Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Hlavní zprávy / Jízdní řád pro rok 2016 nabídne v některých krajích více spojů

Jízdní řád pro rok 2016 nabídne v některých krajích více spojů

20.11.2015 – autor: KATEŘINA ŠUBOVÁ, PETR POŠTA, RADKA PISTORIUSOVÁ

Nový jízdní řád pro období 2015/16 začne platit o půlnoci v neděli 13. prosince. Rozsah regionální železniční dopravy zůstane zhruba na stejné úrovni jako letos, v některých krajích dokonce počet spojů mírně vzroste. Pokračuje také trend nasazování moderních vozidel. Zbrusu novými elektrickými vlaky se svezou cestující například na severní Moravě a ve Slezsku, kde budou všechny spoje linky S4 na mošnovské letiště obsluhovat jednotky RegioPanter.

Jízdní řád pro rok 2016 nabídne v některých krajích více spojů

Praha a Středočeský kraj

1  Regionální vlaky na území hlavního města Prahy ujedou v době platnosti jízdního řádu 2015/16 o 1,5 % vlakokilometrů více než v předchozím jízdním řádu – celkem 4 714 655 vlakokilometrů (tj. 12 952 denně). Ve Středočeském kraji vzroste rozsah objednané dopravy o 1 % – celkově 14 555 693 vlakokilometrů (tj. 39 988 vlakokilometrů denně). V Praze a Středočeském kraji bude denně vypraveno průměrně 2 112 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků.

2  K nejvýznamnějším změnám v regionu patří posílení dopravy ve špičkách pracovních dní mezi Prahou a Českým Brodem. Stane se tak díky prodloužení osobních vlaků, které v současném jízdním řádu zajišťují dopravu jen mezi Prahou a Úvaly. Z Prahy až do Českého Brodu a zpět tak pojede patnáct nových spojů. Čtvrthodinový interval vlaků mezi oběma městy tak bude zajištěn v pracovních dnech v době cca od 6 do 9 hodin ráno a od 14 do 18 hodin odpoledne.

3  V odpolední špičce pracovních dní budou prodlouženy čtyři spoje linky S9 v každém směru o úsek Čelákovice – Lysá nad Labem.

4  ČD také nabídnou ve špičkách pracovních dní více vlaků mezi Prahou a Vraným nad Vltavou. Ráno pojede nový pár vlaků z Prahy hl. n. do Vraného nad Vltavou a zpět, v odpolední dopravě pojede až do Davle a zpět.

5  V pracovní dny pojede v půl páté odpoledne nový pár osobních vlaků z Kralup nad Vltavou do Neratovic a zpět, vlaky budou mít v Kralupech přípoj od/do Prahy a v Neratovicích přípoj do Mladé Boleslavi.

6  Rovněž v pracovní dny zamíří okolo sedmé hodiny večerní nový pár osobních vlaků z Kralup nad Vltavou přes Nelahozeves a Vraňany do Lužce a zpět, spoje budou mít v Kralupech přípoj od/do Prahy.

Plzeňský kraj

1  V působnosti ROC Plzeň zůstává koncept regionální dopravy na většině tratí stejný jako v JŘ 2014/15. V některých případech nastaly drobné úpravy s minutovými posuny časových poloh vlaků. Regionální spoje ujedou 5 031 526,1 vlakokilometrů, což představuje navýšení o 0,36 % ve srovnání se současným jízdním řádem.

2  Výraznější změny nastanou v několika případech. Na trati 180 se změní vozba u vlaků, které jezdí z Domažlic do Furth im Wald a zpět. V novém JŘ se v čele vlaků objeví motorové jednotky bavorského dopravce Regentalbahn. V úseku Domažlice – Furth im Wald pojedou dva páry přeshraničních regionálních vlaků. 

3  Na trati 181 pojede v pracovních dnech spoj navíc, který bude odjíždět z Heřmanovy Hutě v 6.50 hodin a do Nýřan přijede v 7.05 hodin. Kvůli obratu k přidanému vlaku pojede nově vlak Os 27404 denně.

4  Na trati 177 ČD nasadí dvě motorové jednotky řady 814 Regionova. To znamená, že v novém JŘ  již nebude jezdit motorový vůz řady 810 a všechny přímé spoje Plzeň – Bezdružice poveze Regionova, která je vhodná pro přepravu vozíčkářů, kočárků a jízdních kol a disponuje bezbariérovou toaletou.

Karlovarský kraj

1  Kraj zachová objednávku regionálních spojů v souladu s desetiletou smlouvou ve stejném rozsahu jako v JŘ 2015 navýšenou o 50 000 vlkm. V novém jízdním řádu činí dopravní výkon regionálních spojů 2 106 000 km.

2  Otevřen bude nový pohraniční přechod Aš – Selb-Plößberg, což s sebou přináší novou koncepci v osobní dopravě na trati č. 148 Cheb – Aš (- Selb-Plößberg – Hof). Ve dvouhodinovém taktu denně pojede 9 párů přímých mezistátních osobních vlaků v trase Hof – Aš – Cheb – Marktredwitz a zpět, z toho jeden pojede z Hofu do Aše a zpět. 

3  Od nového jízdního řádu zpravidla poveze všechny osobní vlaky na páteřní trati Mariánské Lázně – Cheb – Karlovy Vary motorová jednotka 844 PESA – RegioShark. Touto jednotkou se cestující nově svezou i na trati Karlovy Vary – Johangeorgenstadt a zpět, kde bude nasazena jednotka na většinu vlaků, a to především o sobotách a nedělích, kdy tyto jednotky nahrazují motorové jednotky řady 642 DB (DESIRO)

4  I v novém jízdním řádu 2016 zůstane objednávka vlaků Karlovarského kraje z Krásného Jezu do Horního Slavkova-Kounice a zpět. Nově spoje pojedou z Karlových Varů (trať 149) s původním omezením, tedy v sobotu a neděli v rozšířeném letním období, a to od 30. 4. do 4. 9.

Liberecký kraj

1  Nárůst objednané dopravy v JŘ 2016 činí přibližně 1,5 %, díky změně dopravního konceptu na trati 036 Liberec – Harrachov. Vlaky na této trati pojedou v dopravní špičce v pracovní dny ve 30minutových intervalech. Dále se zvyšuje objem jízd na trati 035 Železný Brod – Tanvald s rozšířením objednané dopravy mezi Tanvaldem a zastávkou Plavy. V JŘ 2015/2016 je rozsah vlakových kilometrů 3 628 618 vlkm, z toho připadá na tratě Jizerskohorské železnice 1 487 433 vlkm, na ostatní tratě v Libereckém kraji 2 141 184 vlkm. Počet regionálních vlaků jedoucích v obvodu působnosti ROC Liberec je v pracovní den 460, o víkendu 381 spojů.

2  Od začátku platnosti JŘ 2016 se začne uplatňovat dopravní koncept Jizerskohorské železnice dle soutěžní nabídky ČD (30minutová taktová doprava). Zároveň se změní dopravní koncept i na trati ze Smržovky do Josefova Dolu. 

3  Od 26. prosince do 30. října v sobotu, neděli a svátek lze cestovat přímým vozem ze Železného Brodu do Polska s odjezdem v 9.01 hod. (Os 26266).

4  Vlaky z Tanvaldu do Velkých Hamrů a zpět mohou po rekonstrukci stanice Velké Hamry jezdit až na zastávku Plavy. Kraj objednal 5 spojů z Plavů do Tanvaldu a 4 spoje v opačném směru.

Ústecký kraj

1  V JŘ 2016 se na některých linkách v Ústeckém kraji mírně navýší počet spojů. Výkony ve srovnání s letošním jízdním řádem vzrostou o 1,4 %. Denně bude v Ústeckém kraji vypraveno 888 vlaků, které ujedou 26 251,2 vlkm. Region objednal 836 vlaků (Os, Sp a některé R), za rok ujedou celkem 7 699 000 vlkm, denně průměrně 25 tisíc vlkm.  

2  Největší změna v počtu vlaků nastane na lince U4 v úseku Ústí n. L. – Lovosice - Roudnice n. L. a U1 v úseku Děčín – Ústí n. L., kde budou v pracovní dny přidány některé spoje. V odpoledních hodinách v pracovní dny bude například přidán jeden pár osobních vlaků mezi stanicemi Děčín a Ústí n. L. Odjezd z Děčína v 15.02 hodin, zpět z Ústí n. L. odjezd v 16.32 hodin. Mezi stanicemi Ústí n. L. a Lovosice v odpoledních hodinách Ústecký kraj objednal prodloužení rychlíku z Liberce a opačně. V Roudnici n. L. objednal dva páry zrychlených osobních vlaků mezi stanicemi Ústí n. L. a Roudnice n. L.  Jeden pár v pracovní dny a jeden v pracovní dny a v neděli a ve svátek.

3  Obnovuje se přeshraniční provoz na železničním přechodu Vejprty – Cranzahl, kdy o víkendech v době od 1. 5. do 25. 9. 2016 pojedou přes hranice dva páry vlaků.

Pardubický kraj

1  V jŘ 2016 ujedou osobní a spěšné vlaky na území Pardubického kraje zhruba 4,79 mil. kilometrů. Půjde o zhruba stejný rozsah jako v současném jízdním řádu (meziroční nárůst je 25 000 vlakokilometrů, tj. asi 0,5 %). V pracovní dny vyjede 626 vlaků, o víkendu 514. Mírně se posílila doprava na regionálních tratích s drobnou úpravou omezení jízdy vlaků na hlavních ramenech.

2  Na základě objednávky kraje se upraví odjezdy ranních vlaků ve směru z Moravské Třebové na Českou Třebovou. Ty pojedou zhruba o půl hodiny dříve a v pracovní dny budou začínat už v Chornicích, popř. ve Dzbelu. V úseku Chornice – Moravská Třebová pojede v pracovní dny ráno vlak každou hodinu. 

3  Po čtyřech letech bude možné pravidelným vlakem opět dojet až do Štítů v Olomouckém kraji, což je konečná stanice trati 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Štíty. Nově sem pojedou tři páry vlaků (v neděli dva páry).

4  Dokončené zdvojkolejnění traťového úseku Stéblová – Opatovice nad Labem umožní zrychlení vlaků mezi oběma krajskými městy a to nejen díky zvýšení traťové rychlosti, ale také díky odstranění nutnosti čekání na protijedoucí vlak ve stanicích Stéblová a Opatovice nad Labem-Pohřebačka. Spěšné vlaky vedené jednotkami RegioPanter tak zvládnou cestu z Pardubic do Hradce Králové za 17 minut a mohou dosáhnout rychlosti až 160 km/h. 

Královéhradecký kraj

1  Regionální vlaky, objednané krajem, ujedou v období 2016 celkem 5,33 mil. vlakokilometrů, denně 14 564 kilometrů. Oproti roku 2015 je to mírný nárůst o 0,7 %.  Celkem pojede v novém období 679 regionálních vlaků. V pracovní den bude vypraveno 611, v sobotu 452 a v neděli 458. Dále na území kraje denně pojede 50 dálkových vlaků, podobně jako v současném jízdním řádu.

2  Provoz vlaků v regionu bude v průběhu jízdního řádu 2016 nadále ovlivňovat rozsáhlá výluková činnost Správy železniční dopravní cesty, která dosáhne nejvyšší intenzity za několik posledních desítek let. Hlavní stavební práce trvající dva až tři měsíce se uskuteční na tratích 026 (úsek Náchod – Hronov), 031 (úsek Předměřice nad Labem – Smiřice) a 040 (úsek Trutnov – Roztoky u Jilemnice). Rozsáhlá stavební činnost bude i na trati číslo 021 mezi Potštejnem a Letohradem a trati číslo 041 okolo Libuně.

3  Na vybrané osobní vlaky Doudleby nad Orlicí – Náchod, Častolovice – Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou (o víkendu) budou nadále nasazovány motorové vozy řady 841 Stadler s klimatizací. Nově budou tato vozidla provozována i na trati 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách, kde v sobotu a neděli zajistí většinu dopravy.

4  Ukončení modernizace stanic Týniště nad Orlicí a Častolovice umožní zpravidelnění jízdního řádu na tratích 020 v úseku Choceň – Týniště n. O. a 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad. V pátek bude nově posílen osobní vlak 5129 v úseku Týniště n. O. (odj. 14.32) – Častolovice o vůz Stadler, který pojede přímo do Rychnova nad Kněžnou a zvýší tak kapacitu vlaku v páteční dopravní špičce.

5  Nejvýraznější změnou na trati 026 bude prodloužení současných dopoledních spěšných vlaků Choceň – Náchod (Sp 1870/73 Ostaš) z Náchoda (odj. 9.42) až do Adršpachu (příj. 10.45) a zpět (odj. z Adršpachu v 11.12, příj. do Náchoda ve 12.19), a to denně od května do srpna. Zajistí se tak nejen přímé spojení do turistické oblasti Adršpašsko-teplických skal, ale i možnost nástupu na turistické značky směr Ostaš, Maršovské údolí či Jiráskovy skály. Vlak obslouží v úseku Hronov – Adršpach všechny zastávky a v Chocni bude mít ráno přípoje z Brna a Prahy a odpoledne opačně.

Jihočeský kraj

1  V pracovní dny ČD vypraví v Jihočeském kraji 435 vlaků, z toho 378 vlaků regionálních, o víkendech 330 spojů, z nichž je 275 regionálních. Rozsah dopravy oproti jízdnímu řádu 2015 mírně vzroste a v regionální dopravě Jihočeský kraj objednal 5 110 353,7 vlkm.

2  Hlavní novinkou je navázání přípojů v Českých Budějovicích mezi dálkovými vlaky na tratích Plzeň – České Budějovice a Praha – České Budějovice a spoji od Prahy na vlaky směr Linec (kromě 14. hodiny) a zpět. V pracovní dny vznikne nová možnost spojení z Českých Budějovic do Vídně, s přestupem v Českých Velenicích. Odjezd z Českých Budějovic v 6.09, příjezd Vídeň 9.28.

3  Ve Veselí nad Lužnicí vznikne návaznost mezi spojem s odjezdem z Jindřichova Hradce, ve 4.54 a rychlíkem do Prahy hl. n. (příjezd 7.26). ČD vypraví i zcela nový školní vlak pro dojíždění z Borovan do Petříkova.

Kraj Vysočina

1  V Kraji Vysočina zůstává rozsah regionální dopravy na podobné úrovni jako letos. Na většině tratí dojde pouze k drobným úpravám. Regionální vlaky na území Kraje Vysočina ujedou během jízdního řádu 2016 celkem 3,934 mil. vlkm.

2  České dráhy  vypraví na Vysočině v pracovní dny v průměru 386 regionálních spojů, o sobotách 258 a nedělích 251, což představuje  v průměru 348 vlaků denně.

3  Nejvýznamnější novinkou je nové sobotní odpolední  spojení mezi Hlinskem v Čechách a Havlíčkovým Brodem. Pár osobních vlaků bude přijíždět do Havlíčkova Brodu v 15.51 (Os 5309) a v opačném směru odjede z Havlíčkova Brodu v 16.10 (Os 5314).

4  Posouvá se víkendový spěšný vlak 1637 na trati 251. V celé své trase Žďár nad Sázavou – Brno hl. n.  pojede o 120 minut později s odjezdem ze Žďáru nad Sázavou v 17.40.

Jihomoravský kraj

1  V Jihomoravském kraji je rozsah regionální dopravy dlouhodobě ustálen. Regionální vlaky nepatrně pod 9 mil. vlakových kilometrů, denní průměr činí 24 543 vlakových kilometrů. Meziroční objem mezi roky 2016 a 2015 se snížil o 0,8 % v souvislosti s převedením spěšných vlaků Brno – Hodonín pod dálkovou dopravu, ve výsledku se však nabídka spojů mírně navýšila. České dráhy vypraví v rámci kraje v pracovní dny v průměru 862 regionálních vlaků, o víkendech pak 500.

2  Přibývají spoje na frekventovaných úsecích tratí, a to jak hlavních Tišnov – Brno – Šakvice, Blansko – Brno, Břeclav – Hodonín nebo Brno – Veselí nad Moravou, tak i regionálních, například Znojmo – Břeclav. 

3  Na všech spěšných vlacích a většině rychlíků na trase linky R5 Brno – Břeclav – Hodonín (– Olomouc) se objeví moderní nízkopodlažní elektrické jednotky InterPanter, které zvýší komfort cestování na jedné z nejdůležitějších linek v Jihomoravském kraji.

4  Vzhledem k úspěšnému provozu sezónního cykloturistického vlaku bude tento spoj nově jezdit i v neděli a státní svátky od 28. 3. do 25. 9. 2016 ve zkrácené trase do/ze Znojma. Z Brna vyjede o necelé dvě hodiny později (Brno-Královo Pole 9.32, Brno hl.n. 9.52), zpět vrátí ve shodném čase se sobotním spojem. Expres Pálava-Podyjí tak bude dostupný i cestujícím, kteří chtějí v atraktivní oblasti jižní Moravy strávit víkend a studentům, vracejícím se v neděli do škol.

Zlínský kraj

1  Regionální vlaky ve Zlínském kraji ujedou v době platnosti jízdního řádu 2016 celkem 3,496 mil. vlakových kilometrů. ČD vypraví v pracovní dny v průměru 489 regionálních spojů, o víkendech 364, což představuje průměrně 453 vlaků denně.  Rozsah dopravy v regionu zůstal zachován jako ve stávajícím jízdním řádu.

2  Navyšuje se počet přímých spojů z Rožnova pod Radhoštěm do Kroměříže a dále do Kojetína, nově pojede 16 přímých spojů.

3  Na trati Hranice na Moravě – Střelná se mění koncept nasazení vozidel a tras vlaků. Zlínský kraj objednal ve spolupráci s Olomouckým krajem dva páry přímých vlaků ze Střelné do Olomouce a jeden spěšný vlak ze Vsetína do Olomouce. Na všech se objeví moderní motorové jednotky RegioShark.

4  Národní dopravce nasadí na všechny rychlíky linky R13 mezi Olomoucí, Břeclaví a Brnem zbrusu nové  elektrické jednotky InterPanter. V kraji budou na 70 % všech regionálních spojů nasazena nová či modernizovaná vozidla.

Olomoucký kraj

1  Regionální vlaky v Olomouckém kraji ujedou v roce 2016 více jak 5,760 mil. vlakových kilometrů. Rozsah mírně vzroste i v souvislosti s přestupným rokem 2016. ČD v kraji vypraví v pracovní dny průměrně 589 osobních a spěšných vlaků, v sobotu 458 a v neděli 454. 

2  Rozšíří se nabídka pro dojíždění do škol a zaměstnání v Olomouci.  Nově pojedou 2 páry spěšných vlaků Olomouc hl. n. – Vsetín – Střelná a opačně, ráno s příjezdem do Olomouce v 6.30 a 7.32, odpoledne s odjezdem z Olomouce ve 14.17 a 15.17. Vlaky v úseku Olomouc – Hranice na Moravě zastaví v obou směrech pouze v Lipníku nad Bečvou, pojedou mimo stanici Přerov.

3  Pro zajištění rychlého spojení hanácké metropole se Šternberkem a Uničovem se rozšíří počet vlaků v odpolední špičce o zrychlené osobní vlaky s jízdní dobou 34 minut. Zastaví pouze v Bohuňovicích, Šternberku, Újezdě u Uničova a v Uničově. Z hlavního olomouckého nádraží bude spoji ve 14.01, 14.56, 15.56 a 16.56 rozšířena nabídka na jedné z nejfrekventovanějších tratí v půlhodinovém intervalu.

4  Také v příštím roce bude pokračovat rekonstrukce olomouckého hlavního nádraží a s tím spojená rozsáhlá omezení. Práce, jejichž ukončení se předpokládá v srpnu 2016, si vyžádají zavedení náhradních autobuové dopravy u části spojů.

Moravskoslezský kraj

1  Regionální vlaky v Moravskoslezském kraji ujedou v roce 2016 celkem 6,90 mil. vlakových kilometrů. ČD vypraví v regionu denně 28 spěšných a 745 osobních vlaků.

2  Dochází k úpravě příměstských linek, kdy nově povede linka S2 z Mostů u Jablunkova přes Bohumín do Ostravy, linka S3 na trase Bohumín – Ostrava – Studénka – Suchdol nad Odrou a nová linka S4 zajistí spojení Bohumín – Ostrava – Studénka – Mosšnov, Ostrava Airport.

3  Na všechny spoje linky S4 vyjede nová dvouvozová elektrická jednotka RegioPanter. Vlaky z Bohumína a Ostravy do Mošnova, Ostrava Airport pojedou v časech nezávislých na lince S2 a S3. Důvodem je návoz a odvoz cestujících do průmyslové zóny Mošnov na, respektive ze všech směn a zároveň zajištění spojení na vybrané letecké linky. Denně pojede 8 párů pravidelných a jeden pár sezónních osobních vlaků.

4  Ve spolupráci s Katowickým vojvodstvím a polským dopravcem Koleje Ślaskie pojedou 4 páry osobních vlaků v polské elektrické jednotce EN57 z Bohumína do Katowic/Racibórze/Rybniku a zpět přes Chalupki. Z (Frýdku-Místku –) Českého Těšína do Cieszyna a zpět pojede 6 párů osobních vlaků v denním dvouhodinovém intervalu motorovou jednotkouRegionova.

5  Vlaky mezi Hranicemi na Moravě a Suchdolem nad Odrou objednává Moravskoslezský kraj spolu s Olomouckým. Olomoucký krajský úřad upřednostnil linku Vsetín – Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc. Omezily se tím osobní vlaky z Hranic na Moravě do Bohumína. Většina jede jen z Hranic na Moravě do Suchdolu nad Odrou, kde je zajištěn přípoj na rychlíky mezi Brnem a Bohumínem. Podobná situace nastane také v opačném směru.


Průměrné hodnocení (6 hlasů): 3.83

Další články této rubriky

ČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliardČD investují do rozvoje servisu přes 12 miliard

13.6.2024 - Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než šest miliard Kč poputuje do nových opravárenských hal a do jejich kompletních… »

České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron České dráhy kupují deset lokomotiv Vectron

10.6.2024 - ČD se rozhodly od leasingové společnosti RSL koupit deset lokomotiv Siemens Vectron. Dosud pronajaté lokomotivy budou v průběhu letošního roku postupně přebírat do svého majetku. V provozu se objeví na všech obvyklých výkonech… »

V Chebu vyroste moderní opravárenská halaV Chebu vyroste moderní opravárenská hala

6.6.2024 - Zázemí pro údržbu a servis vozidel Českých drah se v dohledné době rozroste o novou opravárenskou halu ve Středisku údržby v Chebu. V moderním objektu se ČD postarají o dálkové jednotky InterJet i regionální vlaky RegioPanter a… »

 

Všechny články rubriky Hlavní zprávy

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika