Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Přeprava jednotlivých vozových zásilek

Přeprava jednotlivých vozových zásilek

23.3.2020 – autor: MICHAL ROH, Foto: R. HORTENSKÝ, J. ŠRAJER, J. HASÁK

Přeprava jednotlivých vozových zásilek je produktem, jehož nabídkou se ČD Cargo odlišuje od ostatních tuzemských železničních dopravců. Jako jediné totiž tuto službu nabízí celosíťově všem zákazníkům a pro přepravy všech druhů zboží.

Přeprava jednotlivých vozových zásilek

Pro začátek malé nahlédnutí do statistiky. Přepravy v ucelených vlacích představují 70 % přepravních objemů a generují cca 58 % tržeb. Přepravy jednotlivých vozových zásilek představují 30 % přepravních objemů, avšak 42 % tržeb. Vyšší podíl „jednotlivek“ na tržbách je dán jejich vyšší prodejní cenou odpovídající větší nákladovosti přeprav.

Co jsou to jednotlivky?

Přeprava nákladu jednotlivými vozy je vhodným řešením pro zákazníka, který požaduje přepravu menšího objemu zboží. Na přepravu zboží je použit jeden železniční vůz nebo skupina několika vozů. Ty jsou od odesílatele k příjemci dopravovány běžnou vlakotvornou cestou. V praxi to znamená, že jsou na své cestě řazeny postupně v několika vlacích za sebou. Od odesílatele jsou zpravidla svezeny místním (tzv. manipulačním) vlakem do nejbližší seřaďovací stanice. Odtud jsou dále odeslány vlakem dálkovým (tzv. průběžným, případně nákladním expresem) do seřaďovací stanice nejblíže příjemci, a k němu rozvezeny opět místním vlakem. Samozřejmě jednotlivé vozové zásilky jsou odesílány i z železničních vleček různých podniků. Jaké zboží je tímto systémem přepravováno, je zřejmé z grafu.

Nabídka přepravy jednotlivých vozových zásilek, resp. skupin vozů je jednou z konkurenčních výhod ČD Cargo oproti jiným dopravcům. Konkurenci pro „jednotlivky“ představují především kamiony. Silniční konkurenci nahrává nerovnoměrnost podmínek obou druhů doprav. Máme tím na mysli zejména zpoplatnění dopravní cesty, kdy na železnici je zpoplatněn každý kilometr jízdy vlaku, zatímco kamiony platí za použití pouze zlomku silniční sítě. Navíc ve většině případů existují objízdné trasy zpoplatněných úseků. Železniční dopravci hradí v trakční energii příspěvek na obnovitelné zdroje, zatímco silniční nikoliv, a to bez ohledu na diametrální rozdíl v dopadu obou druhů doprav na životní prostředí.

Přepravíme téměř vše

Nejlépe bude si systém přepravy „jednotlivek“ přiblížit několika zajímavými příklady. V pátek 14. července 2017 dojela do stanice Brno-Slatina první skupina tří železničních vozů řady Slps ložená celkem devíti kontejnery ATCS s komunálním odpadem. Jednalo se o pilotní přepravu komunálního odpadu ze Svitav do spalovny společnosti SAKO v Brně. Nyní se odpad do Brna přepravuje ze Zábřehu na Moravě v rozsahu několika vozů týdně pravidelnými nákladními vlaky. V blízké budoucnosti by se síť linek na svoz komunálního odpadu do Brna měla rozrůst o další města.

Vlečka Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou ožívá několikrát do roka přepravami písku do tramvají. V květnu 2017 se však na ní objevily i tři vozy řady Res s kolejnicemi určenými na rekonstrukci tratě v Rumunské ulici. Na vlečku byly přistaveny v pátek 26. května 2017. Po vyložení kolejnic byl jeden z vozů netradičně využit k přepravě vyvázané tramvaje poškozené při nehodě do opravny v Krnově. Po opravě byla tramvaj přepravena s ČD Cargo zpět do Liberce. Přepravy tramvají do opravny v Krnově se odehrávaly i v loňském roce.

V nedávné době byla získána zcela nová přeprava skleněných lahví vyrobených ve sklárnách v Novém Sedle u Lokte pro minipivovar Clock ve východočeském Potštejně. Přepravy se uskutečňují ze sklárny firmy O-I Manufacturing Czech Republic, která železnicí lahve běžně expeduje, a to například pro českobudějovický Budvar. Používány jsou konvenční kryté vozy řady Kils a zásilka „cestuje“ ze stanice odesílací až do cíle ve stanici Potštejn běžnou vlakotvorbou. Ve stanici je náklad přeložen na nákladní automobil značky IFA pivovaru a převezen do výroby.

Již řadu let je nákladními vlaky ČD Cargo přepravována asfaltovací technika kyjovské firmy Jiří Víšek s.r.o. Tyto přepravy jsou pozoruhodné z několika důvodů. Jedná se o techniku, která se na kolejích jinak prakticky vůbec neobjevuje, ale především jde o přepravy, kdy náklad nemá charakter prodávaného zboží, nýbrž se jedná o majetek stále stejného subjektu, který si ho pouze přesouvá dle svých stavebních akcí. V praxi se zpravidla jedná o traktor Zetor a ohřívačku asfaltu, naložené spolu na jednom čtyřnápravovém nízkostěnném voze řady Res.

Na možnost přepravy zboží po železnici jednotlivými vozy upozorňuje mimo jiné kampaň www.1vagon.cz a také reklamní polep lokomotivy 383.006.

 

 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 4

Další články této rubriky

Projekt zelené elektřiny pro společnost ŠKO-ENERGOProjekt zelené elektřiny pro společnost ŠKO-ENERGO

22.12.2020 - Vlak sestavený z celkem osmadvaceti výsypných vozů, v jehož čele stanula lokomotiva TRAXX 388.001, vyjel v pátek 9. října 2020 v ranních hodinách ze stanice Světec. Tento nejmodernější stroj z flotily ČD Cargo byl na vlak nasazen… »

Rekonstrukci okruhu urychlil speciální strojRekonstrukci okruhu urychlil speciální stroj

30.11.2020 - Zákazníkům Výzkumného Ústavu Železničního bude od poloviny listopadu opět sloužit malý okruh Zkušebního centra VUZ Velim. Zavřený byl kvůli generální rekonstrukci dvou třetin své délky. Na zakázce se podílel i bezmála… »

Tunel Březno získá špičkový zabezpečovací systémTunel Březno získá špičkový zabezpečovací systém

4.11.2020 - Březenský tunel na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov získá kompletně nové zabezpečení portálů. Druhý nejdelší železniční tunel v republice osadí nejmodernějšími zabezpečovacími technologiemi dceřiná společnost Českých… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika