Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Knihovna na žižkovském nádraží ukrývá drážní klenoty

Knihovna na žižkovském nádraží ukrývá drážní klenoty

15.1.2015 – autor: MARTIN NAVRÁTIL

Během téměř stoleté existence nosila různé přívlastky, její hlavní náplň – dopravní literatura – však zůstává. Co se týká knižních titulů a časopisů, je tuzemskou jedničkou v oboru. Řeč je o Ústřední technické knihovně dopravy, jejíž poklady ukrývá známá budova žižkovského nákladového nádraží. Její dvě zaměstnankyně pomáhají dvakrát týdně odhalovat badatelům zapomenutá tajemství nejen železniční dopravy, ale zapůjčují i horké zahraniční oborové novinky.

Knihovna na žižkovském nádraží ukrývá drážní klenoty

Ústřední technická knihovna dopravy, která se v roce 2007 přestěhovala ze Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici do památkově chráněné budovy Nákladového nádraží Žižkov, za čtyři roky oslaví neuvěřitelných 100 let fungování. Vznikla totiž prakticky hned po ustavení československého ministerstva železnic, v jehož původních objektech v Dlážděné ulici také našla první azyl. Poté se přestěhovala do nově postavené budovy ministerstva na Petrském nábřeží.

Z této doby také pochází příběh dvou glóbusů, které má knihovna v inventáři. „Prý když se na ministerstvu železnic za doby prezidenta Masaryka měnil nábytek, knihovna získala kožená křesla a právě tyto glóbusy. Od předchozích generací knihovnic se traduje, že gló­busy pocházejí právě od T. G. M.,“ říká knihovnice Eva Rubková a její kolegyně Monika Vitnerová ukazuje na trojrozměrný předmět – obrovský model portálového jeřábu, který někdy v 60. letech vytvořil známý modelář velkých měřítek pan Quadrát. „Občas se o něj zajímají děti tatínků, kteří sem přijdou studovat,“ čímž paní Vitnerová poukazuje na nový fenomén knihovny, a to „dětský knižní koutek“. „Musíme podchycovat a vychovávat i novou generaci dopraváků,“ říká a Eva Rubková si hned na jednoho nadějného mladého čtenáře vzpomíná: „Nezapomenutelným juniorským čtenářem tu byl asi patnáctiletý nadšený student, který si už tehdy četl v němčině ve švabachu. No a časem se z něj vyklubal známý historik a specialista Národního archivu.“

Někteří zde našli své předky

Základem knihovního fondu jsou tuzemské a zahraniční odborné knihy, časopisy, skripta, normy, resortní předpisy včetně historické sbírky, předpisy UIC a OSŽD, výzkumné zprávy, sborníky z konferencí, mapy, jízdní řády, disertační a diplomové práce a další písemnosti. Půjčují se staré odborné knihy, ročenky, ale i novinky z oboru dopravy nebo jízdní řády. Zájem o platné jízdní řády díky internetu poklesl, navíc některé železniční společnosti jízdní řády v knižní podobě již nevydávají. Přibývají i návštěvníci, kteří dohledávají své předky. Knihovnice mi ukazují několikacentimetrové svazky úředních listů a schematismů, které obsahují seznamy železničních zaměstnanců.

Vyhledávání usnadňuje elektronický systém

Stálými čtenáři knihovny jsou převážně zaměstnanci Českých drah, ministerstva dopravy, SŽDC, ČD Cargo. Knihovnu však využívají i čtenáři, kteří sledují aktuální dění v dopravě, zájemci o historii, železniční fanoušci, železniční modeláři nebo cestovatelé, kteří si mohou půjčit různé mapy a cestovní průvodce. Tady se jasně ukazuje platnost rčení: co dopravák, to cestovatel. Vyhledávání ve svazcích usnadňuje elektronický knihovnický systém, který je dostupný všem uživatelům ve studovně knihovny a současně je zobrazován také na internetu (http://odis.cd.cz/knihovna). 

Nezanedbatelnou skupinu čtenářů tvoří profesoři a studenti z dopravních fakult či Vysoké školy ekonomické. Významnou skupinou jsou badatelé-historici, kteří získávají v knihovně důležité podklady pro vydávání svých publikací. „Autoři nám pak většinou knihu darují i s podpisem,“ říká paní Rubková. Ale poptávány nejsou jen prastaré archiválie. Knihovní fond je proto pravidelně doplňován knižními novinkami s dopravní tematikou a vybranými technickými obory. Zapomenout bychom neměli ani na časopisy tuzemských i zahraničních vydavatelů. 

Jako každá knihovna i ta dopravní se potýká s nedostatkem prostoru. Nicméně tento neutuchající boj o místo se alespoň částečně podařilo vyřešit. „Oceňujeme možnost získat v budově další prostory, kam se může knihovna rozšířit. Již jen vymalovat a knihy se mohou stěhovat do prostor vonících novotou,“ dodávají knihovnice, které se společně s bedlivě střeženými, ale vstřícně zapůjčitelnými papírovými poklady těší třeba i na vaši návštěvu.

Ústřední technická knihovna dopravy

Adresa
Nákladové nádraží Žižkov
Jana Želivského 2, Praha

(vchod pro čtenáře z boku pravé strany hlavní budovy)

Spojení tramvají
9, 10, 11, 16, 26

Otevírací doba
pondělí 9.00 až 12.30
středa 12.30 až 15.30

web: http://odis.cd.cz/knihovna


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 5

Další články této rubriky

Depa v Praze propojila nová spojkaDepa v Praze propojila nová spojka

28.4.2021 - Významnou úsporu nákladů a vyšší efektivitu při údržbě a opravách vlaků Českých drah přinese nové propojení mezi středisky údržby v pražské Michli (Praha Jih) a ve Vršovicích. Dopravce ho vybudoval jako vlastní alternativu… »

Nárůst počtu cestujících zastavila pandemie Nárůst počtu cestujících zastavila pandemie

27.4.2021 - Po mnohaletém růstu počtu cestujících ve vlacích Českých drah se loni tento trend obrátil. Na vině je pandemie koronaviru, která zájem lidí dočasně zastavila. České dráhy loni přepravily 117,7 milionu zákazníků, což… »

Finanční podpora historickým vozidlům vzroste na 5 milionů KčFinanční podpora historickým vozidlům vzroste na 5 milionů Kč

26.4.2021 - Ministerstvo dopravy vyhlašuje výzvu v rámci programu na obnovu historických železničních vozidel na období 2021–2023. Zároveň schválilo a navýšilo roční rozpočet na 5 milionů korun, oproti minulým letům, kdy byl roční… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika