Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

13.3.2014 – autor: VLADIMÍR ZAPLETAL

Jednou z nejvíce postižených lokalit ve správě RSM Olomouc byl průmyslový areál bývalého Mostního obvodu v Brodku u Přerova. Nacházela se tam totiž dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy. Již v roce 2009 podaly České dráhy žádost o dotaci na sanaci staré ekologické zátěže z Operačního programu Životní prostředí. Jedna z podmínek Evropské unie zněla, aby současný majitel a jeho právní předchůdce nebyli původcem znečištění zeminy. To jsme splnili, protože masivní znečištění látkami sloužícími k impregnaci dřeva pochází z let 1920–1953, kdy lokalitu ještě nespravovaly Československé státní dráhy.

Vyčistili jsme areál v Brodku u Přerova od půdy zamořené impregnací dřeva

Získali jsme evropskou dotaci přes sto milionů korun

Radou Státního fondu životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR byla žádost Českých drah o dotaci ve výši přesahující 100 milionů korun skutečně odsouhlasena a v červenci roku 2011 jsme oznámili zahájení veřejné zakázky. Koncem téhož roku bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Realizace samotného díla ale nebyla vůbec jednoduchá.

Vítězná firma v průběhu sanace mnohdy narážela na nečekané problémy. Bylo to například nalezení podzemních objektů historického původu (železobetonové jímky impregnačních máčecích van a cihelné základy již odstraněných budov), které realizační projekt prokazatelně neuváděl. Přes všechna možná i nemyslitelná úskalí se harmonogram prací dařilo dodržet, a tak v srpnu loňského roku byla sanace z 88 procent dokončena obnovou zpevněných ploch. Na konci roku 2013 stavbaři dílo předali. 

Zbývá ještě analýza rizik

O náročnosti celé akce svědčí fakt, že k odstranění ohnisek historického znečištění bylo z plochy o rozloze 6 540 m2 odtěženo 32 750 m3 zeminy. Do projektu patřila i demolice několika dílenských a skladových objektů stojících nad ohnisky kontaminace. Část zpevněné plochy musela být rozebrána. Část tovární vlečky stavbaři dočasně demontovali, a to včetně odstranění štěrku z železničního spodku. K uzavření celé kapitoly zbývá v letošním roce provést analýzu rizik, která vyplývají ze zbytkového znečištění v lokalitě. Musíme ještě ověřit, zda nehrozí znečištění podzemní vody a šíření kontaminace mimo areál s dopadem na přírodu a život obyvatel v jeho bezprostředním okolí.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Další články této rubriky

V Olomouckém kraji vyrazil do provozu osmý RegioPanterV Olomouckém kraji vyrazil do provozu osmý RegioPanter

5.12.2023 - České dráhy od společnosti Škoda Group převzaly a uvedly do pravidelného provozu již osmý vlak RegioPanter řady 640.2. Nová jednotka určená pro tratě Olomouckého kraje nese označení 640.214. Poprvé jednotka vyjela 15. listopadu… »

Vectrony zamířily na západ Čech a na MoravuPřevzali jsme letošní devátý a desátý Vectron

4.12.2023 - České dráhy v říjnu převzaly další dvě lokomotivy Siemens Vec­tron od leasingové společnosti RSL. Letos už zbývají dodat poslední dva plánované stroje. Jejich předání je plánované na prosinec. V roce 2024 poskytne společnost… »

ComfortJet se vydal na další testy do RakouskaComfortJet se vydal na další testy do Rakouska

27.11.2023 - První zkrácená čtyřvozová zkušební jednotka ComfortJet se v pátek 10. listopadu vydala na své další testy ze zkušebního okruhu u Velimi do Rakouska. Tam bude do soupravy zavázána měřící kalibrovaná náprava a uskuteční se… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika