Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zahraničí / Finské dráhy čelí krizi, omezují dálkové spoje a propouští

Finské dráhy čelí krizi, omezují dálkové spoje a propouští

9.12.2015 – autor: HALINA MARŠÁLKOVÁ, foto MARTIN ČERNÝ

Finský železniční národní dopravce VR Group neprožívá nejlepší období. Kvůli sílící konkurenci ze strany autobusové a letecké přepravy mu ubývají cestující. Proto se rozhodl přistoupit ke škrtům v dálkové dopravě a koncem roku chystá také propouštění zaměstnanců v provozu. Ve snaze přilákat zpět zákazníky zkušebně snížil jízdné na jedné z hlavních tratí. Pokusí se rovněž zefektivnit předprodej jízdného.

Finské dráhy čelí krizi, omezují dálkové spoje a propouští

Železniční dopravce VR Group čelí problémům. Loni se snížil obrat firmy o dvě procenta a tento trend pokračuje i nadále. Společnost očekává i pokles výkonů v osobní dopravě. Objem dálkových spojů každoročně klesá o 6 procent, shodně se snížily prodeje na cca 133 mil. eur a provozní ztráta dosáhla přibližně dvou milionů eur. Velký dopad na výsledky firmy má především deregulace dálkových autobusových spojů a sílící silniční konkurence. Někteří dopravci jako třeba firma Omnibus jdou na některých trasách s cenou jízdenky až na pouhé jedno euro.

Změny v jízdním řádu i cenách

Ve snaze zastavit úbytek cestujících VR Group přistupuje k opatření, které má snížit provozní náklady a umožní zavádět konkurenční ceny. Z nového jízdního řádu zmizí řada ztrátových vlaků, zruší 5,5 % dálkových spojů nebo cca 120 spojů za týden. V současnosti má až polovina dálkových spojů koeficient vytížení nižší než 20 %. Proto se přistupuje k zásadním změnám v jízdním řádu. Zastavit úbytek cestujících by mělo i výrazné snížení jízdného. Na trase Helsinky – Tampere VR Group prověřil reakci potenciálních zájemců na snížení průměrné ceny o 30 % a výsledkem byl nárůst počtu zákazníků o 44 %.

Přestože snížení jízdného v takovém rozsahu se může zdát jako drastický krok, VR Group se nehodlá zapojit do cenové války s autobusy. Ukázalo se, že cestující jsou ochotni si za kvalitu služeb připlatit a společnost by se mohla stát jedničkou na trhu dálkových spojů. Změnit se musí i prodej jízdenek. Ještě před 10 lety se většina prodala ve staničních pokladnách, nyní je to méně než 20 %. Po celé zemi je rozmístěno více než 20 pokladen, které je nezbytné zefektivnit. VR Group využívá i jiné způsoby prodeje. Nejčastěji se lístky prodávají v řetězci R-Kioski, který má více než 600 poboček po celém Finsku. V e-shopu VR Group si měsíčně koupí jízdenku skoro dva miliony cestujících. Podpora digitálních prodejních kanálů se stává prioritou.

Další škrty jsou nevyhnutelné

Během tří kvartálů působila VR Group čistě na komerční bázi a měla možnost upravovat grafikon. Podle smlouvy s ministerstvem dopravy a komunikací do roku 2024 však musí zajišťovat některé služby jako noční spoje a regionální tratě s tím, že má výhradní právo provozovat vlaky na národní síti. Ministerstvo uzavřelo s VR Group kontrakt v hodnotě 110 mil. eur na služby veřejného zájmu na čtyři roky vždy za 27,5 mil. eur ročně. To představuje snížení o 12,3 mil. eur oproti současné dohodě a nevyhnutelně povede k dalším škrtům. Uzavřou se nejméně využívané stanice a na některých tratích se zcela zastaví provoz, jenž nahradí autobusy.

Nové smlouvy pro obsluhu helsinských příměstských oblastí se uzavírají s důrazem na efektivitu. Proto VR Group připravuje spolu s Helsinským oblastním dopravcem (HSL) a leasingovou společností Junakalusto, která dodává kolejová vozidla, dohodu vytvářející základ pro podepsání smlouvy na pět let. Návrhy, které VR Group předložilo HSL na roky 2016–2021, předpokládají úsporu až 30 mil. eur v porovnání se současným kontraktem. HSL přiznává, že cena odpovídá tomu, čeho lze dosáhnout ve výběrových řízeních. Podle HSL opatření zahrnutá v přechodné smlouvě vytvoří stabilnější podmínky pro výběrová řízení na období od 2021 dále. Kontrakt také předpokládá rychlejší obnovu vozového parku. Vloni Junakalusto nakoupil dalších 34 souprav Flirt EMU kategorie Sm5 firmy Stadler, které nahradí 32 podobných v současnosti užívaných souprav. To znamená, že ke konci roku 2017 budou tyto soupravy v provozu na příměstských tratích Helsinek.

Investice sníží náklady a zatraktivní železnici

VR Group věří, že investice do nových lokomotiv a souprav umožní další snižování provozních nákladů a železnice se stane atraktivnější. Loni nakoupila 80 lokomotiv Siemens Vectron Sr3 za 300 mil. eur. První z nich dopravce obdrží začátkem příštího roku. Finský výrobce kolejových vozidel Transtech také dodává dvoupatrové soupravy IC2, spací vozy, hnací vozidla, které mají zefektivnit provoz na největším a nejrušnějším finském nádraží Helsinky Central. S menším počtem spojů a modernějšími vozy VR Group očekává menší výdaje na údržbu a personál. Koncem roku propustí 6 procent zaměstnanců z provozu, údržby, železničních i cateringových služeb.

Nejvýznamnější předností železnice před autobusy je cestovní doba. Většina souprav na dálkových spojích může jezdit rychlostí 200 km/h i více, avšak převážně na jednokolejných tratích. Od nové vlády se v nejbližší době očekává přijetí rozhodnutí o výši investic do silniční a železniční infrastruktury, i když ministerstvo považuje za hlavní priority úspory. VR Group má potenciál pro úspěšný rozvoj osobní dopravy. Vozidlový park se modernizuje a využívá, zbývá jen nastavit optimální ceny. 


Průměrné hodnocení (5 hlasů): 5

Další články této rubriky

V Německu prvně vyjely bateriové vlaky Mireo Plus BV Německu prvně vyjely bateriové vlaky Mireo Plus B

24.5.2024 - Ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa začaly počátkem dubna v provozním souboru Ortenau vozit cestující čtyři zcela nové bateriové jednotky Mireo Plus B od výrobce Siemens Mobility. Jedná se o vůbec první… »

Talgo dodalo Renfe první rychlovlaky AvrilTalgo dodalo Renfe první rychlovlaky Avril

23.5.2024 - Výrobce kolejových vozidel Talgo dodal prvních deset z celkových třiceti vysokorychlostních jednotek Avril objednaných španělským státním dopravcem Renfe. Vlaky budou nasazeny na linkách do Galicie a Asturie, kde se mění rozchod.… »

DB otevřely v Berlíně nové praktické školicí střediskoDB otevřely v Berlíně nové praktické školicí středisko

30.4.2024 - Německé dráhy DB otevřely na začátku února nové učňovské a školicí středisko v Berlíně. Na ploše 5 000 m2, což je o 2 000 metrů více, než měly stávající prostory, vybudovala společnost nové, moderní centrum pro… »

 

Všechny články rubriky Zahraničí

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika