Přihlásit se do Intranetu ČD

 
 

Železničář / Skupina ČD / ČD Cargo a výlukové přepravy

ČD Cargo a výlukové přepravy

25.6.2020 – autor: MICHAL ROH Foto: AUTOR, JAKUB DVOŘÁK, TOMÁŠ SÁGNER

Jaro je obdobím, kdy se opět naplno rozbíhají výlukové práce na železnici. Na jednu stranu působí provozní problémy a jsou příčinou vícenákladů při realizaci přeprav po odklonových trasách, na stranu druhou pro naši společnost představují příležitost a potenciál pro získávání dalších tržeb.

ČD Cargo a výlukové přepravy

ČD Cargo nabízí skutečně široké portfolio služeb spojených s výlukovými pracemi, počínaje zajištěním přeprav štěrku, pražců nebo kolejnic a konče zajištěním vykládky štěrku nebo poskytnutím pracovníků pro řízení sledu vlaků. ČD Cargo proto aktivně komunikuje s většinou stavebních firem provádějících stavební práce na železnici.

Přepravujeme i stavební stroje

ČD Cargo je rovněž spolehlivým partnerem pro zajištění přepravy různých speciálních stavebních mechanismů. Jedná se o jeřáby, podbíječky, brousicí vlaky a další speciální stroje. Ve většině případů se jedná o mimořádné zásilky, jejichž jízda musí být předem projednána se Správou železnic. Ta stanoví podmínky, za kterých se může přeprava uskutečnit. Jedná se o různá omezení rychlosti v některých úsecích, omezení v souvislosti s nedodržením průjezdného profilu nebo hmotnostní limity. Pro každou takovou zásilku je vydán příkaz k dopravě, kterým se musí následně řídit všichni provozní zaměstnanci. Přesuny stavebních strojů mezi jednotlivými stavbami u nás i v zahraničí jsou pečlivě plánované s termínovaným dojezdem, proto jejich přepravy probíhají ad-hoc vlaky na základě vydané instradace.

Tradičním klientem, který pro dopravu stavebních strojů využívá ČD Cargo, je firma Swietelsky. Tu založil v roce 1936 rakouský inženýr Hellmuth Swietelsky a v současné době má tato společnost pobočky v 19 zemích světa a zaměstnává přes 10 tisíc zaměstnanců. Od roku 1992 je firma aktivní také na českém trhu. V tomto roce byla totiž založena pobočka v Českých Budějovicích. Dnes firma Swie­telsky Rail CZ patří k nejvýznamnějším stavebním firmám na našem trhu. Se stroji a zaměstnanci této firmy se můžeme setkat na celé řadě důležitých infrastrukturních staveb. Z těch aktuálně probíhajících namátkou jmenujme přestavbu železniční trati mezi Vršovicemi a Hostivaří v Praze, modernizaci tzv. Dluhonické spojky nebo rekonstrukci železničního uzlu Plzeň.

Swietelsky Rail CZ – významný partner

Nedávná epidemiologická situace bohužel ovlivnila i činnost firmy Swietelsky Rail CZ a všech spolupracujících subjektů ČD Cargo nevyjímaje. Speciální stavební stroje vyžadují i speciálně vyškolenou obsluhu a právě zde se objevil problém – potřebný personál přijíždí vždy z Rakouska. Naštěstí se s ministerstvem vnitra podařilo projednat výjimku pro šest desítek strojníků. Pokračovat tak mohla mediálně sledovaná pokládka unikátních výhybek pro rychlost až

160 km/hod ve stanici Prosenice nebo úprava geometrické polohy koleje v Praze-Vršovicích. Nejen za těmito dvěma akcemi je nutné vidět i ČD Cargo, které zajistilo přepravu potřebné mechanizace. Například podbíječky Unimat 09-32/4S Dynamic nebo pluhu BDS 2000-4 na pražskou stavbu nebo kolejový jeřáb Gottwald GS 100.06T do Prosenic.

Swietelsky Rail CZ je pro nás významným obchodním partnerem. Možná to bude lepší prezentovat řečí čísel. Za loňský rok jsme pro tohoto zákazníka přepravili cca 7 tisíc tun štěrku, 300 vozů s kolejnicemi, výhybkami a pražci a zejména převezli téměř 600 strojů, mechanismů a doprovodných vozů. V několika případech jsme ve spolupráci s CD Cargo Germany zajišťovali i zahraniční řezy. Všechny tyto přepravy vyžadují složitou přípravu a také realizace není většinou jednoduchá.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5

Další články této rubriky

Přeprava s Čínou po Nové hedvábné stezce rostePřeprava s Čínou po Nové hedvábné stezce roste

6.10.2020 - Společnost ČD Cargo Logistics, stoprocentní dceřiná společnost největšího tuzemského železničního dopravce ČD Cargo, zaznamenává růst poptávky po železniční přepravě zboží mezi Českou republikou a Čínou i v opačném… »

V IT technologiích je VUZ průkopníkemV IT technologiích je VUZ průkopníkem

5.10.2020 - Informační technologie hýbou světem. Tento fakt si již v mládí uvědomoval i Jaroslav Eichler, vedoucí oddělení IT Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ). Zkušenosti nabíral v řadě nadnárodních firem, aby po letech přešel pod… »

TSI jsou pro specialisty VUZ zákonemTSI jsou pro specialisty VUZ zákonem

25.8.2020 - Expert Kanceláře autorizované osoby (KAO) Výzkumného Ústavu Železničního (VUZ) Jan Veselík je železničářské dítě. Jeho otec byl strojvedoucím, a pokud to bylo možné, podíval se malý Honzík i na stanoviště. Nyní je z Jana… »

 

Všechny články rubriky Skupina ČD

 
 
Filtr pro třídění článků
Datum od
Datum do
Železničář číslo
Rubrika