Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Jaroslav Král: Zřídili jsme anonymní linku pro nahlašování podvodů

Jaroslav Král: Zřídili jsme anonymní linku pro nahlašování podvodů

8.11.2012 – autor: PETR HORÁLEK

Mezi rizika, s nimiž musí počítat každá státní i soukromá firma, patří také nekalé chování nebo podvody zaměstnanců. Naštěstí existují i osvědčená systémová opatření, jak krádežím nebo korupci zamezit, například zřízení externích komunikačních kanálů, přes které se management může dozvědět o praktikách poškozujících zájmy společnosti. České dráhy v tomto směru udělaly před několika dny významný krok vpřed.

Jaroslav Král: Zřídili jsme anonymní linku pro nahlašování podvodů

Ve čtvrtek 1. listopadu začala fungovat anonymní telefonní linka, na kterou může kdokoli zavolat a nahlásit podezření z nekalého jednání či podvodů v prostředí Českých drah. Jak to, že anonymní? Správu linky totiž obsluhuje nezávislá společnost Transparency International, která garantuje objektivní posouzení ohlášených skutečností a současně i ochranu osob, které je oznámí. Od prvního listopadového dne také začal platit nový Etický kodex Českých drah, kterým národní železniční dopravce upravuje standardy chování svých zaměstnanců ve vztahu k zákazníkům. Těmito kroky se ČD snaží posílit svou transparentnost, důvěryhodnost i dobrou pověst na trhu. Neméně důležitou motivací je i snaha zabránit finančním ztrátám z případných podvodů a nezákonného chování. O více podrobností jsme požádali ředitele Odboru compliance Jaroslava Krále.

Kdy se s těmito změnami začalo?

Asi před dvěma lety jsme u Českých drah začali řešit corporate governance, což by se dalo volně přeložit jako systém, kterým je společnost řízena a kontrolována. Pomáhala nám s tím poradenská firma Ernst & Young. Ta ve své závěrečné zprávě identifikovala, jaké „stavební kameny“ nám ještě chybí. Mimo jiné padlo doporučení zřídit výbor pro řízení rizik nebo nový Odbor compliance – obojí se zrealizovalo. Odbor compliance tedy vznikl a dostal za úkol „vyčistit“ vnitrofiremní předpisy. Teď jsme se dostali ke zlepšování firemní kultury. 

Proč jsme to vlastně dělali? Někdo nás k tomu vyzval?

Chci zdůraznit, že všechny aktivity, které jsme v této oblasti udělali a které nyní provádíme, vycházejí z naší vlastní potřeby. Nikdo a nic nás k tomu nenutí. Zkušenosti ze světa říkají, že pokud si firma nezavede nějaké mechanismy proti podvodům, může se rozkrást až 5 procent jejího obratu. To je samozřejmě teoretický příklad. Představenstvo Českých drah na svém zasedání 9. října proto schválilo soubor čtyř opatření.

Zaprvé to byla Strategie prevence a komunikace, což je klíčový dokument, který nám říká, jak postupovat v oblasti prevence a jak v této oblasti komunikovat vůči zaměstnancům. Dále představentvo vydalo nový Etický kodex. Říkám nový, protože starý Etický kodex rovněž existoval, ale znalo ho poměrně málo lidí. Neměl ani číslo jednací, nově přijímaní zaměstnani s ním ani nebyli seznamováni. Třetí schválenou věcí je Směrnice o šetření podvodů a nekalých jednání v Českých drahách a čtvrtou spolupráce s organizací Transparency International ČR, což je obecně prospěšná společnost, která pro nás bude provozovat anonymní telefonní linku a e-mailovou adresu pro nahlašování podezření z podvodů nebo nekalého jednání. 

Proč Transparency International?

Proběhlo řádné nabídkové řízení a vybírali jsme ze tří společností. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Transperency International nám poskytuje záruku nezávislosti sběru přijatých podnětů a zachování anonymity nahlašovatelů. Navíc její pracovníci mají zkušenosti s obdobnými projekty u jiných firem i dobrou pověst. 

Komu jsou telefonní linka a e-mailová adresa určeny?

Z mezinárodních zkušeností vyplývá, že až 85 procent podnětů přichází od zaměstnanů. Ti nejlépe poznají, že se něco někde zneužívá, dochází k podvodům, rozkrádání. Oni to nejlépe vidí. Samozřejmě jim musíme zaručit anonymitu, aby se nebáli případného postihu ze strany nadřízených. Oznámení ale může podat i představitel nějaké dodavatelské firmy nebo kdokoli další. 

Není ale nebezpečí, že Transparency International bude podávat trestní oznámení na České dráhy?

To opravdu nehrozí. Je zaručeno, že trestní oznámení může podávat pouze představenstvo Českých drah jako statutární orgán, který řídí firmu. Pracovníci Transparency International nám mohou sdělovat svůj názor na určité případy, ale jejich hlavní úkol spočívá ve sběru podkladů. Šetření případů si ale budou provádět samy České dráhy. My si rozhodneme, zda se nahlášená skutečnost stala, jakou má závažnost a právní kvalifikaci. V případě, kdy dojdeme k názoru, že je nutné podat trestní oznámení, připravíme návrh pro představenstvo. 

Jak dlouho má spolupráce s Transpa­rency International trvat?

Jedná se o pilotní projekt na půl roku, tedy do konce dubna 2013. Pokud se spolupráce osvědčí, tak ji prodloužíme. 

Mohl byste nám ještě přiblížit další činnost Odboru compliance?

Základním posláním našeho odboru je zajišťovat soulad vnitřních předpisů s právními předpisy, tedy se zákony, nařízeními vlády a vyhláškami, dále vnitřních předpisů mezi sebou navzájem a rovněž soulad vnitřních předpisů s požadavky praxe. Proto musíme také kontrolovat, jak se předpisy dodržují. Za dva roky existence odboru jsme zrušili asi 60 procent předpisů, které se ukázaly jako zastaralé, překonané. Také jsme vyvinuli zcela nový informační systém Normis, ve kterém si zaměstnanci Českých drah mohou aktuální znění předpisů vyhledávat.  

Jak nahlásit nekalé jednání u ČD

  1. Přes telefonní linku na čísle 284 681 480. Linka je anonymní, spravuje ji nezávislá organizace Transparency International.
  2. Pomocí elektronické pošty na adresu ceske.drahy@transparency.cz . I tento informační kanál spravuje Transparency International.
  3. Přes formulář na webových stránkách: www.cd.cz/stoppodvodum.
  4. Písemnou stížností přes podatelnu Českých drah.
  5. Osobní návštěvou na Odboru compliance GŘ ČD nebo v kanceláři Transparency International.

 


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika