Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zahraničí / Vietnamskou železnici brzdí korupce i předražené zakázky

Vietnamskou železnici brzdí korupce i předražené zakázky

27.10.2015 – autor: HALINA MARŠÁLKOVÁ

Železnice ve Vietnamu se delší dobu potýkala s nedostatečným financováním. V posledních deseti letech se ale situace díky 6,5% ročnímu růstu HDP výrazně změnila. Rostoucí ekonomika umožňuje vládě stálou podporu rozvoje dopravy – modernizaci a rozvoj infrastruktury. Zlomovým okamžikem v rozvoji drah se stalo schválení Strategie rozvoje železnic do 2020 s výhledem do 2050. Problémem však je korupce a časté navyšování rozpočtu jednotlivých akcí.

Vietnamskou železnici brzdí korupce i předražené zakázky

Vietnam v současné době aktivně pokračuje v programu rozvoje příměstských železnic. Vláda se snaží modernizovat stávající hlavní tahy a v budoucnu začít budovat vysokorychlostní trati. Hlavní důraz je kladen na rozvoj již existujících 2 239 km úzkorozchodných tratí. To zahrnuje i 1 726 km dlouhý úsek mezi Hanojí a Ho Či Minovým Městem do roku 2020.

Příliš nákladné trati VRT

V roce 2014 Ředitelství vietnamských železnic (VNR) začalo s modernizací stávající sítě. Celkové náklady dosáhnou 10,5 miliardy USD a umožní zvýšit rychlost na 90 km/h pro osobní dopravu a 60 km/h pro dopravu nákladní. Bude nezbytné modernizovat některé úseky, vybudovat nové tunely a zpevnit řadu mostů.

Vláda se také zabývá dlouhodobým cílem vybudování nové 1 435 mm rozchodné trati z Hanoje do Ho Či Minova Města, která by umožnila rychlost až 200 km/h do roku 2030 s výhledem na dosažení rychlostí přes 350 km/h do roku 2050. Plán rozvoje vysokorychlostních železnic byl však již v roce 2010 odmítnut, protože zamýšlená investice ve výši 56 miliard USD by pohltila až 50 procent hrubého domácího produktu.

Počítá se i s dalším rozvojem trati Tay Nguyen, která spojuje jižní část Vietnamu s Kambodžou a bude po roce 2050 tvořit vietnamskou část jižního koridoru transasijské trati jak do Evropy, tak k hlavním námořním přístavům a průmyslovým oblastem. Dalším impulzem pro dobudování spojení se svým severním sousedem a největším obchodním partnerem Čínou se považuje dokončení čínského 142 km dlouhého úseku z Mengzi do Hekou na vietnamských hranicích.

V Hanoji se snaží o zklidnění dopravy

V současnosti je naléhavějším problémem zklidnění dopravy v Hanoji. Vedení města plánuje vybudovat osm příměstských tratí do roku 2030, z nichž čtyři jsou již ve výstavbě. Úzkorozchodná Trasa 1 pod správou VNR, která povede od severu k jihu, se buduje jako nadzemní dvoukolejná a elektrifikovaná, zvládne vysokou hustotu provozu a zajistí spojení s příměstskou dopravní službou. Financování zajišťuje půjčka japonské vlády. Počátečním cílem je dokončení zhruba patnáctikilometrového úseku z celkových 38,7 km do roku 2018.

Dalším projektem je výstavba prvního 11,35 km dlouhého podzemního úseku jiné severojižní trati z celkových 35,3 km označených jako Trasa 2. Tato první vietnamská nadzemní železnice je již ve výstavbě. Na trati bude provozováno 13 čtyřvozových souprav dodaných z Číny a údržbu bude zajišťovat Hanoj Metro Company.

Trasa 3 bude financována půjčkami od Francouzské agentury pro rozvoj, Asijské rozvojové banky a Evropské investiční banky. HPC řídí projekt, jihokorejská firma Daelim Industrial buduje první úsek nadzemní dráhy. Dokončen má být v roce 2016. V první fázi se propojí hlavní nádraží v Hanoji v obvodu Hoan Kiem s Nhon v západní části. Trasa bude mít osm nadzemních stanic a čtyři podzemní ve čtyřkilometrovém úseku. Její další rozšíření si vyžádá velké investice a je plánováno jako dlouhodobý projekt.

HPC také řídí vývoj Trasy 5 – dvoukolejné trati se standardním rozchodem o délce 35 kilometrů, která obslouží západní oblasti města. Trať bude provozována rychlostí 100 km/h. Všechny projekty nicméně nabírají zpoždění.

Ho Či Minovo Město čeká na příměstské trati

Podle dopravního plánu z roku 2007 mělo město vybudovat šest příměstských tratí, tři lehké železnice a lehké metro. Plány byly následně upřesňovány a v 2013 se do nich zahrnuly dvě další příměstské trati – Trasa 3B a Trasa 4B. Japonsko financuje celkem 87 procent z 2,5 miliardového projektu na vybudování Trasy 1
v délce 20 km. Práce na stavbě 17 km dlouhého nadzemního úseku s jedenácti stanicemi začaly v roce 2012.

Dalších 191,9 milionu amerických dolarů získala společnost Shimizu Maeda Joint Operation, aby vybudovala 2,6 km podzemní úsek z Ba Son do Opera. Projekt ale nabírá zpoždění kvůli průtahům s výkupem pozemků a korupčním aférám při financování. Také práce na Trase 2 nabraly velký skluz kvůli překročení rozpočtu. Další rozvoj tras v Ho Či Minovo Městě zatím zůstává pouze na papíře.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

V Německu prvně vyjely bateriové vlaky Mireo Plus BV Německu prvně vyjely bateriové vlaky Mireo Plus B

24.5.2024 - Ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa začaly počátkem dubna v provozním souboru Ortenau vozit cestující čtyři zcela nové bateriové jednotky Mireo Plus B od výrobce Siemens Mobility. Jedná se o vůbec první… »

Talgo dodalo Renfe první rychlovlaky AvrilTalgo dodalo Renfe první rychlovlaky Avril

23.5.2024 - Výrobce kolejových vozidel Talgo dodal prvních deset z celkových třiceti vysokorychlostních jednotek Avril objednaných španělským státním dopravcem Renfe. Vlaky budou nasazeny na linkách do Galicie a Asturie, kde se mění rozchod.… »

DB otevřely v Berlíně nové praktické školicí střediskoDB otevřely v Berlíně nové praktické školicí středisko

30.4.2024 - Německé dráhy DB otevřely na začátku února nové učňovské a školicí středisko v Berlíně. Na ploše 5 000 m2, což je o 2 000 metrů více, než měly stávající prostory, vybudovala společnost nové, moderní centrum pro… »

 

Všechny články rubriky Zahraničí

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika