Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefunguje

ESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefunguje

2.7.2023

Mnohé firmy se od roku 2022 setkávají s požadavky nejenom od finančních institucí, ale také v rámci žádosti o dotační tituly, od svých odběratelů nebo v rámci veřejných zakázek s požadavky na doložení udržitelnosti svého podnikání. Tyto a mnohé další požadavky jsou součástí uceleného pohledu na společnosti, skrytého pod zkratkou ESG (Environmental, social and corporate governance). Postupně od roku 2025 budou firmy reportovat svou udržitelnost povinně.

ESG je příležitost ke zlepšení businessu aneb bez měření to prostě nefunguje

Proč celý koncept ESG a proč nejenom třeba filantropie?
Třeba proto, že cílem není kupovat nové odpustky, ale dosáhnout změny chování firem a jejich dopadů. ESG je založené na principu dvojí materiality, který zahrnuje jak vnitřní pohled na společnost, tak vnější perspektivu a klade důraz na propojení finančních a nefinančních faktorů podnikání. Vychází z principu, že finanční výkonnost firmy nemůže být posuzována pouze podle finančních ukazatelů, ale také podle toho, jak těchto finančních výsledků dosahuje – na úkor čeho, na úkor koho, nebo naopak jak respektuje životní prostředí, etiku podnikání a v neposlední řadě své zaměstnance.

Může to být konkurenční výhoda? 
Pokud znáte jméno Baťa, nebo jste byli někdy ve Zlíně, pak odpověď je zřejmá – ESG vytváří konkurenční výhodu nejenom pro společnosti, ale také pro jednotlivé produkty. Správně implementované ESG je a bude konkurenční výhodou pro všechny firmy, jejichž cílem je dlouhodobá existence na trhu. Zcela zásadní vliv bude mít na malé a střední firmy, které jsou dodavateli velkých korporací. Právě velké korporace, například Skupina ČD, budou muset již za rok 2024 zveřejnit výroční zprávy včetně nefinančního reportingu a budou postupně více a více vyžadovat od svých dodavatelů odpovědné a udržitelné podnikání v souladu s principy ESG.

Jak správně zavést ESG? 
Kupodivu ne tak, že vytvoříte bezhlavě ESG strategii – je to sice rychlé, z hlediska PR zajímavé, ale cesta k cíli to rozhodně nemusí být, nebo povede oklikou. Každá firma je jiná a každá je zapojená do jiného dodavatelsko-odběratelského řetězce. Co platí v jedné firmě neplatí v jiné firmě, a dokonce dvě firmy v příbuzném oboru zpravidla mají odlišné potřeby a jinou významnost, tedy i to, jaké opatření v rámci ESG implementovat. Klíčové pro správnou implementaci je pochopit, co chci dosáhnout a jak to měřím.

Stačí uhlíková kalkulačka z webu?
Nestačí, umožní rychle se zorientovat, ale pro důvěryhodné doložení, jak jsou sbírána data, jak jsou validní, se bude jednat jenom o laciný PR efekt, který v konečném důsledku bude nedůvěryhodný. Bez správného sběru dat, jejich validace, uceleného věrohodného reportingu, GAP analýzy založené na pochopení dvojí materiality, nastavení relevantních opatření atd. bude cesta ke správnému zavedení ESG trnitá a zcela jistě povede mnoha oklikami.

Proč VUZ sustainability?
VUZ je firmou, kterou lze charakterizovat jako střední firmu. Byť v pozici certifikační autority, jsme dodavatel všech velkých výrobců železničních kolejových vozidel v Evropě – tedy střetává se u nás poptávka z celé Evropy. Jako firma jsme součástí dodavatelsko-odběratelského řetězce, kdy každý zákazník má jiné potřeby. Jedno mají společné, vyžadují informace o našem podnikání nikoliv z hlediska finančních výsledků, ale z pohledu nefinančních dopadů našeho podnikání. 

Co umíme?
Provedeme vás celým procesem, jak ESG implementovat, jak vyhovět požadavkům velkých korporací, pomůžeme vám stanovit významnost v principu dvojí materiality, sestavit GAP analýzu, co již máte a co bude nutné změnit či dodělat, pomůžeme vybudovat reporting, navrhnout vhodná opatření a hlavně dosáhnout zlepšení. 


Nepřinášíme poradenské papíry – přinášíme změnu

ESG reporting a zprávy
*Analýza stávajících dat s možností rekonstrukce dat od roku 2021
*Podpora při sestavení a vypracování reportů 
*Výpočet uhlíkové stopy společnosti podle GHG protokolu
*Výpočet uhlíkové stopy výrobku a poskytovaných služeb
*Sestavení zpráv podle potřeb klíčových odběratelů
*Vytvoření metodik a šablon pro interní a externí reporting

ESG analýza a hodnocení
*Provedení komplexní GAP analýzy stavu a výkonnosti (kde se nacházíme a kam míříme)
*Identifikace silných a slabých stránek a oblastí pro zlepšení v rámci ESG faktorů
*Doporučení a strategie pro zvýšení výkonnosti ESG a dosažení lepších výsledků

ESG strategie
*Odborné poradenství při implementaci principů do podnikové strategie
*Pomoc při stanovení politik a standardů
*Identifikace klíčových ESG faktorů a vytvoření cílů a opatření pro zlepšení
*Vytvoření měřitelných ESG ukazatelů a sledování pokroku v dosahování ESG cílů
*Identifikace a hodnocení environmentálních, sociálních a správních rizik a příležitostí

ESG vzdělávání
*Pořádání workshopů pro zaměstnance a management
*Pořádání školení pro zaměstnance a zainteresované strany o významu a implementaci ESG

Dotační a investiční poradenství
*Podpora pro získání dotačních titulů k podpoře firemních opatření a projektů v oblasti ESG
*Hodnocení a analýza ESG faktorů při investičních rozhodnutích

Naším cílem v celém spektru služeb je vytvořit znalost ve firmě. Implementace ESG za naší podpory probíhá zejména prostřednictvím workshopů pro zaměstnance a management.
 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Racionalizace výrobních procesůRacionalizace výrobních procesů

1.8.2023 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) představuje své služby v oblasti racionalizace výrobních, servisních, logistických či administrativních procesů. Témata jako zvyšování efektivity práce, snižování nákladů, zvyšovaní kvality… »

VUZ má moderní technologii trakční napájecí soustavyVUZ má moderní technologii trakční napájecí soustavy

30.5.2023 - Provoz dvou zkušebních okruhů a rozsáhlého zázemí s možností přepínat mezi nejběžnějšími evropskými napájecími systémy vyžaduje neustálou údržbu a modernizaci technického zařízení. Z pozice vedoucího napájecí stanice ve… »

Zakázky na okruh řešíme rok a více dopředuZakázky na okruh řešíme rok a více dopředu

28.4.2023 - Kromě samotného zkoušení vozidel na okruzích a různých testů je třeba na VUZ řešit i logistiku provozu. Jinými slovy je třeba jednotlivé zákazníky provést celým procesem a vytvořit plán, aby se jich vzhledem k velké poptávce… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika