Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / Inovace jsou příležitostí a výzvou

Inovace jsou příležitostí a výzvou

20.11.2019 – autor: EVA TETÍKOVÁ

Účast vysoce odborně specifických subjektů ve výzkumných projektech je nezbytnou součástí pro zajištění úspěchu a stability firmy. Úspěch je velmi závislý i na míře inovace, kterou je subjekt schopen udržovat odbornou zdatnost, a tím i jeho konkurenceschopnost. Pro Výzkumný ústav železniční je sledování a současně i spolutvorba inovací v podstatě povinná.

Inovace jsou příležitostí a výzvou

Výzkumný ústav železniční, dceřiná společnost Českých drah, letos zaměřil velkou část svých aktivit do spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Cílem VUZ je být na národní a mezinárodní úrovni rovnocenným partnerem ve spolupráci v oblasti vědy a techniky, účastnit se společných evropských výzkumných projektů a poskytovat odborné služby pro evropské a ostatní zájemce. Prostřednictvím zapojení do evropského a světového výzkumu chce VUZ podporovat český železniční průmysl ve snaze být prostředníkem implementace co největší míry inovace v oblasti železniční dopravy.

Možnosti zapojení do výzkumných projektů jsou na národní i mezinárodní úrovni. Na mezinárodní úrovni se jedná především o výzkumná témata v rámci Společného podniku Shift2Rail (S2R). Jedná se o partnerství veřejného a soukromého sektoru, které podporuje investice do inovací a výzkumu. Odsouhlasený objem finančních prostředků je 920 mil. eur (zhruba 23,7 mld. Kč) na období 2014–2020. Náklady na řešení projektů až do výše cca 70 % rozpočtu S2R jsou realizovány přímo členy S2R (zakladatelé a přidružení členové). Zbytek rozpočtu odchází prostřednictvím otevřených a konkurenčních výzev pro nečleny (zde podává žádosti VUZ). Každý rok S2R zveřejní nabídku výzkumných témat. Na jejich základě se pak sestaví mezinárodní konsorcium, resp. seskupení zájemců o společné řešení.

Úspěšný projekt CARBODIN

Jedním z velkých úspěchů VUZ je přijetí výzkumného návrhu projektu CARBODIN Evropskou komisí. Ten je zaměřený na výzkum v oblasti implementace kompozitních materiálů do ŽKV. Výstupy budou kombinovat výrobní techniky, koncepty automatizace, zavádění společně vytvrzených a společně vázaných kompozitních dílů. Role VUZ v rámci čtrnáctičlenného konsorcia je analýza relevantních norem TSI a souvisejících norem pro posouzení technického řešení, které je nezbytné pro úspěšné přenesení nového produktu z vývojové do zkušební fáze, resp. zahájení sériové výroby. Projekty NOVIRAIL, LOCOS4RAIL a INNOMATIVE, kde byl VUZ členem řešitelského konsorcia, vybrány nebyly. Jsou však v rezervě. ○

Autorka je projektovým manažerem VUZ.

Eva Tetíková

Vystudovala Střední odbornou školu pro ochranu a tvorbu životního prostředí. Absolvovala také magisterský program na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity se zaměřením na ekologii. Již při studiu pracovala v sekretariátu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a v Regionální rozvojové agentuře Jižních Čech. Zde získala první zkušenosti v oblasti EU dotací. Této oblasti se dále věnovala ve společnosti TECHNOEXPORT a Allowance. Ve společnosti VUZ má na starosti výzkumné a inovativní projekty.

 


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Nezkazíme si jméno nekvalitní pracíPětioký: Nezkazíme si jméno nekvalitní prací

29.11.2019 - Marka Pětiokého ještě v dobách studií na vysoké škole ani nenapadlo, že mu jednou pod rukama projdou projekty na největší tuzemské železniční stavby. Pak ale nastoupil do Kanceláře autorizované osoby Výzkumného Ústavu… »

VUZ se na okruhu prezentoval médiímVUZ se na okruhu prezentoval médiím

26.11.2019 - Výzkumný ústav železniční (VUZ), dceřiná společnost Českých drah, nedávno představil zástupcům českých médií firmu a cerhenický okruh. Pod pokličku střeženého, režimového pracoviště nechala nahlédnout novináře z… »

DPOV montuje wi-fi do desítek vozidel ČD DPOV montuje wi-fi do desítek vozidel ČD

7.11.2019 - Prakticky ve všech podnicích DPOV se v současnosti usilovně pracuje na instalaci technologie sloužící pro příjem bezdrátového internetu ve vlacích. Wi-fi je nyní umisťována do celé řady vozidel Českých drah. Jedná se jak o osobní… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 

Tipy redakce

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika