Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Blanka Havelková: Zaměstnancům je nutné nabízet atraktivní benefity

Blanka Havelková: Zaměstnancům je nutné nabízet atraktivní benefity

17.9.2020 – autor: JOSEF HOLEK

Dopravní vzdělávací institut (DVI) má za sebou řadu zajímavých projektů. Kromě běžné agendy se společnost začala věnovat i dětem zaměstnanců Skupiny ČD. Nedávno vybudovala firemní dětskou skupinu Sovička. Podle předsedkyně představenstva Blanky Havelkové může být taková firemní školka zajímavým benefitem, který rodičům pomůže sladit osobní i pracovní život. Co dceřinka Českých drah plánuje nyní a jak zvládla koronavirovou krizi?

Blanka Havelková: Zaměstnancům je nutné nabízet atraktivní benefity

Proč jste se rozhodli vybudovat dětskou skupinu?

Je to moderní trend. Většina velkých společností nabízí svým zaměstnancům firemní školky a dětské skupiny. Je to nepochybně jeden z důležitých benefitů, které může moderní firma svým lidem nabídnout. V prostředí Českých drah nic takového dosud nebylo. Byla ale chuť, a především vůle do toho jít. Když jsme zvážili dotační možnosti, neváhali jsme.

Je projekt Sovička součástí vize či směru, kterým se chce DVI rozvíjet?

Vzdělávání, jakožto hlavní poslání DVI, vnímám jako obor, který má přesah do dalších oblastí. Naše služby chceme doplňovat o další činnosti, k nimž máme jako firma blízko. Ať už se jedná o psychologické služby, firemní dětskou skupinu nebo další rozvojové aktivity jako kurzy měkkých dovedností, tedy například komunikační dovednosti pro pokladníky, jak jednat v krizových situacích pro vlakový doprovod či manažerské vzdělávání. Dále metody, které slouží ke zmapování kompetencí zaměstnanců, a tvorba následného plánu. Chceme být kvalitním partnerem zákazníků v oblasti kompletní péče o zaměstnance a jejich rozvoj.

Projekt Sovička už běží?

Ano. O prázdninách jsme přijímali děti v režimu týdenní docházky na příměstské tábory. Chtěli jsme nabídnout pomoc v momentě, kdy jsou školky zavřené nebo fungují v omezeném režimu. Častým problémem je také najít vhodnou formu zajištění programu pro děti, které se ještě nemohou kvůli nízkému věku účastnit klasických či příměstských táborů. Naše kantorky si připravily zajímavý program i pro tyto děti – každý týden se vydávaly na výlet, zažily spousty zážitků. Velmi nás těší pozitivní zpětná vazba nejen od dětí, ale i rodičů. Je určitým zadostiučiněním, když nám odchází spokojený tatínek z kurzu měkkých dovedností a o prázdninách jeho syn po týdenním příměstském táboře. Od září skupina běží se standardní docházkou.

V čem vnímáte největší přínos Sovičky pro zaměstnance a zaměstnavatele?

Firemní dětská skupina umožňuje přijetí dítěte již od 2,5 roku, a to na plnou či částečnou docházku jen některé dny v týdnu. Mnoho zaměstnanců zvažuje dřívější návrat z rodičovské dovolené a v situaci, kdy jsou kapacity jiných školek naplněné, se potýkají s problémem, kam dítě umístit. Ve větších kolektivech mohou mít navíc obavy, jak bude probíhat adaptace. Naše dětská skupina pomáhá tyto překážky odstranit flexibilitou docházky a zároveň poskytuje jistotu kvalitní péče a individuálního přístupu ke každému dítěti.

Není věk 2,5 roku na docházku příliš nízký?

Téma délky rodičovské v ČR a vhodného věku pro přijetí dítěte do školky by vydalo na samostatný rozhovor. A pak by vám určitě ještě chodily desítky souhlasných i nesouhlasných emailů, protože co člověk, to názor a ještě to každý komentuje. Navíc nejsem dětská psycholožka, abych se do takových úvah mohla pouštět. Vždycky jsem ale zastávala názor, že nejdůležitější je spokojený rodič. Protože dítě potřebuje spokojenou maminku, která jde třeba párkrát v týdnu do práce, ale která má pak radost ze společných chvil, je veselá a pozitivní. A jestli matka nebo otec chtějí dát dítě do firemní školky třeba i na pár dnů v týdnu a budou spokojeni, tak je to lepší než zůstat doma s dítětem a být frustrován. Opravdu je to strašně individuální.

Projekt podpořila i EU. Má DVI více dotovaných projektů?

Ano, je to tak. V roce 2019 společnost DVI získala také dotaci na vzdělávání vlastních zaměstnanců. Jedná se o rozsáhlý projekt, kdy se na kurzy a školení mohou těšit všichni zaměstnanci DVI. Tímto projektem dáváme najevo, že vzdělání považujeme za důležitou oblast, které je potřeba se věnovat nejen u zákazníků, ale i u nás, na DVI. Budeme se zaměřovat zejména na rozvoj lektorských a prezentačních dovedností u našich lektorů, manažerských dovedností u zaměstnanců na vedoucích pozicích a rozvoj prozákaznického přístupu u provozních profesí. V souvislosti s pandemií jsme však projekt museli odložit a na první kurzy jdou naši zaměstnanci v září.

Mnoho firem se potýká s omezeními v souvislosti s onemocněním COVID-19. Jak DVI ovlivnila doba pandemie?

Výrazně. Stejně jako většinu firem. Postupně jsme museli zrušit většinu prezenčních školení a kurzů a výuka se opět rozjížděla jen velmi pomalu. V první řadě jsme ale museli myslet na zdraví našich zaměstnanců a snad to nezakřiknu, protože naši zaměstnanci to velmi ocenili. Chtěla bych vyzdvihnout vysokou loajalitu s firmou.

Jak to společnost posunulo?

Uvědomili jsme si, že je třeba hledat nové cesty a formy vzdělávání. Posílit e-learningové kurzy a zkusit jít i cestou například webinářů a podobně. Do budoucna je nutné počítat s tím, že určitá omezení mohou zase nastat. Zavedli jsme pro naše zaměstnance možnost pracovat z domova, aby se v co největší míře dařilo zachovat chod firmy i při těchto mimořádných situacích.

Na co se vzdělávací firmy v současné době, z hlediska lidských zdrojů, připravují?

Nechci vše hodnotit takhle obecně. Máme už ale zkušenost, co v takových chvílích dělat. Měli bychom být dobře připraveni. Dokázat dobře fungovat na home office tak, aby zaměstnanci měli přístupy do svých počítačů, neměli problémy s přihlašováním do e-mailů, intranetů atd. Je dobré také připravit nějakou místnost na případné videokonference, které se konkrétně nám velmi osvědčily. 

Musím ale připomenout, že zavedení home office není pochopitelně možné v každé profesi. My si to naštěstí nejen počtem zaměstnanců, ale i povahou práce můžeme dovolit. Samozřejmě to s sebou nese i určité zatížení nejen technické, co se týče vybavení, ale i „lidské“. Někomu tento způsob práce nemusí vůbec vyhovovat. Je třeba určité míry sebekázně, ale také dbát například na psychohygienu.

Když mluvíte o psychohygieně, DVI záhy po vypuknutí pandemie nabídl psychologickou pomoc zaměstnancům Skupiny ČD.

Je to tak. DVI již několik let nabízí i psychologické konzultace, a tak jsme hledali možnost uživatelsky nenáročné a co nejvíce dostupné pomoci v zátěžových situacích, kterých přinesla doba omezení a velké nejistoty celou řadu. Myslím, že se varianta telefonické linky osvědčila a naši psychologové k této službě přistoupili velmi pozitivně.

Co zaměstnanci v době pandemie nejvíce řešili?

Jedním z hlavních smyslů takovéto služby je zachování anonymity. Já to navíc ani nevím a už vůbec to nejde zobecňovat. To, co je pro jednoho nepřekonatelný problém, může být pro druhého banalita. Každý prožíváme životní situace jinak, každý se nacházíme v jiném životním stadiu.

Zaměstnanci se obávají anonymity?

Ano. Často slyším, že se zaměstnanci obávají posílání informací z rozhovorů jejich nadřízeným. Něco takového ale absolutně nepřipadá v úvahu, nikdy jsme nic takového neudělali a nutno dodat, že to po nás ani nikdy nikdo nechtěl. Ráda bych ale v tomto směru důvěru posílila, vidím tu prostor pro zlepšení. Mohou k nám chodit na konzultace a nemusí se bát, že budeme pak vše hlásit jejich nadřízeným.

Rezonuje i téma mimořádných situací. I zde mohou vaši psychologové pomoci?

Jistě, jsou to profesionálové. Naši psychologové jsou k dispozici i pro krizovou intervenci – pomoc a podporu zaměstnancům, kteří byli účastníky nehody nebo jiné mimořádné situace. I my sami vnímáme toto téma na DVI intenzivně.

Obraťme list. Chystáte nějaké nové projekty na DVI?

Máme před sebou hodně práce. Jsem ráda, že se podařilo rozběhnout Sovičku, vyřešit související administrativu a metodické činnosti. Pochopila jsem, že musíme také posílit centrum psychologických služeb. Žádá si to nejen doba, ale i vedení mateřské společnosti. Jsem za to ráda a vím, že podpora psychologů je v dnešní době více než nutná.

Moderní firma musí umět reagovat na výzvy, které každá doba přináší. A to se týká samozřejmě i vzdělávání. S pokorou a veškerou zodpovědností mohu slíbit, že uděláme maximum, abychom klientům, ale i našim lidem dokázali nabízet kvalitní služby v podobě komplexní péče, od výcviku, vzdělávání, kurzů osobního rozvoje, služeb psychologů až po benefity, jako je třeba firemní školka Sovička.

BLANKA HAVELKOVÁ

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika se specializací na sociální pedagogiku a osobnostně sociální rozvoj a pedagogicko-psychologické poradenství. Na vysoké škole získala titul Mgr. Už během studia pracovala pro Výzkumný ústav pedagogický v Praze, kde měla na starosti evropské sociální fondy a osobnostní sociální rozvoj dětí ve škole. V roce 2008 nastoupila do ČD na odbor personální, kde se zaměřovala na vzdělávání zaměstnanců. Později přešla na pozici vedoucí vzdělávání zmíněného odboru, kde působila až do jara 2016. Ve stejném roce se stala předsedkyní představenstva DVI, dceřiné společnosti ČD. Ve volném čase ráda sportuje, aktivně hraje basketbal, v zimě nejraději lyžuje.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 3.75

Další články této rubriky

Vladimír Janoušek: Nová hala v Plzni umožňuje jiný styl práceVladimír Janoušek: Nová hala v Plzni umožňuje jiný styl práce

24.1.2023 - Počet nových vozidel v parku ČD v posledních letech rychle narůstá. Oceňují to jak cestující, tak vlakové čety. Moderní vozidla ovšem vyžadují také moderní údržbové zázemí. Teprve to – v čele s kvalifikovanými zaměstnanci… »

Jan Hobza: ČD - Telematice se daří, zvýšení nákladů uneseJan Hobza: ČD - Telematice se daří, zvýšení nákladů unese

22.12.2022 - Do čela dceřiné společnosti Českých drah ČD - Telematika nastoupil Jan Hobza v srpnu letošního roku a byl to pro něj skok do dobře rozjetého vlaku. I přes obecně nepříznivou situaci v důsledku pandemie COVID-19 a ruské vojenské… »

Adam Svojanovský: ČD Bus snižuje náklady na náhradní dopravuAdam Svojanovský: ČD Bus snižuje náklady na náhradní dopravu

24.11.2022 - Náhradní autobusová doprava za vlaky Českých drah se logicky netěší velké popularitě mezi cestujícími. Při mnohých rekonstrukcích infrastruktury je však nezbytná. Cílem pochopitelně je, aby měla co nejvyšší úroveň funkčnosti… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika