Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Ludvík Urban: Dodatky nám umožní více řešit potřeby krajů

Ludvík Urban: Dodatky nám umožní více řešit potřeby krajů

6.9.2016 – autor: PETR SLONEK

V druhé polovině července měly České dráhy zasmluvněny všechny výkony dálkové i regionální dopravy. Poslední dva kraje, kde se teprve jednalo, byl kraj Jihomoravský a Pardubický. Co tato skutečnost pro národního dopravce znamená, prozradil v rozhovoru místopředseda představenstva ČD Ludvík Urban.

Ludvík Urban: Dodatky nám umožní více řešit potřeby krajů

Jaká byla jednání s regiony? A co Českým drahám jejich výsledky přinesly?

Ačkoli se jedná ve většině případů o dodatkování stávajících smluv, nemohu říci, že šlo pouze o rutinní záležitost. Je totiž nutné reagovat na nové požadavky objednatelů a také zvyšovat kvalitu nabízených služeb s ohledem na rostoucí konkurenci. Uzavření celkem patnácti dodatků s místními samosprávami a třech dodatků a jedné nové smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR v takovémto termínu je velkým úspěchem a Českým drahám se tak otevírá možnost se věnovat v nadcházejícím období více potřebám krajů a řešit zasmluvnění závazku veřejné služby po roce 2019. Rád bych tímto poděkoval všem zástupcům jednotlivých regionů za jejich přístup a ochotu a také bych při této příležitosti v rámci naší společnosti vyjádřil vděk Regionálním obchodním centrům za jejich přístup a výsledky.

Uzavření nových smluv pro České dráhy ale znamená, že i s ohledem na velkou konkurenci musejí neustále vylepšovat nabídku svých služeb…

V posledních několika letech vnímáme jako konkurenci vedle ostatních dopravců také rostoucí dostupnost individuální dopravy. Snažíme se proto o zatraktivnění cestování po železnici našim zákazníkům. Za klíčové považujeme možnost parkování vozidel a kol v těsné blízkosti nádraží. Za další důležitý prvek, který usnadňuje našim zákazníkům cestování po železnici, považuji vznik přestupních terminálů. Odpadá tak složitý přesun mezi autobusy a vlaky. V posledních dvou letech jsme se snažili o to, aby se moment zasmluvnění veškerých výkonů v rámci dopravní obslužnosti co nejvíce přiblížil polovině roku. Zasmluvnění výkonů v dálkové a regionální dopravě v tomto poměrně brzkém termínu pro nás také znamená, že jsme se vcelku bez problémů dokázali vyrovnat i například s novým státním svátkem.

Jak bude vypadat příprava jízdního řádu pro rok 2017? Budou mít kraje dostatek finančních prostředků?

Pro rok 2017 předpokládám, že prostředky, které budou jednotlivé kraje vynakládat na financování dopravní obslužnosti na železnici, postačí minimálně k zachování rozsahu této služby. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby došlo k nárůstu dopravních výkonů, jak tomu bylo letos například v Ústeckém kraji. Pozitivní skutečností je také rozhodnutí vlády, která pro jednotlivé kraje a město Prahu zajistila přiměřené financování i po roce 2019. Neočekáváme tedy plošnou redukci výkonů, která by souvisela s obavami objednatelů o budoucí financování regionální dopravy.

Bude pokračovat rozšiřování integrovaných dopravních systémů?

Železniční doprava tvoří bezesporu ve všech krajích páteř dopravy a je tedy vcelku logické, že objednatel požaduje, aby vlaky byly součástí integrovaného dopravního systému. To přímo předurčuje, aby České dráhy v rámci jednotlivých systémů zastávaly vedoucí pozici po stránce rozsahu přepravních výkonů, i po stránce způsobu odbavení a zajištění služeb cestujícím. Železniční dopravu se podařilo úspěšně zapojit do největších integrovaných dopravních systémů. Zároveň integrované dopravní systémy vnímám jako prostředek, který může přitáhnout nové cestující a ulehčit jim přepravu. Zvláště viditelné jsou pak tyto efekty v okolí velkých měst. České dráhy dokázaly také v rámci některých integrovaných systémů nabídnout zákazníkům též svou In Kartu, která slouží k jednoduchému a plnohodnotnému odbavení cestujících. Samozřejmě, že myšlenku rozšiřování integrovaných dopravních systémů podporujeme a s jednotlivými objednateli se o těchto možnostech pravidelně bavíme.   

Chtějí jednotlivé kraje nová vozidla?

S potěšením musím říct, že všechny regiony skutečně mají zájem o nová vozidla. Požadavky krajů na tato nová vozidla pečlivě sledujeme a průběžně vyhodnocujeme. Máme tedy ucelený přehled o tom kolik vozů a kam by bylo vhodné nasadit. V předchozích šesti letech realizovaly České dráhy masivní obnovu vozového parku, částečně též s dotační podporou. Musím ale na rovinu říct, že kraje s ohledem na své finanční možnosti jsou velmi citlivé na zvyšování úhrady za dopravní obslužnost, byť bychom nasadili nová vozidla. Jistou možností by byl nákup nových vozidel s pomocí dotační podpory z OPD 2. Doufám, že ve druhém pololetí roku 2016 dojde k vypsání prvních výzev a budeme tak moci pro jednotlivé kraje zajistit důstojnou obnovu vozového parku.

Jak vidíte šance Českých drah v tendrech na dopravní obslužnost, které některé kraje připravují?

České dráhy se budou snažit o to, aby ve všech krajích i nadále zajišťovaly základní dopravní obslužnost. Rozhodnutí krajů, které se si vybraly soutěže, plně respektujeme a zcela určitě jim nabídneme odpovídající služby za reálně férové ceny. A také bych chtěl naprosto jasně zdůraznit, že České dráhy se v žádném z krajů rozhodně nechystají opouštět trh či uvolňovat prostor ve prospěch jiných dopravců.

Nedávno byla elektrifikována trať Šumperk – Kouty nad Desnou. Z návrhu jízdního řádu na rok 2017 je patrné, že zde od příštího roku budou dopravu zajišťovat České dráhy. Jsou už známy nějaké bližší detaily?

Ano. České dráhy budou na základě objednávky Olomouckého kraje zajišťovat dopravu na této trati. V současné době probíhají jednání, při nichž bychom si měli ujasnit s ostatními zainteresovanými stranami přesnější podmínky zajištění plnohodnotného provozu od 11. prosince letošního roku. Samozřejmě, že cílem Českých drah bude naplno využít potenciál nové infrastruktury k maximální spokojenosti cestujících.

Ludvík Urban

Po ukončení studií na Vysoké škole dopravní v Žilině začal v roce 1991 pracovat u bývalých ČSD jako výpravčí ve stanici Otrokovice. O tři roky později odešel do funkce dozorčího přepravy a v letech 1996 až 2000 pracoval na tehdejším OPŘ Brno na úseku koordinace výluk. Od roku 2001 zastával funkci přednosty stanice Zlín a v letech 2004 až 2005 pracoval jako vrchní přednosta uzlové železniční stanice Otrokovice, odkud přešel do funkce ředitele KCOD Zlín. Od 1. května 2014 je náměstkem generálního ředitele Českých drah pro regionální integraci, členem představenstva firmy je od listopadu téhož roku.


Průměrné hodnocení (11 hlasů): 3.36

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika