Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Bezpečnosti v nočních spojích věnujeme velkou pozornost

Bezpečnosti v nočních spojích věnujeme velkou pozornost

17.6.2015 – autor: ALEŠ KUČERA

Na konci všeho je vysoký standard bezpečnosti nočních vlaků bez nežádoucích osob. Odbor obchodu osobní dopravy společně s oddělením bezpečnosti a nouzového plánování trvale sledují a vyhodnocují účinnost bezpečnostních opatření, jakož i podnětů servisních organizací JLV a WGS. Konkrétně se jedná o noční spoje EN 477/476 Metropol, EN 444/445 Slovakia, R 442/443 Bohemia a R 406/407 Chopin.

Bezpečnosti v nočních spojích věnujeme velkou pozornost

Z analýzy drobné trestné činnosti vyplynulo, že jednotlivé případy se stávaly ve chvíli, kdy hlídka bezpečnostní agentury musela ze soupravy vystoupit. Proto se od září 2014 jejich počet na nočních vlacích ČD na území České republiky zvýšil na devět, z toho šest hlídek je nasazeno na noční lůžkové vlaky. Například na vlaku R 406 vyjíždí hlídka z Břeclavi do Bohumína a vrací se na EN 444 do Prahy, druhá hlídka vyjíždí z Prahy do Bohumína na R 443 a vrací se zpět do Prahy na spoji R 442.

Problémy byly v Pardubicích, Břeclavi či Bohumíně

Problémem byly stanice s delším pobytem nočních vlaků, kde se soupravy rozpojují a přeřazují přímé lůžkové a lehátkové vozy – především ve stanicích Pardubice, Břeclav a Bohumín byl pohyb nežádoucích osob okolo vlaků vysoký. Postupně se proto zvýšil počet pracovníků bezpečnostní agentury a podařilo se tak nastavením spolupráce vlakových čet a s hlídkami agentury stabilizovat situaci. V minulosti upozornili stevardi WGS, JLV a WARS na potíže v Bohumíně – především na kurzových vozech do a z Krakova a na R 443 Bohemia.

Díky spolupráci s RP ZAP Ostrava a WGS Košice se nastavil model komunikace vlakových čet a stevardů, kdy především lépe monitorují situaci na všech spojích. Na základě poznatků pracovníků ČD a WGS se určil postup sledování vo­zů v Bohumíně a ve spolupráci s bezpečnostní agenturou Securitas ČR se posílily hlídky ve zdejší stanici na čtyři pracovníky, kteří po dobu manipulace s přímými vozy od R 442/443, EN 444/445, R 402/403, R 406/407 monitorují pohyb okolo odstavených vozů.

Na klid dohlíží eliminační tým

K 1. dubnu letošního roku ve spolupráci se společností Securitas vznikl eliminační tým, který problémové osoby sledoval a měl vlakovým četám pomáhat při řešení konfliktních situací. Tým se zaměřil nad rámec pravidelných hlídek na noční spoje, které se po určitou dobu odstavují v žst. Bohumín. Tvoří jej dva bezpečnostní pracovníci v černých uniformách a v taktických vestách. Během dubna a května tým několikrát zasahoval proti agresivním cestujícím i proti několika cizincům, kteří byli dříve trestáni za majetkovou trestnou činnost. Zaměřuje se také na pravidelné střežení autovlaku.

Situace v nočních spojích se díky ostraze již v minulosti výrazně zlepšila. „Od zřízení eliminačního týmu jsem neobdržel informaci o výskytu nežádoucí osoby ve vlaku, při odstavení ubytovacích vozů v žst. Bohumín a ani jsme nezaznamenali výskyt těchto osob v nočních vlacích R 442/443 a EN 444/445. Díky spolupráci s Odborem železniční policie v Bratislavě se podařilo potírat drobné krádeže na nočním vlaku EN 476/477,“ řekl David Procházka z oddělení bezpečnosti a nouzového plánování.

Prioritou je především ochrana ve vlacích na Slovensko

Bezpečnost v nočních vlacích ve směru na Slovensko je stále prioritou, probíhá pilotní projekt na rozšíření doprovodu nočního vlaku R 443 i za stanicí Bohumín, kde vlak zastavuje ve stanicích Karviná, Český Těšín a Třinec. Zde byl poslední měsíc zaznamenán vyšší pohyb nežádoucích osob, který je dáván do spojitosti se zřízením útulku pro bezdomovce v Karviné. Od 21. května byl prodloužen turnus dvoučlenné hlídce, která pokračuje vlakem R 443 z Bohumína do Třince a monitoruje pohyb nežádoucích osob a kontrolovala ve stanicích automobily naložené na autovlaky.

České dráhy v roce 2012 na základě výběrového řízení vybraly společnost Securitas ČR, v současné době je každý den nasazováno ve stanicích ČD a ostatních objektech ČD na dvě stovky bezpečnostních pracovníků. Denně doprovázejí vlaky hlídky vlakových doprovodů. Na noční vlaky nastupují dvoučlenné hlídky, denní vlaky jsou řešeny převážně jednočlennými hlídkami, abychom pokryli co nejvyšší počet spojů.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 3

Další články této rubriky

ČD chystají další velké investiceČD chystají další velké investice

22.10.2020 - České dráhy hodlají v dalších pěti letech dále investovat do obnovy vozidlového parku, rekonstrukce a výstavby zázemí a ETCS. Na šestém ročníku Železniční konference Pardubice 2020, která se prvně uskutečnila i formou on-line… »

Nadační fond Skupiny ČD rozdělil prvních 400 tisíc korunNadační fond Skupiny ČD rozdělil prvních 400 tisíc korun

30.9.2020 - Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila prvních 400 tisíc korun z transparentního účtu. Příjemci jsou zaměstnanci Českých drah, kteří utrpěli zranění při nedávných vážných nehodách u… »

Spolupráce NRZP a ČD pokračujeSpolupráce NRZP a ČD pokračuje

29.9.2020 - Více než šest stovek bezbariérových vozů a jednotek, přes 5 000 bezbariérových spojů každý den, což představuje více než dvě třetiny denně vypravených vlaků Českých drah, či unikátní společně vyvinutý objednávkový… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika