Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Hana Dluhošová: Investujeme do nových vozů, i do jejich bezpečnosti

Hana Dluhošová: Investujeme do nových vozů, i do jejich bezpečnosti

3.5.2016 – autor: JOSEF HOLEK

České dráhy se chystají v dalších letech investovat několik miliard korun. Chtějí hlavně reagovat na potřeby trhu a nalákat další cestující. Nemalé finanční částky by tedy měly jít na obnovu parku kolejových vozidel, ale i na jejich bezpečnost a rozvoj služeb. Pomoci by měly také dotace z Bruselu. O plánech hovořila ředitelka odboru investic národního dopravce Hana Dluhošová.

Hana Dluhošová: Investujeme do nových vozů, i do jejich bezpečnosti

S podporou evropských dotací České dráhy nakupují řadu let. Kolik vozidel a v jaké hodnotě bylo již pořízeno s pomocí Regionálního operačního programu (ROP) a Operačního programu Doprava (OPD)?

S dotační podporou ROP jsme nakupovali výhradně železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu. Bylo jich celkem devadesát, přičemž devětasedmdesát z nich bylo nových a jedenáct zmodernizovaných. Tím mám na mysli jednotky rodiny Regio, tedy Panter, Shark, Spider a Regionova. Celkově se jednalo o investice v hodnotě 7,5 miliardy korun, z toho na dotacích jsme získali skoro 3 miliardy korun. Pro dálkovou dopravu jsme využili možnosti OPD a nakoupili šest nových elektrických jednotek InterPanter. Za ně jsme dali 1,1 miliardy korun s tím, že částka bude kompletně pokryta z dotací. InterPantery jsou nasazeny na linku R13 spojující Brno s Břeclaví a Olomoucí. Ráda bych ale zmínila, že za posledních 8 let ČD investovaly do obnovy kolejových vozidel nejen s podporou dotačních programů, ale i bez ní, tedy z vlastních zdrojů. Hodnota takto nakoupených či modernizovaných kolejových vozidel činila dalších více než 30 miliard korun. Tím byl skokově omlazen vozový park.  

Jaký objem peněz chtějí v následujících letech České dráhy utratit a jaké zdroje využít?

Na každý rok máme v oblasti investic naplánovaný určitý objem finančních prostředků. Hlavním cílem Českých drah je investovat do nových železničních kolejových vozidel tak, abychom uspěli v nabídkových řízeních na zajištění dopravní obslužnosti na vybraných linkách vyhlašovaných objednateli tedy, ministerstvem dopravy nebo kraji, a tím mohli získat dotační podporu z OPD 2. Půjde tedy opět o Operační program Doprava ale pro druhé programové období. Jsou ale i jiné možnosti spolufinancování.

Až skončí možnost čerpání prostředků z OPD 2, jak bude řešen nákup dalších vozidel?

Program OPD 2 skončí v roce 2023. Po tomto období jsme připraveni nakupovat vozidla z vlastních zdrojů, pokud nebudou v tu dobu jiné možnosti. Respektive průběžně nakupujeme z vlastních zdrojů, nicméně pokud je možnost, samozřejmě využijeme dotačních titulů. Máme schválenou takzvanou Střednědobou strategii obnovy železničních kolejových vozidel a podle ní připravujeme investiční kroky až na 10 let dopředu. Máme tedy rozplánováno, jaká vozidla budeme nakupovat a za jaké finanční prostředky. V zásadě jednou ročně tuto strategii aktualizujeme ve vazbě na dění na přepravním trhu, legislativní změny nebo průběh jednotlivých zakázek.

Můžete prozradit, o která vozidla půjde?

Máme v plánu pořídit nové elektrické a motorové jednotky pro dálkovou i regionální dopravu a osobní vozy 1. a 2. třídy pro dálkovou mezinárodní dopravu. Shromažďujeme podklady pro možný nákup lokomotiv pro dálkovou dopravu. Materiál bude předložen orgánům společnosti ještě do konce tohoto roku. Vícesystémové rychlé lokomotivy aktuálně potřebujeme, přechodný nedostatek budou ČD řešit pronájmem 10 lokomotiv, které by měly jezdit do Německa a Rakouska. Zakázku vypisujeme v těchto dnech. 

ČD vypsaly veřejnou zakázku na dodávky systému ETCS, respektive její mobilní části. I na tento projekt lze čerpat nějaké dotace?

Touto mobilní částí zabezpečovacího systému ETCS budou vybavena vozidla Českých drah určená pro jízdu po koridorech. Předpokládáme, že tímto zařízením vybavíme více než šest set kusů vozidel. Zakázku jsme vypsali na základě unijního požadavku na zabezpečení všech hlavních evropských železničních tahů společným systémem. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu na českých tratích a sjednocení systému s Evropou. Výstavba pozemní části technologií ze strany Správy železniční dopravní cesty již probíhá. Co se týče dotací, využít je můžeme a České dráhy již podaly dotační žádost s možností čerpání dotačních prostředků v rámci programu CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj pro propojení Evropy – pozn. red.) s možností získání dotace až do výše 85 procent. Doufám, že jsou naše šance vysoké. Výsledky by měly být známy na konci tohoto roku. Z toho vyplývá, že České dráhy směrují své investice nejen do nákupu či modernizace vozidel, ale i za účelem zvýšení bezpečnosti jejich provozu.

ČD vyhlásily veřejné zakázky na dodávky vozidel formou rámcových smluv. Kdy budou tato vozidla tedy dodána?

V případě vyhlášených veřejných zakázek na dodávky nových elektrických a motorových jednotek pro dálkovou dopravu bude záležet na časovém harmonogramu vyhlašování nabídkových řízení ze strany objednatele, tedy ministerstva dopravy. Chceme být časově připraveni na avizovaná nabídková řízení, proto volíme cestu uzavírání rámcových smluv. Obecně nám nákup nových vozidel formou rámcových smluv umožňuje být nejen flexibilní v čase, ale objednávat vozidla až podle skutečných potřeb, uzavřených smluv na zajištění dopravní obslužnosti a dostupnosti finančních prostředků. Předpokládáme, že tyto jednotky by mohly být nasazovány postupně od roku 2018. Co se týká vyhlášené veřejné zakázky na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu, zde očekáváme dodávky v roce 2019. Vše ale závisí i na délce trvání procesu veřejné zakázky, tedy na době od jejího vyhlášení až k datu podpisu smlouvy s vítězem. V průměru se tato doba pohybuje v rozmezí od 6 do 12 měsíců. Určitě se jedná o zajímavé zakázky pro hodně uchazečů. Proto lze očekávat velký souboj a ČD by mohl přinést výhodné cenové a obchodní podmínky.

Do čeho je nutno investovat, aby ČD byly plně konkurenceschopné?

Není to jen o investicích do kolejových vozidel, ale i o investicích do IT technologií, kdy podporujeme například rozvoj e-Shopu, mobilních aplikací s nabídkami Českých drah, modernizaci In-Karty, ale také nákup nových přenosných osobních pokladen atd. Abychom byli konkurenceschopní, musíme jednoznačně zvyšovat kvalitu služeb. Tady mám na mysli třeba poskytování internetu pomocí wi-fi, zavádění informačního a rezervačního systému pro cestující, palubního portálu a další. A protože musí být vozidla i udržována, je nutné investovat i do opravárenských a údržbových kapacit Českých drah. Jedná se například o stavební rekonstrukce hal, výstavby myček, zatrolejovaní kolejišť a areálů, vytvoření komplexu pro soustružení podvozků vozidel, nákupy nástrojů pro defektoskopii kol a dalšího vybavení pro údržbu a zabezpečení provozu čím dál více moderního parku železničních kolejových vozidel národního dopravce.

Jak těžké je obstát v oboru, který je doménou spíše mužů? Musíte mít ramena a ostré lokty, anebo stačí ženská elegance a přirozený půvab?

Víte, v prostředí, ve kterém převažují muži, se pohybuji vlastně již od dětství. Pak jsem vystudovala obor stavebnictví, který je rovněž spíše doménou mužů, a nyní pracuji u Českých drah, takže asi neumím úplně posoudit, zda jako žena musím mít ramena a ostré lokty, anebo stačí ženská elegance a přirozený půvab. Na to se budete muset zeptat našich mužů… Musím přiznat, že není vždy jednoduché usměrnit a vybalancovat požadavky jednotlivých odborných úseků za situace, kdy schválený rámec investic je nepřekročitelný. Každopádně prostředí plné čísel, techniky a někdy i ostrých jednání je pro mě neustálou výzvou, inspirací a motivací.

 

HANA DLUHOŠOVÁ

Studovala na gymnáziu v Bohumíně a poté získala inženýrský diplom na Fakultě stavební ČVUT Praha. U Českých drah začala pracovat po promoci v roce 1994. V rámci společnosti České dráhy působila nejprve na Technické ústředně dopravní cesty, rok byla tiskovou mluvčí a poté pracovala na vedoucích pozicích odborů, nejprve majetkového podnikání, poté správního. V roce 2005 se stala ředitelkou Správy rekreačního a domovního majetku Praha. Šéfkou Odboru investic ČD je od roku 2006. Jejími koníčky jsou cestování, golf a lyžování.  

 


Průměrné hodnocení (28 hlasů): 2.54

Další články této rubriky

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika