Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Vlakové čety podávají zprávy v přímém přenosu

Vlakové čety podávají zprávy v přímém přenosu

4.4.2013 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

Správná a včasná informace je pro cestující často klíčová. To se týká nejen případů výluk či mimořádností. Vlakové čety Českých drah ale nejsou vševědoucí, a proto potřebují pomoc techniky. Přenosné osobní pokladny, se kterými pracují, nyní dostávají na evropské poměry unikátní software, který jim zobrazuje zprávy o provozu automaticky a v přímém přenosu, tedy on-line.

Vlakové čety podávají zprávy v přímém přenosu

Doba, kdy vlakové čety mohly získat informace jen osobně nebo prostřednictvím telefonu, je již dávno minulostí. Na vývoj informačních technologií reagují také České dráhy. Po celé řadě moderních způsobů komunikace pro cestující (e-Shop, mobilní web) zapracovaly přenos důležitých provozních informací pomocí datových toků také do svých vlastních systémů. Poslední novinkou je projekt přenosu nejdůležitějších informací o mimořádnostech a výlukách přímo na elektronické přenosné osobní pokladny (POP), kterými disponují všechny vlakové čety. 

Aktuální zprávy šetří čas

Až do současnosti přitom byly vlakové doprovody závislé na informacích získaných telefonicky od dispečerů nebo na obsahu SMS zpráv zasílaných na služební mobilní telefony, které se ale vzhledem k omezené kapacitě 160 znaků ukázaly pro tyto účely jako ne zcela dostačující. „Cílem nově zaváděného systému je informovat každého člena vlakové čety nejrychlejším způsobem, současně ale nezatěžovat informacemi, které se netýkají vlaku, jenž doprovází. Informace jsou proto z interního systému MIMO rozesílány prostřednictvím sítě GSM a filtrovány tak, aby na konkrétní vlak dorazila ta správná. Zaměstnanec má ale přístup do kompletní databáze výluk a mimořádností, takže může uspokojit i dotaz cestujícího týkající se jiné tratě a vlaku, například po přestupu,“ vysvětluje Roman Menc z Odboru marketingu a komunikace GŘ Českých drah, který se na vývoji novinky podílel.

Přenášené informace se přitom dělí do dvou hlavních kategorií. Základní jsou zprávy o plánovaných výlukách vlivem stavebních činností, u kterých jsou již známa konkrétní omezení a opatření. Další částí jsou informace o neplánovaných mimořádnostech, vzniklých během jízdy vlaku, které mají zpravidla mnohem větší dopad na cestující a na něž se nelze připravit. „Tyto zprávy jsou rozesílány stejným způsobem, jejich obsah je však aktualizován dispečery osobní dopravy tak, aby se k vlakovým četám dostávaly informace bez prodlení. To sice znamená nutnost ručního zadávání dat do systému, na druhou stranu ale snižuje četnost telefonické komunikace, která při řešení krizových situací dispečerům ukrajuje drahocenný čas a zatěžuje linky,“ říká šéfdispečer ČD Lukáš Zástěra. 

Vývoj půjde ještě dál

Samotná přenosná osobní pokladna přitom každých patnáct minut kontroluje, zda nebyla doručena nová zpráva, postupně se tento interval po přechodu z pilotního do testovacího režimu bude snižovat až na pět minut. „Došlou zprávu přístroj indikuje vizuálně i akusticky, neruší však probíhající procesy jako výdej jízdenek nebo tvorbu vlakové dokumentace,“ zdůrazňuje Roman Menc z Odboru marketingu a komunikace.

Systém vyvíjený zhruba čtyři měsíce byl uveden do zkušebního provozu na počátku března 2013. V těchto dnech již přechází do rutinního využití. Ověření funkčnosti probíhalo u vlakových čet RCVD Cheb, Bohumín a Olomouc ve spolupráci se supervizory a žádné zásadní nedostatky se zatím neprojevily. Možnosti přenosné osobní pokladny a systému MIMO přitom ještě nejsou zdaleka vyčerpány.

CO DOKÁŽOU NOVÉ FUNKCIONALITY V POP

• Informovat o všech plánovaných výlukách.
• V reálném čase přijímat zprávy o neplánovaných mimořádnostech od dispečerů.
• Zajistit přístup do databáze všech opatření u spojů Českých drah.
• Aktualizovat stav mimořádností a predikovat jejich řešení.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

ČD udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledemČeské dráhy udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledem

17.6.2024 - Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná firma ocenila především silné postavení společnosti na tuzemském železničním trhu… »

ČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliardČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliard

13.6.2024 - Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než šest miliard Kč poputuje do nových opravárenských hal a do jejich kompletních… »

České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron

10.6.2024 - ČD se rozhodly od leasingové společnosti RSL koupit deset lokomotiv Siemens Vectron. Dosud pronajaté lokomotivy budou v průběhu letošního roku postupně přebírat do svého majetku. V provozu se objeví na všech obvyklých výkonech… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika