Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Drážní úřad chce podpořit rušení zbytečných přejezdů

Drážní úřad chce podpořit rušení zbytečných přejezdů

30.12.2015 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

Drážní úřad vydal na konci listopadu Výroční zprávu o bezpečnosti, ve které zveřejnil hodnocení a závěry v této oblasti za rok 2014. Přestože v průběhu více než pěti set kontrol, které Drážní úřad v předmětném období provedl, nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a nejčastějším pochybením byly závady v interní kontrolní činnosti prováděné dopravcem, chce se Drážní úřad ještě více zaměřit na nejrizikovější aspekty bezpečnosti. Patří mezi ně železniční přejezdy, prevence střetů vlaků s osobami nebo dodržování povinných přestávek u strojvedoucích.

Drážní úřad chce podpořit rušení zbytečných přejezdů

Méně je někdy více

V otázce bezpečnosti na přejezdech, která v letošním roce plní přední stránky novin i sociální sítě, má šéf Drážního úřadu Jiří Kolář jasno: „Podporujeme všechny prostředky, které přinesou zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, ať už jde o technická zařízení nebo úpravu legislativy. Česká republika ale patří k zemím s nejvyšším počtem úrovňových křížení v Evropě. Je proto ke zvážení, zda stav, kdy máme téměř jeden přejezd na jeden kilometr tratí, je nezbytně nutný. Drážní úřad proto bude podporovat snížení jejich počtu,“ uvedl Jiří Kolář na tiskovém brífinku.

Počet přejezdů na tuzemské železniční síti sice klesá, ale v jen v řádech jednotek. Podle šéfa stavební sekce Drážního úřadu Martin Roedla je to zejména kvůli legislativním průtahům. „Poté co SŽDC podá žádost a Drážní úřad po projednání vydá rozhodnutí, běží odvolací lhůta. Pak se to táhne několik měsíců až let, neboť se stalo téměř pravidlem, že municipality bojují i za přejezdy využívané sporadicky či vůbec.“ Podle odborníků by situaci prospělo, kdyby se obce musely podílet na údržbě přejezdů, neboť finanční zainteresovanost obecních rozpočtů by přinesla do procesu rozhodování, zda přejezd ponechat či zrušit, zcela jinou racionalitu.

Drážní úřad ve své výroční zprávě také upozorňuje, že zatímco v globálním ukazateli bezpečnosti na železnici sice nevybočuje Česká republika z evropského průměru s mírně klesající tendencí nehodovosti i celkovým počtem usmrcených, avšak statistika usmrcených pasažérů již tak příznivá není. V roce 2014 bylo usmrceno celkem 29 lidí, přičemž velká část těchto neštěstí připadá na střety kolejových vozidel s osobami ve vyhrazeném prostoru dráhy. „Zaměříme se proto také na aktivity směřující ke snížení počtu osob sražených v kolejišti. Inspirací by například mohly být zahraniční železnice, kde mají nejrizikovější místa kryta ploty a zábranami znemožňujícími přístup do kolejiště,“ vysvětlil šéf sekce provozně-technické Ondřej Fanta. Do těchto statistik se nezapočítávají sebevraždy, kterých bylo opět mnoho.

Pozornost se nyní obrací i k odpočinku strojvedoucích

Další oblastí, na kterou chce národní bezpečnostní autorita soustředit svou pozornost, je kontrola bezpečnostních přestávek strojvedoucích. Doposud sice nebyla prokázána příčinná souvislost mezi vznikem mimořádné události a faktem, že strojvedoucí nemusel dodržet povinnou přestávku, přesto má Drážní úřad signály, že k nedodržování pravidel dochází. „Je to sice spíše problém u soukromých dopravců, strojvedoucí Českých drah i ČD Cargo jsou v tomto ohledu pečlivě hlídáni, ale neexistuje legislativní úprava, která by umožňovala monitorovat využití fondu pracovní doby u všech strojvedoucích, kterých je v ČR přes 11 tisíc. Navrhujeme proto úpravu datových systémů SŽDC, aby se u konkrétního vlaku kromě jiných údajů zobrazovalo i číslo licence strojvedoucího. To by přineslo řádově vyšší šance porušování těchto pravidel odhalit. Hudbou budoucnosti je pak například čtečka umístěná na každé lokomotivě, jejíž prostřednictvím by se přihlašoval každý strojvedoucí svým unikátním čipem,“ doplnil Jiří Kolář.


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5

Další články této rubriky

ČD chystají další velké investiceČD chystají další velké investice

22.10.2020 - České dráhy hodlají v dalších pěti letech dále investovat do obnovy vozidlového parku, rekonstrukce a výstavby zázemí a ETCS. Na šestém ročníku Železniční konference Pardubice 2020, která se prvně uskutečnila i formou on-line… »

Nadační fond Skupiny ČD rozdělil prvních 400 tisíc korunNadační fond Skupiny ČD rozdělil prvních 400 tisíc korun

30.9.2020 - Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila prvních 400 tisíc korun z transparentního účtu. Příjemci jsou zaměstnanci Českých drah, kteří utrpěli zranění při nedávných vážných nehodách u… »

Spolupráce NRZP a ČD pokračujeSpolupráce NRZP a ČD pokračuje

29.9.2020 - Více než šest stovek bezbariérových vozů a jednotek, přes 5 000 bezbariérových spojů každý den, což představuje více než dvě třetiny denně vypravených vlaků Českých drah, či unikátní společně vyvinutý objednávkový… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika