Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Ludvík Urban: Chceme zůstat první v přepravách na domácím trhu

Ludvík Urban: Chceme zůstat první v přepravách na domácím trhu

26.9.2013 – autor: MARTIN HARÁK

Na jedné straně moderní RegioSharky, na druhé technicky zastaralé pantografové jednotky a osobní vozy. I tak vypadá vozidlový park Českých drah v regionální dopravě na Zlínsku. Další modernizace naráží na nedostatek peněz, ale pravdou také je, že vyjednávání s krajem o financování probíhají ve srovnání s jinými částmi republiky prakticky bez problémů.

Ludvík Urbana: Chceme zůstat první v přepravách na domácím trhu

Ve výčtu krajů bývá ten Zlínský obvykle uváděn na posledním místě. Snad je to díky abecedě. Zdejší zaměstnanci Českých drah se ale odstrčeně necítí, navíc si pochvalují dobrou spolupráci se samosprávou. Na příští rok sice kraj objednal o něco menší rozsah vlakokilometrů než letos, ale podle ředitele KCOD Ludvíka Urbana se jedná jen o výsledek odbourávání duplicitních tras vlaků a autobusů. Při osobním rozhovoru jsme se ředitele Urbana zeptali na další podrobnosti. 

Veřejně se angažujete ve prospěch vzniku nového regulačního úřadu na železnici, který by existoval vedle SŽDC. Proč?

Je mi jasné, že železniční doprava, podobně jako ostatní ekonomická sféra, se musí liberalizovat. Nicméně tyto podmínky by měly být rovné pro všechny dopravce a já nevidím jediný důvod, proč by zrovna České dráhy měly hrát takzvané druhé housle. Jsem bytostně přesvědčen, že by České dráhy měly zůstat národním dopravcem a jedničkou na našem železničním přepravním trhu. 

Zlínský kraj, patrně jako jeden z mála krajů v České republice, platí za objednanou dopravu včas a bez problémů. Navíc se nezasazuje o rušení vlakových spojů, jak to vidíme leckde jinde. Jak je to možné?

Náš kraj má dlouhodobě kladný přístup k železniční dopravě. Pokud jde o vyjednávání obchodních podmínek, kraj prozatím vždy akceptoval nároky Českých drah. To se týká jak obnovy vozidlového parku, tak samotného rozsahu regionálních spojů. Vyjednávání není nikdy jednoduché, protože tak jako v každém kraji má i ten Zlínský omezený rozpočet. Domlouváme se nejen s krajem, ale i koordinátorem veřejné dopravy na Zlínsku, společností KOVED, se kterým jsme prozatím vždy dospěli ke konsenzu. Díky vzájemné dohodě pak dostáváme od kraje plnou úhradu za naše vlakové spoje. 

Již na první pohled je například ve Zlíně, ale i leckde jinde v kraji, patrná obnova vozidlového parku. Na tratích jsou vidět nové jednotky RegioShark či Regionova…

Jde o reálný odraz aktivního přístupu při jednání mezi naší firmou a krajem. Celková obnova vozidlového parku začala na Zlínsku v roce 2006, kdy jsme zakoupili první Regionovy. Další významná dodávka vozidel se začala uskutečňovat na podzim loňského roku, kdy do kraje dorazily první RegioSharky s vysokým standardem cestování. V současnosti jsou již všechny objednané jednotky v provozu a lidé se s nimi mohou svézt nejen do krajského města Zlína, ale také na trase Kojetín – Kroměříž – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a na některých spojích až do Uherského Brodu. 

Budete v obnově vozidlového parku dále pokračovat?

Co se týká obnovy vozidel především v elektrické trakci, tak tady máme zatím ještě rezervy. Na trase z Horní Lidče přes Valašsko jezdí dosud starší, technicky již zastaralé pantografové jednotky řady 460 a na druhém koridoru starší vozové soupravy vedené elektrickými lokomotivami. Do budoucna počítáme s výměnou těchto vlaků například za RegioPantery, ale momentálně jsme společně s krajem na hranici finančních možností. Takže odpověď zní – zatím ne. Nejdříve musíme zajistit společně s krajem dostatek financí, abychom se nedostali do neúměrné zadluženosti. 

Jak reagují cestující na nová vozidla? Jsou spokojení?

Dostali jsme řadu kladných e-mailů či telefonátů, nejvíce asi na nové jednotky RegioShark, které jsou nyní na Zlínsku velmi populární. Pochopitelně občas zazní i nějaký kritický tón, například na zmíněné staré pantografové jednotky nebo třeba když v nezvykle parném létě začala vypadávat u některých RegioSharků klimatizace. To se díky spolupráci s olomouckým Depem kolejových vozidel, kam vozidla náleží, podařilo vcelku rychle vyřešit. Máme navíc štěstí, že pro Zlínský kraj funguje jakési „centrální“ depo ve Valašském Meziříčí, a tak vlastně na domácí půdě rychle vyřešíme většinu technických problémů. 

Diskutujete o rozsahu železniční dopravy například se starosty nebo zástupci významných podniků v regionu?

Naše Krajské centrum osobní dopravy je přístupno všem jednáním, která přináší tvorba jízdního řádu. Nicméně základním partnerem při těchto jednáních je koordinátor veřejné dopravy – společnost KOVED. Této společnosti předáváme veškeré naše, ale i zprostředkované připomínky od starostů nebo od velkých výrobních firem a poté nastává fáze hledání společné dohody. Nejedná se jen o rozsah jízdního řádu, ale také o skladbu vozidlového parku či kolik vozů bude mít ten který vlak. 

Jaký rozsah železniční dopravy plánujete pro příští jízdní řád?

Se Zlínským krajem jsme domluveni, že objedná železniční dopravu v rozsahu 3,5 milionu vlakových kilometrů. Je to o asi jedno procento méně než letošní rozsah vlakové dopravy. Důvodem je odstranění některých souběhů železniční a autobusové linkové dopravy, například v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín nebo Kroměříž – Holešov – Bystřice pod Hostýnem. Ve druhém případě jde o zrušení několika spojů s minimální frekvencí, například směrem na Vlárský průsmyk. Obecně lze říci, že většina vlakových spojů na Zlínsku zůstane zachována.

LUDVÍK URBAN

Po ukončení Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, kde studoval obor Ekonomika a provoz železniční dopravy, odešel v roce 1991 pracovat jako výpravčí do stanice Otrokovice. V letech 1994 až 1995 sloužil ve funkci dozorčího přepravy a mezi roky 1996 až 2000 se na bývalém Obchodně-provozním ředitelství Brno zabýval koordinací výluk na prvním a druhém železničním koridoru. Roku 2001 se stal přednostou stanice ve Zlíně, v letech 2004–2005 pracoval jako vrchní přednosta uzlové železniční stanice Otrokovice. Od roku 2008 zastává funkci ředitele Krajského centra osobní dopravy Zlín.


Průměrné hodnocení (16 hlasů): 2.94

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika