Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Jan Bitter: Plánujeme strojvedoucím pořídit trenažér krizových situací

Jan Bitter: Plánujeme strojvedoucím pořídit trenažér krizových situací

20.3.2014 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

Podle generálního ředitele Dopravního vzdělávacího institutu Jana Bittera se na charakteru školení zaměstnanců Českých drah jasně ukazuje rostoucí prozákaznické zaměření národního dopravce. Zatímco dříve byl zájem především o výuku předpisů a techniky, dnes už jsou samozřejmé i kurzy komunikace a psychologie.

Jan Bitter: Plánujeme strojvedoucím pořídit trenažér krizových situací

Jak dopadlo hospodaření Dopravního vzdělávacího institutu v loňském roce?

Toto téma probírala na svém zasedání dozorčí rada naší společnosti naposledy 17. března při projednávání Výroční zprávy za rok 2013, kterou doporučila valné hromadě ke schválení. Hospodářský výsledek značně překročil ukazatele stanovené podnikatelským plánem. Dozorčí rada kladně hodnotila podstatný nárůst externích služeb, tedy tržeb za služby poskytované mimo Skupinu ČD. 

Zdůraznil jste nárůst externích tržeb. Když ale školíte zaměstnance jiných firem, neposilujete tak konkurenci ČD nebo ČD Cargo?

Nárůst těchto tržeb jsme realizovali především na externích zakázkách, kde se tato konkurence neprojevuje. Ale samozřejmě školíme i konkurenci obou dopravců Skupiny ČD. Možná že to vypadá jako paradox, ale my jsme specializovaná firma na vzdělávání a školíme tam, kde je poptávka po našich službách a kde vidíme potenciál pro náš růst. Uvědomte si, že konkurence tady zkrátka je. Kdybychom ji neškolili my, udělal by to někdo jiný, náš zisk by se zmenšil a zkrátila by se i odváděná dividenda pro České dráhy. 

Říkáte, že hospodářské výsledky jsou dobré. Nedosáhli jste však účetního zisku na úkor investic do zkvalitňování vzdělávání?

Tak tomu rozhodně není. Kvalita vzdělávání je pro nás absolutní prioritou a je to jedna z oblastí, kterou jsem si předsevzal výrazně zlepšit při mém příchodu do DVI. Do kvality tedy rozhodně investujeme a rok 2013 byl v tomto ohledu zásadní. Vybavili jsme řadu našich učeben novým nábytkem a novou vzdělávací technikou – například dataprojektory a interaktivními tabulemi. Řadu prostor jsme renovovali nebo aspoň vymalovali. Dále bych rád zmínil přestěhování Regionálního centra vzdělávání Ústí nad Labem ze záplavové oblasti do kvalitních prostor v centru města. A nemohu také zapomenout na rekonstrukci a další vylepšení dopravního sálu v Brně, který je nyní unikátním trenažérem především pro zaměstnance řízení železniční dopravy a je vybaven všemi typy zabezpečovacích zařízení SŽDC. Rovněž naše Svářečská škola v České Třebové byla vybavena některými novými stroji. Jen mě mrzí kvalita některých učeben našich zákazníků ve stanicích a depech. Přitom by často stačilo místnost vymalovat, instalovat žaluzie a dodat věšák na oděvy. 

Měníte nějak zavedené postupy ve vzdělávání?

Samozřejmě sledujeme trendy ve vzdělávání a s novými poznatky a s rozvojem didaktické techniky se mění i naše vzdělávání. Prezentace pomocí dataprojektorů je dnes již standardem a i příprava výukových lekcí probíhá v rámci týmu zkušených odborníků tak, aby jednotná prezentace splňovala zadání zákazníků. Stejně tak e-learningové vzdělávání, které využívají nejvíce externí zákazníci, nabízí nebývalé množství volby parametrů vzdělávacích aktivit tak, aby výsledek vzdělávání co nejvíce naplňoval vzdělávací potřeby zadavatele. S přeměnou našeho hlavního zákazníka, tedy Českých drah, na výrazně prozákaznicky orientovanou firmu se samozřejmě změnily i požadavky na vzdělávání. V současné době se mimo klasického vzdělávání v předpisech a technice, tj. v tvrdých dovednostech, stále více uplatňuje i vzdělávání v měkkých dovednostech. V našich kurzech se proto objevují i základy psychologie a komunikace. Jsme si vědomi toho, že na zaměstnance železničního provozu jsou kladeny stále vyšší požadavky, a proto nabízíme pro exponované profese i kurzy relaxačních technik, na něž jsme zaznamenali velmi pozitivní ohlas. 

Zmínil jste psychologii. Ale vzpomínka na psychologické vyšetření nevyvolává zrovna příjemné pocity…

Samozřejmě, takzvanými psychotesty prošly tisíce zaměstnanců železnic a ne vždy to byla příjemná zkušenost. Zaměstnanec je totiž pod určitým tlakem, neboť chce nějakou profesi vykonávat a úspěšné psychologické vyšetření je nutnou podmínkou pro jeho zařazení na příslušnou pozici. Někdo tedy takové vyšetření zvládá jako běžný výkon své práce, někomu se při tom trochu více svírá žaludek. Chtěl bych ale ubezpečit čtenáře, že naši současní psychologové jsou velmi empatičtí a jejich profesionální přístup přispívá ke zklidnění uchazečů při testování.

Zhruba před dvěma roky jsme zavedli možnost bezplatné psychologické porady pro zaměstnance ČD, kteří byli účastni nějaké mimořádné události. Tato služba je bohužel využívána velmi sporadicky. Naším průzkumem jsme zjistili, že zaměstnanci by často této služby rádi po mimořádné události využili, ale obávají se negativního vnímání například u svých nadřízených a spolupracovníků nebo toho, že jejich návštěva u psychologa bude zaznamenána do personálních složek. Chtěl bych všechny ujistit, že se jedná o službu pro zaměstnance nejen bezplatnou, ale také zcela anonymní, a že z této porady se neposkytují žádné informace zaměstnavateli. 

Nabídnete v budoucnu nějakou novinku pro vaše zákazníky?

Jak jsem již uvedl, vzdělávání není nějaká uzavřená krabička, mění se jeho obsah, formy i techniky. Nejinak tomu bude i v budoucnu. Vždy budou vznikat nové požadavky našich zákazníků, na železnici se budou objevovat nová vozidla, se kterými bude nutno zaměstnance seznámit, průvodčí budou pracovat s novými přenosnými pokladnami… Zásadně plánujeme obohatit vzdělávání strojvedoucích, kde bychom chtěli implementovat využití simulátoru. Ten může mít zásadní vliv na chování strojvedoucího v krizových situacích, ve kterých se ocitne možná jednou za rok, možná jednou za profesní život, a když bude mít štěstí, možná vůbec ne.  Ale když ta situace nastane, zaměstnanec ví, jak reagovat a jaké volit správné postupy, protože je v nich zkrátka prakticky vycvičen. Takovýto výcvik nelze pochopitelně provádět z důvodu bezpečnosti přímo v železničním provozu. Lze ale říci, že poměrně vysoké pořizovací náklady se vrátí zabráněním vzniku byť jediné nehody s tragickými následky. To si již uvědomily prakticky všechny evropské železniční správy a Česká republika je s absencí takového trenažéru nyní spíše výjimkou. Do budoucna bychom tedy chtěli napřít své úsilí i tímto směrem, i když víme, že česká železnice není, co se týká financí, v nejlepší kondici a že to bude běh na delší trať.         

JAN BITTER

Od počátku své profesní dráhy pracoval na Českých drahách: nejdříve jako strojvedoucí, po roce 1989 se aktivně zapojil do budování nových odborů, kde prošel různými vrcholovými funkcemi. Dalším vzděláváním si zvyšoval kvalifikaci jak na univerzitě, kde později složil doktorát z andragogiky, tak v řadě manažerských kurzů. Externě vedl semináře na vysoké škole a pro státní správu. V letech 2006–2011 působil jako člen dozorčí rady ČD, v roce 2010 se stal členem dozorčí rady DVI, kde od roku 2011 pracuje na pozici generálního ředitele. Ve volném čase ho můžete potkat i jako vedoucího na dětském táboře.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 3

Další články této rubriky

Zbyněk Rederer: Dráha během mé kariéry urazila obrovský kus cestyZbyněk Rederer: Dráha během mé kariéry urazila obrovský kus cesty

26.9.2023 - Končící ředitel Oblastního centra údržby Východ Zbyněk Rederer je zářným příkladem člověka osudově spjatého se železnicí. Pro dráhu se rozhodl již na základní škole, po studiu na ni nastoupil a zůstal jí věrný po více… »

Jakub Smetana: Doprava nemá být bojovkou, ale službou pro všechnyJakub Smetana: Doprava nemá být bojovkou, ale službou pro všechny

24.8.2023 - Nátěr drážních vozidel byl pro příznivce železnice vždy ožehavým tématem. Prvotní nasazení jednotné identity Českých drah, kterou navrhlo studio Najbrt, provázela nekonečná plejáda debat nad její podobou, v průběhu let se… »

Kateřina Krupičková: Člověk musí práci na dráze milovat a mělo by to být i poznatKateřina Krupičková: Člověk musí práci na dráze milovat a mělo by to být i poznat

25.7.2023 - Náplň práce traťových dispečerů Správy železnic je i laické veřejnosti poměrně známá, jak ale fungují dispečeři Českých drah, je i pro mnohé kovanější zájemce o dráhu malou záhadou. Zajímavý pohled do zákulisí jejich… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika