Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Inovace jsou příležitostí a výzvou

Inovace jsou příležitostí a výzvou

20.11.2019 – autor: EVA TETÍKOVÁ

Účast vysoce odborně specifických subjektů ve výzkumných projektech je nezbytnou součástí pro zajištění úspěchu a stability firmy. Úspěch je velmi závislý i na míře inovace, kterou je subjekt schopen udržovat odbornou zdatnost, a tím i jeho konkurenceschopnost. Pro Výzkumný ústav železniční je sledování a současně i spolutvorba inovací v podstatě povinná.

Inovace jsou příležitostí a výzvou

Výzkumný ústav železniční, dceřiná společnost Českých drah, letos zaměřil velkou část svých aktivit do spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem VUZ je být na národní a mezinárodní úrovni rovnocenným partnerem ve spolupráci v oblasti vědy a techniky, účastnit se společných evropských výzkumných projektů a poskytovat odborné služby pro evropské a ostatní zájemce. Prostřednictvím zapojení do evropského a světového výzkumu chce VUZ podporovat český železniční průmysl ve snaze být prostředníkem implementace co největší míry inovace v oblasti železniční dopravy.

Možnosti zapojení do výzkumných projektů jsou na národní i mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni se jedná především o výzkumná témata v rámci Společného podniku Shift2Rail (S2R). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporuje investice do inovací a výzkumu. Odsouhlasený objem finančních prostředků je 920 mil. eur (zhruba 23,7 mld. Kč) na období 2014–2020. Náklady na řešení projektů až do výše cca 70 % rozpočtu S2R jsou realizovány přímo členy S2R (zakladatelé a přidružení členové). Zbytek rozpočtu odchází prostřednictvím otevřených a konkurenčních výzev pro nečleny (zde podává žádosti VUZ). Každý rok S2R zveřejní nabídku výzkumných témat. Na jejich základě se pak sestaví mezinárodní konsorcium, resp. seskupení zájemců o společné řešení.

Úspěšný projekt CARBODIN

Jedním z velkých úspěchů VUZ je přijetí výzkumného návrhu projektu CARBODIN Evropskou komisí. Ten je zaměřený na výzkum v oblasti implementace kompozitních materiálů do ŽKV. Výstupy budou kombinovat výrobní techniky, koncepty automatizace, zavádění společně vytvrzených a společně vázaných kompozitních dílů. Role VUZ v rámci čtrnáctičlenného konsorcia je analýza relevantních norem TSI a souvisejících norem pro posouzení technického řešení, které je nezbytné pro úspěšné přenesení nového produktu z vývojové do zkušební fáze, resp. zahájení sériové výroby. Projekty NOVIRAIL, LOCOS4RAIL a INNOMATIVE, kde byl VUZ členem řešitelského konsorcia, vybrány nebyly. Jsou však v rezervě. ○

Autorka je projektovým manažerem VUZ.

Eva Tetíková

Vystudovala Střední odbornou školu pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Absolvovala také magisterský program na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity se zaměřením na ekologii. Již při studiu pracovala v sekretariátu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a v Regionální rozvojové agentuře Jižních Čech. Zde získala první zkušenosti v oblasti EU dotací. Této oblasti se dále věnovala ve společnosti TECHNOEXPORT a Allowance. Ve společnosti VUZ má na starosti výzkumné a inovativní projekty.

 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Technické specifikace interoperability jsou základem specialistů VUZTechnické specifikace interoperability jsou základem specialistů VUZ

25.5.2020 - S železnicí se Václav Souček, vedoucí oddělení infrastruktury úseku technického ředitele Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ), seznámil už v útlém věku. Doba pokročila a dnes je zkušeným, klíčovým pracovníkem ústavu a… »

ČD Cargo zajišťuje přepravy lihu pro dezinfekciČD Cargo zajišťuje přepravy lihu pro dezinfekci

21.5.2020 - Lidská společnost prochází obdobím těžké zkoušky, která nemá přinejmenším v posledních desetiletích obdoby. Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla v podstatě celý svět a Evropa je jedním z jejích ohnisek. Většina opatření… »

Do ČD-T zamířil Jan VoboraDo ČD-T zamířil Jan Vobora

14.5.2020 - ČD - Telematika má od března nového obchodního ředitele. Stal se jím Jan Vobora, který má více než 20 let zkušeností s přímým i nepřímým prodejem IT řešení a telekomunikačních služeb, řízením obchodních procesů i s… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika