Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Téma / Masaryčka se stane centrem dění

Masaryčka se stane centrem dění

18.12.2019 – autor: JOSEF HOLEK Vizualizace: Penta

Masarykovu nádraží se díky Českým drahám a jejich partnerům vrací původní noblesní podoba. Mělo by se stát centrem nově vznikajícího bloku moderních budov a zároveň si zachovat statut významného přestupního uzlu mezi vlaky, metrem a tramvajemi. Vše doplní nové Železniční muzeum NTM. Počítá se i s tím, že se sem v budoucnu přesune část pracovníků Generálního ředitelství ČD.

Masaryčka se stane centrem dění

Rekonstrukce zastřešení hlavní odjezdové haly včetně jejího průčelí, nová podlaha haly, opravená fasáda, nová trafostanice v suterénních prostorách, toalety pro cestující a repase historicky hodnotných dveří do prostor bývalé celnice a postupná obměna obchodních jednotek, které nabízejí cestujícím očekávaný standard i nedávno otevřené pokladny Českých drah. To je výčet novinek na pražském Masarykově nádraží. Tím ale postupná přeměna díla architekta Antonína Jüng­linga a stavitelů Lanny a bratří Kleinů z roku 1845 zdaleka nekončí. Naopak. Radikální změnou projde nejbližší okolí i díky společnosti Masaryk Station Development (MSD), v rámci které České dráhy spolupracují s investiční skupinou Penta. A dílem se přidá také Národní technické muzeum (NTM). 

„Zatím největší změny je možné vidět přímo v příjezdové hale. Je to místo, jímž denně projdou desetitisíce lidí, veškeré práce se musely dělat s maximálním ohledem právě na ně,“ potvrdil Pavel Streblov, ředitel pro komerční výstavbu společnosti Penta Real Estate, která má, ve spolupráci s ČD, obří přestavbu na starosti. „Většina cestujících dnes ani neregistruje kompletně zrekonstruované zastřešení příjezdové haly, nové podlahy či obchody. Masaryčka je součástí běžného života, na změny k lepšímu si lidé přivyknou rychle.“ Do historické budovy nádraží Penta nainvestovala téměř 200 milionů korun.

Oblékne nový kabát

Nejdůležitější část rekonstrukce místa je téměř hotová. Obchodní pasáž podél Hybernské ulice včetně velké restaurace na rohu ulic Hybernské a Holečkovy stavbaři dokončí během dvou let. Téměř všechny veřejné prostory tak budou zrekonstruované. Část nádraží s výpravní budovou se ale chystají opravovat i ČD, respektive společnost Masaryk Station Retail (část závodu MSD byl převeden na sesterskou projektovou společnost Masaryk Station Retail – MSR, která byla založena společností MSI – akcionářem MSD). Pokladny se zázemím už jsou několik měsíců v provozu, nyní se dělníci věnují vybudování nové čekárny a informací.

A jaké další záměry ČD mají? „Regionální správa majetku ČD v Praze připravuje rekonstrukce svých provozních ploch v nadzemních podlažích výpravní budovy B včetně efektivnějšího využití jejího podkroví. To povede ke snížení zátěže ČD od nájemného za užívání prostor v ostatních výpravních budovách patřících SŽDC,“ sdělil Petr Král z odboru správy a prodeje majetku ČD. Objektem B se myslí trakt v blízkosti křižovatky ulic Havlíčkovy a Na Florenci, u vstupu do metra. ČD nedávno získaly stavební povolení k rekonstrukci, která nebude vzhledem k podmínkám památkové ochrany a poloze budovy jednoduchá. Omezující podmínky se promítají do zahajovaného výběrového řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše hladce, předpokládá se zahájení prací na jaře příštího roku. Přibližně do roka by se mohli první zaměstnanci odboru Zákaznický personál stěhovat do nového. Nový standard kanceláří a podkrovních nocležen ocení více než 200 zaměstnanců ČD.

Na revitalizaci okolního území, tedy změně územního plánu a přípravě výstavby na pozemcích obklopujících kolejiště, pracují ČD v rámci angažmá v MSD, přičemž náklady nese majoritní akcionář společného podniku. ČD budou dále pokračovat v poskytování součinnosti k dosažení změny územního plánu oblasti u autobusového nádraží Florenc za magistrálou, obdobně jako se konstruktivní spoluprací podařilo vypořádat pozemky s Českou poštou, jež má sídlo v traktu u Hybernské ulice. Dokončením této transakce se významně urychlilo naplnění vize stavebního překročení kolejiště z budov jej obklopujících. U připravované novostavby hotelu u Hybernské ulice bude jedno z nástupních míst k platformě.

Toto plánované zastřešení nástupišť významně zlepší spojení Masaryčky a hlavního nádraží.  Na projektu MSD spolupracuje s investorem – SŽDC. Kromě toho, že vznikne zelená relaxační plocha přístupná z jednotlivých nástupišť, dojde také ke snazšímu  spojení Florence a Karlína s hlavním nádražím. Ze samotného zastřešení pak bude možné projít pasáží v novém hotelu přímo do ulice U Bulhara a poté na hlavní nádraží. „To výrazně zkrátí nynější pěší propojení, pro lokalitu to bude určitě obrovským přínosem. Paralelně s tím ještě město uvažuje o možnosti protažení tramvajové trati až před samotné nádraží,“ upřesnil Streblov.

Další věž pro Prahu

Pro Pentu i ČD je důležité, aby bylo jedno z nejstarších pražských nádraží dokonale opravené. Je tedy zároveň žádoucí, aby perfektně zapadlo do hypermoderního projektu, který Penta připravuje se studiem slavné architektky Zahy Hadid. V místě budoucí stavby ale zatím zeje obří jáma po archeologickém průzkumu. Za průtahy se začátkem stavby hledejme byrokracii. „Podle společnosti Deloitte, která zkoumala procesy povolovacích řízení pro stavby ve zhruba 190 státech světa, je Česká republika téměř na konci seznamu. Co jinde trvá rok, tady trvá osm let. Objektivně ale musím dodat, že se v našem případě jedná o střed metropole, těsně vedle Starého Města plného historických památek, o území s velkou dopravní zátěží. Veškeré posuzování moderní výstavby je o to důkladnější a časově náročnější,“ vysvětlil Streblov. Pro první fázi, kterou představuje budova podél ulice Na Florenci, má Penta hotový zmíněný archeologický průzkum a finalizuje podklady pro územní řízení. „Stavět bychom chtěli začít do konce příštího roku.“

Pak by měly v okolí Masaryčky vyrůst budovy se 100 000 m2 nových ploch s kancelářemi, byty, obchody, službami, kavárnami a restauracemi a v Hybernské ulici se zmíněným  hotelem.  Přesný počet lidí, kteří budou v místě pracovat anebo žít, nelze přesně odhadnout. Hovoří se však až o osmi tisících. Do jisté míry tak půjde o malé město ve středu metropole. Přímo u nádraží zmizí parkoviště, vznikne malé náměstí s dostatkem zeleně a odpočinkových ploch. Dnešní vstupy do stanice metra Náměstí Republiky dostanou novou podobu, celý veřejný prostor křižovatky ulic Havlíčkova a Na Florenci projde kompletní přeměnou. Součástí náměstí bude i dominanta projektu Zahy Hadid – stěna se zlatým reliéfem, která vytvoří další pražskou věž.

Pro dopravu klidnější

Zůstaneme-li u řešení dopravy, je jistě žádoucí, aby se lokalita ještě více nezahltila auta. „Těžko dokážeme vyřešit dopravní zátěž na magistrále, nechceme však zbytečně navyšovat množství aut u samotného projektu. Celá lokalita je jedním z klíčových dopravních uzlů – stojí tu dvě vlaková nádraží, protínají se zde dvě linky metra, míří sem řada linek tramvají i autobusů. Už dnes tak má místo vynikající dostupnost,“ zhodnotil Streblov. „Budeme se proto snažit o to, aby se doprava v ulici Na Florenci co možná nejvíce zklidnila a stávající parkovací plochy nahradily výrazně širší chodníky a aleje stromů. Nezbytně nutný počet parkovacích míst vznikne v podzemí, kam se bude vjíždět u magistrály, hned na začátku ulice Na Florenci.“

Kdy by mělo být hotovo? Těžko říci. V ideálním případě v roce 2025, termín se však může protáhnout. Zaha Hadid totiž připravila pouze urbanistickou studii, tedy možnou podobu celého rozvojového území – i mimo pozemky Českých drah. Byl to rozumný požadavek Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. „Proto území řešíme po etapách, první konkrétní projekt je podél ulice Na Florenci, další bude u magistrály. Teprve potom budeme reálně řešit území za magistrálou u autobusového nádraží. Pro všechny dílčí etapy pak musíme samostatně získat potřebná povolení. I když se snažíme připravit části jednotlivých etap s předstihem, těžko můžeme časově odhadovat samotné finále,“ nechal se slyšet Pavel Streblov. Penta počítá, že se celkové náklady na výstavbu vyšplhají k částce 10 miliard korun.

Moderní muzeum

Radikální změny dozná i prostor bývalého depa. Tady totiž do roku 2028 vyroste zcela nové Muzeum železnice a elektrotechniky pod kuratelou Národního technického muzea (NTM). Letos bylo usnesením vlády na vznik muzea alokováno zhruba 1,7 miliardy korun. „To je velmi podstatný moment, neboť v roce 2000, kdy se poprvé počítalo se zřízením, mělo muzeum stát tři sta milionů korun,“ uvedl Michal Novotný, ředitel Železničního muzea NTM s tím, že nové prostory vzniknou na základě usnesení vlády č. 53 ze dne 21. ledna 2019 na realizaci programu Péče o národní kulturní dědictví I.

„Nové moderní muzeum, které vznikne v prostorách nejstaršího nádraží v Praze, bude jistě velkým lákadlem pro návštěvníky. Těšit se mohou na železniční expozici s názvem Dvě století železnice, která je kromě významných kolejových vozidel seznámí s vývojem české železnice od počátku do současnosti. Druhou samostatnou expozicí bude Svět v sítích, kde bude prezentován vývoj v oblasti elektrotechniky, a to jak silnoproudé, tak i slaboproudé. Přestože by mělo muzeum být založeno na cenných originálních exponátech, bude interaktivní včetně organizování odjezdů historických parních vlaků z Masarykova nádraží,“ doplnil generální ředitel NTM Karel Ksandr. Stálé železniční napojení tak například dopomůže ke spojení Masaryčky, ČD Muzea v Lužné u Rakovníka a depozitáře NTM v Chomutově.

Do pěti let staví

Nyní je na ministerstvu kultury ve schvalovacím řízení studie proveditelnosti, vycházející z plánů NTM. Poté vznikne harmonogram prací tak, aby se v roce 2028 otevíraly brány. „Když vše dobře půjde, stavební část je naplánována od roku 2023. Projektová dokumentace ještě neexistuje, to je otázkou dalších let, včetně vydání stavebního povolení,“ upřesnil Novotný. „Nyní nás čeká papírování, příprava, precizace zadávací dokumentace a scénářů.“

Většina finančních prostředků padne na stavební úpravy, zbytek na restaurování sbírkových předmětů a realizaci expozic. Projekt bude respektovat aktuální stav, NTM chce techniku prezentovat v původních, ale pro potřeby muzejní expozice přizpůsobených opravených prostorech. „Vlakům má sloužit celá zastřešená, skleněná dvorana,“ zmínil Adam Horký, kurátor sbírky Železničního muzea NTM.

Chomutov stále depozitářem

Snahou je vyprávět dějiny a příběh železnice v celospolečenském kontextu. Tudíž zde najdete technický vývoj od koněspřežky přes „páru“ až po elektrické lokomotivy. Vystaveny tak budou exponáty, které byly v daných trakcích zásadní (například E 499.0, T 478.1, M 131.1), nebo jsou naopak zcela výjimečné (322.302 Donnersberg, 404.003 Zubačka). Chybět nebudou ani osobní vozy, v expozicích například své místo zaujme i salonní vůz arcivévody Františka Ferdinanda d´Este řady Aza 1-0086 z roku 1909. „Kolejová vozidla, byť budou nevyhnutelně tvořit osu expozice, však nesmí zastínit celou řadu dalších témat a fenoménů pojících se ke světu železnice,“ doplnil Horký.

S kolejovými vozidly, jež stojí v budově na pražské Letné, muzeum manipulovat nehodlá. Do nového muzea poputují především exponáty z Depozitáře NTM v Chomutově. „Jemu však zánik nehrozí, exponátů máme více než dost. Jde o sezonně otevřený depozitář a obě dvě instituce budou koexistovat. V Praze umístíme plnohodnotně restaurovaná vozidla,“ vysvětlil Novotný.

Nové reklamní poutače ČD

České dráhy počítají v chodbě u Hybernské ulice s instalací sedmičky reklamních poutačů typu CLV (City Light Vitrine). Podle plánů půjde o pět kusů pětapadesátipalcových LCD obrazovek s rozlišením 3 840 x 2 160 pixelů a ochranou proti povětrnostním vlivům a dvě standardní vitríny pro velkoformátové plakáty. Nosiče budou použity výhradně pro reklamní sdělení dopravce – nabízené služby, produkty a aktuální kampaně. Barva zařízení je mosazná, bude tak ladit s okolním prostředím. Novými nosiči ČD vybaví i prostor před vstupem k pokladnám pražského hlavního nádraží. Zde budou k prezentaci sloužit dva LCD monitory o velikosti 75 palců, navíc instalované v ochranném boxu.

Zajímavosti nového muzea

NTM počítá s velkými prostory pro děti. Budou se moci vzdělat interaktivní formou.

● Vstupovat se bude směrem z centra, tedy od železniční stanice, zastávky metra a tramvaje. NTM se podařilo vyjednat i protažení chodníku od křižovatky U Bulhara (z ulice Husitské) přes klesající rampu směrem k muzeu.

● Parkoviště vznikne, nicméně především jen pro odbavení návštěvníků přijíždějících autobusy. Hlavní dopravní spojení je předpokládáno veřejnou dopravou.

● Nová výšková budova bude stavebně připravená na náročné okolní podmínky, kdy bude v sevření dopravních tepen. Přestavěny budou i budovy depa.

● Ve starých objektech zůstane i dno starého ocelového vodojemu. Bude restaurován a stane se součástí expozice.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Řada 460 končí, začíná éra RegioPanterůŘada 460 končí, začíná éra RegioPanterů

21.4.2024 - Příběh jednotek řady 460 ukázkově odráží marnost doby svého vzniku. Je to příběh neustálého prodlužování vývoje, výrobních kompromisů, neochoty výrobce a koncepční i technologické zastaralosti už v době vzniku, jež… »

Vlakotramvaje v České republice: Dočkáme se tentokrát?Vlakotramvaje v České republice: Dočkáme se tentokrát?

24.3.2024 - Téma vlakotramvají se do tuzemska cyklicky vrací už řadu let. Systém využívající výhody lehkého drážního vozidla pohybujícího se po stávající či lehce upravené infrastruktuře klasické dráhy a městských tramvajových… »

Elektrizace v ČR: smělé plány na stovky km trolejíElektrizace v ČR: smělé plány na stovky km trolejí

25.2.2024 - Přestože jsou přínosy elektrizace vytížených železničních tratí nesporné a má podporu jak mezi odborníky, tak mezi politiky, v posledních dekádách jsme se mnoha nových kilometrů trolejí nad českými tratěmi nedočkali. Mezi lety… »

 

Všechny články rubriky Téma

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika