Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Podnikatelský plán má dostat ČD Cargo do kondice

Podnikatelský plán má dostat ČD Cargo do kondice

21.3.2013 – autor: MICHAL ROH

Valná hromada ČD Cargo schválila v únoru podnikatelský plán na letošní rok. Strohá tisková zpráva pak prozradila, že cílem je vyrovnaný provozní výsledek hospodaření a zajištění dostatečné likvidity a stabilního cash flow pro činnost společnosti. Co to bude znamenat v praxi? Jak se to projeví v obchodní nabídce? Jaké to bude mít dopady do provozu?

Podnikatelský plán má dostat ČD Cargo do kondice

Pro rok 2013 počítá podnikatelský plán společnosti ČD Cargo s provozním výsledkem na nule. K naplnění této hodnoty je však nezbytně nutné přijmout opatření jak na straně tržbové, tak na straně nákladů. Dávná lidová moudrost praví, že vše souvisí se vším. A platí to i zde. Nesnížíme-li náklady, nebudeme schopni nabízet našim klientům konkurenceschopné ceny, takže od nás začnou odcházet. Nedosáhneme-li potřebných tržeb, budeme zase tlačeni k dalšímu snižování nákladů. 

Změny v obchodní činnosti

Letos chceme dosáhnout celkových tržeb v hodnotě 15,86 miliardy korun, přičemž tržby z přepravy očekáváme na úrovni 11,45 miliardy korun (včetně nakoupených výkonů). Cílem je realizovat našimi vlaky přepravy minimálně 70,4 milionu tun zboží. To by znamenalo udržení podílu na trhu na hodnotě asi 80 procent.

Již v loňském roce byla naplněna část projektu na restrukturalizaci obchodní činnosti. Došlo ke zřízení pozic tzv. key account manažerů neboli obchodníků zodpovědných za komunikaci a obchodní strategii ve vztahu ke klíčovým zákazníkům. V praxi to znamená, že významní klienti již nejsou obsluhováni komoditně. V rámci restrukturalizace byly zřízeny rovněž pozice manažerů nabídek – pracovníků připravujících obchodním manažerům cenové kalkulace a nabídky, podklady pro uzavírání smluv apod. Tímto krokem došlo k přesunutí značné části administrativní zátěže na podporu prodeje. Obchodním manažerům se tak otevřel větší časový prostor pro vlastní obchodní činnost, výrazně se také zvýšil podíl pohyblivé složky jejich mzdy.

Dalším krokem, který by měl být realizován v rámci projektu restrukturalizace obchodní činnosti, je zřízení zákaznického centra. V první etapě bude řešit pro zákazníky prioritní služby (zjištěné na základě průzkumu) a zároveň připraví metodický základ pro poskytování komplexního portfolia služeb. Postupná implementace respektuje soulad s vývojem podpůrných IT systémů. 

Optimalizace přepravy jednotlivých vozových zásilek

Na tiskové konferenci pořádané 26. února oznámil ministr dopravy Zbyněk Stanjura, že od 1. března 2013 se zvyšuje sleva z poplatku za použití železniční dopravní cesty pro přepravu jednotlivých vozových zásilek na 55 procent. Změnila se také struktura vlaků, na jejichž jízdu lze slevu uplatnit. Pro ČD Cargo to je velice příznivá informace, která by měla napomoci zefektivnění systému přepravy jednotlivých zásilek. Zároveň je to však varovný signál, neboť zvýšení slevy může znamenat vstup nových konkurentů, kterým se do současné doby nevyplatilo „jednotlivky“ realizovat, na tento trh.

Abychom systém přepravy jednotlivých vozových zásilek ještě více zefektivnili a umožnili tak jeho zachování, čeká nás celá řada úkolů. Změnou technologií musíme jednoznačně zvýšit produktivitu práce zaměstnanců, čeká nás změna modelu vlakotvorby, ve kterém musíme dosáhnout zvýšení využití kapacity vlaků a zejména seřaďovacích stanic. Čekají nás i změny interních norem s dopadem do úspor lidské práce – samozřejmě při nezhoršení bezpečnosti provozu. Již loni v říjnu management zahájil restrukturalizační program, jehož součástí byla i analýza úsporných opatření, která by neomezila rozsah poskytovaných služeb a umožnila nulový provozní výsledek hospodaření.

V současnosti počítá schválený podnikatelský plán se zachováním obslužnosti všech tarifních bodů. Je ale zřejmé, že systém bude muset být optimalizován. Není možné efektivně obsluhovat tarifní body, ve kterých se naloží nebo vyloží jen několik vozů ročně. Proto i obchodní úsek vede jednání se zákazníky, cenově zvýhodňuje přepravy ve skupinách vozů, nabízí zákazníkům přesun manipulací do jiných, pro ČD Cargo nákladově optimálnějších stanic nebo nákladišť.

Je třeba si uvědomit, že řada firem v blízkosti regionálních tratí, kde se realizují významné objemy jednotlivých vozových zásilek, již zanikla nebo je na hranici své existence, také objemy expedovaného zboží stále klesají. Nově vznikající podniky navíc nevlastní vlečky, takže překládka silnice/železnice přepravu zbytečně prodražuje. 

Změny v periodické údržbě a v rozsahu vozidlového parku

Z oblasti provozu zmiňuji ještě projekt „Výkonový systém periodické údržby nákladních vozů“. Periodická údržba kolejových vozidel se historicky prováděla na základě časových intervalů. Zatímco u hnacích vozidel a osobních vozů byl přechod k výkonovému systému již realizován, u nákladních vozů přetrval časový režim do okamžiku získání dostačujících údajů o kilometrických probězích. Změna časové periodické údržby na výkonový systém údržby dle km proběhů nabízí významný potenciál pro snížení nákladů. Zavedení výkonového systému bylo ověřeno v závěru roku na vybraných vozových řadách, v roce 2013 je zavedeno do rutinního užívání.

Dalším z důležitých úkolů, který management společnosti v roce 2013 čeká, je optimalizace rozsahu potřebného parku železničních nákladních vozů a hnacích vozidel. Budeme tedy pokračovat ve snižování nadbytečných kapacit kolejových vozidel. Chceme expandovat do zahraničí, například do Polska nebo Maďarska. Na tuto expanzi potřebujeme moderní lokomotivy a dostatečný park nákladních vozů. Struktura tohoto parku však musí plně odpovídat potřebám našich zákazníků, nikoli odrážet historický vývoj společnosti. 

Výhled do roku 2017

Podnikatelský plán je materiálem, na který logicky navazují další dokumenty, především pak strategický výhled společnosti do roku 2017 a obchodní politika do roku 2017. Při definování dlouhodobé strategie bylo nezbytné brát v úvahu nejen zdrojové možnosti společnosti, ale také zohlednit předpokládaný vývoj trhu železniční nákladní dopravy v evropském rozměru a vývoj legislativních podmínek na dopravním trhu. Základním cílem je v roce 2017 dosáhnout kladného výsledku hospodaření za společnost celkem i v rámci segmentu jednotlivých vozových zásilek.

Obchodní politika bude vedena s cílem uzavřít víceleté smlouvy na maximálně možný objem přeprav. Zároveň bude ČD Cargo nabízet ceny za přepravu v ucelených vlacích, které již nebudou zatíženy položkami kompenzujícími ztráty z přepravy jednotlivých vozových zásilek. Budeme nabízet i další portfolio služeb navazujících nebo předcházejících vlastní železniční přepravě. 

Bude-li Česká republika aplikovat závěry vyplývající z Bílé knihy Evropské unie, pak by do roku 2030 mělo být minimálně 30 procent přeprav realizovaných na vzdálenost větší než 300 km převedeno ze silnice na jiné druhy dopravy, v případě České republiky pak nejspíše na železniční. Má tomu napomoci mimo jiné vybudování zelených koridorů pro nákladní dopravu. Do roku 2050 by pak mělo být převedeno více než 50 procent přeprav.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0

Další články této rubriky

ČD podepsaly smlouvu s krajem na provoz MoraviíČD podepsaly smlouvu s krajem na provoz Moravií

21.6.2024 - České dráhy budou i nadále zajišťovat provoz na regionálních linkách S2 (Křenovice – Brno – Letovice) a S3 (Hustopeče/Židlochovice – Brno – Tišnov – Křižanov) a dále na linkách S9 (Břeclav – Hodonín) a S51 (Břeclav –… »

ČD udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledemČeské dráhy udržely rating Baa2 v investičním pásmu se stabilním výhledem

17.6.2024 - Mezinárodní ratingová agentura Moody‘s potvrdila rating Českých drah, a to na úrovni Baa2 v investičním pásmu, se stabilním výhledem. Renomovaná firma ocenila především silné postavení společnosti na tuzemském železničním trhu… »

ČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliardČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliard

13.6.2024 - Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než šest miliard Kč poputuje do nových opravárenských hal a do jejich kompletních… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika