Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Zdeněk Škvařil: Nákup lokomotiv Vectron je pro nás důležitý

Zdeněk Škvařil: Nákup lokomotiv Vectron je pro nás důležitý

13.6.2016 – autor: MARTIN HARÁK

ČD Cargo připravuje velké investice do obnovy vozidlového parku hnacích vozidel. V polovině června se v barvách dopravce oficiálně objeví první německá vícesystémová lokomotiva Vectron od společnosti Siemens, další čtyři stroje budou následovat do konce roku. Dceřiná firma plánuje další nákupy a postupné vyřazování přestárlých elektrických strojů. Nejen o tom jsme hovořili se členem představenstva ČD Cargo Zdeňkem Škvařilem.

Zdeněk Škvařil: Nákup lokomotiv Vectron je pro nás důležitý

Proč jste si zvolili jako novou lokomotivní řadu stroje Vectron od Siemensu? Jaký má tento nákup význam pro ČD Cargo?

Náš lokomotivní park každým rokem stárne, a tím pádem se firmě zvyšují náklady na jeho údržbu a opravy. Po stránce ekonomické jde navíc o snižování finančního majetku ČD Cargo. Starší elektrické lokomotivy řad 122 nebo 123 nejsou vybaveny pro provoz v sousedních státech, což je jejich zásadní mínus. ČD Cargo má již dnes řadu přeprav nasmlouvaných napříč celou Evropou a k tomu právě potřebujeme odpovídající vícesystémové lokomotivy. Pokud chce naše firma uspět v konkurenčním boji, tak její jedinou šancí je operovat i v dalších státech Evropské unie. Nové stroje Vectron náš záměr stoprocentně splňují a budou tvořit jakousi vlajkovou loď ČD Carga. Nezanedbatelným hlediskem rozhodování při nákupu byla operabilita těchto strojů. Navíc ušetříme spoustu neproduktivního času při výměně lokomotiv v pohraničních stanicích. Hledali jsme celý rok možnosti financování nákupu, což se nám nakonec podařilo. Máme kladné výsledky v dálkových přepravách a jsem přesvědčen, že budeme perspektivním dopravcem, jenž k úspěchu potřebuje moderní techniku.

Jak moc rozhodovaly při nákupu technické parametry strojů Vectron, které v České republice dnes vídáme i u jiných dopravců?

Naprosto zásadně. Lokomotiva je vícesystémová, sestavená z modulů, které se dají vzájemně doplnit nebo vyměnit ve velmi krátké době, a hlavně je schopná projet všemi evropskými trakčními napájecími systémy. Podobný stroj naše firma nikdy nevlastnila, a tak je tato nová lokomotivní řada pro nás doslova historický milníkem. S Vectrony zamýšlíme jezdit z bulharských a slovinských námořních přístavů přes Maďarsko, Slovensko a naši republiku až do severoněmeckých přístavních překladišť. To znamená, že tyto silné a moderní stroje budou stát v čele autovlaků, kombinované či kontejnerové dopravy. Do konce roku budou ve zkušebním provozu na různých relacích a od nového jízdního řádu 2016/2017 pak již na přesně určených nákladních spojích na konkrétních vozebních ramenech. Každý stroj má naplánován denní proběh kolem sedmi set až tisíce kilometrů a má minimální nárokovost na průběžné opravy, takže již v tomto okamžiku je pro nás rentabilní a konkurenceschopný.

Museli jste na nové stroje speciálně vyškolit některé strojvedoucí?

Pro vozbu na Vectronech se školí celkem dvacet vybraných strojvedoucích z Provozní jednotky Ústí nad Labem, kde budou tyto stroje deponovány, a následovat bude školení i v dalších obvodech. Nicméně všechna naše Střediska oprav kolejových vozidel – Českými Budějovicemi počínajíce a Ostravou konče – budou umět tyto lokomotivy opravovat. První lokomotivu představíme v polovině června na Czech Raildays 2016 a od září navíc přijde každý měsíc další nový stroj, takže k novému Grafikonu vlakové dopravy 2016/17 budeme mít k dispozici celkem pět strojů s odpovídajícím personálem. Nejvíce zkušeností mají ústečtí kolegové dlouhodobě s vozbou do Německa, kam vozí nákladní vlaky s našimi staršími dvousystémovými lokomotivami řady 372, takže volba deponie nejnovější lokomotivní flotily byla vcelku jasná.  

Počítáte s rozšířením mezinárodní vozby českých strojvedoucích do jiných zemí než na Slovensko nebo do Německa, kam vaši zaměstnanci jezdí řadu let?

Pro ČD Cargo je výhodné, aby se strojvedoucí, který přejíždí hranice státu, stačil během směny ještě vrátit zpět do Česka. Ano, naše lokomotivy již běžně operují například v Maďarsku, na Slovensku či Polsku, ale na delší vzdálenosti se naši lidé střídají se smluvními strojvedoucími z dalších států. Určitě zachováme vozební rameno do Drážďan, Žiliny a do Štúrova a nyní máme projednané i rozšíření vozby českých strojvedoucích až do polských Katovic. Důvodem je hlavně urychlení přepravy. Vlastních kompatibilních lokomotiv řady 163 máme relativně dost a nyní již školíme patnáct našich strojvedoucích, kteří si budou předávat operativně vlaky na ose s polskými kolegy s minimální časovou ztrátou. Jediný větší problém představuje úbytek strojvedoucích. Nestačíme si vychovávat nové mladé kolegy, a tak se celorepublikově potýkáme s trvalým podstavem strojvedoucích.

Budete kromě těchto strojů kupovat ještě nějaké další lokomotivy nebo si vystačíte se stávajícím vozidlovým parkem?

Do budoucna má být naší nosnou řadou lokomotiva Vectron. Počítáme, že bychom jich každý rok koupili pět. Tyto vysoce sofistikované mašiny doplní třicítka modernizovaných Es řady 363.5, která dnes jezdí v řadě evropských států, kde se používá trakční napětí 3, resp. 25 kV 50 Hz. Nákupy dalších řad proto nezvažujeme. A když budeme potřebovat třeba pár strojů jen na dva trakční napájecí systémy, není nic snazšího než objednat Vectron s takovou modulovou zástavbou. V případě potřeby se z takového stroje stane během několika hodin třeba čtyřsystémová lokomotiva. Navíc jsme nedávno odkoupili od mateřské společnosti České dráhy třináct polonizovaných Peršingů řady 163, s nimiž umíme dojet do pobaltských přístavů v Polsku, takže potřeba rozšiřování hnacích vozidel o další lokomotivní řady není na místě. Za každý nově dodaný Vectron plánujeme vyřadit až dvě starší lokomotivy řad 122 nebo 123. Nemají ani možnost evropské operability, takže jejich éra opravdu už pomalu končí. Jiná situace je v dieselové trakci, kde ale máme všechny výkony dostatečně pokryty stávajícím vozidlovým parkem, o jehož postupné obnově se pochopitelně bude časem také jednat. Zatím to není na pořadu dne.

ČD Cargo nejsou jen lokomotivy, ale pochopitelně vozy různých řad. Neplánujete modernizaci i v tomto segmentu?

V provozu udržujeme nákladní vozy jen těch řad, kde máme obchodní potřebu. Proto jsme vyřadili kolem tří tisíc vozů, které jsme odstavili a necháváme je postupně sešrotovat. Obdobný počet vozů potká podobný osud v nejbližší době. Nákup nových vozů není jednoduchý, protože jde také o velkou finanční investici. Pořizovat jednoúčelové vozy, které jsou využity třeba jen několik měsíců v roce, je ekonomicky zničující. Touto cestou opravdu nechceme jít. Zvažujeme snad jen nákup víceúčelových vozů například Innofreight, které lze s nástavbami využívat celoročně na přepravy různých druhů substrátů. Momentálně zpracováváme projekt na využití a zároveň jejich opravy a údržbu. A v neposlední řadě uvažujeme o pronájmu speciálních vozů na přepravu dřeva, ale jen v kratším časovém horizontu.

ZDENĚK ŠKVARIL

Po dokončení studií na břeclavské Střední průmyslové škole dopravní v oboru Doprava a přeprava v roce 1978 odešel studovat do Žiliny na Vysokou školu dopravní. Po absolvování VŠD začal pracovat od roku 1983 jako výpravčí na jižní Moravě. V letech 1995 až 2007 pracoval jako náměstek ředitele pro nákladní dopravu v bývalém OPŘ Brno. 1. prosince 2007 byl jmenován do funkce ředitele Provozní jednotky ČD Cargo v Brně a od listopadu 2014 je pověřen řízením úseku provozu ČD Cargo a zároveň členem představenstva.


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 4.1

Další články této rubriky

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

Pavel Kolář: Na sále není žádná směna stejnáPavel Kolář: Na sále není žádná směna stejná

20.3.2024 - Centrální dispečerské pracoviště na pražské Balabence začalo růst před deseti lety, o dva roky později převzalo dálkové řízení prvních úseků železnice v Čechách. Přestože se nyní nachází asi v jedné třetině… »

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčováTomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024 - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo.… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika