Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Nádraží v Havířově projde radikální modernizací

Nádraží v Havířově projde radikální modernizací

2.5.2014 – autor: MARTIN HARÁK

V roce 2010 byla na základě rozhodnutí vedení Českých drah a Moravskoslezského kraje vyčleněna dotační podpora EU na modernizaci dopravních terminálů a veřejné hromadné dopravy, jejíž součástí je i revitalizace nádražních budov v havířovské stanici. Po několika měsících začaly přípravy na stavbu nového havířovského terminálu. O jeho podobě rozhodli jednomyslně zástupci města i ČD po předložení a důkladném vyhodnocení několika prověřovacích studií.

Nádraží v Havířově projde radikální modernizací

Podle původního plánu měla stavba terminálu nového havířovského nádraží začít v roce 2013. Jenže kvůli projektu a především demolici haly výpravní budovy protestovala skupina architektů i bývalý ministr dopravy Žák. Dnes je situace úplně jiná. Současný ministr dopravy Antonín Prachař odsouhlasil pokračování projektu v podobě, jak byl připraven. 

Společné projekty dopravce a města mají podporu EU

Stavba dopravního terminálu je společným projektem města Havířova a Českých drah. Podle původní dohody se dopravce měl postarat o přestavbu nádražní budovy a město o přednádražní prostor. Nový terminál má propojit železniční a autobusovou linkovou i městskou dopravu a na vlakové nádraží bude navazovat prostor pro autobusové zastávky a velké parkoviště. Po zpracování projektové dokumentace v roce 2012 se v roce následujícím žádalo o přidělení dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, přičemž obě žádosti (tedy pro město Havířov i pro České dráhy) byly schváleny. 

Zachování současné haly by zvýšilo náklady trojnásobně

„V loňském roce zřídil bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák na základě iniciativy části odborné veřejnosti krizový štáb, který opět prověřoval diskutovaný projekt i další varianty – plus investiční náklady všech variant přestavby včetně zachování halové části. Zachováním současné haly by ale náklady na tuto stavbu vzrostly až trojnásobně a navíc by příprava nového projektu vyžadovala delší čas. České dráhy, ale i město Havířov, by tak přišly o možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Předloženou analýzu nikdo z členů na tehdejším zasedání štábu nerozporoval. Rekonstrukce haly ve stávajících rozměrech je z hlediska stavebních nákladů, ale i budoucích provozních nákladů, výrazně méně efektivní než vybraná varianta, která představuje optimalizaci prostoru nádraží odbouráním hlavní a rekonstrukcí vedlejší provozní budovy,“ říká ředitel kanceláře náměstka generálního ředitele pro správu majetku ČD Milan Čermák.  

Obří prostory využijí jen tři tisíce lidí denně

Budova je z hlediska požadavků dnešní železnice předimenzovaná a neefektivní. V době jejího největšího rozkvětu jí prošlo denně okolo patnácti tisíc cestujících, dnes je to pouze pětina. Zároveň se v Havířově nachází řada nevyužitelných prostor a o využití komerčních prostor je minimální zájem. Budova si tak na investice a opravy svým provozem jednoduše nemůže vydělat. „Rekonstrukcí dojde jednoznačně k jejímu zefektivnění,“ říká vedoucí oddělení železničních stanic z Odboru správy nemovitostí Jan Vraný. Potvrzuje, že výstavba dopravního terminálu Havířov, tedy i demolice nádražní haly a rekonstrukce provozní části, je finančně výrazně levnější než rekonstrukce stávající budovy.

„Rozhodně nebylo naším přednostním cílem bourat, byť se názory na architektonickou hodnotu budovy docela různí. Musíme si uvědomit, že se prioritně jedná o nádražní budovu! Jako taková musí plnit určité funkce. Její vlastník, ať už je to kdokoli, potřebuje, aby byla provozně efektivní a poskytovala služby požadované cestující veřejností. V minulosti jsme vyzkoušeli řadu možností, jak současný objekt využít alternativně na komerčním základě. Bohužel se nenašel ani externí investor či subjekt, který by byl ochoten tento objekt odkoupit nebo dlouhodobě pronajmout a využívat jej adekvátním způsobem, například jako muzeum,“ dodává Vraný.

Základní údaje o rekonstrukci stanice

Dojde k odbourání předimenzované halové části – jen vestibul v přízemí má rozlohu 1 030 metrů čtverečních (téměř pětina celé plochy nádraží).

Přestavba a využití stávající levé části provozní budovy nabídne efektivní využití prostoru pro všechny železniční i autobusové dopravce včetně plochy pro komerční využití.

Bude se moci využít evropské dotace z Regionálního operačního programu.

Hlavní průčelí budovy bude orientováno do krytého autobusového terminálu jako převýšená nádražní hala přes dvě podlaží.

Krytý prostor s dynamickou střechou se vytvoří z plachtoviny na lanových konstrukcích a bezúdržbovými betonovými podporami tvaru „X“ s nočním osvětlením.

Součástí projektu je i rekonstrukce stávajícího silničního podjezdu a navýšení parkovacích míst pro automobily.

U vchodu do podchodu vznikne klidová zelená plocha.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 3.75

Fotogalerie

Další články této rubriky

V Hodoníně se vzpomínalo na příjezd T. G. MasarykaV Hodoníně se vzpomínalo na příjezd T. G. Masaryka

17.7.2024 - Město Hodonín si v červnu připomnělo 100. výročí návštěvy svého nejvýznamnějšího rodáka a prvního Československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. Ten navštívil rodné město 18. června 1924. S událostí se pojila… »

Railjet oslavil 10 let na trase z Prahy do Vídně Railjet oslavil 10 let na trase z Prahy do Vídně

15.7.2024 - Až osmkrát denně ve dvouhodinovém intervalu jezdí červené railjety ÖBB a modré railjety Českých drah z Prahy do Vídně. Jeden z těchto vlaků je denně prodloužen až do Drážďan a Berlína. Od zavedení v roce 2014 na trati Praha –… »

Pendolino otevírá dveře rychlosti 200 km/h na tuzemské sítiPendolino otevírá dveře rychlosti 200 km/h na tuzemské síti

11.7.2024 - Správa železnic začala v polovině června se zkouškami, jež by měly vést k pilotnímu schválení rychlosti 200 km/h na prvních úsecích české železniční sítě, pokud tedy pomineme zkušební okruh ve Velimi. »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika