Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Viadukty jdou k zemi, cestující čekají omezení

Viadukty jdou k zemi, cestující čekají omezení

6.4.2017 – autor: JOSEF HOLEK

Nevyhnutelná přestavba plzeňského železničního uzlu a s ní související změny nepřidělávají vrásky jen cestujícím, ale i Českým drahám. Ty kvůli rekonstrukci mostů přes Mikulášskou ulici musí kromě jiného zajistit výlukový jízdní řád. Navíc práce na mostech a dosud nemodernizovaných částech nádraží zaberou několik let. Na co se tedy musí lidé připravit?

Viadukty jdou k zemi, cestující čekají omezení

Plzeňské hlavní nádraží stále prochází rozsáhlou obnovou. Vyjma staniční budovy se rekonstrukce dotýká kolejí i nástupišť a od konce ledna také dvojice mostů přes Mikulášskou ulici. Stavbaři zatím dokončili nové podchody, modernizovali první, druhé, čtvrté a částečně i třetí nástupiště, zrušili úrovňové přechody, opravili trať ve směru na Cheb a přestavěli pražské zhlaví. Úpravy však znamenají řadu komplikací, které leží na bedrech ČD a pocítí je jejich zákazníci. Čas dokončení se ale stále počítá na roky.

Největším letošním oříškem je dubnové snesení severního viaduktu nad zmíněnou Mikulášskou ulici. „Přes tento most vede zaústění do jedenácti dopravních kolejí ve stanici, zatímco přes druhý most jsou napojeny jen čtyři koleje. Přitom tudy bude provozována vlaková doprava do Chebu, Domažlic a Klatov. Zároveň je nutné najít čas na posunové práce se soupravami,“ uvedl Vladimír Kostelný, ředitel Regionálního obchodního centra ČD (ROC) s tím, že národní dopravce již konkrétní výluková opatření řeší se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). „Je stanoven roční plán výluk, na jehož základě jsou zpracovávány měsíční plány všech omezení. Ta jsou na společných poradách dolaďována ve tříměsíčním předstihu. Ke každé etapě je pak zpracován rozkaz o výluce, v němž jsou dopodrobna stanovena provozní, dopravní a přepravní opatření. V případě potřeby zpracováváme ve spolupráci s Odborem provozu osobní dopravy GŘ ČD a organizátorem dopravy POVED výlukový jízdní řád,“ vysvětlil Kostelný.

Autobusy zamíří jinam

Pro výluku trvající od 1. dubna do 5. května, tedy pro období, během něhož stavbaři snesou i most a nově vybudují napojení trati do Klatov, jsou připravovány dva návazné výlukové jízdní řády, kdy autobusy nahradí vlaky v úseku z hlavního nádraží do Dobřan, případně do Plzně zastávky. Poté se železniční doprava obnoví a cestující na hlavním nádraží již budou moci využívat nově vybudované provizorní nástupiště. České dráhy zároveň předpokládají, že soupravy rychlíků z Plzně do Klatov budou řazeny pouze ze čtyř vozů, bohužel vlivem omezené délky soupravy to bude bez vozů 1. třídy. Lidem ve směru z Klatov i opačně tak v Plzni zkomplikuje cestu přestup. Podobně to tu fungovalo i loni a plánovaná opatření mají platit i po většinu letošního roku.

A náhradní autobusová doprava? „Na konci března bude nutno přesunout i stanoviště autobusů z přednádraží, kde vzniká staveniště. Připravujeme proto náhradní plochu v Šumavské ulici, v těsném sousedství vyústění podchodu z nádraží,“ řekl Kostelný.

Jen po jedné koleji

Pod oběma mosty má fungovat pouze jednokolejný provoz tramvají, trolejbusy budou místo objíždět. Automobily sem nesmí vůbec a místo před hlavní budovou se proměnilo ve stavební prostor. Protější jižní most se změn dočká za rok. Na další léta je naplánována i oprava přesmyku, respektive křížení tratí ve směru Cheb a Domažlice.

Modernizace byla rozdělena na několik samostatných částí. Minulý měsíc zahájená stavba přinese dokončení třetího nástupiště a kompletní modernizaci pátého a šestého a zmíněných viaduktů. Dalším cílem této etapy je maximální zvýšení průjezdné rychlosti uzlem Plzeň až na 80 km/h.

Náklady stavby

Projekt s názvem Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše nákladů na celý projekt dosahuje 1 351 994 773 Kč. Míra podpory EU je 71,63 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace tak činí maximálně 29 980 680,63 eur, tedy zhruba 839 459 057 Kč. Investorem je SŽDC.

Nejen viadukty

Sdružení firem musí vyřešit i přestavbu kolejového rozvětvení ve směru na Cheb a navazujících částí jižních kolejí. V prostoru dnešního seřaďovacího nádraží budou v rámci stavby řešeny odstavné koleje, které budou umožňovat čištění a plnění souprav osobních vozů. Významnou součástí projektu je přestavba lokality Mikulášské ulice a přednádražního prostoru, kdy investorem rekonstrukce tramvajové trati a přednádražního prostoru je město Plzeň. Součástí této etapy je i obnova zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahovat bude informační systém pro cestující, diagnostická zařízení, protipožární signalizaci, kamerové systémy a především přenosové systémy pro dálkové řízení provozu.


Průměrné hodnocení (10 hlasů): 4.2

Další články této rubriky

ČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliardČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliard

13.6.2024 - Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než šest miliard Kč poputuje do nových opravárenských hal a do jejich kompletních… »

České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron

10.6.2024 - ČD se rozhodly od leasingové společnosti RSL koupit deset lokomotiv Siemens Vectron. Dosud pronajaté lokomotivy budou v průběhu letošního roku postupně přebírat do svého majetku. V provozu se objeví na všech obvyklých výkonech… »

V Chebu vyroste moderní opravárenská halaV Chebu vyroste moderní opravárenská hala

6.6.2024 - Zázemí pro údržbu a servis vozidel Českých drah se v dohledné době rozroste o novou opravárenskou halu ve Středisku údržby v Chebu. V moderním objektu se ČD postarají o dálkové jednotky InterJet i regionální vlaky RegioPanter a… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika