Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Jiří Ješeta: Drážní budoucnost je v unifikaci a spolupráci

Jiří Ješeta: Drážní budoucnost je v unifikaci a spolupráci

17.8.2020 – autor: PETR SLONEK, JOSEF HOLEK

Do představenstva společnosti byl zkušený manažer Českých drah Jiří Ješeta zvolen v květnu. Na starosti má především obchodní záležitosti u osobní dopravy, tedy oblast, které se věnuje už řadu let. Hovořil o uzavírání smluv s objednateli anebo dalších soutěžích na krajské či celostátní výkony. Vysvětlil zároveň, proč je národní dopravce pro objednatele nejlepším partnerem. Zmínil se i o pokračující obnově vozidlového parku ČD.

Jiří Ješeta: Drážní budoucnost je v unifikaci a spolupráci

Jaký je stav regionální dopravy po omezení vyvolaném koronavirovou krizí?

Regionální doprava byla obnovena prakticky v plném rozsahu. Výjimkou je pouze Plzeňský kraj, kde došlo k redukci tří procent výkonů, a to od první změny jízdního řádu 2020, tedy od poloviny června. Dále nejsou vedeny vybrané okrajové spoje v některých krajích, například v Jihomoravském kraji.

Jaké jsou vaše zkušenosti z loňského jednání s kraji při uzavírání smluv?

Asi největší zkušeností je výrazně rozdílný přístup k dopravní obslužnosti u každého objednatele, tedy zákazníka ČD. Prakticky žádný kraj, ale ani MD ČR nemají stejné či alespoň většinově obdobné priority a požadavky na zajištění dopravní obslužnosti. Dnes máme zhruba 15 objednatelů, 45 smluv a 95 finančních modelů. Pro někoho jsou v kontraktu důležitější vlaky a jejich technické vybavení, pro jiného dopravní modely nebo tarify, jinde zase služby pro zákazníky nebo provázanost vlaků na ostatní druhy dopravy v rámci integrovaného systému. Téměř všude je pak důležitá nízká cena, ale naštěstí většina objednatelů už ví, že neméně důležitá je i kvalita služby, a tu nelze zajistit bez nových nebo alespoň modernizovaných vozidel. Jejich pořízení a zhodnocení si obvykle vyžaduje investice v řádu miliard korun a ty se logicky odráží v ceně dopravního výkonu. Finančně by pomohlo národní financování, neboť objednatelé na nové vlaky nemají dostatek prostředků. Nové vlaky s sebou přináší vyšší kvalitu i bezpečnost a zvyšuje se tím atraktivita a využití železnice.

Významná diverzifikace bohužel vedla ke zdražení celého systému, k jeho větší nepřehlednosti, vyšší administrativě, menší atraktivitě pro cestujícího a k větším potížím v běžném provozu. Například ztráty přípojů, souběžná náhradní doprava při výlukách, problémy s platností tarifů a vůbec odbavením cestujících. Jsme přesvědčení, že by se pro další období měl základ a standardy smluv sjednotit a měla by se nastavit závazná pravidla a parametry pro spolupráci mezi dopravci, jejichž přístupy k řešení problémů jsou regionálně velmi rozdílné. Nicméně efektivní smysluplná budoucnost je podle mě jedině ve spolupráci a ve větší řízené unifikaci, která s sebou nese úspory. Ideálně navrhujeme nastavit stejná pravidla pro základní standard kvality, minimální požadavky na vozidla, změny výkonů, reportingy plnění apod.

Můžete být přesnější?

Myšleno je to tak, že navrhujeme, aby byly nastaveny určité standardy a parametry jednotné pro všechny závazkové smlouvy. Mělo by jít nejen o parametry smluvní, reportingové, kvalitativní a podobně, ale také o parametry, které přispějí například k unifikaci vozidel. A to tak, že se jako standard nastaví vybrané typy vozidel, co se týká jejich rychlosti, výkonu, počtu míst a dalších základních technických parametrů, tedy minimálních tvrdých technických požadavků. Ty budou případně objednateli doplňovány o již rozdílné měkké prvky typu výbavy interiéru nebo barevného provedení. Také bychom považovali za přínosné v celé regionální dopravě v ČR stanovit jako standard brutto režim a nastavit například minimální velikosti provozních souborů. To znamená nastavit určitá pravidla pro jejich velikost, aby nedocházelo k dalšímu rozpadu regionální síťovosti tak, jak se například aktuálně děje v Královéhradeckém kraji, kde objednatel dva současné provozní soubory nově poptává v pěti menších provozních souborech.

Ve kterých krajích a které linky dálkové dopravy se budou v nejbližší době soutěžit?

V současné době zpracováváme téměř dvacet nabídek pro regionální objednatele a Ministerstvo dopravy ČR. Stát poptává nabídky na linky R 14 Pardubice – Liberec – Ústí nad Labem a R 27 Olomouc – Opava. Naše vlaky by měly na základě nových kontraktů vyjet již v prosinci letošního roku. Současně ministerstvo hledá dopravce pro tři linky, které budou ukončeny podle stávajících smluv s ČD v prosinci 2021. Jde o linky R 23 Kolín – Ústí nad Labem, R 9 z Prahy do Brna přes Havlíčkův Brod a R 10 z Prahy do Hradce Králové a dále do Trutnova.

V regionální dopravě jsme například Olomouckému kraji podali nabídku na zajištění vozby elektrických vlaků v celém regionu. Nyní jednáme o ceně a dalších aspektech. Máme také připravené nabídky pro Plzeňský kraj, který v nabídkových řízeních soutěží dopravce pro oblast Plzeňsko a oblast Jihozápad. Druhá jmenovaná je ještě rozdělená do souborů Pošumaví a Český les. Dále jsme podali nabídky na pět provozních souborů pro Královéhradecký kraj, kde smlouva s ČD končí v prosinci roku 2021. V neposlední řadě jsme byli vyzváni Libereckým krajem k podání nabídek na linky L 2 Liberec – Česká Lípa – Děčín a L 4 Mladá Boleslav – Česká Lípa – Rumburk. Také na nich pracujeme a je naším cílem výkony obhájit.

Co mohou ČD nabídnout navíc oproti konkurenci?

Nabízíme pořízení a provoz úplně nových vlaků, tedy dlouhodobé nejmodernější řešení nejvyšší kvality a bezpečnosti. Máme silnou finanční pozici, díky které jsme schopni v nejbližších letech investovat desítky miliard korun do nákupu nových vozidel, případně do modernizací stávajících vozidel. Jsme silná, stabilní firma s dobrým ratingem a finanční jistotou. Poskytujeme kvalitní a spolehlivé služby prostřednictvím nejlépe kvalifikovaných zaměstnanců. Pečlivě nasloucháme požadavkům našich zákazníků, jsme inovativní. Umíme nabídnout řešení na téměř každou poptávku. A nesmím zapomenout, že máme na palubě našich vlaků nejlepší catering, třeba točené pivo a skvělou svíčkovou či řízek.   

Také máme vybudované silné údržbové zázemí po celé zemi včetně zázemí pro zbrojení vozidel a jejich sanaci. Jde například o doplňování vody, čištění toalet či dodávku energií. Vybudovali jsme i kvalitní odbavovací systém, který je napojený na všechny mezinárodní systémy a na regionální integrované systémy. Disponujeme vysokým počtem stálých zákazníků, silným věrnostním programem, pestrou komunikací a celou řadou dalších důležitých funkčních celků, jako jsou například Call centrum nebo ČD Dispečinky.  Můžeme tedy na základě jednoznačných výhod, zkušeností a zázemí cestujícím garantovat kvalitní spolehlivé služby. 

Uvažuje se o expanzi do zahraničí podobně jako ČD Cargo?

České dráhy vlastní licenci na provoz osobní dopravy na území Slovenska a pořizují si ji také pro další sousední země. Zajímáme se o výkony, na které zahraniční objednatelé hledají dopravce. Aktuálně například o linku Bratislava – Komárno. Naší hlavní prioritou je ale zajištění špičkové moderní drážní dopravní obslužnosti v ČR a v mezinárodní dopravě pak do významných měst hlavně v sousedních zemích.

Jakou další techniku se ČD chystají nakoupit?

Aktuálně hledáme dodavatele motorových jednotek pro cca 120 osob (DMU120 – pozn. red) a elektrických jednotek pro cca 230 cestujících (EMU 240 – pozn. red.). Motorové jednotky budou dvouvozové a elektrické ve třívozové variantě. Jsou to vozidla pro regionální dopravu, případně pro meziregionální rychlíkovou dopravu. Současně jsme zahájili tržní konzultace, kterými zjišťujeme situaci na trhu v oblasti malých motorových vozů pro 70 cestujících (DMU 70  – pozn. red.) Ty by měly do budoucna nahradit stávající motorové vozy řady 810 a částečně i řady 814, jichž v součtu (810 + 814) provozujeme více než 400. Motorové vozy pro 120 cestujících plánujeme nakoupit ve větším počtu až 160 kusů jako náhradu na výkony, které nyní zajišťujeme staršími motorovými vozy řad 842, 843, 854 nebo 814.

V elektrické trakci už máme smlouvu na nákup elektrických dvouvozových jednotek (EMU 160 – pozn. red.) a k nim plánujeme přidat třívozové jednotky pro cca 230 cestujících, o které je velký zájem například v krajích Olomouckém, Moravskoslezském nebo Středočeském. Také jsme vyhlásili předběžnou tržní konzultaci na nákup elektrických dvoupatrových příměstských jednotek (EMU 400 – pozn. red.), jichž budeme do budoucna potřebovat desítky kusů. Ty budou nejprve doplněním a postupně přirozenou náhradou stávajících jednotek řady 471, jichž provozujeme 83. Jednotky ř. 471 ale nemají ani ETCS, ani je nelze provozovat na střídavou trakci, která už se blíží ku Praze a okolí. Už nyní jsou CityElefanti ve druhé polovině své životnosti a plánujeme je postupně mezi lety 2030 až 2040 odstavovat z provozu.

Jak jste na tom v případě dálkové dopravy?

V dálkové dopravě plánujeme nakoupit kvalitní osobní vozy typu railjet (ČD Comfort). Padesátka jich je již ve výrobě, respektive některé i na okruhu na testování. Zakázka na dalších obdobných 180 kusů včetně řídicích vozů a bistrovozů je v běhu a do budoucna plánujeme nakoupit další stovky těchto vozů. Řazeny budou v soupravách po pěti, sedmi nebo devíti vozidlech, vždy podle konkrétních linek. Pořídíme vratné tlakotěsné soupravy té nejvyšší kvality fungující spolu s lokomotivami na 200 km/h, a částečně i na 230 km/h. Nákup nových lokomotiv jsme již také zahájili. Do doby nákupu těchto lokomotiv plánujeme dočasně pronajmout stroje na 200 km/h, které nám pomohou vykrýt propad v počtu lokomotiv a nabídnout zákazníkům nové výkony. Propad nás čeká v příštím roce, kdy budeme muset začít například odstavovat na montáž ETCS první stroje starší generace, které ale ještě mají potenciál delší služby. Jde například o elektrické lokomotivy řady 362.

V neposlední řadě plánujeme nakoupit pro segment dálkové, a případně i regionální dopravy elektrické jednotky. Uvažujeme rovněž o nákupu jednotek s bateriemi. Současně se zabýváme projekty, které by bylo vhodné zajistit hybridními vozidly, bezemisními. V této oblasti chceme být lídrem na dopravním trhu. Bohužel náklady na pořízení a provoz těchto vozidel jsou zatím nad možnosti objednatelů a bez významnější státní podpory bezemisních vozidel nebude významnější zavádění těchto provozů možné. Mohou však významně přispět ke snížení uhlíkové stopy produkovanou dopravou, což je jedním z prioritních cílů Evropy i ČR.

Nedávno úsek obchodu doznal změn v organizační struktuře. Z Regionálních obchodních center (ROC) se staly odbory. Co má tato změna přinést?

Jedná se o zavedení přímého řízení ROC z pozice náměstka pro obchod. Změna má přinést především zvýšení statusu a kompetencí regionálních obchodních ředitelů, kteří jsou nyní plnohodnotnou součástí generálního ředitelství na pozici jmenovaných nebo pověřených ředitelů odborů. Současně je nastavená přímá komunikační linka mezi obchodním náměstkem a obchodním ředitelem v regionu za stále trvající podpory ředitele regionální dopravy, jehož role je situována především do podpory metodické, obchodní, strategické a odborné.

Už jste byl letos někde na výletě vlakem? 

Ano, mnohokrát. Vlakem cestuji pravidelně. Například z Tábora do Bechyně, ale jel jsem i do Olomouce nebo na jižní Moravu. Rád bych pozval všechny čtenáře na výlet vlakem, který nejsnáze najdou v naší aplikaci Vlakem na výlet. Ta je velmi oblíbená a usnadňuje práci při plánování výletu vlakem, neboť stačí jednoduše zadat zájmovou oblast a typ výletu. Naše aplikace nabízí celou řadu možností, kam se vlakem na výlet, ať už třeba s kolem anebo rodinou, vypravit. A je jedno, zda to bude za dobrým jídlem, poznáním či zábavou. Vlakem ČD lze vyrazit prakticky kdykoliv a kamkoliv, užít si cestu, užít si léto. Přeji i vám všem šťastnou cestu!


Průměrné hodnocení (5 hlasů): 3.2

Další články této rubriky

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika