Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Oldřich Mazánek: Ziskové ČD Cargo si zvyklo jít naproti zákazníkům

Oldřich Mazánek: Ziskové ČD Cargo si zvyklo jít naproti zákazníkům

29.5.2014 – autor: MARTIN HARÁK

Společnost ČD Cargo v loňském roce dosáhla čistého zisku 522 milionů korun. Tento výsledek je v obrovském kontrastu ke skoro dvoumiliardové ztrátě v roce 2012. Firma loni propustila více než tisíc lidí a přišla o klíčovou zakázku na dopravu uhlí do Elektrárny Chvaletice. Po nástupu nového vedení se jí ale podařilo získat další, byť krátkodobé přepravy, které pomohly tuto ztrátu zacelit. O tom, jak se společnosti ČD Cargo dnes daří, jsme hovořili s předsedou představenstva Oldřichem Mazánkem.

Oldřich Mazánek: Ziskové ČD Cargo si zvyklo jít naproti zákazníkům

Před dvěma lety stálo ČD Cargo skoro před krachem. Dnes vykazuje výrazný zisk. Jak si vysvětlujete, že během tak krátké doby došlo k radikální změně k lepšímu?

Vrátil jsem se po tříleté pauze a nejprve jsem si musel zanalyzovat, v jaké kondici se ČD Cargo nachází. Stav byl poněkud tristní a diametrálně odlišný od toho, který jsem v roce 2010 opouštěl. Troufám si říci, že se po mém návratu radikálně změnil přístup celého managementu k zákazníkům. Začali jsme se více zabývat skutečnými potřebami zákazníků a snažíme se nabízet služby tak, abychom uspokojili každého po všech stránkách. To znamená, že nás zajímají jejich, byť třeba specifické, požadavky. Diskuze se hodně točila okolo cen. 

Můžete určit nějaký milník, při kterém se firma „rozhýbala“?

Zlomovým okamžikem je bezesporu loňské 1. září, tedy čtyři dny po mém návratu do ČD Cargo. V ten den firma přišla o lukrativní zakázku, kterou byla přeprava hnědého uhlí do chvaletické elektrárny. Okamžitě jsme museli přepravy uhlí nahradit jinými komoditami a naštěstí se nám podařilo získat několik jednorázových zakázek, které nám významnou ztrátu finančně nahradily. Poslední čtyři měsíce loňského roku tedy nebyly ztrátové. Nakonec jsme měli čistý zisk za loňský rok víc než půl miliardy korun. Nicméně jsem v některých médiích zaznamenal, že na tomto kladném výsledku se prý podílela řada aktivit před mým příchodem jako například prodej několika desítek lokomotiv a vozů do dceřiné společnosti Koleje Czeskie. K tomu bych se rád ohradil, protože právě prodejem zbytného majetku jsme vytvořili nezbytné rezervy. Tyto plánujeme využít v kauzách, které vznikly v roce 2013 a k dnešnímu dni nejsou uzavřené. Jedná se o urovnání soudních sporů se SŽDC ve věci objízdných tras v době konání výluk nebo například nesmyslné odvolání se firmy AWT proti slevám, které byly zavedeny pro všechny železniční dopravce při realizaci přepravy jednotlivých vozových zásilek. 

Jaký je váš názor na prodělečné „kusovky“, které mimo ČD Cargo nechce nikdo jiný vozit?

Všichni železniční dopravci získali v roce 2013 slevu od SŽDC pro vlaky složené z jednotlivých vozových zásilek. Pro naši společnost to znamenalo nemalou úsporu, která se pohybovala v řádech desítek milionů korun. Odborníci vědí, že vlak složený z jednotlivých vozových zásilek je podstatně dražší než ucelená souprava s jednou komoditou. Ač jednotlivé kusové zásilky stále sami dotujeme, není naším cílem tyto přepravy opustit. Navíc máme vypracovaný plán, jak do roku 2017 dostat tyto přepravy do velké černé nuly. Nechceme žádné finanční injekce od státu, jak se nám někteří novináři snaží stále podsouvat, ale bojujeme za nastavení fair play pravidel společných pro přepravy nákladů po železnici i silnici tak, aby z toho železnice nevyšla jen jako nějaký otloukánek. Navíc my jsme v železničních „kusovkách“ převezli v loňském roce více než 25 milionů tun zboží, což by po případném přechodu na silnici zatížilo již tak dost zamořené ovzduší výfukovými plyny. 

Máte recept, jak přitáhnout zpět zákazníky, případně získat nové?

Velmi nám pomohla konference s názvem „Obchodní rok ČD Carga 2014“, kterou jsme uspořádali loni v říjnu v Krkonoších. Právě tam jsme pozvali zástupce řady firem, se kterými jsme v obchodním styku. Zákazníci se mohli seznámit s našimi plány nejen na letošní rok, ale výhledově i na léta 2015 až 2017. Zásadní část konference byla věnována tarifní a cenové politice a je povzbuzující, že pozitivním výsledkem je velké množství uzavřených jedno- i víceletých obchodních smluv. Začátkem letošního roku jsme se navíc připravovali na některá nová výběrová řízení. Že jdeme správnou cestou, potvrzují hospodářské výsledky za první čtvrtletí, které jsou velmi povzbuzující. Lakonicky se dá říci, že v takzvaných černých číslech máme takřka všechny naše činnosti. Plníme především plán tržeb, ale i přepravených tun v nákladní dopravě. 

Předpokládám, že budete usilovat o další zakázky…

To nesporně. Již jsme se přihlásili do dalších výběrových řízení. Konkrétně se pokoušíme získat zpět ztracenou přepravu uhlí do Elektrárny Chvaletice, kde byla 12. května uzávěrka přihlášek do prvního kola. Pochopitelně nejsme jediní a je možné, že se na tyto přepravy kromě tuzemských železničních dopravců přihlásí i někteří zahraniční dopravci. Je nám jasné, že do této soutěže nemůžeme jít s cenami, za které jsme přepravy nabízeli před dvěma, třemi lety. Dnes je už zcela jiná situace a navíc se snížila naše nákladovost. Do soutěže jdeme s reálnou cenou, která odpovídá možnostem naší firmy. Plánujeme se přihlásit i do dalších velkých soutěží, které budou vyhlášeny v průběhu letošního roku. Nepohrdáme ani sezonními a krátkodobými přepravami. To se dřív opomíjelo. I takové zdánlivě bezvýznamné přepravy mohou našemu hospodaření jen prospět. Dnes i hledáme zakázky sami, jdeme naproti zákazníkovi. Dříve se spíše čekalo, až se ozve sám zákazník. 

Plánujete nějakou významnou obnovu vozidlového parku?

ČD Cargo nemá prozatím v plánu nákup nových lokomotiv. Chceme jít cestou modernizací stávajících strojů a jejich optimalizace na stav, který je nutný k zajištění nasmlouvaných přeprav. Pořád máme více lokomotiv, než je jejich reálná potřeba! Modernizované stroje, vybavené pochopitelně novými stanovišti, klimatizací, elektronikou a jinými vymoženostmi dnešní doby, by navíc měly být schopné zčásti jezdit i do blízkého zahraničí jako do Polska, Maďarska nebo na Slovensko, kam směřuje řada našich aktivit. Například se společností DB Schenker recipročně zajišťujeme již řadu let našimi lokomotivami nákladní přepravy přes Bad Schandau dále do Německa, což je trend, který chceme dále rozšiřovat.

OLDŘICH MAZÁNEK

Od roku 1973 pracoval jako výpravčí a dozorčí přepravy. Od roku 1984 byl ustanoven do funkce přepravního a později dopravního náměstka ve stanici Havlíčkův Brod. Od poloviny devadesátých let zastával tamtéž post přednosty stanice a od roku 2001 pracoval nejprve na bývalém OPŘ Praha a v letech 2003 až 2007 na Generálním ředitelství ČD jako ředitel Odboru nákladní dopravy a přepravy. Další tři roky byl provozním ředitelem ve společnosti ČD Cargo. V letech 2011 až 2012 pracoval v soukromé sféře a následně mezi roky 2012 a 2013 na Správě železniční dopravní cesty. Od 1. září 2013 zastává post předsedy představenstva ČD Cargo.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

Petr Pospíšil: Jídelní vůz dokáže rozhodnout, zda zákazník pojede vlakemPetr Pospíšil: Jídelní vůz dokáže rozhodnout, zda zákazník pojede vlakem

19.7.2024 - Jízda vlakem není promarněným časem. Cestující může pohodlně pracovat, odpočívat, sledovat ubíhající krajinu... Nejpříjemnějším benefitem ale bývá na dlouhých trasách návštěva jídelního vozu. Dobré jídlo na palubě… »

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika