Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

13.3.2014 – autor: VLADIMÍR ZAPLETAL

Jednou z nejvíce postižených lokalit ve správě RSM Olomouc byl průmyslový areál bývalého Mostního obvodu v Brodku u Přerova. Nacházela se tam totiž dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy. Již v roce 2009 podaly České dráhy žádost o dotaci na sanaci staré ekologické zátěže z Operačního programu Životní prostředí. Jedna z podmínek Evropské unie zněla, aby současný majitel a jeho právní předchůdce nebyli původcem znečištění zeminy. To jsme splnili, protože masivní znečištění látkami sloužícími k impregnaci dřeva pochází z let 1920–1953, kdy lokalitu ještě nespravovaly Československé státní dráhy.

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Získali jsme evropskou dotaci přes sto milionů korun

Radou Státního fondu životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR byla žádost Českých drah o dotaci ve výši přesahující 100 milionů korun skutečně odsouhlasena a v červenci roku 2011 jsme oznámili zahájení veřejné zakázky. Koncem téhož roku bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Realizace samotného díla ale nebyla vůbec jednoduchá.

Vítězná firma v průběhu sanace mnohdy narážela na nečekané problémy. Bylo to například nalezení podzemních objektů historického původu (železobetonové jímky impregnačních máčecích van a cihelné základy již odstraněných budov), které realizační projekt prokazatelně neuváděl. Přes všechna možná i nemyslitelná úskalí se harmonogram prací dařilo dodržet, a tak v srpnu loňského roku byla sanace z 88 procent dokončena obnovou zpevněných ploch. Na konci roku 2013 stavbaři dílo předali. 

Zbývá ještě analýza rizik

O náročnosti celé akce svědčí fakt, že k odstranění ohnisek historického znečištění bylo z plochy o rozloze 6 540 m2 odtěženo 32 750 m3 zeminy. Do projektu patřila i demolice několika dílenských a skladových objektů stojících nad ohnisky kontaminace. Část zpevněné plochy musela být rozebrána. Část tovární vlečky stavbaři dočasně demontovali, a to včetně odstranění štěrku z železničního spodku. K uzavření celé kapitoly zbývá v letošním roce provést analýzu rizik, která vyplývají ze zbytkového znečištění v lokalitě. Musíme ještě ověřit, zda nehrozí znečištění podzemní vody a šíření kontaminace mimo areál s dopadem na přírodu a život obyvatel v jeho bezprostředním okolí.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

ČD chystají další velké investiceČD chystají další velké investice

22.10.2020 - České dráhy hodlají v dalších pěti letech dále investovat do obnovy vozidlového parku, rekonstrukce a výstavby zázemí a ETCS. Na šestém ročníku Železniční konference Pardubice 2020, která se prvně uskutečnila i formou on-line… »

Nadační fond Skupiny ČD rozdělil prvních 400 tisíc korunNadační fond Skupiny ČD rozdělil prvních 400 tisíc korun

30.9.2020 - Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila prvních 400 tisíc korun z transparentního účtu. Příjemci jsou zaměstnanci Českých drah, kteří utrpěli zranění při nedávných vážných nehodách u… »

Spolupráce NRZP a ČD pokračujeSpolupráce NRZP a ČD pokračuje

29.9.2020 - Více než šest stovek bezbariérových vozů a jednotek, přes 5 000 bezbariérových spojů každý den, což představuje více než dvě třetiny denně vypravených vlaků Českých drah, či unikátní společně vyvinutý objednávkový… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika