Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ETCS není pro VUZ problém

ETCS není pro VUZ problém

24.1.2020 – autor: JOSEF HOLEK

Vedoucí oddělení ERTMS ve Výzkumném Ústavu Železničním (VUZ) Jan Vašků měl železnici v genech. Není divu, že ihned po státnicích nastoupil do dceřiné společnosti Českých drah. Nyní má na starosti problematiku strukturálního subsystému Řízení a zabezpečení (CCS), tedy primárně technologií ETCS a GSM-R, souhrnně označovaných pojmem ERTMS. Jeho oddělení potvrzuje, že VUZ dokonale otestuje a nestranně certifikuje prakticky vše. A právě to zákazníci nejvíce oceňují.

ETCS není pro VUZ problém

V rodině Jana Vašků, plzeňského rodáka a milovníka všeho, co se kolejí alespoň trochu dotýká, je železnice tradičním oborem. Dědeček z otcovy strany byl konstruktérem motorů ve Škodě, přičemž jeho nejznámějším počinem jsou motory pro lokomotivy řady E 499.0.  Druhý dědeček byl zaměstnancem v plzeňské Železniční opravně a strojírně (ŽOS) a tatínek působil v elektro úseku na plánování elektrifikace ČSD.

Po základní škole přešel na gymnázium. „Miluji historii a chvíli jsem přemýšlel, zda se jí nevěnovat víc. Nicméně mě vždy bavila i fyzika, matematika a elektrika. Nakonec vyhrál pragmatismus. Elektrotechnika mě uživí jistě lépe než hloubání v humanitních oborech, říkal jsem si tehdy.  Po maturitě jsem nastoupil studia na plzeňské Fakultě elektrotechnické ZČU. Bakaláře mám z oboru Elektronika a telekomunikace a navazujícím magisterským oborem se mi stala Zabezpečovací a sdělovací technika na železnici,“ prozradil Jan Vašků.

Na vysoké byl studentem docenta Ivana Konečného, doyena oboru zabezpečovacích zařízení. „Bavily mě systémové věci. Vždy mě zajímalo se nad úkoly zamýšlet v celkovém kontextu, i s přesahem mimo můj obor. Když jsem přičichl k teorii železniční zabezpečovací techniky, měl jsem jasno. Jejím úkolem je totiž mnohem více, než jen plnit svou základní funkcionalitu. Mě zajímalo, jak je například stavědlo vyrobené a na jakém principu zařízení funguje. Základní principy železniční zabezpečovací techniky jsou známy přes 100 let, obloukem se tak vracím i ke zmiňované zálibě v historii.“

Neřeší jen ETCS

O VUZ měl Vašků povědomí už při studiích na vysoké škole, neboť vzpomínaný docent Konečný byl dlouholetým pracovníkem této společnosti. Navíc u státnic seděl současný vedoucí oddělení zabezpečovacího VUZ Karel Beneš. Ten sehrál klíčovou roli ještě při státnicích, kdy mu nabídl práci ve VUZ.

Oddělení Jana Vašků řeší problematiku zabezpečovacích a sdělovacích zařízení související s evropskou legislativou definovanou především Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI). „Nemáme na starosti jen problematiku ETCS a GSM-R. Jednou ze samostatných součástí subsystému CCS jsou také detekční prostředky – kolejové obvody a počítače náprav. Už jen proto podléhá téměř každá stavba modernizace železniční infrastruktury nutnosti posouzení shody s požadavky TSI CCS notifikovanou osobou.“  Na příkladu modernizované stanice anebo uceleného železničního úseku je tak možné ukázat sílu VUZ jako notifikované osoby, která může poskytnout komplexní certifikační služby. Zákazník tak získá od VUZ komplexní servis pro schválení své stavby.

ETCS jako systém vlakového zabezpečovače musí být, ze své podstaty, instalován na železniční infrastruktuře i na kolejových vozidlech (traťové a palubní subsystémy). ETCS a GSM-R nejsou  pro VUZ ničím novým. První instalace ETCS v ČR (v aplikační úrovni Level 1) byla provedena na cerhenickém okruhu už před více než 15 lety. Jako první byl plnohodnotně vybaven v aplikační úrovni Level 2 úsek Kolín – Břeclav a dále se systém buduje na dalších tratích. I na nich se VUZ aktivně podílela, podílí a bude i nadále podílet v roli respektované certifikační autority. 

ETCS pro všechny stejné

Zákazníky Oddělení ERTMS VUZ jsou především výrobci vozidel, či provozovatelé, kteří jsou zodpovědní za vybavení svých vozidel systémem ETCS či dalšími národními vlakovými zabezpečovači. „Jsme partnery i pro firmy, které se specializují na projektovou činnost. Uvedené aktivity tak pro provozovatele vozidel zajišťují v podstatě na klíč. Opět jde o certifikační proces, ale pro nás i prostor pro nabídku zkušebních možností. Zkušební okruh je vybaven ETCS  ve stejném rozsahu a stejnou technologií jako první koridor. Jsme tedy schopní zákazníkovi nabídnout komplexní přezkoušení správné interakce palubní jednotky systému ETCS (OBU) s traťovou částí ve stejné konfiguraci, jako je na reálné infrastruktuře SŽDC,“ vyzdvihl pan Vašků. Doplňme, že sofistikovaný zabezpečovač ETCS je v principu stejný pro všechny evropské tratě a kolejová vozidla. Výrobců základních komponent pro ETCS (tzv. prvků interoperability subsystému Řízení a zabezpečení) je v Evropě zhruba do deseti.

VUZ nabízí díky parametrům okruhu velmi přínosnou možnost komplexního přezkoušení správné integrace všech systémů na vozidle včetně palubní jednotky ETCS ještě ve fázi ladění vozidla jako celku před finální homologací. Specialisté dceřinky ČD jsou schopni říci, zda je integrace ETCS v patřičném kolejovém vozidle v pořádku za bezporuchových stavů, ale také dokážou vytvářet specifické degradované provozní podmínky, které jsou v případě testování v reálném provozu nemyslitelné, neboť by ohrozily bezpečný provoz. „Vytváříme různé netypické situace, které výrobci rádi zkouší. Typickým příkladem je okamžik, kdy dojde nečekaně k obsazení úseku kontroly volnosti jiným vlakem, obvykle je ve scénáři uvažováno o vlaku nevybaveném ETCS. Nastane tak fakticky mimořádná událost z pohledu řízení drážního provozu a je velice zajímavé zkoumat reakci zkoušeného vozidla, které je takovouto mimořádnou událostí ohroženo. ETCS má moc i takovéto situace zachránit tak, že nedojde k ohrožení cestujících. A to je primárním účelem zavádění ETCS, jednoznačné zvýšení bezpečnosti provozu drážní dopravy oproti stávajícímu stavu,“ zhodnotil vedoucí oddělení ERTMS. Všechna vozidla v ČR, která vjedou na infrastrukturu vybavenou systémem ETCS, musí být vybavena palubní jednotkou systému ETCS nejpozději v roce 2025. V ČR běží již celá řada projektů instalace ETCS na vozidla a VUZ je samozřejmým certifikačním partnerem firem, které tyto činnosti zajišťují.

O zkoušky je zájem

Protože je systém ETCS velice složité zařízení a jeho specifikace se stále vyvíjejí, nejsou některá zařízení instalovaná v testovaných vozidlech ještě plně certifikovaná. To znamená, že nemají ani oprávnění k běžnému provozu. „U nás jízda možná je, a to i s verzí systému, která není finální. Výrobci mají tak prostor a čas na její odladění v podmínkách identických jako na reálné infrastruktuře. Certifikaci pak můžeme samozřejmě dodat přímo my. To je naše komerční výhoda,“ podotkl Jan Vašků a pokračoval: „Jsme schopní zařízení odzkoušet, provést na něm expertizy, nezávislým orgánem certifikovat a vydat na základě české i evropské legislativy příslušný certifikát či osvědčení. Vše od nárazníků přes brzdy, motory, konstrukci až po vlakové zabezpečovače umíme odzkoušet, schválit a provést certifikaci. Výrobce tak má ve VUZ jediného univerzálního partnera, který mu pomůže úspěšně uvést jeho výrobek na trh.“


Průměrné hodnocení (3 hlasů): 4.67

Další články této rubriky

TSI jsou pro specialisty VUZ zákonemTSI jsou pro specialisty VUZ zákonem

25.8.2020 - Expert Kanceláře autorizované osoby (KAO) Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) Jan Veselík je železničářské dítě. Jeho otec byl strojvedoucím, a pokud to bylo možné, podíval se malý Honzík i na stanoviště. Nyní je z Jana… »

Přepravy uhlí v kombinaci vlak – loďPřepravy uhlí v kombinaci vlak – loď

22.7.2020 - Bohatství a prosperita Čech a Moravy byly od 19. století založené na rozsáhlých ložiscích uhlí. K nejkvalitnějšímu hnědému uhlí patří to těžené v dole Bílina. Postupnou modernizací české ekonomiky a přechodem k… »

VUZ hraje prim v testování kompatibility ETCSVUZ hraje prim v testování kompatibility ETCS

21.7.2020 - Výzkumný Ústav Železniční (VUZ) jako první nabídl českým dopravcům testy kompatibility Evropského zabezpečovacího systému ETCS. Za úspěchem stojí kromě dalších specialistů VUZ i Karel Beneš a jeho kolegové Jan Vašků a Robert… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika