Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Zahraničí / Jak zabezpečit transverzální dráhu přes Gotthardský masiv

Jak zabezpečit transverzální dráhu přes Gotthardský masiv

8.11.2012 – autor: STANISLAV HÁJEK

Mezi nejvýznamnější a rozhodně i nejzajímavější železniční stavby v Evropě patří nová trať vedoucí přes Gotthardský masiv v Alpách. Dráha vede ve dvou tunelech v délce přes 70 km, což s sebou nese i zvýšené nároky na zabezpečovací zařízení a kontrolu provozu.

Jak zabezpečit transverzální dráhu přes Gotthardský masiv

V prosinci 2016 bude ve Švýcarsku předán do provozu nový základní tunel Gotthard a o další tři roky později pak následně i podobný základní tunel Ceneri. Za plného provozu by pak po nové trase, nazvané NEAT čili Nová železniční alpská transverzální dráha, mělo denně projet více jak 300 vlaků osobní, ale i nákladní přepravy, což bude i z hlediska bezpečnosti provozu představovat významné množství v takto smíšeném provozu.

Na trase NEAT budou vlaky osobní dopravy jezdit rychlostí až 250 km/h. V mezičasech se po dráze budou pohybovat pomalejší nákladní vlaky, u nichž je plánována maximální rychlost 100 km/h. Oba tunely dlouhé 57 km (Gotthard) a 15 km (Ceneri) musí však splňovat vysoké nároky na bezpečnost. Aby bylo těchto nároků dosaženo, bude nutné se vyvarovat mimořádnostem v tunelu, které by mohly způsobit závady na vozidlech. Jakékoli problémy s lokomotivami či vozy, ale například i na přepravovaném zboží v nákladních vlacích, musí být zjištěny ještě před vjezdem do tunelu. Je to v zájmu ochrany cestujících, ale i vlastní tunelové stavby. Proto budou vlaky již na příjezdových tratích k tunelu prověřovány zařízeními pro detekci těchto závad. 

Zabudované detektory závad

Zařízení pro detekci závad jsou pevně zabudované komponenty, které odhalí problémy na všech projíždějících vozidlech, která jsou řazena ve vlakových soupravách. Mimořádnosti zjištěné v kolejišti budou předávány elektronicky jak dispečerům řízení provozu, tak intervenčnímu centru pro zjišťování závad v Erstfeldu. Tato pracoviště rozhodnou o nutných opatřeních tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu.

Nepřetržitě budou dozorovat vlaky tato měřicí zařízení: čtyři detektory horkých ložisek a zablokovaných brzd u vlakových souprav a dva protipožární a protichemické detektory, které zjistí nejen požár, ale třeba i únik nebezpečných chemických látek. Na bezpečnost dohlédnou i tři detektory zatížení náprav, které zajistí posunutý náklad, celkovou hmotnost a eventuální plochy na kolech. Dva detektory profilů a umístění antén budou kontrolovat dodržení průjezdného profilu, ale třeba i vyčnívající anténní zařízení. A nakonec detektor kontroly sběračů proudu elektrických lokomotiv má za úkol předejít jakýmkoli problémům vedoucím k poškození troleje. 

Kontrola vlaků před tunelem

Již v roce 2010 byla pro trať NEAT vypracována studie s cílem definovat potřebu a umístění jednotlivých detekčních zařízení podle jasně stanovených pravidel. Vlaky musí být kontrolovány dostatečně dlouho před vjezdem do tunelu tak, aby mohla být v případě nouze přijata příslušná opatření a souprava zastavila včas před tunelem. Detektory by měly být také sdružovány z důvodu co nejnižších nákladů na provoz a údržbu – proto padl návrh na výstavbu měřicích portálů.

Kvůli mimořádné délce základního tunelu Gotthard, která činí 57 kilometrů, budou u SBB poprvé umístěna zařízení pro zjišťování závad i v samotném tunelu. V případě detekování závady se vlaky vyvezou z tunelu sníženou rychlostí, která bude automaticky kódována na stanovišti strojvedoucího. To je ovšem poněkud v rozporu se současnými předpisy platnými pro síť  Švýcarských spolkových drah. V nich se praví, že vlak se závadou zastaví na nejbližším vhodném místě. První detektory se začaly budovat již letos. Jejich montáž má být dokončena do konce roku 2014 pro tunel Gotthard a do konce roku 2018 pro tunel Ceneri.         


Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5

Fotogalerie

Další články této rubriky

Z Amsterodamu do Londýna jezdí přímé spojeZ Amsterodamu do Londýna jezdí přímé spoje

28.12.2020 - Cestování mezi metropolemi Nizozemska a Anglie se výrazně zjednodušilo. Amsterodam s Londýnem spojily přímé rychlovlaky Eurostar. Ve všedních dnech dopravce nabízí vždy dva páry vlaků. Cestující si nově prochází pasovou… »

DB postaví v Norimberku centrum údržby ICE DB postaví v Norimberku centrum údržby ICE

4.12.2020 - Na bezmála jedenáct miliard korun vyjde nová opravárenská hala Deutsche Bahn (DB) v Norimberku. Šest kolejí bude sloužit především k údržbě rychlovlaků ICE. Uplatnění tu nově najde 450 techniků. DB plánuje zprovoznění v roce… »

Tatranské električky posílí pětice hybridních jednotek Tatranské električky posílí pětice hybridních jednotek

3.12.2020 - Správce slovenské infrastruktury (ŽSR) kompletně rekonstruuje oblíbenou ozubnicovou trať mezi Štrbou a Štrbským Plesem ve Vysokých Tatrách. Proto jsou všechny ozubnicové vlaky až do února 2021 nahrazeny autobusy. Železničná… »

 

Všechny články rubriky Zahraničí

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika