Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Racionalizace výrobních procesů

Racionalizace výrobních procesů

1.8.2023

Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) představuje své služby v oblasti racionalizace výrobních, servisních, logistických či administrativních procesů. Témata jako zvyšování efektivity práce, snižování nákladů, zvyšovaní kvality a bezpečnosti a další jsou již dlouhou dobu nedílnou součástí průmyslové výroby i služeb ve všech různých odvětvích. Prim v tom snažení samozřejmě drží automotiv, letectví a jiné vysoce sériové výroby. Nízkosériové výroby a služby už ale často mívají potíž s přijetím principů, které jsou právě pro automotiv běžné.

Racionalizace výrobních procesů

Příkladem nízkosériové služby je výroba, údržba a opravárenství v železničním sektoru, které mají v jistém ohledu charakter prototypové výroby. Prvky automotive jsou na základě zvykovosti těžko prosaditelné v těžkém strojírenství a také v segmentu železniční dopravy. Výsledkem racionalizace není jenom zvýšení produktivity práce, zlepšení pracovního prostředí, zajištění standardizace práce, ale také snížení počtu pracovních úrazů.
Kouzlem a podstatou zlepšování je jeho nevyčerpatelnost. Bylo by troufalé se v některém okamžiku zastavit a tvrdit si, že už to lépe nejde. Nechceme se tedy ani my zaleknout a nechat se odradit od nových nápadů, třeba názory druhu: „To u nás fungovat nebude, my nejsme automotiv.“ Ovšemže, individuální přístup je nutností. Stejně jako používání zdravého rozumu, což je pravidlo číslo jedna. Obecná touha ke zlepšování je pro většinu lidí vrozená. Těžší je nalézt pro tuto touhu ten správný směr, k tomu správnému směru motivaci a chuť něco změnit přes zažitá paradigmata a prokrastinaci.

Z toho je jasné, že paradigmata a prokrastinace, tedy výrazná a chronická tendence odkládat plnění většinou administrativních či psychicky náročných úkolů, jsou v dnešní době velmi problematické. Ve strojírenských společnostech, kam patří i železniční dopravci, výrobci ŽKV, opravárenské společnosti ŽKV a jiní, se těžko zavádějí prvky zlepšování. Obvykle bez zkušených odborníků se zavádění zlepšování nepodaří, nebo pouze dílčími kroky, které se obvykle vrátí do „starých kolejí“. Společnost VUZ má tým odborníků, kteří jsou schopni s Racionalizací pomoci.
VUZ se podařilo dokončit projekt Racio­nalizace ve vlastních prostorech Dynamického zkušebního stavu. Na základě vlastních zkušeností a odborníků, kteří pracují v naší společnosti, VUZ poskytuje novou službu, kdy nabízíme zákazníkům pomoc s hledáním cesty ke zlepšování v různých úrovních a fázích výrobních i podpůrných procesů. Pohled nezávislého vnějšího pozorovatele často přináší nápady, které zůstávají účastníkům zaběhlého procesu skryty (procesní slepota).
Systém KAIZEN se využívá pro komplexní zlepšení pracoviště, které přináší zlepšování také v normování přípravných časů pro vybrané typy zkoušek a metodiku použití. Implementací těchto prvků do reálných podmínek bude mít za následek zlepšení uspořádání pracoviště, nastavení logistických toků, povede ke snížení časů pro manipulaci, zrychlení přípravných časů, standardizaci jednotlivých pracovišť jako celku a celkové zvýšení produktivity práce za současného snížení chybovosti.
Bez znalostí časové náročnosti jednotlivých procesů není možné účinně plánovat a celkově hodnotit efektivitu práce zaměstnanců či časových procesů. V rámci služby Racionalizace je prováděn časový náměr podle vhodné metodiky, např. REFA. Náměrový čas je očištěn od nežádoucích činností (hledání součástí, opravy, operativní řešení) tak, aby se dal výrobní proces zlepšovat. Normovaný čas dokáže generovat časový rozsah montážních prací na projektech a u jednodušších a standardizovaných sestav zkoušek výrazně zpřesnit plánovanou kapacitu.
Služby jsou nabízeny zejména firmám v železničním segmentu (depa, opravny železničních kolejových vozidel, výroba a jiné), ale také v ostatních průmyslových odvětvích, jako je strojírenství. Předmětem nabízené služby je jednak přímá realizace projektů zaměřených na racionalizaci a zlepšování, ale také poradenství s cílem nastavit principy štíhlé výroby a trvalého zlepšování. Jedná se o racionalizaci nejen samotných výrobních procesů, ale i servisních, logistických či administrativních procesů.
Racionalizace se využívá i pro nově budované prostory, kde se musí zajistit správné skladování, logistické toky, BOZP, ergonomie pracoviště, plánování výroby a jiné.
 

V praxi má taková služba následující průběh a obsah
 
*Provedeme základní audit s cílem doporučit oblast pro další optimalizační aktivity.
*Dále analyzujeme pracovní procesy, jejich činnosti, uspořádání pracovišť, materiálové a informační toky apod.
*Jedním z výsledků analýzy je identifikace neefektivních procesů, plýtvání a ztrát.
*Dalším krokem je vytvoření návrhu opatření vedoucích k eliminaci identifikovaného plýtvání. Tato opatření mohou být různého charakteru, např. změny pracovních postupů, uspořádání pracovišť, nové podpůrné řídicí a kontrolní postupy. Cílem může být zkrácení průběžných, redukce *nákladů či standardizace činností průběžných časů.
*Nedílnou součástí v rámci racionalizace je hledisko zvyšování bezpečnosti. Sem patří různé vizuální standardy, zavádění nápravných opatření nebo předcházení rizik.
 

Důležitým prvkem všech projektů je úzká spolupráce s pracovníky zákazníka, jak řídicími, tak operativními, s cílem maximálně využít potenciálu nových myšlenek a nápadů. V projektu racio­nalizace je nezbytné správně nastavit očekávání, podle potřeb zákazníků. Principy KAIZEN, 5S, TPM, analýza a optimalizace toků materiálu, standardizace a další lze zavádět i bez větších investic a náročnosti na změnu.
Obor Racionalizace vyžaduje otevřený a inovativní přístup, představivost, důslednost a odvahu nebát se uskutečnit změny. Závěrem bychom chtěli říci, jak již bylo výše uvedeno, že společnost VUZ má tým odborníků, kteří jsou schopni s racionalizací pomoci.
Jak řekl Albert Einstein: „Nemůžeme doufat, že vyřešíme naše nejsložitější problémy tím samým myšlením, které je způsobilo.“ 
 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

ESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefungujeESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefunguje

2.7.2023 - Mnohé firmy se od roku 2022 setkávají s požadavky nejenom od finančních institucí, ale také v rámci žádosti o dotační tituly, od svých odběratelů nebo v rámci veřejných zakázek s požadavky na doložení udržitelnosti svého… »

VUZ má moderní technologii trakční napájecí soustavyVUZ má moderní technologii trakční napájecí soustavy

30.5.2023 - Provoz dvou zkušebních okruhů a rozsáhlého zázemí s možností přepínat mezi nejběžnějšími evropskými napájecími systémy vyžaduje neustálou údržbu a modernizaci technického zařízení. Z pozice vedoucího napájecí stanice ve… »

Zakázky na okruh řešíme rok a více dopředuZakázky na okruh řešíme rok a více dopředu

28.4.2023 - Kromě samotného zkoušení vozidel na okruzích a různých testů je třeba na VUZ řešit i logistiku provozu. Jinými slovy je třeba jednotlivé zákazníky provést celým procesem a vytvořit plán, aby se jich vzhledem k velké poptávce… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika