Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Do provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCS

Do provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCS

25.4.2022 – autor: PETR SLONEK

Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha úspěšně dokončilo certifikaci evropského vlakového zabezpečovače ETCS u prototypového vozidla řady 362 WTB pro České dráhy. Současně od Drážního úřadu obdrželo konečné povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. Udělení tohoto souhlasu v praxi znamená, že vozidlo je plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On.

Do provozu míří první stroj zpětně vybavený ETCS

Jedná se o vůbec první drážní vozidlo zpětně dovybavené palubní jednotkou zabezpečovače ETCS, které takové povolení v České republice získalo. „V každém případě jde o přelomový moment pro nás a svým způsobem i pro českou železniční dopravu a její budoucnost,“ zdůraznil přínos instalace Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD - Telematiky. „Nutnost zavádět celoevropský zabezpečovací systém ETCS řeší čeští dopravci z velké části právě takzvaným retrofitem, tedy zpětným dovybavením již provozovaných vozidel tímto systémem. Velmi nás těší, že v oblasti implementace ETCS jsme na úplné špičce a toto prvenství to opětovně potvrzuje,“ dodal Businský.  

Retrofit i na další řady
Místopředseda představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro servis Michal Kraus připomněl, že certifikace zabezpečovacího systému ETCS na prototypu řady 362 WTB je významným krokem k zavedení rutinního provozu pod dohledem ETCS na mnoha dnes používaných vozidlech Českých drah. „Retrofit je připraven pro více našich perspektivních řad a věříme, že je všechny včas a v dostatečné míře vybavíme evropským vlakovým zabezpečovačem. Na zavedení provozu s ETCS však nepřipravujeme jen techniku. Velmi důležité je připravit také strojvedoucí, proto chceme na jaře zahájit školení našich zaměstnanců, abychom mohli v brzké době zahájit zkušební provoz s ETCS a na začátku roku 2025 na vybraných koridorech zajistili rutinní provoz pod výhradním dohledem ETCS,“ řekl Michal Kraus.   
Vydání konečného povolení Drážního úřadu potvrdilo, že v rámci instalace palubní části systému ETCS byly splněny veškeré evropské i národní požadavky. Tím se podařilo završit několikaleté úsilí celého projektového týmu zahrnující projekční práce na technickém řešení, následnou instalaci zařízení na vozidlo a získání všech dokumentů a certifikátů, které tvoří základ pro rozhodnutí o žádosti o vydání povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. Dceřiná společnost Českých drah ČD - Telematika tímto potvrdila schopnost poskytovat retrofit „na klíč“.

Úspěšné testy prototypu
Konkrétní prototypové vozidlo 362.165-3 již v polovině roku 2021 prošlo v ČR úspěšně testy kompatibility traťové a palubní části ETCS a poté získalo certifikáty posouzení shody a bezpečnosti. Další sériové lokomotivy řady 362 WTB již bude možné schválit pro komerční provoz pod ETCS výrazně jednodušším způsobem bez nutnosti doložení celého souboru dokumentace čítajícího více než sto dokumentů. 
Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha na základě výsledku veřejné zakázky podepsalo v roce 2019 s Českými drahami rámcovou smlouvu na vybavení až 131 elektrických vozidel systémem ETCS. V intencích rámcové smlouvy byla podepsána závazná smlouva na vybavení 102 hnacích vozidel národního dopravce řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB zabezpečovačem ETCS v celkové hodnotě téměř 1,4 miliardy Kč. Úspěšně dokončený retrofit prototypového vozidla řady 362 WTB je významným milníkem plnění této závazné smlouvy. Na dodávkách a instalaci ETCS se podílejí také společnosti ALSTOM Belgium a ČMŽO - elektronika. Retrofit ETCS u vozidel řad 163, 363 a 362 je již v pokročilém stadiu schvalovacího procesu. U zbývající řady 162 WTB by mělo dojít k podání žádosti v nejbližší době. 

ETCS od ledna 2025
Zavádění ETCS iniciovala Evropská unie, která se i částečně podílí na jeho financování. Cílem je sjednotit zabezpečovací systémy evropských železnic a tím zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy EU a také umožnit používání vozidel i na území dalších států, aniž by bylo nutné je vybavovat individuálními národními zabezpečovači. V Česku má být od 1. 1. 2025 na vybraných koridorových tratích zaveden tzv. výhradní provoz, kdy na tyto koridory již budou smět vjet pouze vozidla vybavená systémem ETCS.
ČD - Telematika je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech, jako je silniční telematika. 
 


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 2.14

Další články této rubriky

Přepravy hnědého uhlí letos výrazně rostouPřepravy hnědého uhlí letos výrazně rostou

29.11.2022 - Barevné listí na stromech nebo ranní mlhy jsou neklamnými signály, že je tu podzim. Kromě babího léta však podzim přináší i výrazný pokles teplot – začíná topná sezona. V loňském roce bychom se nad tím asi příliš… »

Na Zkušebním okruhu teplo řídí MaRkaNa Zkušebním okruhu teplo řídí MaRka

30.10.2022 - Co je to MaRka a jak funguje? Jedná se o moderní způsob systému ovládání, řízení a regulace a měření v rámci vytápění jednotlivých objektů v areálu zkušebního centra, ale i konkrétních prostor z jednoho místa… »

VUZ akreditoval certifikační orgán pro systémy managementuVUZ akreditoval certifikační orgán pro systémy managementu

2.10.2022 - Výzkumný Ústav Železniční a jeho Certifikační orgán systémů jakosti (COSJ) si kladou za cíl rozšiřovat své služby a nabízet zákazníkovi komplexní nabídku služeb v oblasti posuzování. Nyní má COSJ na cestě do budoucnosti za… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika