Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

20.2.2024

ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah, je významným hráčem nejen na tuzemském, ale i na středoevropském trhu. S vlaky ČD Cargo se můžeme v současnosti setkat v sedmi zemích Evropy a zcela určitě to není konečné číslo. Její lokomotivy se již objevují v Nizozemsku a chystají se do Belgie. Firma se navíc hodlá zaměřit na rozvoj aktivit v Srbsku či ve Slovinsku. Rozhovor s předsedou představenstva ČD Cargo Tomášem Tóthem však není jen o zahraniční expanzi, ale také zhodnocením uplynulého roku. Zároveň přiblížíme cíle roku 2024.

Tomáš Tóth: Expanze do zahraničí je pro nás v tuto chvíli klíčová

Jak byste z pohledu firmy zhodnotil průběh loňského roku?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Podobně jako v roce 2022, i v tom loňském jsme museli čelit celé řadě nových výzev, reagovat na růst nákladů a tím pádem častěji a zároveň tvrdě vyjednávat s našimi dodavateli. Reagovat jsme museli i na situaci na globálním trhu spojenou s celou řadou nejistot a celkovým ochlazením ekonomiky. Obráceně díky menšímu množství výluk a nižším objemům jsme se mohli soustředit na kvalitu poskytovaných služeb. Obrovský tlak na kvantitu z roku 2022 byl tedy jednoznačně v tomto roce vystřídán tlakem na kvalitu a cenu přepravních služeb. Naše přepravy byly napadány konkurenčními dopravci a obráceně jsme získali i my nové pozice, a to nejenom v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Co se vaší společnosti v uplynulém roce podařilo, na co jste hrdý?
První pololetí loňského roku jsme uzavřeli se ziskem a podobný výsledek očekávám i na konci roku. Ale jsem pyšný i na řadu dílčích úspěchů. Získali jsme například nové jednotné osvědčení o bezpečnosti pro provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních drahách v České republice a zároveň také pro naše odštěpné závody v Německu a Rakousku. Poprvé jsme ho získali u Evropské železniční agentury. Jsme jedním z prvních velkých evropských dopravců, který je držitelem tohoto osvědčení, a to rovnou na nejdelší možnou dobu pěti let. Podařilo se nám také získat celou řadu nových přeprav, například pohonné hmoty v tranzitu přes Českou republiku. Rostly dceřiné společnosti i odštěpné závody. Vypořádali jsme se s rozsáhlými výlukami, aktivovali jsme zákaznické centrum v režimu 24/7, zmodernizovali pracoviště opravny nákladních vozů v Třinci, před dokončením je moderní pracoviště opravny nákladních vozů v českých Budějovicích. Kromě zlepšování pracovních podmínek pro naše zaměstnance jsme zintenzivnili naši náborovou činnost. Zákazníkům jsme také nabídli možnost sledovat zásilky prostřednictvím nejmodernější aplikace ČDCgo.
 
Často se hovoří o expanzi ČD Cargo do zahraničí. Je pro vaši společnost tak důležitá a daří se expanzní strategii naplňovat?
Již jsem zmínil, za 1. pololetí jsme dosáhli kladný výsledek a na tomto výsledku se nemalou měrou podílejí právě naše pobočky a zahraniční dceřiné společnosti. Úspěšné jsou všechny, ale možná bude názornější říci, že třeba v Polsku jsme vloni přepravili rekordních 5 milionů tun. Na Slovensku jsme čtvrtým největším dopravcem a náš podíl mezi roky 2021 a 2022 zde narostl o 33 %. V Rakousku už máme 3 % trhu a v Německu jsme v roce 2023 zvýšili objem přeprav o polovinu. Jsme držiteli licencí k provozování železniční nákladní dopravy v sedmi evropských zemích a v expanzi chceme pokračovat tak, jak budeme mít k dispozici další odpovídající hnací vozidla. S našimi lokomotivami se již dnes můžeme setkat na tratích v Nizozemsku, v letošním roce se objeví také v Belgii, možná i v Itálii. Právě tyto země považujeme za velice perspektivní mimo jiné s ohledem na napojení na velké námořní přístavy. Na opačné straně Evropy se chceme zaměřit na rozvoj aktivit v Chorvatsku, Srbsku a možná i ve Slovinsku. U jaderských přístavů je v budoucnu očekáván značný rozvoj a my chceme být u toho. Ekonomika je dnes velmi globalizovaná a zákazník po nás mezinárodní dopravu vyžaduje. 

Jak bude v roce 2024 a v dalších letech probíhat modernizace, respektive obnova lokomotivního parku?
Bez moderních interoperabilních lokomotiv bychom na zahraniční trhy nepronikli a nedokázali tak reagovat na stále sílící tlak našich zákazníků na komplexní realizaci přepravy v celé trase. Proto je pro nás tak důležité udržet hospodaření společnosti v černých číslech. Musíme totiž udržet tempo investic a dokázat zajistit rozumné financování našich rozvojových aktivit. Od roku 2015 vzrostl podíl nových a modernizovaných lokomotiv o 15 % a co se týče elektrických lokomotiv, tak v roce 2026 bude kaž­dá pátá lokomotiva Vectron nebo TRAXX. Lokomotivy starších řad, například Plecháče získané od mateřských Českých drah, budeme modernizovat a v návaznosti na jejich nasazení budou starší Laminátky řady 230 přesouvány na Slovensko, do Maďarska nebo i dalších zemí, kde ještě nejsou takové požadavky na hnací vozidla nebo vlakový zabezpečovač jako v západní Evropě. U lokomotiv nezávislé trakce budeme pokračovat v jejich modernizaci, stejně jako v nákupu nových strojů. V roce 2027 chceme do vozidlového parku zařadit duální lokomotivy s kombinací elektrického a spalovacího motoru. Když vše půjde podle plánů, do roku 2030 snížíme průměrné stáří našeho lokomotivního parku o devět let. Není to však jen o lokomotivách. Stejně intenzivně se zabýváme i obnovou vozidlového parku. Rozšiřujeme park velkoobjemových cisteren o více než 100 dalších kusů, plánujeme pořízení krytých vozů řady Hab nebo plošinových vozů řady Rbns nebo Rens. Velkou roli při rozhodování o pořízení nových vozů hraje inter­modalita. Musíme se zaměřit na investice do vozů umožňujících přepravu modulárních vyměnitelných nástaveb. Vozy pak nejsou vázány pouze na jednu komoditu, možnost rychlé změny nástaveb pak nabízí flexibilitu například pro sezonní přepravy vybraných komodit a obecně lze také konstatovat, že zjednodušují proces modal-shiftu.

S jakými cíli vstupuje společnost ČD Cargo do roku 2024?
Cíl je jasný. Musíme pokračovat v plnění dílčích cílů naší strategie postavené na čtyřech základních pilířích – interoperabilitě, expanzi do zahraničí, intermodalitě a společenské odpovědnosti, musíme optimalizovat naše kapacity, udržet kladný hospodářský výsledek a pro naše zákazníky být silným a stabilním partnerem. Dopravcem, který jejich zboží doveze do cíle vždy spolehlivě a také bezpečně. Důležité také je, aby ČD Cargo bylo vnímáno stávajícími i potenciálními zaměstnanci jako spolehlivý a solidní zaměstnavatel. Je to jen několik vět, ale představuje to spoustu tvrdé práce nás všech. 
 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Petr Pospíšil: Jídelní vůz dokáže rozhodnout, zda zákazník pojede vlakemPetr Pospíšil: Jídelní vůz dokáže rozhodnout, zda zákazník pojede vlakem

19.7.2024 - Jízda vlakem není promarněným časem. Cestující může pohodlně pracovat, odpočívat, sledovat ubíhající krajinu... Nejpříjemnějším benefitem ale bývá na dlouhých trasách návštěva jídelního vozu. Dobré jídlo na palubě… »

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika