Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Jiří Jarkovský: Zaměříme se především na opravy perspektivních řad

Jiří Jarkovský: Zaměříme se především na opravy perspektivních řad

15.12.2021 – autor: DPOV, Foto: MICHAL MÁLEK

Velkou výzvou do budoucnosti se pro dceřinou společnost Českých drah DPOV stane změna programu oprav železničních kolejových vozidel v dalším období. O co konkrétně se jedná, na co se podnik hodlá zaměřit, ale i jaká je hlavní náplň firmy v současné době, prozradil v rozhovoru pro časopis Železničář generální ředitel a předseda představenstva DPOV Jiří Jarkovský.

Jiří Jarkovský: Zaměříme se především na opravy perspektivních řad

Jaký je nosný program vaší firmy v současné době?
Stěžejní náplň naší společnosti je v jednotlivých Provozních střediscích (PSO) v současné době relativně stabilní. Pokud to vezmu od východu, tak v PSO Veselí nad Moravou jsou to především RegioNovy, řada 814 i 814.2. Vzhledem k ukončení projektu modernizace motorového vozu řady 810 na řadu 811 předpokládáme navýšení kapacity pro opravy těchto motorových jednotek v roce 2022 na dvojnásobek. Samozřejmě nemohu zapomenout na čtyřnápravové motorové vozy řad 842 a 843 včetně řídicích vozů a v neposlední řadě i na to nejmodernější, co České dráhy v motorové trakci provozují, a to jsou motorové vozy řady 841 a motorové jednotky řady 844. Pokud se týká těchto jednotek, uzavřeli jsme smlouvu se společností AŽD, na jejímž základě bychom měli zajišťovat montáž ETCS do všech jednotek, ať už jako součást periodické opravy, nebo i samostatně, paralelně s periodickými opravami. Nezakrývám, že je to pro naše kolegy ve Veselí nad Moravou velká výzva. Ve středisku oprav Přerov je program zaměřen na elektrické jednotky řady 471 a na elektrické lokomotivy s pulzní regulací – především řady 162 a 362. Opravy dalších elektrických lokomotiv řad 151, 371, 210 a podobně budou realizovány maximálně v řádu let a jejich odstavení z provozu bude závislé na rychlosti pokrytí železniční sítě systémem ETCS. Středisko oprav Nymburk se dlouhodobě orientuje na opravy a modernizace osobních vozů klasické stavby a v tomto segmentu je jeho činnost pro České dráhy nenahraditelná. Samozřejmě nemohu zapomenout ani na opravy motorových vozů řady 854, přípojných vozů řady 054 ve všech variantách, řídicích vozů řady 954 a v neposlední řadě i na opravy podvozků pro elektrické jednotky řady 680.

Řada odborníků i nadšenců železnice
v nedávné době pozorně sledovala modernizaci malých motorových vozů řady 810, obchodně nazvaných RegioMouse. Máte v plánu upravit či modernizovat ještě další vozy, či tato „sada“ pro Moravskoslezský kraj již skončila?
Projekt řady 811 a přípojných vozů řady 012 v průběhu třetího čtvrtletí tohoto roku skončil a nemáme žádné informace o tom, že by některý objednatel veřejné dopravy měl o další podobná modernizovaná vozidla zájem. Obecně platí, že většina objednatelů o vozy řady 810 a z nich odvozené alternativy z dlouhodobého hlediska nemá zájem a pokud by k nim existovala alternativa odpovídajících parametrů především po stránce provozních nákladů, zřejmě by jejich vyřazení z provozu bylo podstatně rychlejší. Pokud se týká klasických motorových vozů řady 810, probíhá v našem středisku oprav v Přerově jejich modernizace, která spočívá v dosazení jiného typu spalovacího motoru, v instalaci nových sedaček včetně spouštěcích oken a informačního systému, ale očekává se, že tento typ modernizace bude nejpozději v roce 2022 ukončen. Pak už budou následovat pouze periodické opravy stupňů R1, respektive R2 až do okamžiku, než budou vyřazeny z pravidelného provozu. Novinkou je nový nátěr těchto motorových vozů podle barevného vzoru Pražské integrované dopravy (PID).

Jste specialisté na opravy i nejmodernějších motorových vozů řady 843 (Stadler RS 1 neboli RegioSpider) i jednotek řady 844 (RegioShark), budete v této činnosti pokračovat? Případně nerozšíříte svůj záběr i na další destinace?
Jak jsem již řekl, vzhledem k ukončení projektu modernizace motorového vozu řady 810 na řadu 811 se nám v PSO Veselí nad Moravou příští rok výrazně uvolní kapacity pro opravy ostatních motorových jednotek. A věnovat se zde samozřejmě budeme těmto vozidlům, tedy jak řadám 843, tak i RegioSharkům.

Můžete zhodnotit tvrdou dobu dvou lockdownů loni a letos? Jak jste je zvládli a museli jste redukovat některá pracovní místa?
Dopady epidemie COVID-19 neměly na činnost naší akciové společnosti zásadní vliv. Zvýšila se sice nemocnost, a to především na jaře roku 2021, ale situaci jsme zvládli a já bych za to chtěl všem zaměstnancům DPOV poděkovat. I když některá opatření jim poměrně znepříjemňovala život. Mám na mysli nošení roušek a respirátorů, komplikovanější organizaci práce jednotlivých pracovních kolektivů včetně závodního stravování, ale i pravidelné testování, na které řada zaměstnanců docházela v době volna. Program oprav železničních kolejových vozidel však nebyl zásadním způsobem narušen. Nepřítomnost zaměstnanců z důvodu nemoci nebo karantény jejich kolegové operativně nahrazovali přesčasovou prací. I za to jim patří poděkování. Negativně a s přímým dopadem na termíny dodávek náhradních dílů se situace projevila u našich subdodavatelů. V tomto případě jsme situaci ohledně prodloužení termínů některých zakázek řešili s kolegy z Českých drah na Odboru kolejových vozidel.

Jak kooperujete činnost s mateřskou firmou ČD. V jakých oblastech?
Spolupráce se společností České dráhy je možné rozdělit do dvou oblastí. První je součinnost se správci řad z Odboru kolejových vozidel, kteří rozhodují o přístavbě konkrétních vozidel do opravy včetně stanovení požadovaného stupně opravy. Navíc se zúčastňují komisionálních prohlídek, na kterých se mimo jiné upřesňuje rozsah prací, a stanovují termíny pro dokončení zakázky. V této oblasti je spolupráce mezi odpovědnými zaměstnanci na profesionální úrovni. Druhou oblastí je spolupráce s kolegy v jednotlivých OCÚ, která se zaměřuje na výpomoc při zajištění nedostatkových náhradních dílů a na pomoc s odstraňováním závad v době záruky vozidla tak, aby byla minimalizována doba jeho vyřazení z provozu. I v této oblasti vnímám spolupráci na velmi dobré úrovni.

Co připravujete v opravárenském, případně výrobním programu ve vašich PSO na nejbližší období? Jakým výzvám budete v nejbližší době čelit?
Základní výzvou do budoucnosti pro DPOV bude změna programu oprav železničních kolejových vozidel v dalším období. Chceme se zaměřit především na segment vozidel, jejichž opravy umíme a máme co nabídnout. Navíc v souvislosti s ETCS nebudou vozidla některých řad odstavována do periodických oprav, což bude mít negativní dopad na potřebu počtu zaměstnanců a do personálního plánu jako celku. Proto musíme hledat nový program, případně navyšovat potřeby oprav vozidel perspektivních řad. Rádi bychom v budoucnu opravovali například moderní elektrické lokomotivy z produkce firem Siemens nebo Bombardier, případně navýšili počet oprav u jednotek řady 471 tak, abychom periodické opravy stupňů R2 a R3 všech jednotek zajišťovali pouze ve středisku oprav Přerov. Chceme také modernizovat další řady vozidel pro České dráhy podle jejich požadavků. O tom a o dalších projektech v současné době ve spolupráci s Českými dráhami diskutujeme a připravujeme rozvojové investiční programy jednotlivých středisek oprav v krátkodobém i střednědobém horizontu tak, aby reflektovaly zájem a potřeby celé Skupiny ČD a na očekávané změny co nejlépe připravily. Aktuálně investujeme i do navýšení kapacity pracoviště oprav podvozků v provozním středisku oprav v Nymburce, které je vyvoláno primárně potřebou oprav podvozků pro Skupinu ČD. Pozornost věnujeme rovněž rozvoji vlastní Projekční kanceláře, která zajištuje projektovou dokumentaci, tvorbu technologických postupů oprav a podkladů pro homologaci vozidel.


Průměrné hodnocení (6 hlasů): 3.67

Další články této rubriky

Radek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžemeRadek Steiger: Kolegům z Jihomoravského kraje hledáme uplatnění, kde můžeme

20.6.2024 - I při letmém průjezdu olomouckým hlavním nádražím je vidět výrazná změna. Postarší elektrické jednotky a vlakové soupravy nahrazují moderní vozidla převážně z rodiny RegioPanterů. O tom, co tak markantní zásah do vozového… »

Peter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál vícePeter Helexa: Výhody železnice si uvědomuji čím dál více

21.5.2024 - Slovenská železnice se probouzí. Po letech se konečně začíná zrychlovat modernizační úsilí na drážní síti, ještě viditelnější je pak obnova vozového parku Železničné spoločnosti Slovensko (ZSSK). Její nový generální… »

Jiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na OstravanechJiří Ješeta: S ComfortJety se poprvé setkáme na Ostravanech

18.4.2024 - Po roce se opět setkáváme s náměstkem pro osobní dopravu Jiřím Ješetou, abychom sesumírovali ty nejzajímavější novinky v provozu Českých drah. Poprvé se svezeme ComfortJety, představeny budou bateriové RegioPantery, brzy dorazí i… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika