Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Vize 2012 před koncem: tři roky, které změnily dráhy

Vize 2012 před koncem: tři roky, které změnily dráhy

26.7.2012 – autor: VÁCLAV RUBEŠ

V polovině roku 2009 byl odstartován program Vize 2012, který nesl přívlastek transformační. Jeho podstatou byla proměna, díky které se České dráhy přiblížily k ideálu moderní a prosperující společnosti zaměřené na zákazníka. Program v těchto měsících prakticky končí, ale na dveře již symbolicky klepe jeho nástupce.

Vize 2012 před koncem: tři roky, které změnily dráhy

Za poslední roky prošly České dráhy výraznou změnou. Ta neprobíhala sama od sebe, ale v souladu s vyhlášeným programem Vize 2012, na kterém se přímo podílely pracovní týmy o desítkách lidí. Více či méně se do něj ale zapojili zaměstnanci na všech odborech Generálního ředitelství ČD, přičemž jejich výsledky se promítly do běžné činnosti prakticky všech zaměstnanců společnosti.

V pěti strategických oblastech startovala Vize 2012 se třinácti projekty. Zhruba třetina z nich byla dokončena a uvedena do každodenní praxe. Další projekty byly po provedení analýzy a odsouhlasení dalšího postupu předány příslušným odborům, kde se řeší v rámci standardní pracovní náplně. Část programu, například přechod na holdingovou strukturu, se stane součástí připravovaného nástupce Vize 2012, který teprve bude vyhlášen.

Konečně máme data o provozních výkonech

Příkladem toho, jak jsou výsledky projektů Vize 2012 navzájem provázány, může být úspěšně dokončený proces transparentnosti finančního výkaznictví. Zavedení mezinárodních účetních standartů IFRS umožnilo získání ratingu od nezávislých společností, což otevřelo cestu k úvěrům na mezinárodním finančním trhu. Tyto prostředky se investují zejména do obnovy vozidlového parku. Ředitelka Projektové kanceláře Martina Mannová hodnotí jako jeden z nejsložitějších projektů zavedení archivu dat provozních výkonů. Účastníky této proměny byli zaměstnanci vlakového doprovodu a dep kolejových vozidel. Cílem projektu bylo umožnit bezpapírový sběr dat a nahradit starý systém, jehož sočástí bylo i vyplňování papírových formulářů, takzvaných hlášenek.

„Pochopitelně se při tak zásadní změně vyskytly potíže a připomínky, provozní zaměstnanci i kolegové měli s přechodem na nový systém řadu starostí. Rozhodně si proto zaslouží dík za svou trpělivost i nasazení. Díky tomu máme nyní k dispozici data o plánovaných i skutečných provozních výkonech. To jsou zásadní informace pro fungování a řízení naší firmy.“ Tým projektu pro zvýšení úrovně služeb zase vytvořil standardy kvality pro vlakové čety, pokladní, vybavení vozidel, úklid nádraží, řešení mimořádností. Součástí bylo i zahájení programu kompenzace cestujícím.

Vznikne dceřiná společnost pro osobní dopravu

Přestože program Vize 2012 nyní končí, pracovní týmy se tak docela rozpouštět nebudou. Prvním důvodem je skutečnost, že ne vše se podařilo dotáhnout do zdárného konce, navíc i fungující nástroje je nutno na základě ohlasů z provozu a vyvíjející se situace na trhu nadále rozvíjet či adaptovat. Ještě významnější je globální hledisko vývoje železniční dopravy, na který musí České dráhy reagovat, chtějí-li zůstat i nadále v pozici nejvýznamnějšího hráče na poli železniční dopravy.

„Klíčovou výzvou pro blízkou budoucnost se proto stává dokončení holdingové struktury a vznik dceřiných společností Osobní doprava a Stanice a servis. Tento proces ovšem vyžaduje řadu mravenčí práce, která se podobně jako v případě Vize2012 bude realizovat krok za krokem,“ říká ředitelka Martina Mannová. Ukončení Vize 2012 je tak pouze začátkem dalšího vývoje, protože České dráhy musí reagovat na rostoucí konkurenci a sílící tlaky na snižování výdajů ze státního rozpočtu.

Co se také povedlo v rámci VIZE 2012

 • Získání ratingu od nezávislých společností a vydání dluhopisů
 • Archiv provozních výkonů, který umožnil bezpapírový sběr dat
 • Zasílání SMS vlakovým četám v případě mimořádností
 • Zahájení programu kompenzace cestujícím
 • Nastavení standardů kvality pro vlakové čety, pokladní, pro vybavení vozidel, úklid nádraží a řešení mimořádností

2009

 • Uzavření dlouhodobých smluv na regionální a dálkovou dopravu
 • Snížení režijních nákladů o 700 mil. Kč
 • Poprvé vykázán zisk před odečtením odpisů a daní (EBITDA)

2010

 • Přechod na mezinárodní účetní standardy IFRS
 • Zahájení elektronických aukcí při nákupu
 • Nárůst ročních tržeb z vnitrostátní dopravy o 189 milionů korun

2011

 • Smlouvy na obnovu vozidlového parku za 11 miliard korun
 • Historicky první emise dluhopisů za 300 milionů eur
 • Úspora mzdových nákladů o 530 milionů korun

 


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 3

Další články této rubriky

ČD udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledemČeské dráhy udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledem

17.6.2024 - Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná firma ocenila především silné postavení společnosti na tuzemském železničním trhu… »

ČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliardČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliard

13.6.2024 - Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než šest miliard Kč poputuje do nových opravárenských hal a do jejich kompletních… »

České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron

10.6.2024 - ČD se rozhodly od leasingové společnosti RSL koupit deset lokomotiv Siemens Vectron. Dosud pronajaté lokomotivy budou v průběhu letošního roku postupně přebírat do svého majetku. V provozu se objeví na všech obvyklých výkonech… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika