Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Lidé a příběhy / Příkladní a stateční zaměstnanci byli oceněni ke Dni železnice

Příkladní a stateční zaměstnanci byli oceněni ke Dni železnice

11.10.2012 – autor: BRIGITA KOLÁŘOVÁ

Tak jako každý rok udělil generální ředitel Českých drah Petr Žaluda u příležitosti Dne železnice ocenění těm zaměstnancům společnosti, kteří významným způsobem přispěli k záchraně lidských životů, zdraví cestujících nebo zabránili velkým materiálním škodám.

Příkladní a stateční zaměstnanci byli oceněni ke Dni železnice

V pondělí 1. října dopoledne se na pražském hlavním nádraží sešli zaměstnanci společnosti České dráhy, kteří byli oceněni u příležitosti letošního Dne železnice. Všem osobně poděkoval náměstek generálního ředitele ČD pro personální záležitosti Pavel Švagr, který vyzdvihl pohotové jednání a morální kvality přítomných. Na důkaz úcty předal zaměstnancům upomínkové dary a ženám také květiny. Na setkání, které se odehrálo ve vládním salonku, přišli i zástupci odborových organizací.

 

Helena Nalevanková

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Praha

Dne 23. 6. 2012 doprovázela osobní vlak v úseku Kladno-Ostrovec – Praha Masarykovo nádraží. Mezi zastávkou Kladno město a stanicí Kladno došlo ke střetu vlaku s člověkem. Po zastavení vlaku poskytla bezodkladně spolu se strojvedoucím zraněnému muži první pomoc. Svým rozhodným přístupem významně přispěla k záchraně těžce zraněného člověka.  

 

Božena Hofírková

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Brno

František Zugar

strojvedoucí DKV Brno

Marian Kuchař

průvodčí osobních vlaků RCVD Brno

Dne 7. 5. 2012 vykonávali službu ve vlaku EC 170. Během jízdy vlaku došlo ke srážce s osobním automobilem a hnací vozidlo začalo po srážce ihned hořet. Osobní automobil byl zaklíněn pod ním. Vlakvedoucí Božena Hofírková a strojvedoucí František Zugar likvidovali společnými silami požár. Vlakvedoucí duchapřítomně požádala o hasicí přístroj i strojvedoucího vedle stojícího nákladního vlaku. Průvodčí Marian Kuchař mezitím zajišťoval evakuaci cestujících z hořícího vlaku. Svým jednáním zabránili všichni tři ohrožení zdraví a životů cestujících a eliminovali škody na majetku ČD. 

 

Lucie Čechová

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Brno

Jaroslav Čaněk

strojvedoucí DKV Brno

Dne 9. 2. 2012 za jízdy vlaku došlo na přejezdu ke střetu se silničním motorovým vozidlem, jehož řidič nereagoval na výstražná a zvuková znamení. Po zastavení vlaku poskytli vlakvedoucí Lucie Čechová a strojvedoucí Jaroslav Čaněk zraněnému řidiči první pomoc a zavolali záchrannou službu. Tento příkladný čin byl prezentován i v místním periodiku.

 

Jaroslava Piálková

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Brno

Dne 16. 8. 2012 při doprovodu osobního vlaku podala kvalifikovanou pomoc jednomu z cestujících, který dostal epileptický záchvat, při němž si překousl jazyk. Zajistila funkci dýchání a až do příjezdu rychlé záchranné služby sledovala stav nemocného muže.

 

Vladimír Dvořák

strojvedoucí DKV Brno

Dne 27. 12. 2011 po zastavení vlaku ve stanici Kutná Hora hl. n. zaznamenal na vedlejší koleji posunutý náklad nákladního vlaku loženého osobními automobily. Neprodleně toto nahlásil výpravčímu v této stanici. Svým pozorným výkonem služby zabránil vzniku velké škody na majetku.

 

Marek Telecký

strojvedoucí DKV Brno

Dne 15. 6. 2012 při odjezdu zvláštního vlaku ze stanice Kolín spatřil na sousední koleji překážku. Zastavil vlak a vydal se vstříc protijedoucímu vlaku, který zastavil návěstí „Stůj, zastavte všemi prostředky“. Tímto zabránil vzniku velké materiální škody.

 

Jiří Morčinko

strojvedoucí DKV Olomouc

Dne 11. 9. 2011 poskytl bezodkladnou kvalifikovanou první pomoc osobě, která byla sražena vlakem v úseku Hladké Životice místní nádraží – Suchdol nad Odrou. Jednalo se o mladého muže, kterému vlak ujel obě nohy. Jiří Morčinko zastavil zraněnému krvácení a přivolal vrtulník záchranné služby. Poskytnutím kvalifikované první pomoci zachránil zraněnému muži život.

 

Zdeněk Pumrle

strojvedoucí DKV Česká Třebová

Dne 23. 5. 2012 se v době, kdy nebyl ve službě, procházel podél tratě Choceň – Újezd u Chocně, kde si všiml náhlého pohybu trakčního vedení a současně uslyšel, že přijíždí vlak. Vlak zastavil návěstí „Stůj“. Za obloukem byl následně zjištěn spadlý strom v kolejišti. Pohotovým jednáním zabránil střetu vlaku s překážkou.

 

Boris Chlumecký

strojvedoucí DKV Česká Třebová

Dne 1. 2. 2012 zjistil při jízdě vlaku stržené trakční vedení u sousední koleje. Vlak okamžitě zastavil a zajistil zastavení i protijedoucí elektrické jednotky. Tím zabránil následným škodám.

 

Miroslav Chvalkovský

strojvedoucí DKV Česká Třebová

Dne 19. 8. 2011 včasně zastavil vlak při vjezdu na obsazenou kolej v žst. Dvůr Králové nad Labem. Pozorným výkonem služby zabránil újmě na zdraví osob a škodám na majetku ČD.

 

Vladimír Svoboda

strojvedoucí DKV Česká Třebová

Dne 4. 12. 2011 za jízdy osobního vlaku při snížené viditelnosti mezi stanicemi Opočno pod Orlickými horami a Týniště nad Orlicí spatřil na mostě podlážku z mostní konstrukce. Podařilo se mu zastavit vlak asi 1 metr před překážkou.

 

Ivo Vlachynský

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 11. 11. 2011 při vedení osobního vlaku velmi pohotově zareagoval na situaci, když zjistil, že jeho vjezd do stanice Popelín byl nastaven na kolej již obsazenou nákladním vlakem. Díky své pohotové reakci zabránil čelní srážce obou vlaků.

 

Martin Tetter

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 4. 1. 2012 při vedení rychlíku spatřil na železničním přejezdu před vjezdovým návěstidlem do stanice Tábor osobní automobil uvízlý mezi uzavřenými závorami. Za použití rychločinného brzdění zastavil vlak asi 5 metrů před automobilem. Tímto činem zabránil jisté zdravotní újmě osádky vozu a vzniku materiálních škod.

 

Miroslav Nový

strojvedoucí DKV Plzeň

Dne 13. 1. 2012 se ve stanici Jihlava obětavě podílel na hašení požáru stropu stanoviště strojvedoucího, jehož příčinou byl elektrický zkrat. Včasným použitím hasicího přístroje požár eliminoval, sám však musel být po nadýchání škodlivých zplodin převezen do nemocnice v Jihlavě. Tímto obětavým přístupem zabránil rozšíření požáru.

 

Miroslav Ofukaný

strojvedoucí DKV Praha

Dne 12. 10. 2011 vedl hnací vozidlo a před přejezdem mezi stanicí Ratboř a Bečváry dával řádně návěst „Pozor“, kterou ještě zopakoval. Když viděl, že nákladní vozidlo jedoucí na přejezd na znamení nereaguje, použil rychlobrzdu. Přesto došlo ke střetu vlaku s vozidlem. Ačkoli byl sám zraněn, poskytoval první pomoc zraněným. Pozorným výkonem služby minimalizoval následky nehody, předešel větší újmě na zdraví cestujících a vysokým materiálním škodám.

 

Miloslav Kovačka

strojvedoucí DKV Praha

Dne 17. 11. 2011 vedl osobní vlak. Při zastavení vlaku na zastávce Bílina kyselka mu vlakvedoucí oznámila, že z vlaku vyskočil jeden z cestujících a vážně se zranil na dolní končetině. Strojvedoucí případ neprodleně oznámil výpravčímu. Miloslav Kovačka následně poskytl zraněnému první pomoc.

 

Jiří Šíp

strojvedoucí DKV Praha

Dne 22. 11. 2011 po výjezdu ze stanice Praha Masarykovo nádraží při rychlosti asi 80 km/h spatřil na vzdálenost asi 50 metrů v kolejišti ležící postavu s hlavou na pravém kolejnicovém pásu. Ihned zavedl rychločinné brzdění. Vlak zastavil po ujetí dráhy přibližně 350 metrů za místem střetu. Po zastavení vlaku a po oznámení skutečnosti výpravčímu běžel poskytnout první pomoc. Tímto činem napomohl k záchraně lidského života.

 

Ondřej Valášek

strojvedoucí DKV Praha

Dne 2. 1. 2012 vedl vlak mezi stanicemi Praha-Čakovice a Měšice u Prahy, když spatřil po výjezdu z nepřehledného oblouku na vzdálenost asi 100 metrů skupinu osob v pojížděné koleji. Ihned zavedl rychločinné brzdění a začal houkat. Skupina osob uskočila na levou a pravou stranu koleje. Ondřej Valášek zastavil vlak a běžel zjistit, zda jsou osoby v pořádku. Kontaktoval i záchrannou službu.

 

Jaroslav Pros

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Praha

Dne 30. 1. 2012 doprovázel vlak v úseku Kolín – Praha Masarykovo nádraží. Během jízdy vlaku jeden z cestujících zkolaboval. Jaroslav Pros zavolal záchrannou službu a za pomoci zdravotníka z řad cestujících bezodkladně poskytl postiženému první pomoc, která spočívala v srdeční masáži a dýchání z úst do úst, jež prováděl do příjezdu rychlé záchranné služby, což bylo asi 20 minut.

 

Lukáš Müller

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Praha

Petr Šorm

průvodčí osobních vlaků RCVD Praha

Dne 18. 5. 2012 vykonávali službu ve vlaku Ex 148 v úseku Bohumín – Praha hl. n. Po odjezdu ze stanice Kolín se jedné z cestujících udělalo špatně. Petr Šorm kontaktoval rychlou záchrannou službu a o situaci informoval vlakvedoucího Müllera. Následně se stav cestující začal dramaticky zhoršovat. Lukáš Müller zajistil mimořádné zastavení vlaku ve stanici Úvaly a prostřednictvím vlakového rozhlasu přivolal k cestující dvě zdravotní sestry, které cestovaly ve vlaku. Petr Šorm mezitím informoval záchrannou službu. Během jízdy oba zaměstnanci asistovali při první pomoci.

 

Pavel Dvořák

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Praha

Dne 21. 7. 2012 doprovázel osobní vlak v úseku Praha hl. n. – Čerčany. Před příjezdem do stanice Jílové u Prahy došlo k potyčce mezi cestujícími a následnému napadení a zranění jedné z cestujících. Pavel Dvořák okamžitě přivolal záchrannou službu a Policii ČR. Do příjezdu záchranné služby poskytoval napadené cestující, která utrpěla vážné poranění hlavy, první pomoc.

 

Miroslav Haak

referent správy majetku RSM Ústí nad Labem

V součinnosti s Policií ČR se podílel na odhalování závažné trestné činnosti v oblasti narkotik, za kterou mu bylo vyjádřeno i poděkování osobním dopisem ředitele Služby kriminální policie a vyšetřování Národní protidrogové centrály Policie ČR.

 

Marek Doležal

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Plzeň

Milan Rojkovič

vlakvedoucí osobních vlaků RCVD Karlovy Vary

Dne 28. 2. 2012 doprovázel Marek Doležal vlak R 827. Mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha hl. n. ucítil kouř, který vycházel z prvního vozu. Okamžitě zahájil evakuaci cestujících. Ve stanici Praha hl. n. na vlak čekal Milan Rojkovič. Když spatřil hustý dým, pomohl vystoupit několika cestujícím a neprodleně zahájil hašení požáru. Během hašení se nadýchal zplodin hoření a musel být hospitalizován. Oba vlakvedoucí svým jednáním zabránili újmě na zdraví cestujících a větším škodám na majetku.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Před půlstoletím přivezl metro do PrahyPřed půlstoletím přivezl metro do Prahy

1.5.2024 - Dalším názorným příkladem faktu, jenž důkazů snad ani nepotřebuje, totiž že vztah ke dráze většinou v rodinách pevně koření a většinou se dědí z generace na generaci, je bývalý strojvedoucí a celoživotní železničář… »

Největší kouzlo cesty tkví v její neopakovatelnostiNejvětší kouzlo cesty tkví v její neopakovatelnosti

28.3.2024 - Skutečnost, že dráha dokáže měnit lidské osudy, zavání hrozivým klišé. Jak jinak ale popsat životní cestu Moniky Stapleton, která se s nesmírnou energií a nadšením stará o hladové a žíznivé cestující v railjetech Českých… »

Ludvík Losos a jeho životní dráha protínající PodkrušnohoříLudvík Losos a jeho životní dráha protínající Podkrušnohoří

29.2.2024 - Přívlastek „muž mnoha profesí a zájmů“ není v případě Ludvíka Lososa nikterak nadnesený. V životě se stihl věnovat dějinám umění, konzervaci památek, muzejnictví, restaurátorství, ale i chemii nebo železničnímu… »

 

Všechny články rubriky Lidé a příběhy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika