tak se snažíme být připraveni s nabídkou. Ale nejde jenom o autonomní vozidla, ve střednědobém horizontu vidíme potřebu po modernizaci vozidel pro regionální dopravu a lze předpokládat, že tato vozidla nebudou dieselová. V následujících dvou letech chceme inovovat MZO vybavením nových komponent zabezpečovače ETCS. Zahraniční partner nám nabízí rozšířit Level 1, který není závislý na optice – tedy bez masivních investic umožňuje pokrýt například regionální tratě. Pokud vše klapne, tak budeme v nejbližší době nabízet na MZO možnost zácviku strojvedoucích na vozidlech schváleného typu a do velmi blízké budoucnosti i možnost školení strojvedoucích v nestandardních situacích, kdy umíme za reálného provozu modelovat prostřednictvím systému ETCS širokou škálu kritických situací, na které strojvedoucí musejí umět reagovat.

VUZ je nejen průkopníkem Skupiny ČD ve snižování uhlíkové stopy. Jak na téma bezemisnosti reagují vaši zákazníci?
Nemáme rádi superlativy – nejsme ani průkopníky, ani zlaté vejce a podobné zkraty. Je to velmi prosté ‒ pokud chceme autorizovat budoucnost, musíme do budoucnosti nahlížet. Je to čirý pragmatismus a cílem je reagovat na požadavky investorů a zákazníků. Tedy v první řadě musíte transparentně nastavit směr a reporting. Aby naši zákazníci mohli převzít naše skóre, tak to nesmí být pouhý marketing, ale reálný výsledek našeho úsilí. Nejdříve jsme museli posbírat data o naší spotřebě nebo také, jak dojíždějí zaměstnanci do práce. Pak podle reality popsat to, co děláme, vyhledat prostor pro zlepšení a začít opravdu zlepšovat. V roce 2020 jsme to celé zopakovali a podstoupili mezinárodní reporting. V prosinci 2021 jsme obdrželi výsledek, který nás na jedné straně velmi potěšil,
ale z mezinárodního srovnání nám také ukázal, že stále máme co dohánět. Podle databáze CDP (Carbon Disclosure Project ‒ iniciativa, která koordinuje a sbírá zveřejňování firemních dat o uhlíkové stopě a dopadech na vodu a lesy, pozn. red.) jsme teprve sedmou firmou v ČR, která hodnocení obdržela. Navíc „startujeme“ na úrovni C z celé škály.

V čem je tento úspěch tak důležitý?
Zjednodušeně řečeno – hodnota firmy nespočívá jenom v ekonomických číslech. Je důležité, aby to, co prezentujeme, jste reálně dělali, měřili a pravdivě reportovali. Také tímto směrem jde naše ambice růstu celkové hodnoty společnosti, která v konečném důsledku má efekt magnetu – jste více zajímavý pro zákazníky i pro investory a i pro zaměstnance. Pokud bychom na základě hospodářských výsledků a toho, co v oblasti ESG (Environmental, social and governance, tj. v rámci investic do životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení firmy, pozn. red.) děláme, měli ambici vydat dluhopisy, pak si dovolím říci, že bychom neměli problém vydat emisi zelených dluhopisů s hodnotou cca víc než 2 mld. Kč. Tedy s velmi nízkou úrokovou mírou. To je náš příspěvek do Skupiny ČD, a v tom je to mimořádně důležité.

Plánujete v tomto směru další investice?
Ano, máme ambici letos zahájit stavbu fotovoltaických elektráren na všech budovách, kde to bude technicky možné a ekonomicky přínosné. Dokonce i nová hala byla navržena tak, aby na ni mohly být umístěny panely. Budeme inovovat
řízení vytápění atd. V tomto roce také dokončíme novou energetickou koncepci společnosti s výhledem na 10 a 30 let, kterou zpracováváme ve spolupráci s ČEZ. Čeká nás příprava střednědobého plánu oprav napájecí a trakční soustavy s cílem snížit ztráty, včetně modernizace napájecí stanice. A hromada další práce.

Je Green deal pro vás příležitost?
Obrovská! Každá příležitost ale může být i hrozba. V tomto okamžiku čekáme, jaká další opatření přijme Evropa v rámci Green dealu a Fit for 55. Předpokládáme, že velká část rozhodování shodou okolností spadne na předsednictví České republiky v rámci EU. Pokud se však díváme na prezentaci záměru, tak aktuální situace vypadá, jako by se Evropa „zbláznila“ a stanovila nesmírně vysoký ambiciózní cíl, ať to stojí, co to stojí. Podíváme-li se na to pohledem historie, pak většinou pokud někdo přišel s něčím novým ambiciózním, tak vždy stál před mohutnou kritikou, že to nejde. Je mnoho argumentů pro i proti, nicméně příležitosti, které Green deal nabízí, jsou zřejmé a my v nich vidíme budoucnost. Příležitost jsou vždy potenciální peníze, buď na straně vyšších výnosů, nebo nižších nákladů a jenom špatný management je vyzrazuje předem. Až je budeme držet v ruce, pak je nepochybně představíme. Ale velkou příležitostí je a bude vodík. Byť kolem jeho výroby začíná vznikat byrokracie s hromadou nelogických podmínek.

A jaké další investice, mimo téma bezemisnosti, máte letos v plánu?
Především chceme rozšířit působnost Zkušební laboratoře. Požádali jsme o akreditaci dalších zkoušek. S tím budou souviset i investice, které zamíří do laboratoře, a vyřazení některých vozidel. Dokončujeme novou halu pro skladování komponent a materiálu pro zákazníky. Velkou část našich investic spolknou údržbové investice.

Před časem jsme hovořili o nových technologiích, i o tom, že plnému rozvoji v železniční dopravě do jisté míry překáží konzervatismus. Změnilo se něco za poslední dva roky? A jak je na nové technologie připraven VUZ?
Naše činnost je funkčně nastavena na jedné straně jako otevřený systém – tedy maximálně otevřený pohled do budoucnosti na straně jedné, na straně druhé jako striktní systém posuzování shody – tedy svým způsobem konzervatismus. Je obecně známo, že výrobci budou testovat jenom to, co je striktně nařízeno, nebo striktně požadováno zákazníkem. Tady spatřuji potenciální problém, neboť technologie je rychlejší než aktualizace norem, nebo naopak nepropojení nových norem s TSI. Udělali jsme si screening části železničního trhu a v podstatě žijeme v době, kdy pod rouškou zvýšení bezpečnosti či úspor nákladů do vozidel je montována hromada ict technologií. V drtivé většině jsou prohlášeny za pomůcky, které nepodléhají certifikaci. Digitalizace je trend, který bezpečnost železnice bude ovlivňovat, a to nejenom z hlediska internetu věcí. Bezpečnost nejde dělit, ta buď je, nebo není. Proto podle naše názoru by tato zařízení měla být testována minimálně na odolnost vůči výpadkům. V rámci VUZ jsme vyhodnotili, že velký  potenciál je z hlediska našeho podnikání v rámci rozvoje digitální železnice  v oblasti kybernetické bezpečnosti a naším cílem je získat pozici akreditovaného subjektu a současně vytvořit pro tyto účely testovací polygon. Intenzivně se díváme na leteckou bezpečnost, neboť jsme přesvědčeni, že postupně bude z důvodů nedělitelnosti bezpečnosti více a více principů přeneseno na železnici.

Expandovali jste na Slovensko. Chcete jít na další trhy?
Naše dceřiná společnost je svým způsobem star up a mimo obchodní zastoupení ji postupně rozšiřujeme o odborné kompetence. Co se týká dalších trhů? Rozhlížíme se po západní Evropě, u nás, v okolních státech, a dokonce i ve Skupině ČD. Konkrétní v tomto okamžiku zcela logicky nebudu, nicméně pootevřu dveře. To, že máme v názvu železniční, nás zavazuje být na špici v tradičním oboru, ale nesvazuje nám ruce být stejně dobrý i v dalších produktech a oborech. Aktuálně jsme například požádali o akreditaci pro oblast certifikace ISO. 
Tj. z necertifikované oblasti chceme poskytovat certifikovanou. Budujeme pro certifikaci ISO produktu tým a logicky se chceme zaměřit na certifikaci ISO v rámci Skupiny ČD. Připravujeme taktéž nabídku i v oblasti analýz výpočtu metody konečných prvků a další produkty – vše chce však trpělivost.

Vrátím se na začátek, jaké tedy bude klíčové slovo pro rok 2022?
Stabilizace! A to nejenom pro rok 2022, ale i minimálně další dva roky


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 2.2

Další články této rubriky

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika