Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Ludvík Urban: Abychom uspěli i po roce 2019, musíme umět vyjednávat

Ludvík Urban: Abychom uspěli i po roce 2019, musíme umět vyjednávat

30.7.2014 – autor: MARTIN HARÁK

Po loňské změně organizační struktury Českých drah se čím dál častěji začala objevovat zkratka NRI. Symbolizuje regionální integraci a naznačuje, že národní dopravce se ještě výrazněji hodlá zaměřit na efektivní fungování v jednotlivých krajích a posílení své obchodní role. Právě to byly důvody ke vzniku nového postu náměstka generálního ředitele Českých drah pro regionální integraci, který od počátku května zastává bývalý ředitel Krajského centra osobní dopravy (KCOD) Zlín Ludvík Urban. Co přesně bude jeho úkolem?

Ludvík Urban: Abychom uspěli i po roce 2019, musíme umět vyjednávat

V horizontu několika měsíců má dojít k reorganizaci krajských center osobní dopravy. Co je cílem této změny a jak ji hodnotíte optikou bývalého šéfa jednoho z nich?

Jako ředitel KCOD Zlín jsem mohl ovlivňovat dění týkající se obchodu a provozu například osobních pokladen nebo chodu osobních stanic, ale neměl jsem přímou možnost zasahovat do činností vlakového doprovodu. Jak se časem vyvíjely provozní potřeby a obchodní vztahy, vedení firmy postupně došlo k názoru, že bude dobré od sebe od­dělit obchodní a naopak čistě provozní složky. Z toho důvodu se takzvané provozní funkce – například osobní pokladníci či zaměstnanci zavazadlového tranzitu – sloučí se zaměstnanci vlakového doprovodu a budou tvořit určitým způsobem homogenní celek. Jako příklad mohu uvést vlakové posádky, které vždy po dojezdu stejně musí za osobními pokladníky odevzdat tržbu, takže jejich provázanost je velmi úzká. Tím pádem se z třinácti KCOD oddělí obchodní činnost do třinácti personálně nepočetných regionálních obchodních center (ROC), které budu mít vrcholově na starosti.

Kolik lidí se tedy bude touto činností zabývat a co budou zaměstnanci nových regionálních obchodních center konkrétně zabezpečovat?

Necelých devadesát zaměstnanců bude kontinuálně pokračovat v dosavadní obchodní činnosti všech KCOD v úzké spolupráci s krajskými úřady nebo zástupci jednotlivých měst v oblasti objednávky regionální železniční dopravy a jejího zabezpečení. Pro přiblížení – tito lidé budou zajišťovat nejen jednání o odpovídajícím financování re­gionální dopravy a jejím smluvním rozsahu, ale současně budou zodpovědní například i za plánování realizace náhradní autobusové dopravy při výlukové činnosti. Navíc se svými kolegy v současné době velmi intenzivně projednávám sousedské mezistátní regionální přepravy, a to jak směrem na východ, tak i na západ od našich státních hranic, které by měly být výhodné jak pro naše občany, tak i pro ty ze sousedních zemí. K tomu slouží na Generálním ředitelství Českých drah nový Odbor regionálních obchodních center, který má však pouhé čtyři zaměstnance. Ti budou odborně i metodicky řídit zmíněná regionální obchodní centra v zemi. 

Jaké má společnost České dráhy vztahy s jednotlivými kraji, tedy objednateli veřejné dopravy?

V regionální dopravě chceme pokračovat a posilovat korektní vztahy se všemi kraji v České republice. Je to přirozené, vždyť to jsou naši největší zákazníci, kterých si vážíme. Nicméně každý kraj má svoje vlastní specifické potřeby a rozdílné finanční krytí, takže nemůžeme, ale dokonce ani nesmíme nic paušalizovat. Naší snahou je plnit konkrétní zadání zákazníka, a proto ke každému kraji a jeho potřebám musíme přistupovat s co největší empatií. Na druhou stranu ale musíme být výborní vyjednavači, protože ne úplně všude je růžová situace a je obecně známo, že některé kraje více prosazují například autobusovou dopravu, byť to je zpravidla jen z finančních důvodů. V každém případě se musíme zaměřit na kvalitu, abychom eliminovali placení smluvních pokut. Je pro nás velkou výzvou poskytovat za všech okolností služby na špičkové úrovni. To bude úkol pro novou organizační jednotku Zákaznický personál, která vznikne v úseku náměstka pro osobní dopravu.

Blíží se rok 2019, kdy vyprší desetileté smlouvy s kraji na objednávku regionální železniční dopravy. Objednatelé mohou začít objednávat dopravu třeba u privátních dopravců. Jak budete reagovat?

Momentálně se nacházíme přesně v polovině období podepsaných závazkových smluv. Už nyní se ale zabýváme strategickými plány, jak bude firma fungovat v segmentu regionální dopravy po roce 2019. Nutno říci, že smlouvy na vybrané linky máme uzavřeny i za horizont roku 2019. Jednoznačně budeme bojovat o další prodloužení smluv a jsem přesvědčen, že s týmem šikovných lidí, novými a modernizovanými vozidly a plošným rozsahem našich služeb určitě uspějeme. Alespoň tedy na naprosté většině tratí. Chtěl bych zdůraznit, že České dráhy jsou připraveny jak personálně, tak i technikou na další zadání od státu či samospráv. Jen máme jednu podmínku – chceme mít při veřejných soutěžích stejné, tedy rovné podmínky jako ostatní dopravci. Pokud nebudou tyto podmínky spravedlivé a některý dopravce uspěje na určité trati bez soutěže, bude to pro České dráhy diskriminující a proti tomu chceme aktivně bojovat. Konkurence se nebojíme, ale nikdo nesmí být zvýhodněn na úkor druhého.

Máte plán, jak získat nezbytná moderní vozidla poté, co skončila podpora Regionálních operačních programů EU?

Podle doporučení Evropské komise jde z Operačního programu Doprava 2 (OPD 2) šedesát procent finančních prostředků na rozvoj železniční dopravy. A právě pomocí OPD 2 je velká šance získat nemalé finanční prostředky na pořízení moderní techniky, kterou obzvláště v některých krajích naléhavě potřebujeme – namátkou na jižní Moravě nebo třeba v jihozápadních Čechách. Navíc se budeme snažit o postupnou unifikaci regionálního vozidlového parku tak, abychom pořizovali plošně pokud možno jeden typ vozidel každé kategorie. To je důležité z důvodu nižších nákladů na údržbu, opravy a celkový provoz, protože současný poměrně roztříštěný vozidlový park tyto náklady může neúměrně zvyšovat. 

LUDVÍK URBAN

Po ukončení studií na Vysoké škole dopravní v Žilině začal v roce 1991 pracovat u bývalých ČSD jako výpravčí ve stanici Otrokovice. O tři roky později odešel do funkce dozorčího přepravy a v letech 1996 až 2000 pracoval na tehdejším OPŘ Brno na úseku koordinace výluk. Od roku 2001 zastával funkci přednosty stanice Zlín a v letech 2004 až 2005 pracoval jako vrchní přednosta uzlové železniční stanice Otrokovice, odkud přešel do funkce ředitele KCOD Zlín. Od 1. května 2014 je náměstkem generálního ředitele Českých drah pro regionální integraci. 


Průměrné hodnocení (18 hlasů): 3.89

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika