Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

13.3.2014 – autor: VLADIMÍR ZAPLETAL

Jednou z nejvíce postižených lokalit ve správě RSM Olomouc byl průmyslový areál bývalého Mostního obvodu v Brodku u Přerova. Nacházela se tam totiž dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy. Již v roce 2009 podaly České dráhy žádost o dotaci na sanaci staré ekologické zátěže z Operačního programu Životní prostředí. Jedna z podmínek Evropské unie zněla, aby současný majitel a jeho právní předchůdce nebyli původcem znečištění zeminy. To jsme splnili, protože masivní znečištění látkami sloužícími k impregnaci dřeva pochází z let 1920–1953, kdy lokalitu ještě nespravovaly Československé státní dráhy.

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Získali jsme evropskou dotaci přes sto milionů korun

Radou Státního fondu životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR byla žádost Českých drah o dotaci ve výši přesahující 100 milionů korun skutečně odsouhlasena a v červenci roku 2011 jsme oznámili zahájení veřejné zakázky. Koncem téhož roku bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Realizace samotného díla ale nebyla vůbec jednoduchá.

Vítězná firma v průběhu sanace mnohdy narážela na nečekané problémy. Bylo to například nalezení podzemních objektů historického původu (železobetonové jímky impregnačních máčecích van a cihelné základy již odstraněných budov), které realizační projekt prokazatelně neuváděl. Přes všechna možná i nemyslitelná úskalí se harmonogram prací dařilo dodržet, a tak v srpnu loňského roku byla sanace z 88 procent dokončena obnovou zpevněných ploch. Na konci roku 2013 stavbaři dílo předali. 

Zbývá ještě analýza rizik

O náročnosti celé akce svědčí fakt, že k odstranění ohnisek historického znečištění bylo z plochy o rozloze 6 540 m2 odtěženo 32 750 m3 zeminy. Do projektu patřila i demolice několika dílenských a skladových objektů stojících nad ohnisky kontaminace. Část zpevněné plochy musela být rozebrána. Část tovární vlečky stavbaři dočasně demontovali, a to včetně odstranění štěrku z železničního spodku. K uzavření celé kapitoly zbývá v letošním roce provést analýzu rizik, která vyplývají ze zbytkového znečištění v lokalitě. Musíme ještě ověřit, zda nehrozí znečištění podzemní vody a šíření kontaminace mimo areál s dopadem na přírodu a život obyvatel v jeho bezprostředním okolí.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

Zemřel kolega Michal HeindlZemřel kolega Michal Heindl

19.3.2021 - Dnešní doba je velmi náročná. Do toho všeho občas přijde zpráva, kterou člověk nechce slyšet. Stejně tomu bylo i 18. 3. 2021, kdy se ráno rozletěla do světa zpráva o úmrtí Michala Heindla, našeho kamaráda a kolegy z plzeňského… »

Přípravu dalších bezbariérových služeb ČD nezastavila ani pandemie Přípravu dalších bezbariérových služeb ČD nezastavila ani pandemie

3.3.2021 - Koronavirus v uplynulém roce výrazně omezil možnosti cestování, což se týkalo i nejzranitelnější skupiny obyvatel, osob se zdravotním handicapem. České dráhy navzdory tomu loni zajistily 4 584 objednaných přeprav… »

ČD získaly desetiletý kontrakt v Olomouckém krajiČD získaly desetiletý kontrakt v Olomouckém kraji

2.3.2021 - České dráhy zajistí regionální dopravu v Olomouckém kraji i po roce 2022. Zástupci ČD a Olomouckého kraje podepsali začátkem ledna příslušnou desetiletou smlouvu. Kontrakt se týká provozního souboru Elektrická síť – střed a… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika