Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Zkušební laboratoř ve znamení brzdových zkoušek

Zkušební laboratoř ve znamení brzdových zkoušek

2.1.2018 – autor: PETR CHLUM, BOHUMIL DRÁPAL foto: VUZ

Akreditovaná Zkušební laboratoř VUZ, která je vedena v seznamu akreditovaných laboratoří dle normy ČSN EN ISO 17025 pod číslem 1462, letos rozhodně nezahálela. Hned z počátku roku uskutečnila dva projekty prakticky kompletních typových zkoušek jedné elektrické a jedné motorové lokomotivy, jejichž schvalovací proces po úspěšně absolvovaném zkušebním provozu míří do finále.

Zkušební laboratoř ve znamení brzdových zkoušek

Zkušební laboratoř VUZ jakožto pověřená právnická osoba ministerstvem dopravy i v této závěrečné fázi poskytuje svým zákazníkům svoje služby, a tím přispívá k úspěšnému završení tohoto procesu.

Jarní období se neslo především ve znamení zkoušek nákladních vozů, kde s velkou převahou dominují brzdové a hlukové zkoušky. Ty byly doplněny zkouškami elektromagnetické kompatibility elektrických lokomotiv, které se i díky známé přísnosti národních požadavků protáhly až do letních měsíců.

Atraktivní odpojování vozu

Brzdové zkoušky tažených vozidel, které se odehrávají v zásadě na tzv. zadní přímé velkého zkušebního okruhu (km 6,7 – 8,5), jsou pro neznalého pozorovatele zajímavou podívanou. Během tzv. odvěšovacích zkoušek se totiž zkoušený vůz, který je vždy řazen na konci soupravy, po dosažení zkušební (mnohdy maximální provozní) rychlosti od zkušební soupravy odpojí. Ve stejný okamžik je u zkoušeného vozu díky odvětrání hlavního potrubí vlivem rozpojení soupravy zavedeno rychločinné brzdění, a zkoušený vůz tak začne brzdit maximálním účinkem samočinné brzdy. Poté, co se zbytek soupravy od zkoušeného vozu dostatečně vzdálí, může začít brzdit také. Po zastavení všech vozidel se první část soupravy pro zkoušený vůz vrátí.

Pro provádění odvěšovacích zkoušek má Zkušební laboratoř dva speciálně upravené měřicí vozy. Uspořádání zkušební soupravy je patrné z obrázku. Vlastní měření se odehrává zejména v měřicím voze, kde se měří zkušební rychlost a dráha ujetá od odvěšení do zastavení měřicího vozu a dráha mezi měřicím vozem a vozem zkoušeným. Z rozdílu těchto drah se vypočte skutečná zábrzdná dráha zkoušeného vozu. V případě zvláštního požadavku zákazníka se měří i na zkoušeném voze, kde je možno bezobslužně měřit potřebné veličiny a měřená data bezdrátově přenášet do měřicího vozu. Při brzdových zkouškách se jako trakční vozidlo osvědčila motorová lokomotiva 759.002 Kyklop, která díky své moderní regulaci rychlosti a vybavení elektrodynamickou brzdou pomáhá zkracovat vzdálenost, na kterou se musí od zkoušeného vozu první část soupravy vzdálit, a tím přispívá k efektivnější realizaci těchto zkoušek.

V létě i testy protismyku

V letním období zkoušky nákladních vozů doplnily brzdové zkoušky a zkoušky protismyku elektrických jednotek. Ty sice nejsou divácky tak atraktivní jako zkoušky tažených vozidel, pro tým Zkušební laboratoře ovšem představují mnohem větší objem činností. Během zkoušek protismyku se pak experti Zkušební laboratoře promění téměř v alchymisty, kdy musejí namíchat takový roztok látky užívané ke snížení adheze, aby byly dodrženy smluvní podmínky zkoušky předepsané vyhláškou UIC 541-05. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby se prokázala správná regulační schopnost protismyku, kdy se hodnotí zejména velikost smyků a prodloužení zábrzdné dráhy.

Ze zkoušek elektrických jednotek pak „brzdaři“, jak si experti Zkušební laboratoře zabývající se zkouškami brzd říkají, na počátku podzimu plynule přešli na zkoušky souprav osobních vozů, které jsou vůbec nejnáročnější, protože v sobě spojují zkoušky tažených vozidel a zkoušky jednotek. To vše bylo doplněné brzdovými zkouškami vozů nákladních.

Dalším velmi zajímavým a organizačně náročným projektem bylo zajištění jízdně-technických zkoušek elektrické jednotky pro Holandsko. Tyto zkoušky s ohledem na jejich rozsah nelze realizovat jen na Zkušebním centru Velim, ale je nutné je provádět i na veřejných tratích, prakticky po celé republice a nadto je ještě potřeba jezdit vyššími rychlostmi než v pravidelném provozu. Příprava tohoto projektu začala již na jaře vytipováním vhodných úseků sítě a prvotními zkouškami ve Zkušebním centru Velim, které jsou nutné pro povolení zkušebních jízd na veřejné síti. Úlohou Zkušební laboratoře VUZ byla organizace a zajištění zkušebních jízd, přičemž pro vlastní měření měl zákazník již vybranou svoji partnerskou zkušebnu. Zkoušená jednotka nemohla na našich tratích jezdit vlastní silou, a proto musela být při zkouškách tažena lokomotivou. V tom Zkušební laboratoři významně pomohly České dráhy, které operativně zajistily jak lokomotivu se strojvedoucím, tak veškeré služby dopravce s provedením zkoušek spojené.

Celá akce byla realizována velmi operativně v první polovině září. Většina jízd proběhla v nočních hodinách, což bylo dáno i tím, že pro zajištění zkušebních jízd je třeba dodržet i specifické bezpečnostní podmínky, a proto je nutné zkušební jízdy realizovat v době, kdy nejsou tratě příliš zatíženy běžnou dopravou. Vše se povedlo zdárně realizovat i přes mírnou nepřízeň počasí, kvůli které musely být některé jízdy opakovány. Tyto zkoušky totiž vyžadují, aby byly koleje čisté a suché.

Aby toho nebylo v první polovině roku málo, tak Zkušební laboratoř ještě dozorovala zkoušky modernizované dieselelektrické lokomotivy v Estonsku a v létě dále realizovala typové zkoušky posunovací lokomotivy určené pro České dráhy. Závěr roku se nese ve znamení zkoušek nákladních a osobních vozů. Jako každý rok opět nastává období, kdy se výrobci (i s ohledem na změnu grafikonu v polovině prosince) snaží své schvalovací procesy dotáhnout do zdárného konce, a k tomu využívají služeb Pověřené právnické osoby.

Nechyběl rozvoj laboratoře

I přes velký objem realizovaných zkoušek tým Zkušební laboratoře neodsunul rozvoj laboratoře na vedlejší kolej a věnoval se jak modernizaci a údržbě měřicích zařízení, tak udržování a zdokonalování systému kvality a prohlubování odbornosti. Pravidelná dozorová návštěva auditorů Českého institutu pro akreditaci (ČIA) tak proběhla ve Zkušební laboratoři koncem května zcela bezproblémově.

V blízké budoucnosti chce Zkušební laboratoř VUZ dokončit rozvoj několika nových zkušebních metod. Jedná se zejména o měření dynamického útlumu kolejnic, který je jedním z parametrů, který musí splnit trať, aby na ní mohly být prováděny hlukové zkoušky.

Výzkumný Ústav Železniční dá příležitost studentům ČVUT 

Dohodu o vzájemné spolupráci uzavřeli koncem listopadu zástupci Fakulty dopravní ČVUT a Výzkumného Ústavu Železničního ze Skupiny České dráhy. Posluchači vysoké školy díky ní dostanou příležitost už během studia pracovat na konkrétních projektech s přímým dopadem do praxe. VUZ je jediným pracovištěm svého druhu v ČR a jedním z mála v Evropě. Svá kolejová vozidla zde testují výrobci z celého světa.

„Pro vybrané studenty FD ČVUT je to šance podílet se na unikátních mezinárodních projektech. Od nás dostanou smlouvu, a pokud se osvědčí a budou u nás chtít po ukončení studia zůstat, stanou se trvalou posilou našeho týmu. Chceme včas podchytit ty nejlepší z nich,“ komentoval spolupráci generální ředitel VUZ František Bureš. „Musíme umět maximálně využít možností výzkumných kapacit obou institucí. Od spolupráce s Fakultou dopravní ČVUT si slibujeme výchovu a získávání nových specialistů pro konkrétní odborné činnosti železničního výzkumného průmyslu. Studentům chceme nabídnout reálné projekty, ne aby dělali seminárky do šuplíku.“

Za Fakultu dopravní ČVUT podepsal Dohodu o spolupráci děkan Miroslav Svítek. „Těší nás zájem o naše studenty, kteří jsou na vysoké odborné úrovni. Chceme společně s VUZ řešit mezinárodní i národní výzkumně-vývojové projekty a prohlubovat znalosti studentů FD ČVUT v oboru vývoje a výzkumu železniční techniky,“ dodal.

Dohodu přivítal i nově zvolený děkan FD ČVUT Pavel Hrubeš, který se své funkce ujme v únoru 2018 a fakultu povede další čtyři roky. „Chceme dostávat do povědomí současných i budoucích studentů důležitost technických oborů. Propojení systému mezi školami, studenty a byznys sférou proto považuji za velice důležité a prospěšné.“


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 4

Další články této rubriky

ČD udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledemČeské dráhy udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledem

17.6.2024 - Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná firma ocenila především silné postavení společnosti na tuzemském železničním trhu… »

ČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliardČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliard

13.6.2024 - Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než šest miliard Kč poputuje do nových opravárenských hal a do jejich kompletních… »

České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron

10.6.2024 - ČD se rozhodly od leasingové společnosti RSL koupit deset lokomotiv Siemens Vectron. Dosud pronajaté lokomotivy budou v průběhu letošního roku postupně přebírat do svého majetku. V provozu se objeví na všech obvyklých výkonech… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika