Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Martin Bělčík: Naším cílem je tržní růst a rozšiřování portfolia

Martin Bělčík: Naším cílem je tržní růst a rozšiřování portfolia

28.2.2023

Uplynulý rok byl ve Výzkumném Ústavu Železničním (VUZ) ve znamení obnovování procesů ve všech oblastech po období, které výrazně ovlivnila epidemie covidu. Vedení firmy však muselo reagovat i na agresi Ruska na Ukrajině, respektive na její důsledky. A to především na paniku na energetických trzích a s tím související růst cen energií. Jak se dceřiná společnost Českých drah se vším vypořádala, i jaké jsou plány do budoucna na poli zkušebnictví, prozradil generální ředitel VUZ Martin Bělčík.

Martin Bělčík: Naším cílem je tržní růst a rozšiřování portfolia

Jak se VUZ dařilo v roce 2022?
Rychlým pohledem zpět – dobře… Podařilo se po covid režimu znovuobnovit standardní procesy ve všech oblastech, neměli jsme žádnou mimořádnou událost, dělali jsme na zajímavých projektech, takže za mne OK. Nicméně každá mince má dvě strany, v únoru byla napadena Ukrajina a opět jsme žili rok, který přinesl novou nejistotu. Pokud se ptáte z hlediska ekonomiky, lze říci, že se dařilo konstantně. Svým způsobem ale nejsou čísla to zcela zásadní – zásadní je v době nejistoty dodat zákazníkovi kvalitní práci včas s prokazatelnou odborností, nezávislostí a nestranností, a to zcela bezpodmínečně bezpečně. Když to nejde bezpečně, pak vše ostatní je až druhé v pořadí.

Projevují se na poptávce výrobců problémy se surovinami, zejména v důsledku covidu a ruské agrese na Ukrajině?
Co je důsledek a co je příčina na globálním trhu a logistických tocích, lze definovat poměrně obtížně. Fakt je ten, že ekonomika ve svém tempu ochlazuje a mnoho výrobců nemá „vyrobeno“, aby mohli přijet se svými vozidly realizovat zkoušky – mnohá zpoždění dosahují více než rok. Logicky se to projevuje v poptávce po následných službách, jako je zkoušení a certifikace. Ale ekonomika je cyklická, tedy nás po letech růstu čeká z hlediska objemu poptávky období poklesu. Nicméně nepanikaříme, snažíme se analyzovat, kde máme prostor pro zlepšení, a snažíme se zlepšit.

Jak VUZ reaguje na energetickou krizi, jak jej postihla?
Pokud se bavíme o panice v energetice v důsledku souběhu negativních událostí loňského roku, tak nesouhlasím, že se jedná o krizi. Ta nás ve skutečnosti teprve čeká – to, že nastane korelace cen v důsledku chování Německa, bylo zřejmé již poslední dva tři roky a útok Ruska na Ukrajinu jenom akceleroval tento průšvih pro střední Evropu. Určitě se negativně promítá cena nakupované elektrické energie, nicméně step by step se snažíme tento nárůst eliminovat. Aktuálně dokončujeme vypsání soutěže na FVE pro ZC VUZ Velim na většinu budov s instalovaným výkonem okolo 1,2 MW. Ale je fakt, že kdyby tato panika přišla cca o rok později, úplně bychom se nezlobili. Co nás však mírně trápí, je budoucnost, kdy nelze vyloučit skutečný celkový nedostatek elektrické energie. Úplně si neumíme představit průmysl 4.0 a fakticky digitální ekonomický věk, včetně „digitální železnice“ bez stabilního příkonu – tedy asi hlavní výzvy nás teprve čekají.

Odrazily se problémy v posledních letech na vývoji počtu zakázek, nebo poptávka neutuchá?
Poptávka je jiná a zcela neprediktivní. Klíčové je, jak se vyvíjí náš terciární  trh – co poptávají zákazníci po dopravcích, jak se vyvíjí legislativa v rámci EU, jaká je finanční podpora ze strany EU a jednotlivých států – to reálně určuje, co bude za pět a více let. Tato poptávka určuje sekundární poptávku, kdy dopravci revidují své vozové parky a objednávají vozidla včetně požadavků na ně. Teprve poté je potenciální poptávka pro nás. Aktuálně stav na trhu je, že za méně peněz očekává terciární zákazník větší objem a vyšší kvalitu, což vede k vyrážení klínu klínem a místo nových vozidel jsou provozovány retro vozidla. Pokud tedy nedochází k inovacím, pak reálně není pro nás business. Obecně však lze říci, že v objemu poptávky očekáváme mírný pokles a zcela se bude měnit její obsah a rozsah – laicky řečeno všichni koukají na každou korunu, kterou musí vydat, a logicky budou dělat jenom to, co je striktně nařízeno, a ani o milimetr více.

Tedy pokud nejsou vyráběna nová vozidla, nemáte práci?
Ve své podstatě ano, ale nic není černobílé. Neděláme jenom vozidla, ale certifikujeme například infrastrukturu, a retro fleet bude muset splnit nové požadavky. Aktuálně se jedná o ETCS, ve velmi krátké budoucnosti to bude NIS2 a další. Proto jsme například na VUZ Slovakia usilovali o certifikát pro realizaci auditů ECM a současně rozšiřujeme naše portfolio o oblasti racionalizace výroby a oprav, nebo o výpočet uhlíkové stopy podle protokolu GHG. Například v roce 2026 bude drtivá většina dopravců muset reportovat, jak dosahuje stanovených cílů na snížení emisí, a není to úplně jednoduchá trojčlenka. Vedle toho lze předpokládat, že právě NIS2 bude akcelerovat povinnosti v oblasti cyber security, a to včetně odolnosti vozidla. Proto jsme připravili standard pro testování odolnosti vozidla a nově nabízíme pomoc při převzetí vozidla od výrobce. Právě tady vidíme potenciál pro prevenci budoucích problémů. 

Jak se dá v současné době charakterizovat vztah ČD – VUZ?
ČD jsou náš 100% vlastník, který bezezbytku respektuje to, co vyžaduje pozice autorizované osoby. A to dokonce tak, že samy ČD prezentují, že nelze u nás upřednostnit projekty, které si objednaly ČD jako dopravce. Naopak vzájemně hledáme celou řadu společných projektů, kde lze jeden druhého posunout do budoucnosti. Například v současné době spolupracujeme na nastavení reportingu pro ESG v celé Skupině ČD a realizujeme výpočet uhlíkové stopy Skupiny ČD. Rádi bychom totéž v rámci Skupiny ČD realizovali v oblasti ECM, ISO, racionalizace, cyber secutiry  a dalších oblastech. Jsme názoru, že by Skupina ČD měla čerpat primárně své vlastní zdroje, a teprve když nejsou dostupné, jít s poptávkou na vnější trh. Pro představu – pokud odečteme z našich celkových nákladů osobní náklady a odpisy, tak zbytek jsou náklady, které „nakupujeme“, a my dlouhodobě více než polovinu těchto nákladů realizujeme v nákupech vůči Skupině ČD a SŽ – tedy právě oni jsou fakticky naši hlavní dodavatelé.

Co se aktuálně děje na okruhu?
Naše strategie je oznamovat věci, které jsme dokončili, umíme je nebo je máme „pod kontrolou“, proto oznamujeme příjezd každého vozidla do ZC VUZ Velim jak na webu, tak na našem TW. Vše ostatní je pod rouškou obchodního tajemství, kdy chráníme zákazníka. Tedy zásadně nekomentujeme. Má to své výhody i nevýhody, TGV jsme například dojednávali více než rok a vydrželi jsme mlčet.    

Jaké jsou plány pro rok 2023 z pohledu zkušebnictví i investic do zázemí? 
Vizí naší společnosti je být nadnárodní společností s ambicí prosadit se nejenom ve středoevropském regionu a nejenom na železnici. Cílem je tržní růst a rozšiřování portfolia služeb nejenom v železničním sektoru napříč Evropu, Tureckem a Čínou, a to udržitelnou a odpovědnou formou. V tomto kontextu uvažujeme i nad investicemi v rámci ZC VUZ Velim, ale čím dále více budeme investice směřovat do mobility a autonomity. V roce 2023 bychom rádi po 60 letech dovedli do areálu ZC VUZ Velim pitnou vodu, vybudovali FVE, zahájili rozšíření ETCS a především se budeme soustředit na Zkušební laboratoř, kterou bychom rádi vyslali více „do světa“. 

60 let VUZ – jaké jsou největší milníky v historii společnosti a díky čemu se jí podařilo dosáhnout současného renomé?
Ach ta čísla, 60 let v červnu bude výročí zahájení provozu, naopak společnost slavila v roce 2021 již 50 let od svého vzniku. Dělat výčet milníků by bylo psát dějepis, to nechám pro jiné. Asi pro všechny bude zajímavější informace, že letos v létě opět chystáme překvapení. Jaké? Vydržte! 

Svezete se po okruhu někdy sám? Přijde vám stále zajímavé, co všechno se na okruhu děje?
Ne, nesvezu – bohužel mám vadu zraku, takže jsem kurz na strojvedoucího ukončil. Pro zlé jazyky dodám, že jsem dokonce ještě za celou dobu neseděl ani v drezíně. Opakovaně všude vysvětlujeme, že ZC VUZ Velim není zábavní park, takže neexistuje výjimka ani pro generálního ředitele. Pokud chceme od našich zaměstnanců respektování pravidel, pak je musím respektovat já první. K druhé otázce, společnost není jenom ZC VUZ Velim. Mimo okruh se děje celé spektrum dalších činností, které vyžadují odbornou a analytickou práci a mají přesah několik let dopředu. VUZ je mimo jiné největší certifikační orgán v rámci EU, hromada trpělivé papírové práce, Zkušební laboratoř, která realizuje mnohé zkoušky mimo okruh, Dynamická zkušebna a další činnosti – autorizaci budoucnosti nelze chápat pouze úhlem toho, co jezdí po kolejích. Ani jeden ze členů vedení společnosti si nemůže dovolit jezdit do práce pouze rozjímat nad tím, co jezdí na okruhu. Zda je to pro mne zajímavé? Je, protože mne vždy zajímala budoucnost, nové věci, nové poznatky.
 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

VUZ na semináři představí novinky z oblasti interoperabilní infrastrukturyVUZ na semináři představí novinky z oblasti interoperabilní infrastruktury

18.5.2024 - Výzkumný Ústav Železniční zve odbornou veřejnost na seminář Interoperabilní železniční infrastruktura – novinky, trendy, budoucnost. Zváni jsou všichni profesionálové i akademici, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti… »

ČD začaly s výměnou první generace wi-fi routerůČD začaly s výměnou první generace wi-fi routerů

17.4.2024 - Cestující v dálkové dopravě a ve vybraných spojích Pražské integrované dopravy (PID) se mohou těšit na lepší fungování palubní wi-fi sítě. České dráhy uzavřely se svou dceřinou společnosti ČD - Telematika smlouvu na výměnu… »

Nový kalkulátor emisí pro zákazníky ČD CargoNový kalkulátor emisí pro zákazníky ČD Cargo

25.3.2024 - Ekologie, udržitelnost, dekarbonizace, to vše jsou pojmy, které v současné době rezonují celou společností, oblast dopravy nevyjímaje. Dceřiná firma Českých drah ČD Cargo je společensky odpovědná firma a otázce udržitelnosti… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika