Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Rozhovor / Adam Svojanovský: ČD Bus snižuje náklady na náhradní dopravu

Adam Svojanovský: ČD Bus snižuje náklady na náhradní dopravu

24.11.2022 – autor: VÍT ČEPICKÝ

Náhradní autobusová doprava za vlaky Českých drah se logicky netěší velké popularitě mezi cestujícími. Při mnohých rekonstrukcích infrastruktury je však nezbytná. Cílem pochopitelně je, aby měla co nejvyšší úroveň funkčnosti a komfortu. K tomu má pomoci nová dceřiná firma Českých drah – ČD Bus. Ta se má stát koordinátorem i garantem kvality náhradní autobusové dopravy a zároveň také pomůže zásadním způsobem snížit její náklady. Jak to lze uskutečnit, vysvětluje předseda představenstva ČD Bus Adam Svojanovský.

Adam Svojanovský: ČD Bus snižuje náklady na náhradní dopravu

Začněme základní otázkou – proč vlastně ČD Bus vznikl?
Důvod vzniku byl jednoznačný – vývoj cen náhradní autobusové dopravy za vlaky Českých drah. Přestože jsme se ji v minulosti snažili všemi možnými způsoby co nejvíce snížit, dříve či později vždy došlo k návratu na původní hodnoty a dalšímu růstu. Proto se České dráhy rozhodly vytvořit vlastního autobusového dopravce, který jim bude tuto službu zajišťovat.
Dopravci se ale vybírali formou otevřených soutěží. Jak je možné, že ceny byly mnohdy tak vysoké?
Ačkoliv se dopravci NAD vybírali formou soutěží, často se ČD dostaly do situace, kdy neměly na výběr a musely akceptovat nabídkovou cenu jediného uchazeče, která se výrazně rozcházela s původními realistickými očekáváními. Stávalo se, že cena za kilometr jízdy autobusu přesahovala i několik set korun – vzdor tomu, že obvyklá cena za kilometr jízdy autobusu se pohybuje v nižších desítkách korun za kilometr. To jednoznačně ukazuje, že situace byla neudržitelná.

Uvažovalo se o tom, že se vybuduje ČD Bus takzvaně od nuly?
Ano, ale varianta koupit zavedeného dopravce vycházela mnohem lépe. ČD dostaly nabídku ke koupi několika firem. Vydos Bus, který v té době ztratil objednávané výkony v Jihomoravském kraji a pro kterého jsme se nakonec rozhodli, byl ideálním kandidátem. Roli hrálo umístění zázemí u dálničního uzlu i skladba vozového parku autobusů. Výhodou této varianty též bylo, že jsme přebírali i řidiče a technické zázemí se servisním personálem.

Jaký je profil vozového parku?
Aktuálně máme osmdesát autobusů. Z nich je 33 nízkopodlažních. Až na čtyři výjimky v podobě minibusů jde o stroje standardní délky, konkrétně Irisbusy a Iveca řady Crossway v délkových variantách mezi 10,6 a 12,8 metru, což našim požadavkům plně odpovídá.

V čem úspora za objednávání náhradní dopravy spočívá?
Úkolem ČD Bus je zajistit náhradní autobusovou dopravu víceméně za náklady. Nejde o tvorbu vysokého zisku, ale o způsob narovnání trhu s náhradní dopravou, který je dnes extrémně vychýlený. U některých zakázek se hlásilo málo dopravců, kteří následně požadovali přemrštěné ceny, které ČD byly nucené akceptovat – jinou variantou bylo pouze náhradní dopravu nezajistit. Nyní máme možnost takovou zakázku zrušit a realizovat prostřednictvím ČD Busu za náklady, které v těchto případech budou vždy výrazně nižší než nabídkové ceny z výběrových řízení.

Uvedl byste konkrétní příklad výluky, kde se již díky vzniku ČD Bus podařilo ušetřit?
Typickou ukázkou je nedávno skončená výluka Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí. Tato výluka se opakovala ve dvou měsících po sobě, v prvním byla osmidenní, ve druhém trvala 22 dní. Zatímco v prvním měsíci ČD za osm dní výluky zaplatily částku přes šest milionů korun, téměř trojnásobně dlouhá výluka zajištěná ČD Bus rázem stála pouhých osm milionů.

Kde se s našimi autobusy aktuálně mohou cestující setkat?
Do konce roku se s nimi dá setkat na výluce Brno – Adamov – Blansko, ta je v letošním roce co do objemu asi největší, dále na těch výlukách, kde buď nebude ze strany ostatních dopravců zájem o její provozování, nebo bude nabízená cena příliš vysoká. Na řadě výluk se také budou cestující setkávat s kombinací vozů ČD Bus a soukromých dopravců, kdy naše autobusy budou současně fungovat jako kontrolní prvek přítomný po celou dobu výluky.

Autobusové dopravce napříč republikou trápí výrazný nedostatek řidičů. Jak je na tom ČD Bus?
Před převzetím Vydosu někteří řidiči společnost opustili, jelikož pro ně bylo výhodnější zůstat na konkrétních trasách, které převzali jiní dopravci. ČD Bus aktuálně nemá tolik řidičů, kolik by bylo třeba pro zajištění náhradní dopravy v celé republice, ale postupně se k nám hlásí noví řidiči na základě pozitivních referencí těch stávajících. U nás mají řidiči jistotu, že jsou ve společnosti, která dbá zákoníku práce. Tedy mají jistotu dodržování pracovní doby i zákonných přestávek a volna. Primární je pro nás bezpečnost, nikoliv honba za ziskem. Řidiči, kteří u nás zůstali, mají jistotu, že s nimi bude zacházeno tak, jak s nimi zacházeno být má, a jejich aktuální zkušenosti s ČD Bus se stávají zároveň dobrou reklamou pro případné další zájemce o práci u nás. Plánujeme též částečně využívat stávající zaměstnance ČD, kteří by mohli s autobusem jezdit na vedlejší pracovní poměr, když to bude nárazově potřeba. Takový zájem jsme již zaznamenali.

Aktuálně má ČD Bus zázemí v Jihomoravském kraji, ale jeho ambice jsou výrazně větší. Jaký další vývoj můžeme očekávat?
Ve strategii dalšího rozvoje počítáme s nárůstem počtu autobusů přibližně na 250, to je cílový stav. Ale už nyní jsme schopni poskytovat náhradní autobusovou dopravu v rámci celé republiky – samozřejmě v tom případě musíme řidiče na místě ubytovat a někam umístit autobusy. Do budoucna tedy chceme mít několik dalších provozoven po republice a zaměstnávat místní řidiče, abychom snižovali náklady na dojezd a ubytování. Jejich konkrétní umístění zatím zveřejňovat nechceme.

Ušetření finančních prostředků ale není jediným benefitem, že?
Pozvedne se kvalita celého systému náhradní autobusové dopravy. Plánujeme výrazně zvýšit kontrolní činnost – a to i u ostatních dodavatelů, kteří budou na výlukách nadále částečně jezdit. Vznik ČD Bus neznamená, že bude zajišťovat 100 % výkonů náhradní dopravy. To nikdy v plánu nebylo.

Můžeme se těšit též na lepší organizaci výluk, zejména s ohledem na návaznost autobusů NAD na vlaky?
Zlepšení se určitě očekávat dá. A nejen díky vzniku ČD Bus. Hodláme se náhradní dopravě věnovat v mnohem širším záběru a i výrazně nad rámec zákonných povinností. Naše autobusy budou zároveň fungovat i jako jakýsi kontrolní prvek přítomný po celou dobu výluky. Víme, že kvalita je nyní mnohdy kolísavá, to by se mělo změnit.

Část nákladů náhradní autobusové dopravy hradí Správa železnic. Může i ona očekávat snížení nákladů? 
Určitě. Vznik ČD Bus bude i pro ni přínosem, jelikož také jí v souvislosti s objednávkami náhradní dopravy výrazně klesnou náklady.

Důsledkem nedostatku řidičů je i to, že se občas setkáváme s hůře jazykově vybavenými zaměstnanci v dopravě. Jak se stavíte k cizojazyčným řidičům vy?
Momentálně žádné nezaměstnáváme, ale první cizojazyčný k nám brzy nastoupí. Zatím si zlepšuje jazykové schopnosti tak, aby byl schopen zastat vše, co je v autobuse třeba. Včetně odpovídající komunikace s cestujícími i dalším personálem. Zahraničním řidičům se rozhodně nebráníme, naopak za ně budeme rádi a do budoucna jim plánujeme zajistit jazykové kurzy, aby český jazyk na komunikační úrovni bez problémů zvládali. Chceme jim zajistit takové prostředí, aby měli důvod u nás zůstat a pracovat dlouhodobě.

Mění se nějak systém objednávání náhradní dopravy?
České dráhy si objednaly zajištění veškeré náhradní autobusové dopravy u ČD Busu. Tu část, kterou si nezajistíme sami, bude ČD Bus koordinovat a soukromí dopravci se stanou našimi poddodavateli. Ti přitom budou vybíráni stejným způsobem, jako tomu bylo v minulosti u ČD, tedy v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a naší interní nákupní směrnicí. Na tom se nic nemění. 
 


Průměrné hodnocení (8 hlasů): 2.5

Další články této rubriky

Tomáš Mohr: Myslím, že strojvedoucí ETCS nakonec oceníTomáš Mohr: Myslím, že strojvedoucí ETCS nakonec ocení

21.11.2023 - Tvář vozového parku hnacích vozidel ČD se v posledních letech zásadně mění. A bude se proměňovat ještě více. S postupným zaváděním vlakového zabezpečovače ETCS se rozloučíme s řadou ikonických strojů, jak ale poznamenává… »

Petr Borecký: Perspektivní železniční tratě bychom měli elektrifikovat co nejdřívePetr Borecký: Perspektivní železniční tratě bychom měli elektrifikovat co nejdříve

23.10.2023 - Železniční doprava na území Středočeského kraje má natolik specifický charakter, že těžko snese republikové srovnání. Vysoké počty přepravených cestujících a nízké intervaly na hlavních tratích se kryjí infrastrukturou na… »

Zbyněk Rederer: Dráha během mé kariéry urazila obrovský kus cestyZbyněk Rederer: Dráha během mé kariéry urazila obrovský kus cesty

26.9.2023 - Končící ředitel Oblastního centra údržby Východ Zbyněk Rederer je zářným příkladem člověka osudově spjatého se železnicí. Pro dráhu se rozhodl již na základní škole, po studiu na ni nastoupil a zůstal jí věrný po více… »

 

Všechny články rubriky Rozhovor

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika