Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / Kontroloři vyrazili na jižní Moravu

Kontroloři vyrazili na jižní Moravu

30.4.2018 – autor: MARTIN HARÁK

Tak jako každý rok, i letos se hlavní kontroloři osobní přepravy Českých drah rozjeli podle ročního plánu kontrolní činnosti a určených obvodů na komplexní prověrku. Tentokrát byla centrem jejich pozornosti jižní Morava. Cílem týdenní akce, která se uskutečnila ve druhé polovině března, bylo prověření fungování všech procesů v rámci osobní přepravy, a to jak v samotných železničních stanicích, tak i ve vlacích.

Kontroloři vyrazili na jižní Moravu

Hlavní kontroloři osobní přepravy během několikadenní terénní práce prověřili nejen osobní pokladny a další stacionární pracoviště, ČD centra, komanda vlakových čet i sklady minibarů, pozornost ale zaměřili i na vlakové čety regionálních i dálkových spojů včetně těch mezinárodních. Jak potvrdila vedoucí Oddělení kvality osobní dopravy Českých drah Petra Kloknerová, kontroly se odehrávaly i skrytou formou. „Nejde o žádné podpásovky. Jde o důležitý kontrolní prvek, kdy sledujeme zaměstnance vlakových čet a osobních pokladen, jak se chovají k našim zákazníkům, jak je dokáží odbavovat, ale hlavně s nimi i komunikovat. Sledujeme nejen jejich odbornost, ale i měkké dovednosti – zda se umějí usmát, oslovit cestujícího odpovídajícím a vstřícným způsobem a jak celkově vystupují. Když zaměstnanci neví, že je někdo kontroluje, chovají se přirozeně, a o to nám jde. Účelem naší činnosti je ověřovat nastavení procesů v přístupu k zákazníkovi a kvalitu jejich naplňování,“ říká Petra Kloknerová.

Prioritou bezpečnost cestujících

A co dále kontroloři prověřovali? Sledovali péči o bezpečnost cestujících a dopravní povinnosti vlakových čet s důrazem na uzavírání mechanických dveří, které nemají dálkové ovládání. Vlakoví revizoři, kteří při této prověrce pomáhali, sledovali na nástupištích bezpečnostní postupy, jako je například výprava vlaků při odjezdu a správné pracovní postupy vlakových čet. Práce hlavních kontrolorů osobní přepravy je náročná. Všichni, kteří tuto činnost provádí, musí dobře znát práci všech, které sledují. Není možné, aby pro ně některá z kontrolovaných činností byla jakousi „neznámou“. Rozsah a objem vědomostí vyžadovaných k výkonu profese hlavního kontrolora jsou obrovské. Musí znát pracovní činnost a postupy skladníků přepravy, osobních pokladníků, informátorů, vlakových čet, ale i příslušnou přepravní část u strojvedoucích na tratích se samoobslužným způsobem odbavování a detailně veškeré služby, jež jsou v rámci osobní přepravy poskytovány.

Pokud u zaměstnanců zjistí cokoli negativního, musí kontrolor umět tyto nedostatky rozdělit podle závažnosti. Práce se zaměstnancem je na prvním místě. S nedostatky jsou všichni seznámeni, navíc je řešena i preventivní stránka – předcházení opakování závad. „O menších prohřešcích jsou informováni supervizoři, kteří umí zaměstnance vést tak, aby postupovali v souladu s předpisy. Při závažnějších zjištěních kontroloři spolupracují s dozorčími a přednosty osobních stanic. Třetí skupinu tvoří závady, jež se projednávají a řeší sepsáním Zprávy o výsledku kontroly, která je zaslána k dořešení manažerovi příslušného Zákaznického personálu (ZAP), nebo do Dep kolejových vozidel,“ dodává vedoucí Kloknerová. Vyzdvihla i úzkou spolupráci s vlakovými revizory a supervizory.

Represe až na posledním místě

Hlavní kontroloři osobní přepravy jsou celorepublikově rozděleni. Je jich celkem sedm, mají „své“ obvody, které lze lokalizovat jako severní Morava, jižní Morava, severovýchodní Čechy, západní a severní Čechy, západní a jižní Čechy a středočeská a pražská aglomerace. Jeden z kontrolorů se specializuje na Depa kolejových vozidel, kde nejnáročnější činnost, vzhledem k počtu vypravených vlakových souprav, je u pražského depa. S jeho vedením se podařilo navázat výbornou spolupráci. „Nechceme být vnímáni jako represe, naše činnost by měla sloužit ke změně chování zaměstnanců a dobrému hodnocení národního dopravce. Chceme, aby národní dopravce i přes rostoucí konkurenci zůstal pro cestující vždy první volbou. Píšeme sice kontrolní zprávy a zjištění, ale s provozními zaměstnanci se snažíme na místě pracovat, protože si uvědomujeme jejich nelehkou práci a časté stresy,“ potvrzuje Petra Kloknerová.

Podle ní by ještě během letošního roku mělo také odpadnout pracné papírové zpracování kontrolních zjištění. Společně s Odborem informatiky připravují zpracování všech kontrolních výstupů jako aplikaci do mobilních telefonů, čímž by se odbouralo sepisování písemných kontrolních listů. Aplikace by měla umožňovat statistické výstupy v excelových tabulkách, s nimiž budeme moci pracovat. Podle kontrolorů se tyto tabulky v současné době vyplňují ručně, což s sebou přináší určitou chybovost, a navíc se v nich složitě něco dohledává. Elektronická statistika umožní navíc volbou filtrů, například informace o konkrétním vlaku nebo stanici. To vše výrazně zjednodušší a zefektivní nelehkou práci hlavních kontrolorů osobní přepravy.


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 4.5

Další články této rubriky

ČD kvůli nehodě zkontrolovaly lehátkové vozy BcmzČD kvůli nehodě zkontrolovaly lehátkové vozy Bcmz

23.7.2024 - V návaznosti na následky tragické nehody v Pardubicích přistoupily České dráhy k mimořádným prohlídkám lehátkových vozů řady Bcmz834. V rámci těchto kontrol byla u vozu provedena i stlačovací zkouška ve zkušebně kolejových… »

V Hodoníně se vzpomínalo na příjezd T. G. MasarykaV Hodoníně se vzpomínalo na příjezd T. G. Masaryka

17.7.2024 - Město Hodonín si v červnu připomnělo 100. výročí návštěvy svého nejvýznamnějšího rodáka a prvního Československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. Ten navštívil rodné město 18. června 1924. S událostí se pojila… »

Railjet oslavil 10 let na trase z Prahy do Vídně Railjet oslavil 10 let na trase z Prahy do Vídně

15.7.2024 - Až osmkrát denně ve dvouhodinovém intervalu jezdí červené railjety ÖBB a modré railjety Českých drah z Prahy do Vídně. Jeden z těchto vlaků je denně prodloužen až do Drážďan a Berlína. Od zavedení v roce 2014 na trati Praha –… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika