Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Pavel Surý: Debatu o oddělení řízení provozu nepovažuji za aktuální

Pavel Surý: Debatu o oddělení řízení provozu nepovažuji za aktuální

12.6.2014 – autor: MARTIN NAVRÁTIL

V rámci zásadních personálních změn v čele státem řízených nebo vlastněných firem došla řada i na Správu železniční dopravní cesty. Od 1. června se funkce generálního ředitele této organizace ujal Pavel Surý, dosavadní ředitel OŘ Brno. Na jeho rozhodnutí či stanovisko už čeká řada důležitých otázek včetně investic do infrastruktury nebo převodu výpravních budov od Českých drah.

Pavel Surý: Debatu o oddělení řízení provozu nepovažuji za aktuální

Jaké máte priority a co byste rád nejdříve změnil?

Nerad bych začal své odpovědi tak, že dosud bylo vše špatně a se mnou bude vše nádherné. Musím poděkovat minulému i předchozím vedením SŽDC za to, jak organizaci postavili. Nebylo to jednoduché, nejdříve sem přešly správy dopravní cesty a posléze řízení provozu a nakonec padlo rozhodnutí, že se bude integrovat i živá dopravní cesta. Manažeři i jejich podřízení to zvládli. 

Považujete současnou strukturu SŽDC za definitivní a dobře nastavenou?

V nejbližší době by žádné změny neměly nastat. Vím, že existují hlasy požadující návrat k debatě, zda oddělení řízení provozu bylo správné. V žádném případě jim ale nefandím. Když už se něco k 1. 4. 2012 rozhodlo, tak by to nemělo skonat za dva, tři roky. Dejme tomu delší čas. 

Oblastní ředitelství řídí zároveň živou dopravní cestu a současně se věnují správě a údržbě infrastruktury a investicím či technice. Je to z vašeho pohledu správné?

V žádném případě bych teď nic neměnil. Funguje generální ředitelství, úseky náměstků a na oblastních ředitelstvích je struktura podobná. Není to smícháno do sebe tak, že tam docházelo k nějakému tření. Segmenty mají odborné vedení, spíš jde o to, aby jeden vnímal druhého, aby nebránil druhému v tom, co má dělat, a aby to nebylo v kolizi my a oni.

 V současnosti se řeší 4. železniční balíček a s ním i hrozba toho, že by stávající holdingy mohly být zvýhodněny oproti odděleným železnicím, k jakým se dopracovala třeba ta česká. Jak myslíte, že se bude situace vůči balíčku a případnému holdingu vyvíjet?

Těžko říci. Funkční holdingové uspořádání mají v Německu, tam je řekněme hodně dobré, a v Rakousku. U nás ta debata probíhala již v době, kdy se ČD začínaly transformovat ze státní organizace na akciovou společnost dopravce a státního správce infrastruktury. Tenkrát se řeklo, že v České republice na něco takového nejsou zákony, že to u nás nejde. Debata s dopravci, se státem, ministerstvem a odborovými centrálami na toto téma běží už nějakou dobu. 

Pojďme k investicím. Hovoří se o problémech s pomalým čerpáním z evropských zdrojů. Jak to bude s Operačním programem Doprava 2?

Ideální by bylo, kdybychom všechny evropské peníze na připravené projekty proinvestovali. Realita už taková není a bohužel v tomto nejsem úplně optimista. Proto je důležité, aby akce chystané do OPD 2 byly připraveny tak, abychom tam – celospolečenským pohledem – tyto problémy neměli. Není to vždy v silách a na odbornosti SŽDC. Překážek existuje dost a zákony umožňují některým jednotlivcům škodit. 

Myslíte třeba opakované napadání dopravních staveb ze strany ekologů? A dá se s tím něco dělat bez úpravy legislativy?

Těžko, i když stát nějaké změny v legislativě chystá. Mluví se o vzniku zákona o liniových stavbách. Myslím, že kdyby se přejal německý model, bylo by to snazší. Tam je to vidět v praxi a jsem přesvědčen, že to jde i v jiných vyspělých zemích. S tím by se měl změnit zákon o veřejných zakázkách, protože ne vždy to nejlevnější musí být tím nejlepším. A teď hovořím zároveň jako člověk působící i ve veřejné správě. Byl jsem účastníkem některých veřejných výběrových řízení, u nichž bylo jasné, že aspektů pro výběr je více než jen nejnižší cena. 

Coby náměstek pro dopravu a provoz OPŘ Brno jste byl u vzniku Centrálního dispečerského pracoviště v Přerově. Jak z tohoto úhlu vidíte chystané CDP Praha? A co říkáte spektru námitek na téma zálohování a funkčnosti při výpadcích řízení velkého území z jednoho bodu?

I vzniku CDP Přerov předcházelo množství odborných diskuzí. Musím konstatovat, že se tato myšlenka povedla, a věřím, že to pražské centrum bude ještě lepší. Zvali jsme do Přerova i zahraniční delegace z Rakouska a Slovenska a ty to hodnotily s obdivem. Ještě se nestalo, že by centrum zkolabovalo, ani jeden sál. Pro tyto případy by bylo ideální, kdyby v blízkosti postižené lokality byli k mání pohotovostní výpravčí. Ale na druhou stranu je s těmito událostmi spojena spousta dopravních opatření, takže i kdyby tam ti výpravčí byli, nepůjde to tak rychle, jak si mnozí představují. Ve vyspělém zahraničí, třeba ve Švýcarsku, mají s kolapsy podobné zkušenosti. Nehledě na to, že naši zaměstnanci jsou na operativnost zvyklí a dovedou si v podobných situacích poradit lépe. Když už nastane „fialová smrt“ většího rozsahu, tak se vyšší představitel omluví národu. Mimochodem, kdysi jsem porovnával poruchovost nebo plnění jízdního řádu v příměstské dopravě mezi námi a Rakušany a vyšlo mi, že jsme na tom lépe. 

České dráhy počítají s převodem výpravních budov na SŽDC. Jak vidíte horizont událostí nyní, kdy se čeká na rozhodnutí Bruselu?

Alespoň první etapa procesu, která zahrnuje takzvané bezkonfliktní budovy, je po odborné stránce připravena. Zbytek budov, u kterých nedošlo ke shodě, se překlopí do etapy druhé, která byla uvažována pro rok 2015. Časově ale tento proces nedovedu odhadnout. Ke schvalovacímu procesu uvnitř EU se nedokážu vyjádřit. O ceně rozhodne zřejmě vláda. Totéž se týká otázky, zda to bude platba jednorázová nebo na splátky. Ideální by bylo, kdyby se první etapa vyřešila se vším všudy letos. Ze své pozice se budu snažit, abychom si vytvořili nějakou vlastní rozpočtovou kapitolu. Ať už rozhodne vláda jakkoli, část těch budov bude potřebovat opravu. Lákavá je i představa, že bychom pro tento účel využili evropských fondů.

PAVEL SURÝ

Začínal v profesi výpravčího, pak pět let pracoval jako technolog v brněnském uzlu, v roce 1999 nastoupil na pozici náměstka pro dopravu a provoz tehdejšího OPŘ Brno. Po zrušení OPŘ koncem roku 2004 se stal vedoucím brněnského Regionálního centra provozu ČD (RCP, odloučeného pracoviště tehdejšího GŘ ČD). Od 1. 9. 2008 byl ředitelem samostatné organizační jednotky ČD RCP Brno. Po převedení živé dopravní cesty k SŽDC byl 1. 4. 2012 jmenován ředitelem OŘ Brno, kde už byl zodpovědný nejen za provoz, ale i za infrastrukturu. Při zaměstnání vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Pavel Surý je rovněž radním za ČSSD a zastupitelem městské části Brno-Vinohrady.


Průměrné hodnocení (14 hlasů): 3.21

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika