Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zpravodajství / České dráhy připravují prodej nádraží na SŽDC

České dráhy připravují prodej nádraží na SŽDC

3.5.2016 – autor: PETR SLONEK

Dlouho diskutovaný a sledovaný prodej nádraží Českých drah Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) získává postupně po mnohaměsíčním vyjednávání souhlasná stanoviska. Transakci nejprve počátkem dubna odsouhlasilo představenstvo Českých drah a neprodleně poté i dozorčí rada společnosti. Definitivně ji musí stvrdit ještě řídící výbor ČD. Ten v únoru posvětil samotný záměr prodeje, v souladu s prosincovým Usnesením vlády ČR.

Příprava prodeje nádraží SŽDC je v závěrečné fázi

Do péče správce infrastruktury by tak v dohledné době měly přejít stovky budov, ale i zaměstnanci, kteří se o ně starají. Záměr prodeje části závodu vyčleněné do organizační složky „Železniční stanice“ schválila na sklonku loňského roku vláda České republiky. Ministerstvo dopravy krok považuje za pokračování transformace tuzemské železnice s tím, že České dráhy se budou moci naplno věnovat svému hlavnímu poslání, tedy činnosti osobního dopravce. SŽDC budou čekat nezbytné opravy či celé rekonstrukce nádraží, počítá se přitom i s pomocí evropských fondů. Správce infrastruktury má také zajistit, že nádraží budou i nadále sloužit veřejnosti.

V transakci není Masarykovo a brněnské hlavní nádraží

Cena převáděné části závodu vyplývá z nejnovějšího znaleckého posudku společnosti (soudem byl určen znalec – odborná firma) PricewaterhouseCoopers a činí 3,31 miliardy korun. Jedná se dohromady o 1 569 budov. Součástí prodeje má být i pražské hlavní nádraží, naopak se netýká pražského Masarykova nádraží nebo hlavního nádraží v Brně. Část závodu v sobě zahrnuje i více než tři stovky zaměstnanců. U nádražních budov, jež se nepřevádějí, hrají vesměs podstatnou roli nedořešené majetkoprávní vztahy a v případě jihomoravské metropole situaci kromě developerského projektu komplikuje také nedořešená otázka přesunu stanice do jiné lokality.

Českým drahám zůstávají v majetku mnohé pozemky ve stanicích pod dopravní cestou. Jedná se přibližně o 40 milionů metrů čtverečních.

Sledovaným termínem transakce prodeje části závodu je datum 1. června 2016. Záležet bude však nyní ještě na postoji řídícího výboru ČD, který musí s transakcí vyslovit souhlas a udělit pokyn k podpisu zásadních smluvních dokumentů. Na straně SŽDC byla transakce kladně projednána správní radou, jejíž pozitivní stanovisko bylo pro převod nezbytné. Nutnou podmínkou celého procesu je alokace finančních prostředků tak, aby v souladu s textací kupní smlouvy mohly proběhnout příslušné platby ze SŽDC na účet národního dopravce. Termíny je nutné bezpodmínečně dodržet, proto musí Ministerstvo dopravy ČR v návaznosti na Usnesení vlády ČR z prosince 2015 předložit vládě ČR další materiál, který navrhne řešení finančního krytí převodu.

Budovy musí zůstat přístupné všem

Prodejem železničních stanic správci infrastruktury se podle záměru Ministerstva dopravy ČR naplní zásadní předpoklady pro fungování liberalizovaného systému železnice. Služby na všech nádražích budou poskytovány cestujícím a všem oprávněným dopravcům na nediskriminačním základě.

Železniční stanice a zastávky, které již dnes státu patří, se budou spravovat jednotně s těmi objekty, které budou do péče SŽDC předány v rámci zamýšlené transakce. Potřebné investice do staveb železničních stanic se následně uskuteční prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury v podobě úprav nedílné součásti železniční infrastruktury, popřípadě s využitím strukturálních fondů EU.

Nezapomnělo se ani na zaměstnance

Součástí prodeje části závodu jsou i budovy, které potřebuje SŽDC k provozování dráhy, včetně příslušenství, tedy inženýrských sítí. Jedná se o budovy nyní přináležící ČD, které využívá nebo spoluužívá správce infrastruktury, působí v nich jeho zaměstnanci a jsou zde případně nezbytné technologie.

Převádět se bude také nezbytný movitý majetek a zaměstnanci ČD spravující příslušné nemovité věci, dále pracovníci zajišťující pro správu majetku podpůrné a průřezové činnosti a ti, jejichž činnost spadá do oblasti obsluhy nádraží, jako je úklid veřejně přístupných prostor, a systémově nepatří do činností dopravce.

 

Předmětem transakce je úplatný převod:

■          nádražních budov pro poskytování služeb osobní železniční dopravy,

■          pozemků pod nádražními budovami včetně pozemků sloužících pro plnění jejich funkcí (například přístupových cest),

■          dalších budov, které potřebuje SŽDC pro provozování dráhy,

■          movitých věcí, které užívají zaměstnanci správy výše popsaného nemovitého majetku (pracovní stroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář kanceláří, výpočetní technika, drobný hmotný majetek),

■          finančního majetku,

■          zaměstnanců zajišťujících správu majetku, průřezové a podpůrné činnosti, jakož i servisní činnosti (úklid, apod.).


Průměrné hodnocení (7 hlasů): 4.71

Další články této rubriky

Začala oprava historicky cenné nádražní budovy v ŽatciZačala oprava historicky cenné nádražní budovy v Žatci

23.2.2024 - Správa železnic zahájila opravu památkově chráněné nádražní budovy v Žatci. Stavební práce v hodnotě bezmála 99 milionů korun provede společnost Chládek & Tintěra. Do konce příštího roku projde obnovou nejen střecha a… »

Připravuje se modernizace úseku z Výstaviště do Dejvic Připravuje se modernizace úseku z Výstaviště do Dejvic

22.2.2024 - Správa železnic hledá projektanta modernizace úseku z Výstaviště do Dejvic. Vítěz vytvoří projekt pro téměř tříkilometrový úsek mezi již budovanou zastávkou na Výstavišti a stanicí v Dejvicích. Ta bude nově umístěna v… »

Plzeňské nádraží opět září novotouPlzeňské nádraží opět září novotou

18.2.2024 - Po téměř tříleté rekonstrukci v hodnotě zhruba jedné miliardy korun se počátkem ledna otevřela památkově chráněná budova hlavního nádraží v Plzni z roku 1907. Celý objekt, jímž denně projde až 20 tisíc cestujících, má… »

 

Všechny články rubriky Zpravodajství

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika